Tubakast loobumise nõustamise teenus

Tubakast loobumise nõustamise teenus

KliendikaardigaKliendikaardiga 30,00 €

Hind 30,00 €

Duration30 minutit

76% suitsetajatest soovib oma sõltuvusest vabaneda, kuid sageli see ei õnnestu. Uuringud on näidanud, et loobumine õnnestub kõige paremini, kui kasutada nõustaja abi. Tubakast loobumise nõustamise teenusele on oodatud kõik tubakatoodete tarvitajad.

 • Teenusele on vajalik eelnevalt broneerida aeg, kasutades allpool olevat broneerimisvormi.
 • Tubakast loobumise nõustamise teenus apteegis on tasuline, üks nõustamise kord maksab 30 eurot.
 • Teenuse eest tasumine toimub apteegis kohapeal.
 • Palume arvestada, et teenusele kulub 30 minutit.
 • Respiratoorsete haigussümptomitega ei tohi teenusele tulla!

Mida nõustamine endast täpsemalt kujutab?

Apteegis toimuva tubakast loobumise nõustamise käigus:

 • määratakse suitsetaja nikotiinisõltuvuse tase Fagerströmi testi abil;
 • arutatakse, mis motiveerib patsienti tubakatoodete tarvitamisest loobuma;
 • koostatakse patsiendi loobumisplaan ja jagatakse nõuandeid;
 • vajadusel soovitatakse nikotiinasendusravi (NAR) käsimüügiravimitega või suunatakse patsient tubakast loobumise nõustamise kabinetti või perearsti juurde retseptiravimi määramiseks;
 • nõustamist apteegis viivad läbi spetsiaalse koolituse saanud apteekrid.

Mis on Fagerströmi test?

Fagerströmi testiga saab määrata nikotiinisõltuvuse taseme. Testis tuleb ausalt vastata kuuele küsimusele ja selle tulemusena saab nõustamise käigus otsustada, kas ja millist NAR preparaati võiks tubakast loobujale abivahendiks pakkuda.

Millest koosneb loobumisplaan?

 • Loobumisplaani koostades aidatakse kliendil valida endale järgneva kahe nädala vältel sobivaim esimene tubakavaba päev.
 • Lisaks antakse soovitusi nii loobumiseelse suitsetamiskäitumise muutmise kui ka loobumisjärgse tubakavabana püsimise osas.
 • Loobumisplaani raames lepitakse kokku ka järgmine suitsetamisest loobuja visiit.
 • Loe, kuidas end suitsetamisest loobumiseks ette valmistada ja millele pöörata tähelepanu esimestel tubakavabadel päevadel.

Mis on nikotiinasendusravi ehk NAR?

Nikotiinasendusravi (NAR) kasutatakse suitsetamisest loobumisel, mille käigus kogetakse sageli ebameeldivaid aistinguid ehk võõrutusnähte, mis on tingitud sellest, et organism ei saa enam nikotiini. NAR tooted sisaldavad nikotiini, mis imendub läbi naha vereringesse ja tagab organismis püsiva nikotiini sisalduse sellisel tasemel, mis on üldiselt madalam suitsetamisel tekkivast tasemest. See aitab leevendada suitsetamise lõpetamisega seotud võõrutusnähte ja suitsetamistungi ning vältida suitsetamise taasalustamist. Iga NAR vahend on lõppkokkuvõttes vähem kahjulik kui sigareti suitsetamine.

Kas ja millal kasutatakse nikotiinasendusravi?

Soovitusi NAR toodete ja nende kasutamise ja vajalikkuse kohta antakse nõustamise käigus. Oluline on, et suitsetamisharjumus ei asenduks nikotiininätsude närimisega. Nikotiini asendusravi kestus on 8-10 nädalat ehk võõrutusperioodile kuluv aeg.

Kui kaua võtab aega suitsetamisest loobumine?

Võõrutus võtab keskmiselt aega 8-10 nädalat, suitsetamisest püsivalt ja tulemuslikult loobumine tervikuna on aga pikem protsess, mis kestab kuni aasta alates esimesest suitsuvabast päevast. Mittesuitsetajaks saabki loobuja nimetada end 12 kuud pärast tubakatoodete esimesest loobumise päevast.


Kõige olulisem on teha loobumise otsus, astuda esimene samm ja tagasilöökidele mitte alla vanduda! Nõustaja abil võib tubakast loobumise võimalus olla mitu korda tõenäolisem.

Lisainfot tubakast ja nikotiinist loobumise kohta leiate veebilehelt tubakainfo.ee

Sarnased teenused:

Kõik teenused