Mitteravimite (tervisetoodete) tellimise üldtingimused

1. Tingimuste kehtivus

1.1. Käesolevad tervisetoodete tellimistingimused (Tingimused) reguleerivad ostukeskkonna https://apotheka.ee/ (edaspidi Netiapteek) omaniku, Mustamäe Apteek OÜ (Apteek) ning Netiapteegis tellimuse teinud isiku (Tellija) vahel Netiapteegist tervisetoodete, välja arvatud ravimite (edaspidi Kaup) ostmisel tekkivaid õigussuhteid.

1.2. Juhul, kui Tellija ostukorv sisaldab nii ravimeid kui ka tervisetooteid, kohaldatakse ravimite tellimisele ravimite tellimise ja kättetoimetamise üldtingimusi, mis on kättesaadavad siit.

 

1.3. Netiapteegi Tingimustes reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

1.4. Apteegil on õigus käesolevaid Tingimusi muuta. Tingimuste muudatustest ja täiendustest teatatakse Netiapteegi kaudu. Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Netiapteegis või muul, Tingimustes nimetatud ajal.

1.5. Kui tellimus on Apteegile edastatud enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Tellija ja Apteegi vahel tekkinud õigussuhtele tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui Tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.6. Apteegil on õigus Netiapteegis müüdavate Kaupade hindu igal ajal muuta, kui Tingimustes ei ole ette nähtud teisiti.

1.7. Juhul, kui olete lisanud Kauba ostukorvi, kuid ei ole veel tellimust Apteegile esitanud, kehtib ostukorvi lisatud Kauba hind ostukorvi lisamise päeval kella 24.00-ni. Kui Kauba hind peaks pärast seda muutuma, tuleb pärast nimetatud aega Apteegile edastatud tellimuse korral tasuda Kauba eest hind, mis kehtib tellimuse Apteegile esitamisel ja selle kinnitamisel Apteegi poolt.

1.8. Netiapteegist saab Kaupu tellida, registreerides end kasutajaks või püsikliendiks.

1.9. Kui soovite saada Netiapteegi registreeritud kasutajaks, palun valige esilehelt “Registreeru“. Netiapteegi registreeritud kasutajatel jäävad ostukorvi lisatud Kaubad ostukorvi 14 päevaks. Juhul kui Kauba hind vahepeal muutub kehtib ostukorvi lisatud Kaubale hind, mis kehtib Kaubale ajal, kui olete uuesti Netiapteeki sisse loginud. Lisaks saavad Netiapteegi Püsikliendid küsida nõu Apteekrilt nii telefoni, e-kirja kui ka online-nõustamiskanali kaudu.

1.10. Kui soovite saada Netiapteegi püsikliendiks (eelnevalt ja edaspidi Püsiklient), saate seda teha, kas Netiapteegi kasutajaks registreerudes või hiljem Netiapteegi kasutaja kontaktandmete lehel. Püsikliendile laienevad Netiapteegi soodustused ning püsiklient saab soovi korral personaalseid pakkumisi e-kirja teel.

2. Hinnad, pakenditasu ja tasu kättetoimetamise eest

2.1. Netiapteegis müüdavale Kaubale kehtib Kauba juures näidatud hind arvestades Tingimuste punktides 1.5 - 1.7. toodud erisusi.

2.2. Kauba hinnad sisaldavad käibemaksu 22% või 9% vastavalt kaubagrupile.

2.3. Kättetoimetamise tasu sisaldab käibemaksu 22%.

2.4. Käibemaksu määra muutumisel, korrigeeritakse Kauba hindu ning kättetoimetamise tasu suurust käibemaksumäära muutuse võrra.

2.5. Kauba hind ei sisalda tasu Kauba kättetoimetamise eest. Kättetoimetamise tasu sõltub Teie valitud kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise hinnad ja viisid on kättesaadavad siit.

2.6. Tellimusele lisandub pakenditasu 0,20 eurot (sh käibemaks) tellimuse kohta. Pakenditasu ei sõltu tellimuse maksumusest ega pakendi suurusest ja lisandub tellimusele automaatselt. Kui Tellija on tellimuse vormistamisel valinud taaskasutuspakendi („Kiud“ rendipakend), lisandub tellimusele taaskasutuspakendi tagatisrahana 3 eurot (sh käibemaks). Taaskasutuspakend tuleb tagastada Itella pakiautomaati. Selleks skaneeri pakendil olev QR kood ja aseta pakend pakiautomaati. Itella tagastab pakendi tagatisraha Tellijale. 
Tellitud kauba tagastamisel pakenditasu ei tagastata (va taaskasutuspakendi korral).

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Ostukorv luuakse hetkel, kui vajutate Kauba juures asuval nupul „Lisa ostukorvi“. Telefoni teel nõustamisel luuakse ostukorv Apteegi poolt telefoninõustamise käigus. Ostukorvi loomine telefoninõustamise käigus on võimalik, kui olete Netiapteegi Püsiklient (registreerunud kasutaja) Kauba ostukorvi lisamine ei kohusta Teid Kaupa ostma. Ostukorvi sisu saate igal ajal kuni tellimuse kinnitamiseni muuta ning Kaupa lisada või eemaldada. Telefoni teel tellimuse vormistamisel saate ostukorvi sisu muuta kuni telefonikõne lõpetamiseni.

3.2. Tellimuse vormistamiseks Netiapteegi tellimiskeskkonnas vajutage ostukorvi lehel asuvat nuppu “Vormista tellimus”, mille järel on vajalik kinnitada Netiapteegi Tingimustega tutvumist ja nendega nõustumist ning valida Kauba kättetoimetamise viis ja internetipank, mille kaudu soovite tellimuse eest tasuda. Juhul, kui tellimus on vormistatud Apteegi poolt telefoninõustamise käigus, saadetakse pärast vestluse lõpetamist Teie e-posti aadressile arve. Kui arve jääb maksetähtaja jooksul tasumata, on Apteegil õigus tellimus tühistada (lepingust taganeda).

3.3. Tellimus loetakse kinnitatuks järgnevalt:

3.3.1. kui olete Netiapteegi tellimiskeskkonnas vormistatud tellimuse eest internetipangas tasunud ning vajutanud nuppu “Tagasi kaupmehe juurde”, mille järel kuvatakse teile Netiapteegi poolne tellimuse/makse kinnitus. Netiapteeki sisseloginud Püsiklient saab Netiapteegilt tellimuse kinnituse ka e-posti aadressile;

3.3.2. telefoninõustamise käigus vormistatud tellimuse alusel Apteegi poolt saadetud arve tasumisel ja vastava summa laekumisel Apteegi arvele.

3.4. Pärast tellimuse kinnitamist edastatakse tellimus Apteegile täitmiseks ning kättetoimetamiseks vastavalt Teie valitud kättetoimetamise viisile.

3.5. Kättetoimetamiskoha andmete sisestamisel kontrollige esitatud andmed tähelepanelikult üle ja veenduge, et kõik nõutavad andmed on esitatud ja korrektsed. Teie esitatud informatsioon on meile aluseks tellimuse täitmisel ja Kauba kohaletoimetamisel.

3.6. Tellijaks saab olla teovõimeline füüsiline isik või õigusvõimeline juriidiline isik. Tellimuse esitamisega kinnitab Tellija, et tal on tehingu tegemiseks vajalik õigus- või teovõime ja/või volitus tehingu tegemiseks. Piiratud teovõimega (st alla 18-aastane isik) Tellija kinnitab Tingimustega nõustumisega, et tema seaduslik esindaja on andnud talle nõusoleku tehingu tegemiseks ning selleks vajalike rahaliste vahendite kasutamiseks.

3.7. Kauba müügilepingu sõlminud isikuks on isik, kes Kauba eest tasub.

3.8. Kauba müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) ostukorvi alusel koostatud tellimuse kohta kinnituse saatmisest Tellija e-posti aadressile; Telefoni teel vormistatud tellimuse korral loetakse leping sõlmituks Apteegi poolt arve saatmisest Tellija e-posti aadressile. Tellimus loetakse kinnitatuks tellitud kauba eest tasumisele kuuluva summa laekumisest Apteegi arvele.

4. Tellimuse täitmine Apteegi poolt, Kauba kättesaamisviisid ning kauba kättetoimetamise võimatus

4.1. Kui olete Kauba eest tasunud (tellimuse kinnitanud), suunatakse tellimus Apteegile, kes kontrollib tellimuse andmed ning korraldab tellimuse täitmise vastavalt Teie poolt valitud kättetoimetamise viisile hiljemalt kolme tööpäeva jooksul tellimuse kinnitamisest, välja arvatud juhul, kui Tellija on soovinud pikemat kohaletoimetamise aega või on tähtaja järgimine mõnel muul Tingimustes nimetatud põhjusel võimatu.

4.2. Peale Kauba eest tasumist, toimetatakse Kaup Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud kättetoimetamise asukohta.

4.3. Tellimused, mis on kinnitatud tööpäevadel enne kella 16.00 toimetatakse Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud kättetoimetamise asukohta reeglina järgmisel päeval. Tellimused, mis on kinnitatud tööpäevadel peale kella 16.00 toimetatakse Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud kättetoimetamise asukohta reeglina ülejärgmisel tööpäeval. Nädalavahetusel kinnitatud tellimused toimetatakse Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud kättetoimetamise asukohta reeglina teisipäeval.

4.4. Enne Kauba kättetoimetamist kättetoimetamisteenuse osutaja poolt, võtab teenuse osutaja Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada kauba kohaletoomise või pakiautomaati või postiasutusse saabumise aeg. Kui Kaup toimetatakse kätte Partnerapteegi vahendusel, teavitatakse Tellijat saadetise saabumisest Partnerapteeki sms-i teel. Kauba saab Partnerapteegist kätte tellimuse numbri ja isikuttõendava dokumendi alusel. Tellimuse number on nähtav tellimuse kinnituses, arvel ja pangaülekande selgituse real.

4.5. Kaup toimetatakse Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile, kui soovisite Kauba kättetoimetamist kullerteenusega. Kui soovisite Kauba kätte saada postiasutusest, pakiautomaadist või Apteegi koostööpartneriks olevast apteegist või Apotheka Iluteegist (edaspidi ja eelnevalt Partnerapteek), toimetatakse Kaup teie valitud pakiautomaati, tellimuse vormistamisel märgitud aadressi teenindavasse postiasutusse või tellimuse vormistamisel Teie poolt valitud Partnerapteeki. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

4.6. Palun kontrollige tellimuse vormistamisel esitatavate andmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi kauba kättetoimetamisel. Apteek ja kauba kättetoimetaja ei vastuta kauba kättetoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

4.7. Kullerteenusega kauba kättetoimetamisel antakse kaup Teile üle koos paberil või elektroonse saatelehega. Enne paberil või elektroonses terminalis kuvatud saatelehe allkirjastamist soovitame Teil kauba pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida postiteenuse osutaja saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga saabunud kaubast teatada kohe e-postiga netiapteek@apotheka.ee.

4.8. Enne kauba kasutamist lugege tähelepanelikult Kauba kasutusjuhendit, pakendi infolehte ja Kauba pakendil toodud kasutamist selgitavat märgistust.

4.9. Apteek eeldab, et kauba kättetoimetamise aadressil võtab kauba vastu tellija. Apteegil on õigus anda kaup üle kauba kättetoimetamise aadressil teisele isikule, keda kuller võib mõistlikult pidada tellija esindajaks (füüsilise isiku puhul pereliige, asutuste puhul sekretär, valvelaua töötaja jmt.)

4.10. Tellija peab arvestama, et valides kättetoimetamise asukohaks pakiautomaadi võib pakiautomaadile ligipääs olla kaubanduskeskuse poolt piiratud kaubanduskeskuse lahtioleku aegadega. Juhul kui kättetoimetamise asukohaks on valitud postiasutus või Partnerapteek on kaup kättesaadav vaid postiasutuse või Partnerapteegi lahtiolekuaegadel.

4.11. Tellija nõustub Tingimustega nõustumisega, et juhul kui Tellijale ei ole võimalik kaupa kätte toimetada kulleri poolt ette teatatud ajal või Tellija ei lähe kaubale partnerapteeki järele 14 päeva jooksul tellimuse apteegi poolt kinnitamisest alates või Tellija ei too kaupa pakiautomaadist ära postiteenuse osutaja poolt teatatud aja jooksul, tagastatakse kaup Apteegile. Apteegile tagastatud kauba maksumust ega kättetoimetamise tasu Apteek Tellijale ei hüvita.

4.12. Juhul kui Tellija ei ole kaupa punktis 4.11. nimetatud põhjusel kätte saanud, on Tellijal õigus pöörduda Apteegi poole ning paluda kauba uuesti saatmist, kui Apteek ei ole saadetises sisaldunud kaupa lahti pakkinud või kaupa hävitanud. Kui Tellijale komplekteeritud kaup on veel Apteegis lahtipakkimata ja hävitamata, teeb Apteek uue katse kauba saatmiseks Tellijale ning Tellija ei pea kauba eest uuesti tasuma, kuid kohustub tasuma kättetoimetamise tasu.

5. Kauba eest tasumine ja järelmaks

5.1. Netiapteegi tellimiskeskkonnas tellitud Kauba eest saate tasuda vastavalt valitud makseviisile.

5.2. Makse sooritamiseks Netiapteegi tellimiskeskkonnas valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis, kas:

1) internetipanga kaudu (Swedbank, SEB, LHV Pank, COOP Pank, Luminor)

2) krediitkaardiga Mastercard või Visa kaudu

3) ESTO 3-osaline „SLICE“ makseviis, kui tellimus vastab vähemalt ESTO järelmaksutingimustes nimetatud miinimumsummale. Tutvu makselahenduse ja tingimustega apotheka.ee veebilehel siin. Pane tähele, et vastava makseviisi valimisel sõlmid lepingu järelmaksu pakkuva finantsteenuse osutajaga - ESTO AS (reg. kood 14180709).

Apotheka e-apteegil on õigus edastada maksetega seotud Tellija andmeid makset vahendavale  ettevõttele, kelleks võib olla Maksekeskus AS (registrikood 12268475) või Montonio Finance UAB (registrikood 30520512) ning Tellija pangale. ESTO 3 – osalise „SLICE“ makseviisi valimisel, edastab e-apteek Kliendi andmed järelmaksu pakkuvale ettevõtjale, ESTO AS.

5.3. Pärast sobiva makseviisi valikut vajutage nupule „Maksma“ või juhul, kui valisite ESTO järelmaksu, juhiduge makseviisi valiku juures olevatest juhistest.

5.4. Kauba eest on tasutud ja Netiapteegi tellimiskeskkonnas tehtud tellimus loetakse kinnitatuks, kui olete internetipangas tellimuse eest tasunud ning vajutanud nuppu “Tagasi kaupmehe juurde” või ESTO järelmaksu valmimisel, olete sõlminud ESTO AS-ga järelmaksulepingu. Püsikliendile saadetakse lisaks Netiapteegi poolne tellimuse kinnitus e-posti aadressile. Kui olete Püsiklient ja olite Kauba tellimisel Netiapteeki sisse loginud, kuid teile ei saabu teadet Netiapteegi poolt tellimuse kinnitamise kohta kahe tööpäeva jooksul, pärast makse teostamist, palun võtke ühendust Apteegiga.

5.5. Telefoni teel tehtud tellimus loetakse kinnitatuks tellimuse kohta Apteegi poolt saadetud arve tasumisest ja vastava summa laekumisest Apteegi arvele.

 5.6.  Telefoninõustamise käigus koostatud tellimuse eest tuleb tasuda Apteegi poolt esitatava arve alusel vastavalt arvel toodud maksetähtajale.

6. Tellimuse tühistamine, pretensioonide esitamine ja Kauba tagastamine

6.1.  Peale Kauba kättesaamist on Tellijal (p 3.7. nimetatud müügilepingu sõlminud isikul) 14 päeva aega Kaubaga tutvumiseks. Soovi korral on Tellijal võimalus Kaup tagastada eelnimetatud tähtaja jooksul (lepingust taganemine). Kauba tagastamiseks on järgnevad võimalused: tagastada Kaup 14 päeva jooksul oma kulul pakiautomaati või postkontorisse, märkides pakendile saaja (apteegi) andmed:  tel +372 6146000, e-post: netiapteek@apotheka.ee, aadress: Netiapteegi Vae haruapteeki, Vae tn 16, Laagri alevik, Saue vald, 76401, Harjumaa või valides e-apteegis siin toote tagastamise vormi täitmisel teile sobiv Partnerapteek, kuhu Kaup tagastada. Partnerapteeki tagastatav Kaup tuleb pakkida, märgistada saaja andmetega, lisada märkus “tooted tagastamiseks” ja anda üle valitud Partnerapteegile. Kauba tagastamisel pakiautomaati või postiteenuse osutajale palun saatke tagastamise kohta eelnevalt teade Netiapteegi aadressile netiapteek@apotheka.ee koos tellimuse ja oma arvelduskonto numbriga ning tagastage Kaup eelkirjeldatud viisil. Lepingust taganemiseks võite kasutada taganemisavalduse tüüpvormi või esitada taganemisavalduse vabas vormis. Apteegil on õigus telefoninõustamise käigus tehtud tellimus tühistada (lepingust taganeda) Apteegi poolt Tellijale saadetud arve maksetähtpäevaks tasumata  jätmisel.

6.2. Võlaõigusseaduse § 53 lõike 4 punktist 4´ tulenevalt ei kuulu tagastamisele (st Tellija kaotab punktis 6.1. nimetatud taganemisõiguse) avatud pakendiga, kasutatud või rikutud (sh rikutud pakend) Kaup, kui tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ei ole Kaup peale Kauba pakendi avamist tagastamiseks kõlblik (nt kosmeetikatoote, meditsiiniseadmete, maskide jms puhul). Muul juhul on Tellijal õigus tagastada taganemisperioodi (14 päeva) jooksul ka rikutud toode. Sellisel juhul vastutab Tellija kauba väärtuse vähenemise eest ning Apteegil on õigus tagastada Tellijale Kauba ostuhind, millest on maha arvatud Kauba kahjustumise väärtus. Ostjal on õigus Kaup tagastada ja saada Kauba eest tasutud summa tervikuna tagasi, kui Kauba pakend on saanud kahjustada transpordi käigus ning Kauba kättesaamisel kullerteenuse vahendusel või postiasutuses on tehtud vastav märge saatelehele või pakiautomaati saabunud kauba vastuvõtmisel on viivitamatult teatatud Apteegile vigastatud pakendiga kauba kättesaamisest.

6.3. Lepingust taganemise korral punktis 6.1 sätestatud juhul tagastatakse ostu eest tasutud summa, millest Tellija kannab Kauba kättetoimetamisega seotud kulutused juhul, kui Tellija on valinud kättetoimetamise viisina kõige odavamast (tarne apteeki) üle-Eestilisest kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi. Sellisel juhul peab Tellija kandma kulu, mis ületab tavapärase kõige odavama kättetoimetamise viisiga seotud kulu. Apteegil on õigus pidada tavapärast kättetoimetamise tasu ületav tasu osa kinni Tellijale tagastatavast summast. Samuti ei kuulu tagastamisel pakenditasu, välja arvatud juhul, kui tellija on valinud korduskasutuspakendi.

6.4. Raha tagastatud Kauba eest makstakse tagasi Tellija või Tellija poolt nimetatud muu isiku arveldusarvele hiljemalt 14 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest Apteegini tingimusel, et sama tähtaja jooksul on Kaup tagastanud p 6.1. nimetatud aadressile või Tellija on saatnud Apteegile tõendi, et ta on selle asja tagasi saatnud.

6.5. Tagastatav Kaup peab sisaldama kõiki kauba pakendis sisaldunud esemeid. Kui Kaup on ostetud kampaania korras tuleb tagastada ka kampaania korras saadud lisatooted.

6.6. Tellijal on õigus esitada Apteegile Kauba osas pretensioone kahe aasta jooksul Kauba Tellijale üleandmisest. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et 1 aasta jooksul Kauba Tellijale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas Kauba üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus Kauba või puuduse olemusega.

6.7. Juhul kui Tellija soovib esitada pretensiooni Kauba mittevastavuse osas lepingu tingimustele, tuleb see Apteegile esitada kahe kuu jooksul arvates päevast, kui Te saite teada, et Kaup ei vasta lepingutingimustele. Pretensioon esitatakse aadressile netiapteek@apotheka.ee

6.8. Pretensiooni esitamise korral Kauba mittevastavuse osas vaatab Apteek pretensiooni läbi 14 päeva jooksul selle saamisest arvates.

6.9. Juhul kui Apteek nõustub pretensioonis tooduga, asendab Apteek puudusega kauba samasuguse puuduseta kauba vastu; juhul kui Kauba asendamine ei ole võimalik (Kaup puudub Apteegis, Kaupa enam ei toodeta jmt) tagastab Apteek puudusega Kauba eest Tellija poolt tasutud ostuhinna Tellija poolt nimetatud kontole 14 päeva jooksul pretensiooni saamisest arvates. Puudusega Kauba asendamisel toimetatakse puuduseta Kaup Tellijale kätte viimase poolt valitud partnerapteeki.

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate kaupade tagastamine

7.1. Kaupadele kehtib garantii, kui see on märgitud Netiapteegis Kaupa tutvustavas tekstis või sisaldub vastav viide Kaubaga kaasasolevas dokumentatsioonis. Garantii kestus ja tingimused sisalduvad Kaubaga kaasasolevates dokumentides.

7.2. Garantiijuhtumi korral palun pöörduge Apteegi poole e-kirja teel netiapteek@apotheka.ee või aadressil Netiapteegi Vae haruapteek, Vae tn 16, Laagri alevik, Saue vald, 76401, Harjumaa või pöörduge Kaubaga kaasasolevas dokumentatsioonis märgitud garantiiküsimuste eest vastutava isiku (toote maaletooja) poole.

7.3.  Kui Kauba juures viide garantiile puudub, tähendab see, et vastaval tootel garantii puudub. Sellisel juhul on teil õigus Kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral kasutada seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid, sealhulgas nõuda Kauba parandamist või selle võimatuse korral Kauba asendamist; olulise mittevastavuse korral lepingust taganeda ja nõuda Kauba eest makstud raha tagastamist.

7.4. Kaupade kahjustumise ja hävimise riisiko läheb Tellijale üle Kauba üleandmisel, milleks loetakse, kas kulleri, postiasutuse või Partnerapteegi poolt Kauba allkirja vastu Tellijale üleandmist või Kauba toimetamist Tellija soovitud kättetoimetamiskohta (näiteks pakiautomaat).

7.5. Apteek ei vastuta Kaubal tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud pärast Kauba kättetoimetamist p 7.4. nimetatud korras ning puuduste eest, mis tekivad Kaubale seoses Kauba mittesihipärase või ebaõige kasutamisega või seoses Kauba normaalse füüsilise kulumisega tavalise kasutamise korral.

7.6.  Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda puuduse kõrvaldamist Kaubal või selle võimatusel Kauba asendamist nõuetele vastava ja puuduseta Kauba vastu, teatades sellest Apteegile punktides 6.6. ja 6.7. toodud tähtaja jooksul ning tagastades nõuetele mittevastava Kauba p 6.1 nimetatud viisil.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Apteek vastutab Tellija ees ja Tellija Apteegi ees teisele poolele Tingimuste rikkumisega tekitatud otsese kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Apteek ei vastuta Tellijale tekitatud kahju eest, kui Kauba kättetoimetamine viibib asjaolude tõttu, mida Apteek ei saanud mõjutada ning mille saabumist ei olnud võimalik ette näha, sh Netiapteegis asetleidvatest võimalikest tehnilistest tõrgetest põhjustatud viivituste korral Kauba kättetoimetamisel (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused

9.1. Netiapteegis Kaupade juures kuvatud piltidel on illustreeriv tähendus. Tellijal ei ole õigust Kaupa tagastada seetõttu, et Netiapteegis toodud Kauba pakendi foto ei vasta täpselt kättetoimetatud Kauba pakendile, kui muus osas vastab Kaup tellimusele ning on nime, koguse ja omaduste osas vastavuses Kauba juures kuvatud infoga.

9.2. Kaupade saadavus Netiapteegis võib muutuda ette teatamata. Kui Tellija on kauba eest tasunud ning Apteegil ei ole võimalik seda Tellijale kätte toimetada Kauba lõppemise tõttu Apteegis, on Apteegil õigus loobuda müügist ning tagastada Tellijale raha tema arvelduskontole 14 päeva jooksul.

9.3. Kõiki Netiapteegi külastamise ja ostude sooritamise käigus Apteegile teatavaks saanud Tellija isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Apteek töötleb Tellija poolt Netiapteegis sisestatud isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks, sh on Apteegil õigus edastada Tellija poolt tellimuse tegemisel Netiapteegis sisestatud isikuandmeid tellimuse täitmisega seotud isikutele (nt. kättetoimetamisteenuse osutajad). Isikuandmete töötlemise täpsemad reeglid on kirjeldatud kliendiandete töötlemise põhimõtetes.

9.4. Teie ja Apteegi vahel Kaupade tellimise ja ostmisega tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui läbirääkimised ei anna soovitud tulemusi või kui Te ei ole nõus Apteegi pakutud lahendusega ja leiate, et Teie õigusi on rikutud, on Teil õigus esitada kaebus tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti kaudu või kohtule. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta ning tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti kodulehel: https://komisjon.ee/et

Tarbijavaidluste Komisjon on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti juures asuv kohtuväline tarbija ja kaupleja vahelisi vaidlusi lahendav organ, mis asub aadressil Endla 10A, 10122 Tallinn , telefon 6201 707; Tarbijavaidluste Komisjoni menetlusreeglitega on võimalik tutvuda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti veebilehel aadressil: https://komisjon.ee/et 

9.5. Lisaks punktis 9.4. toodule on füüsilisest isikust kliendil õigus esitada kaugmüügiga seotud kaebus läbi Euroopa Liidu elektroonilise keskkonna nimetusega ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk) aadressil: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase
Eelkõige on internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm ehk ODR-platvorm mõeldud piiriüleste vaidluste lahendamiseks, võimaldades tarbijal lihtsamalt leida konkreetne vaidluse lahendamiseks sobiv kohtuväline üksus kaupleja asukohariigis. Eestis pakub vajadusel abi ja nõustamisteenust platvormi vahendusel piiriüleste kaebuste lahendamisel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti üksus ´EL tarbija nõustamiskeskus.´

9.6. Kõik Netiapteegi veebilehel toodud Kauba kirjeldused, fotod ning muud andmed on autoriõigusega kaitstud ning nende kopeerimine või muul moel kasutamine ilma Netiapteegi omaniku nõusolekuta on keelatud.

9.7. Netiapteegi veebileht on kasutatav laua- või sülearvutist koos järgnevate brauseritega (veebilehitsejatega): Google Chrome versioon 50 või uuem, Mozilla Firefox versioon 50 või uuem, Safari versioon 10 või uuem.


Lehte uuendatud 31.01.2024