HUMALOG INJ 100RÜ/ML 3ML KOLBAMPULL N5

Retseptiravim

42,24 €


Piirhind €42.24

Haigekassa 50% soodustusega €22.37

Haigekassa 75% soodustusega -

Haigekassa 90% soodustusega -

Haigekassa 100% soodustusega €2.5


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Insulinum lisprum
Toimeaine kogus
100 TÜ/ML
Ravimivorm / pakend
INJ
Kogus pakendis
N5

Humalog 100 TÜ/ml
Insulinum lisprum (rDNA päritoluga)

KOLBAMPULLID

Humalog 100 TÜ/ml
Insulinum lisprum (rDNA päritoluga)

Kolbampullid

Toimeaine
Insuliin lispro (E. coli's produtseeritud rekombinantse DNA tehnika abil)
Insuliin lispro kontsentratsioon on 3,5 mg ühes ml-s 100 TÜ/ml preparaadi kohta.

Abiained
M-kresool, glütserool, kahealuseline naatriumfosfaat, tsinkoksiid, süstevesi, soolhape ja naatriumhüdroksiid.

Ravimvorm
Süstelahus 1,5 ml-lises või 3 ml-lises kolbampullis. Kasutamiseks "CE" märgistusega ampullsüstlaga.
Humalog on steriilne, selge, värvitu insuliin lispro ([Lys (B28), Pro (B29)] humaaninsuliini analoog, rDNA päritoluga) vesilahus, mis on kohandatud pH-le 7,0 kuni 7,8.

Omadused
Ravimgrupp - kiire toimega humaaninsuliini analoog. Insuliin lispro peamine toime on glükoosiainevahetuse reguleerimine.
Insuliin lispro toime saabub kiiresti (umbes 15 minutit pärast manustamist), mis võimaldab teda manustada söögiaegadele lähemal (kuni 15 minutit söögiajast), võrreldes regulaarinsuliiniga (30 kuni 45 minutit enne sööki). Insuliin lispro toime saabub kiiresti ning see on lühema kestusega (2 kuni 5 tundi) kui regulaarinsuliinil.

Nii nagu kõigi insuliinipreparaatide korral, võib ka insuliin lispro toimeaeg varieeruda eri inimestel või ühel ja samal inimesel erinevatel aegadel ning sõltub annusest, süsti kohast, verevarustusest, temperatuurist ja füüsilisest aktiivsusest.
Kliinilised katsed laste ja noorukitega, kus võrreldi insuliin lisprot ja lahustuvat iniminsuliini, leiti, et insuliin lispro toimemehhanism sarnaneb täiskasvanu omaga.
Insuliin lispro kasutamine nahaaluse infusiooni pumpades on näidanud, et glükosüleeritud hemoglobiini tasemed alanevad selle preparaadi toimel rohkem kui lahustuva insuliini samasugusel kasutamisel.
Neeru- ega maksafunktsiooni kahjustus ei mõjuta insuliin lispro omastamist.
Tootja
LILLY France S.A., F - 67640 Fegersheim, France (Prantsusmaa).

Müügiloa hoidja
Eli Lilly Nederland B.V., Krijtwal 17 - 23, 3432 ZT Nieuwegein, The Netherlands (Holland).

Märkus: Enne selle ravimi kasutama hakkamist palun lugege hoolikalt käesolevat infolehte. Juhul kui vajate täiendavat informatsiooni, konsulteerige arstiga. Ärge andke seda ravimit teistele, isegi kui nende haiguse sümptoomid sarnanevad Teie omadele.

Näidustused
Suhkurtõve raviks täiskasvanuil ja lastel, kes vajavad glükoosi normaalse tasakaalu säilitamiseks insuliini. Humalog on näidustatud ka suhkurtõve esialgseks stabiliseerimiseks.

Vastunäidustused
Hüpoglükeemia.
Ülitundlikkus insuliin lisprole või ravimi mõnele abiainele.
Märkus: Juhul kui Teil esineb mõni ülal mainitud seisunditest, siis enne ravimi kasutamist informeerige sellest oma arsti.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud
Patsiendi üleviimisel insuliini teisele tüübile või teisele insuliini preparaadile tuleb rakendada ranget meditsiinilist järelevalvet. Muutused insuliini tugevuses, margis (erinev tootja), tüübis (regulaar-, NPH, lente jne.), liigis (loom-, humaan-, humaaninsuliini analoog) ja/või tootmismeetodis (rekombinantse DNA tehnika versus loomse päritoluga insuliin) võivad esile kutsuda annuse muutmise vajaduse.
Humalogi kasutavad patsiendid võivad vajada annuse muutmist, võrreldes selle insuliiniga, mida nad eelnevalt tarvitasid. Juhul kui annuse kohandamine on vajalik, siis võib seda teha esimese annusega või esimestel nädalatel või kuudel.
Patsientidel, kelle vereglükoosi sisaldus on tunduvalt paranenud- näiteks intensiivsema insuliinravi tagajärjel - võivad kaduda mõned või kõik hüpoglükeemia hoiatavad sümptoomid, millest neid tuleb eelnevalt informeerida.
Kaasneva neerupuudulikkuse korral võib insuliinivajadus väheneda.
Kaasneva maksakahjustusega patsientidel võib insuliinivajadus väheneda, ehkki kroonilise maksakahjustuse korral võib insuliiniresistentsuse tõus tekitada insuliinivajaduse suurenemist.
Insuliinivajadus võib suureneda haigestumiste ja emotsionaalsete häirete ajal.
Annuse kohandamine võib vajalikuks osutuda ka siis, kui patsiendi füüsiline aktiivsus suureneb või ta muudab oma igapäevast dieeti. Füüsiline koormus vahetult pärast sööki võib suurendada hüpoglükeemia ohtu. Kiiretoimeliste insuliini analoogide kasutamisel võib hüpoglükeemia saabuda kiiremini pärast süsti võrreldes lahustuva iniminsuliiniga.Humalogi tohib lastel kasutada ainult siis, kui võrreldes lahustuva insuliiniga võib sellest kasu loota - näiteks süstide ajastamine söögiaegade suhtes.

Koostoimed
Insuliinivajadus võib tõusta, kui samaaegselt manustatakse hüperglükeemilise toimega ravimeid nagu näiteks suukaudsed rasestumisvastased preparaadid, glükokortikosteroidid või kilpnäärme asendusravi, danasool, beeta-adrenomimeetikumid (nagu ritodriin, salbutamool, terbutaliin). Insuliinivajadus võib langeda, kui samaaegselt kasutatakse hüpoglükeemilise toimega ravimeid nagu näiteks suukaudsed veresuhkru alandajad, salitsülaadid (nagu atsetüülsalitsüülhape), sulfoonamiidid, teatud antidepressandid, teatud angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorid (kaptopriil, enalapriil), beeta-adrenoblokaatorid, oktreotiid või alkohol. Humalogi ei tohi segada loominsuliinidega.
Märkus:. Informeerige oma arsti kõikidest teistest kasutatavatest ravimitest, ka nendest, mida kavatsete kasutama hakata.

Rasedus ja rinnaga toitmine
Insuliin lispro kasutamise kohta raseduse ajal puuduvad märkimisväärsed kogemused. Kogu raseduse vältel tuleb insuliinravi saavat (insuliinsõltuva või rasedusdiabeedi) patsienti tähelepanelikult jälgida. Insuliinivajadus langeb tavaliselt esimesel trimestril ning kasvab teisel ja kolmandal trimestril. Diabeedi patsientidele tuleb öelda, et nad teataksid sellest oma raviarstile, kui nad on rasestunud või kahtlustavad seda. Rasedatel suhkruhaigetel patsientidel on oluline nii vereglükoositaseme kui üldise tervise tähelepanelik jälgimine. Rinnaga toitvatel suhkruhaigetel patsientidel võib vajalikuks osutuda insuliini annuse, dieedi või nende mõlema kohandamine.

Mõjud autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele
Insuliinide täpse raviannuse õige kasutamine ei oma mingit teadaolevat mõju autojuhtimise või liikuvate masinate käsitsemise võimele. Hüpoglükeemia tagajärjel võib kahjustuda patsiendi keskendumis- ja reaktsioonivõime. See võib kujutada endast ohtu olukordades, kus need võimed omavad erilist tähtsust (näit. autojuhtimine või masinate käsitsemine).

Annused ja manustamismeetod
Annuse määrab arst patsiendi vajadusest lähtuvalt.
Humalogi võib manustada natuke aega enne sööki. Vajaduse korral võib Humalogi manustada peatselt pärast sööki. Humalogi tohib manustada kombinatsioonis pikema toimega humaaninsuliiniga.
Humalog-preparaate tuleb manustada nahaaluse süstina või nahaaluse pidevinfusioonina pumba abil ning neid tohib - ehkki see ei ole soovitus - süstida ka lihasesse.
Nahaalune süst tuleb teha õlavarde, reide, tuharasse või kõhunaha alla. Süstimise kohta tuleb muuta, nii et sama kohta ei kasutataks sagedamini kui ligikaudu üks kord kuus. Humalogi süstimisel tuleb tähelepanelikult jälgida, et ravim ei satuks veresoonde. Pärast süsti ei tohi süstimise kohta masseerida.
Arsti nõuande korral tohib Humalogi manustada kombinatsioonis pikema toimega humaaninsuliiniga.


Kasutusjuhend
1,5 ml kolbampull - kasutamiseks ainult 1,5 ml-lises ampullsüstlas. 3 ml kolbampull - kasutamiseks ainult 3 ml-lises ampullsüstlas.

Annuse ettevalmistamine
Vaadelge Humalogi lahust. See peab olema selge ja värvitu. Ärge kasutage Humalogi, kui see näib hägune, paksenenud, veidi värvunud või kui selles on näha tahkeid osakesi.
Järgneb üldine kirjeldus. Kolbampulli paigaldamisel, nõela kinnitamisel ja insuliini süstimisel tuleb järgida iga erineva ampullsüstlaga kaasas olevat kasutusjuhendit.

Annuse süstimine
1. Peske käed.
2. Valige välja süstimise koht
3. Puhastage nahk alkoholis niisutatud tampooniga.
4. Eemaldage nõela väliskate.
5. Fikseerige nahk, venitades seda laiemale või pigistades suuremat piirkonda kokku. Viige nõel sisse nagu õpetatud.
6. Vajutage nupule.
7. Tõmmake nõel välja ja mõne sekundi vältel suruge õrnalt süstimise kohta.
8. Nõela väliskatte abil keerake nõel lahti ja murdke pooleks ja visake ära.
9. Süstimise kohti tuleb muuta, nii et ühte ja sama kohta ei kasutataks sagedamini kui umbes üks kord kuus.

Pärast süsti
Niipea kui süst on tehtud, võtke nõel ampullsüstlalt ära. Nii hoiate Humalogi steriilsena ja väldite lekkimist. See takistab ka õhu pääsemist ampullsüstlasse ja nõela ummistumist. Ärge andke oma nõelu ega ampullsüstalt teistele kasutada. Asetage kate ampullsüstlale tagasi.

Edasine süstimine
Jätke kolbampull süstlasse. Enne iga süsti valige 1 või 2 ühikut ja, hoides ampullsüstalt otsaga ülespoole, suruge süstimise mehhanismi, kuni nõelast väljub Humalogi piisk. Vaadates kolbampulli küljel olevat mõõturit, võite Te näha, kui palju Humalogi veel alles on. Mõõturi iga märgise vahe vastab 1,5 ml-lisel kolbampullil umbes 10 ühikule ja 3 ml-lisel kolbampullil umbes 20 ühikule. Kui kolbampullis ei ole ravimit Teie annuseks piisavalt, siis vahetage kolbampulli.

Insuliinide segamine
Ärge segage viaalides ja kolbampullides paiknevat insuliini.

Humalogi kasutamine insuliini infusiooni pumbas
Insuliin lispro infundeerimiseks võib kasutada Minimed'i ja Disetronic'u infusiooni pumpasid. Lugege ja järgige infusiooni pumbaga kaasa pandud instruktsioone. Kasutage pumbaga õiget reservuaari ja kateetrit. Vahetage infusioonikomplekti iga 48 tunni järel. Infusioonikomplekti sisseviimisel pidage kinni aseptika reeglitest. Hüpoglükeemia episoodi korral tuleb infusioon katkestada nii kauaks, kuni episood on lahenenud. Juhul kui esinevad korduvad vereglükoosi langused või selle väga madalad tasemed, teatage sellest oma raviarstile, arvestades insuliini infusiooni vähendamise või lõpetamise vajadusega. Pumba funktsioneerimishäire või infusioonikomplekti ummistumise tulemuseks võib olla vereglükoositaseme kiire tõus. Kui Te kahtlustate insuliini voolu katkemist, siis tegutsege vastavalt tootega kaasas olevatele juhenditele ja vajadusel teatage sellest oma raviarstile. Insuliini infusiooni pumbaga kasutamise korral ei tohi Humalogi segada ühegi teise insuliiniga.

Üleannustamine
Insuliini kohta ei ole olemas spetsiifilisi üleannuse määratlusi, kuna vereplasma glükoosisisaldus on insuliinitasemete, glükoosi biosaadavuse ja muude ainevahetusprotsesside vaheliste keerukate koostoimete tulemus. Hüpoglükeemia võib esineda söödud toidu ja energiakulu kohta liigse insuliinikoguse manustamise tagajärjel.
Hüpoglükeemia võib olla seotud loiduse, segasuse, südamepekslemise, peavalu, higistamise ja oksendamisega.
Kerged hüpoglükeemia episoodid alluvad glükoosi, mõne muu suhkru või suhkrut sisaldavate toodete suukaudsele manustamisele.
Mõõduka raskusega hüpoglükeemiat saab korrigeerida glükagooni lihasesisese või nahaaluse manustamise abil ning pärast patsiendi piisavat toibumist järgneb sellele süsivesikute suukaudne manustamine. Patsientidele, kes ei allu glükagoonile, tuleb manustada glükoosi lahust veeni.
Kui patsient on komatoosses seisundis, tuleb glükagooni manustada lihasesse või naha alla. Kuid siiski kui glükagooni ei ole käepärast või kui patsient ei reageeri glükagoonile, tuleb manustada glükoosi lahust veeni. Niipea kui teadvus on taastunud, tuleb patsiendile anda eine.
Märkus: Üleannustamise korral võtke kiiresti ühendust arstiga.

Kõrvaltoimed
Kõige sagedasemaks soovimatuks toimeks, mis võib suhkruhaigel patsiendil insuliinravi tulemusena tekkida, on hüpoglükeemia. Raske hüpoglükeemia võib põhjustada teadvusekadu ja äärmisel juhul ka surma.
Paikne allergia esineb patsientidel aeg-ajalt punetuse, paistetuse ja sügelusena süstimise kohas. See seisund laheneb tavaliselt mõne päeva kuni mõne nädalaga. Mõnedel juhtudel võib selline seisund olla seotud mitte insuliini, vaid mõne muu faktoriga nagu näiteks ärritavad ained naha puhastusvahendis või vale süstimistehnika. Süsteemne allergia, mida esineb harvemini, kuid mis võib olla raskem, kujutab endast üldist insuliiniallergiat. See võib põhjustada löövet tervel kehal, õhupuudust, kähisevat hingamist, vererõhu langust, pulsi kiirenemist või higistamist. Üldise allergia rasked juhud võivad olla eluohtlikud.
Süstimise kohal võib tekkida lipodüstroofia (naha paksenemine või sellesse lohukeste tekkimine).
Märkus: Kui Teil tekib mõni siinkohal nimetatud või nimetamata kõrvaltoime, siis rääkige sellest oma arstile.

Kõlblikkusaeg
Avamata pakendil 2 aastat.
28 päeva pärast kolbampulli kasutusele võtmist.

Säilitamine
Säilitada temperatuuril +20C…+ 80C (külmikus). Vältida külmumist. Mitte jätta liigse kuumuse või otsese päikesevalguse kätte. Juba kasutusele võetud kolbampulle tohib kasutada kuni 28 päeva. Pärast selle aja möödumist mitte kasutada. Pärast kolbampulli ampullsüstlasse paigaldamist tuleb neid hoida temperatuuril alla 300C ning kaitsta külmumise eest.
Märkus: Toodet ei tohi kasutada pärast pakendile trükitud kõlblikkusaja lõppu.
Täiendava informatsiooni saamiseks palun kontakteeruge Eli Lilly (Suisse) S.A.Eesti filiaal, Roosikrantsi 10a, Tallinn 10119.

Infoleht kooskõlastatud oktoobris 2000.

Info - tootja esindajalt 22.03.02
Küsi apteekrilt