Walmark

Walmark on üks kõige kiiremini kasvavaid tervishoiuvaldkonna ettevõtteid Kesk- ja Ida-Euroopas. Walmarki fookus on uute toodete väljatöötamisel, et pakkuda tarbijatele parimaid valikuid oma tervise eest hoolitsemiseks. Tootmine ja sellega seotud protsessid toimuvad väga kindlate hea tootmistava (GMP - Good Manufacturing Practice) reeglite kohaselt. See tagab kõrge kvaliteediga tõhusad ja ohutud ravimid. Tšehhi põllumajandus ja toidu järelvalve inspektsioon ja Riiklik ravimite kontrolli asutus teostavad tootmishoones regulaarseid kontrolle.