Ravimite tellimise ja kättetoimetamise üldtingimused

1. Tingimuste kehtivus

1.1. Käesolevad ravimite tellimise ja kättetoimetamise üldtingimused (Tingimused) reguleerivad ostukeskkonna https://apotheka.ee/ (edaspidi Netiapteek) omaniku, Mustamäe  Apteek OÜ (Apteek) ning Netiapteegis tellimuse teinud/nõustamist soovinud isiku (Tellija) vahel Netiapteegist ravimite ostmisel ja nõustamisel tekkivaid õigussuhteid. Tingimuste alusel on võimalik Netiapteegist ravimeid osta kättetoimetamisega Eesti Vabariigi piires; välisriiki ravimeid tellida ei ole võimalik.

1.2. Käesolevad Tingimused kehtivad ainult Netiapteegist ravimite ostmisele. Juhul, kui Tellija ostukorv sisaldab lisaks ravimitele ka tervisetooteid, kohaldatakse tervisetoodete tellimisele mitteravimite (tervisetoodete) tellimise üldtingimusi, mis on kättesaadavad siit.

1.3. Netiapteegi Tingimustes reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

1.4. Apteegil on õigus käesolevaid Tingimusi muuta. Tingimuste muudatustest ja täiendustest teatatakse Netiapteegi kaudu. Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Netiapteegis või muul, Tingimustes nimetatud ajal.

1.5. Kui tellimus on Apteegile Netiapteegis edastatud enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Tellija ja Apteegi vahel tekkinud õigussuhtele Tellija poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui Tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.6. Apteegil on õigus Netiapteegis müüdavate ravimite hindu igal ajal muuta, kui Tingimustes ei ole ette nähtud teisiti.

1.7. Juhul, kui olete lisanud ravimi ostukorvi, kuid ei ole veel tellimust Apteegile esitanud, kehtib ostukorvi lisatud ravimi hind ostukorvi lisamise päeval kella 24.00-ni.

2. Ravimite hinnad, pakenditasu ja tasu kättetoimetamise eest

2.1. Netiapteegis müüdavatele ravimitele kehtivad ravimi juures näidatud hinnad arvestades Tingimuste punktides 1.7. – 1.8. toodud erisusi.

2.2. Netiapteegis müüdavate ravimite hind sisaldab käibemaksu 9% ning kättetoimetamise tasu sisaldab käibemaksu 22%.

2.3. Käibemaksu määra muutumisel, korrigeeritakse ravimite hindu ning kättetoimetamise tasu suurust käibemaksumäära muutuse võrra.

2.4. Tasu ravimite kättetoimetamise eest sõltub Teie valitud kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise hinnad ja viisid on kättesaadavad siit.

2.5. Tellimusele lisandub pakenditasu 0,20 eurot (sh käibemaks) tellimuse kohta. Pakenditasu ei sõltu tellimuse maksumusest ega pakendi suurusest ja lisandub tellimusele automaatselt. Kui Tellija on tellimuse vormistamisel valinud taaskasutuspakendi („Kiud“ rendipakend), lisandub tellimusele taaskasutuspakendi tagatisrahana 3 eurot (sh käibemaks). Taaskasutuspakend tuleb tagastada Itella pakiautomaati. Selleks skaneeri pakendil olev QR kood ja aseta pakend pakiautomaati. Itella tagastab pakendi tagatisraha Tellijale. 
Tellitud kauba tagastamisel pakenditasu ei tagastata (va taaskasutuspakendi korral).

3. Ravimite tellimine, nõustamine, ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Netiapteegist on võimalik tellida Eesti Vabariigis müügiluba omavaid ravimeid - nii retseptiravimeid (ainult humaanravimid) kui ka käsimüügiravimeid (nii humaan- kui veterinaarravimid) kättetoimetamisega Eesti Vabariigi piires. Netiapteegist ei saa tellida psühhotroopseid ega narkootilisi ravimeid, anaboolseid steroide, täisverd ja verekomponente, meditsiiniliseks kasutamiseks ette nähtud rakke ja kudesid ning uudseid ravimeid.

3.2. Info Eesti Vabariigis müügiluba omavate humaanravimite kohta on võimalik saada Ravimiameti kodulehel olevast ravimiregistrist ning veterinaarravimite kohta vastavast veterinaarravimite registrist. NB! Veterinaarravimitest on võimalik Netiapteegist tellida vaid käsimüügiravimeid.

3.3. Juhul kui Teile vajalik müügiloaga ravim ei ole Netiapteegi valikus, palume saata e-kiri tellimusega aadressile netiapteek@apotheka.ee. Võtame teiega ühendust hiljemalt kirja saabumisele järgneval päeval ning informeerime, millal on võimalik vastava ravimi tellimust täita.

3.4. Ravimialaseks nõustamiseks on Netiapteegi registreeritud kasutajal võimalus pöörduda Apteegi poole nii e-kirja, nõustamistelefoni kui ka online-nõustamiskanali (vajutades nuppu „Apteekrile nõustamiseks“) kaudu.

3.5. Kui te ei ole Netiapteegi registreeritud kasutaja, on Teil võimalik saada ravimialast nõustamist vajutades nuppu “Küsi apteekrilt” või Apteegi nõustamistelefonil; e-kirja teel nõu küsimisel vastab apteeker teile e-kirja teel hiljemalt 24 tunni jooksul ning annab Teile tasuta nõu ravimite õige ja ohutu kasutamise ja säilitamise kohta.

3.6. Netiapteek küsib Tellija e-posti aadressi ravimialaseks nõustamiseks ning selle hilisemaks vastava tellimusega kokkuviimise võimaldamiseks. Juhul kui Teil ei ole e-posti aadressi, siis on Netiapteegi vastavalt lehelt leitav info tasuta eestikeelset e-posti aadressi võimalust pakkuvate teenusepakkujate kohta.

3.7. Ostukorv luuakse hetkel, kui vajutate ravimi juures asuval nupul „Lisa ostukorvi.“ Telefoni teel nõustamisel luuakse ostukorv Apteegi poolt telefoninõustamise käigus. Ostukorvi loomine telefoninõustamise käigus on võimalik ainult juhul, kui olete Netiapteegi registreeritud kasutaja. Ravimi ostukorvi lisamine ei kohusta Teid ravimit ostma. Ostukorvi sisu saate kuni tellimuse eest tasumise alustamiseni või telefoni teel nõustamisel telefonikõne lõpetamiseni muuta ning ravimeid lisada või ostukorvist eemaldada.

3.8. Juhul kui tellimus on vormistatud Apteegi poolt telefoninõustamise käigus, saadetakse pärast vestluse lõpetamist Teie e-posti aadressile arve. Kui arve jääb maksetähtaja jooksul tasumata, on Apteegil õigus tellimus tühistada (lepingust taganeda). Tellimust ei ole võimalik muuta ega tühistada peale internetipanga valikut ja "Maksma" nupule vajutamist; samuti pärast telefoninõustamise lõpetamist.

3.9. Tellimus loetakse kinnitatuks järgnevalt:

3.9.1. kui olete internetipangas tellimuse eest tasunud ning vajutanud nuppu “Tagasi kaupmehe juurde” ning Teile on kuvatud Netiapteegi poolne tellimuse/makse kinnitus. Registreeritud kasutajale saadab Netiapteek tellimuse kinnituse kohta e-kirja Tellija e-posti aadressile. Kui olite tellimuse tegemisel Netiapteeki sisse loginud, kuid Teile ei saabu teadet tellimuse kinnitamise kohta kahe tööpäeva jooksul pärast makse teostamist, palun võtke ühendust Apteegiga.

3.9.2. telefoninõustamise käigus loodud ostukorvi alusel Apteegi poolt saadetud arve tasumisel ja vastava summa laekumisest Apteegi arvele.

3.10. Registreeritud kasutajatel on võimalik näha Netiapteegi tellimiskeskkonnas teostatud nõustamise ajalugu vajutades nupule "Küsi apteekrilt” või sisenedes retseptiravimite ostukeskkonda.

4. Retseptiravimite tellimine

4.1. Retseptuur on avatud tööpäevadel kell 8-20 ja L, P 10-20.

4.2. Retseptiravimite tellimiseks peate sisenema Netiapteeki isiku tuvastamist võimaldaval viisil, st kas ID-kaardi, Mobiil-ID, SmartID või internetipanga (Swedbank, SEB) kaudu. Retseptiravimi ostmisel on telefoni teel nõustamine ja kauba müük võimalik ainult juhul, kui olete Netiapteegi registreeritud kasutaja. Kui olete registreeritud kasutaja ja soovite saada retseptriravimi osas nõustamist telefoni teel palub Apteek Teil teatada oma nimi ja isikukood ning patsiendi nimi ja isikukood, kui te ei osta ravimit endale.

4.3. Netiapteegis retseptiravimi osas ravimialase nõustamise saamiseks peab Tellijal olema e-posti aadress. Netiapteeki retseptiravimit ostma tulnud Tellijale luuakse Netiapteeki ligipääsud (kasutaja registreeritakse), mille kohta saadetakse automaatselt Tellijale teade e-kirja teel. Ligipääsud võimaldavad Netiapteeki siseneda ning Netiapteegi tellimiskeskkonnas teostatud nõustamise ajalugu ning tellimusi näha.

4.4. Kui olete sisenenud isiku tuvastamist võimaldaval viisil Netiapteegi retseptiravimite tellimiskeskkonda, saate teha valiku, kas ostate ravimi endale või kellelegi teisele. Kui soovite osta ravimi endale, tuleb sisestada enda isikukood ning teisele isikule ravimi ostmisel, tuleb sisestada nii Teie kui ka isiku, kellele ravimi ostate, isikukood. Kui olete valinud retseptiravimi ostmisel nõustamise telefoni teel, küsib apteeker ravimi ostuga seoses Tellija nime ja isikukoodi ning juhul, kui Tellija ei osta ravimit endale, ka patsiendi nime ja isikukoodi.

4.5. Kui Tellija on sisenenud Netiapteegi retseptiravimite tellimiskeskkonda, saabub Apteekrile teade, et Netiapteegi ootejärjekorras on uus retseptiklient ning apteeker alustab Tellijaga vestlust retseptiravimi ostuks, juhul kui Tellija soovib osta retseptiravimit, aga retseptiravimi müügikeskkond Netiapteegis on suletud (vt p 4.1.), saab Tellija edastada oma ostusoovi Apteekrile Netiapteegist e-kirja teel.

4.6. Apteekri poolne nõustamine ravimi ohutu ja õige kasutamise ning säilitamise kohta ning vestlus reaalajas on võimalik punktis 4.1. nimetatud ajal ning tingimusel, et olete registreerunud Netiapteegi kasutajaks. Kui te ei soovi registreeruda Netiapteegi kasutajaks saate apteekrilt nõu küsida e-kirja teel täites Netiapteegis vormi „Küsi apteekrilt“ või helistades Apteegi nõustamistelefonil. Apteeker vastab „Küsi apteekrilt“ saabunud vormis küsimustele e-kirja teel 24 tunni jooksul kirja Apteegile saabumisest arvates.

4.7. Pärast Netiapteegi tellimiskeskkonnas patsiendi isikukoodi sisestamist kuvatakse Tellijale kehtivad retseptid. Kuvatakse vaid retsepte, mis on kehtivad ning mida võimaldab esitatud Tellija isikukoodile kuvada Eesti Haigekassa poolt hallatav Retseptikeskus. Juhul kui olete Netiapteegi registreeritud kasutaja ja olete pöördunud Apteegi poole nõustamistelefonil, teatab apteeker, kas Teie poolt nimetatud isikukoodi ja nimega isikul on Retseptikeskuses kehtivaid ja väljaostmiseks avatud retsepte.

4.8. Netiapteegi tellimiskeskkonnas valib Tellija retsepti, mida soovib realiseerima hakata.

4.9. Apteeker võib küsida nõustamise käigus tellimuse täitmiseks täpsustavaid küsimusi.

4.10. Juhul kui retseptil olev ravim on väljakirjutatud toimeaine põhisena või ravimpreparaadina - esitatakse välja kirjutatud toimeainele vastavad ravimid reastatuna odavamast kallimaks.

4.11. Vestluse käigus nõustab apteeker Tellijat ning pakub toimeainepõhise retsepti korral välja ravimid, mille hulgast saab Tellija valida sobiva ravimi.

4.12. Kui Tellija on valiku teinud, saab ta lisada sobivad retseptipõhised retseptiravimi(d) ostukorvi või paluda seda teha vestluse käigus apteekril.

4.13. Retseptiravimit hoitakse ostukorvis 15 minutit ravimi ostukorvi lisamisest; kui Tellija soovib ostmist jätkata pärast 15 minuti möödumist, tuleb netiapteegi kasutamise sessiooni pikendada. Kui Tellija ei ole 15 minuti jooksul ravimi ostukorvi lisamisest selle eest tasunud või Netiapteegi kasutamise sessiooni pikendanud, kustutatakse ravim ostukorvist, välja arvatud juhul, kui ostukorv on loodud telefoninõustamise käigus, millisel juhul säilivad ravimid ostukorvis, kuni telefoninõustamise käigus tellimuse vormistamiseni või kui tellimust ei vormistata kuni kõne lõpetamiseni.

4.14. Kui olete sobivad retseptiravimid välja valinud ning nende eest tasunud loetakse tellimus kinnitatuks vastavalt punktile 3.9.

5. Käsimüügiravimite tellimine ja käsimüügi- ja retseptiravimite tellimuse vormistamine

5.1. Käsimüügiravimite ja veterinaarravimite valik Netiapteegis on eestikeelse toimeaine ja ravimpreparaadi nimetuse põhine. Toimeaine ja ravipreparaadi otsingut saab teostada üksnes ladina tähtedega.

5.2. Teile sobiva ravimi valimiseks, leidke Netiapteegis müüdavate ravimite hulgast soovitud ravim läbi otsingu, sisestades, kas ravimi eestikeelse toimeaine või ravimpreparaadi nimetuse. Juhul kui olete pöördunud Apteegi poole nõustamistelefonil, abistab apteeker Teid sobiva ravimi leidmisel, kas Teie poolt teatatud ravimi toimeaine või preparaadi nimetuse alusel. Toimeaine kaudu otsimisel kuvatakse Teile või teatab apteeker Teile telefoni teel Netiapteegis vastava toimeainega kättesaadavad ravimid. Telefoni teel nõustamisel tuleb soovitud ravimit võimalikult täpselt kirjeldada ja veenduda enne ostukorvi kinnitamist, et soovite osta ostukorvi lisatud ravimit.

5.3. Netiapteegi veebilehel olevat otsingu funktsionaalsust kasutades on võimalik teostada otsingut järgnevate otsinguterminite alusel: toote nimetus, toimeaine, tootegrupp, märksõna.

5.4. Netiapteegi veebilehel on käsimüügiravimid ning tervisetooted jaotatud valdkondade ning teemade kaupa, et hõlbustada toote leidmist.

5.5. Käsimüügiravimeid ja veterinaarravimeid võimaldatakse lisada ostukorvi ning seejärel tellida alles pärast seda, kui ollakse veendunud ravimi sobivuses ravimi kasutajale (patsiendile). Ravimi sobivust patsiendile hinnatakse esmalt läbi selle, kas patsiendil esineb tellitava ravimi ravinäidustusele vastavaid kaebusi ning kas ravimi kasutaja vanus (veterinaarravimi korral loomaliik ja kaal) jääb ravimi pakendi infolehel toodud lubatud vahemikku. Patsiendi kohta on võimalik esitada täiendavaid selgitusi/täpsustusi ning märkida ära kui ravimi kasutamise põhjus erineb ravimi pakendi infolehel toodud näidustustest.

5.6. Netiapteegi tellimiskeskkonnas ravimi ostukorvi lisamise nupule vajutamise järel avaneb aken, milles palutakse selgitada ravimi kasutamise põhjust, ravimi kasutaja (patsiendi) vanust ning lisada vajadusel täiendavaid selgitusi ravimi vajaduse ning kasutamise põhjuste kohta. Juhul kui ravimil on rohkem kui 1 kasutaja tuleb sisestada vastav info kuni 3 ravimi kasutaja kohta. Juhul kui ravimil on üle kolme kasutaja, palun vajutage nupule “Apteekrile nõustamiseks” ning teiega võetakse ühendust. Telefoninõustamisel küsib apteeker eelnimetatud andmeid Tellijalt nõustamise käigus.

5.7. Kui soovite veterinaararsti soovitusel oma loomale humaanravimit, palun märkige vastavat ravimit ostukorvi lisades avanevas aknas ära, et tegemist on muu ravimi kasutamise põhjusega“ ning lisage vastav selgitus (soovitatavalt veterinaararstilt saadud info). Seejärel kontrollib apteeker, kas soovitud ravimit on võimalik kasutada veterinaarsel eesmärgil ning nõustab teid ravimi kasutamise osas. Telefoninõustamisel küsib apteeker eelnimetatud andmeid Tellijalt nõustamise käigus.

5.8. Netiapteegi tellimiskeskkonnas tellimuse vormistamiseks ning ostukorvis olevate ravimite tellimiseks vajutage nupule „Vormista tellimus“ ning valige endale meelepärane kauba kättesaamise viis ning maksemeetod. Vormistatud tellimus loetakse Tellija poolt kinnitatuks vastava ülekande laekumisel Apteegi või viimase poolt nimetatud isiku arvele ning Tellija poolt pangalingi teenuses “Tagasi kaupmehe juurde” nupu vajutamise järel. Apteegi poolse tellimuse kinnituse kohta kuvatakse Tellijale Netiapteegi tellimiskeskkonnas tellimuse kinnitus, mis edastatakse sisseloginud registreerunud kasutajatele ka e-kirjaga. Kui teile ei saabu teadet Netiapteegi poolt tellimuse kinnitamise kohta kahe tööpäeva jooksul, pärast makse teostamist, palun võtke ühendust Apteegiga. Telefoninõustamisel vormistatakse tellimus apteekri poolt ja Te saate valida kättetoimetamise viisi telefoninõustamise käigus. Seejärel saadetakse tellimuse kohta arve Teie e-posti aadressile. Täiendavat tellimuse kinnitust Netiapteegi poolt ei saadeta.

5.9. Netiapteegis on iga käsimüügiravimi ning veterinaarravimi tooteinfol otselink vastava ravimi pakendi infolehele. Ravimi müügiluba puudutav informatsioon on kättesaadav Ravimiameti veebilehe (www.ravimiamet.ee) kaudu rubriigist „ravimiregister.“

5.10. Tellijaks saab olla teovõimeline füüsiline isik või õigusvõimeline juriidiline isik (käsimüügiravimite tellimisel). Tellimuse esitamisega kinnitab Tellija, et tal on tehingu tegemiseks vajalik õigus- või teovõime ja/või volitus tehingu tegemiseks. Piiratud teovõimega (st alla 18-aastane isik) Tellija kinnitab Tingimustega nõustumisega, et tema seaduslik esindaja on andnud talle nõusoleku tehingu tegemiseks ning selleks vajalike rahaliste vahendite kasutamiseks.

5.11. Ravimite müügilepingu sõlminud isikuks on isik, kes tasub ravimite eest.

5.12. Ravimite (nii käsimüügi-, veterinaar- kui ka retseptiravimite) müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) ostukorvi alusel koostatud tellimuse kohta kinnituse saatmisest Tellija e-posti aadressile ja tellitud ravimite eest tasumisele kuuluva summa laekumisest Apteegi arvele või telefoni teel vormistatud tellimuse korral Apteegi poolt arve saatmisest Tellija e-posti aadressile. Pärast ravimite eest tasumist Netiapteegi tellimiskeskkonnas palume tellimuse kinnitamiseks vajutada internetipangas nuppu “Tagasi kaupmehe juurde.” Ravimite tellimus loetakse Apteegi poolt kinnitatuks pärast Tellijale e-kirja teel Netiapteegi poolse kinnituse või arve saatmist ja makse laekumist Apteegi pangakontole.

5.13. Registreeritud kasutaja näeb tema Netiapteegi tellimiskeskkonnas teostatud tellimuste ajalugu.

5.14. Juhul, kui Netiapteegi tellimiskeskkonnas tehtud tellimuse eest tasumine ei õnnestunud või soovitakse tasuda teise internetipanga kaudu, on võimalik tasuda vastava tellimuse eest sama kalendripäeva jooksul. Tellimus on leitav registreerunud kliendile "Tellimuste ajalugu" nupu alt.

6. Tellimuse täitmine Apteegi poolt, ravimite kättesaamisviisid ja väljastamisest keeldumine

6.1. Kui olete ravimite eest tasunud (tellimuse kinnitanud), suunatakse tellimus Apteegile, kes kontrollib tellimuse andmed ning korraldab tellimuse täitmise vastavalt Teie poolt valitud kättetoimetamise viisile hiljemalt kolme tööpäeva jooksul tellimuse kinnitamisest (ravimite eest tasumisest). Netiapteegi veebikeskkonnas tellimuse vormistamisel edastatakse peale makse teostamist Teie e-posti aadressile  Netiapteegipoolne tellimuse kinnitus.

6.2. Peale tellimuse kinnitamist toimetatakse ravimid (edaspidi ka Saadetis) Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud kättetoimetamise asukohta p 6.1 nimetatud aja jooksul, välja arvatud juhul, kui Tellija on soovinud pikemat kohaletoimetamise aega või on tähtaja järgimine mõnel muul Apteegist sõltumatul põhjusel võimatu.

6.3. Tellimused, mis on kinnitatud tööpäevadel enne kella 16.00 toimetatakse Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud kättetoimetamise asukohta reeglina järgmisel päeval. Tellimused, mis on kinnitatud tööpäevadel peale kella 16.00 toimetatakse Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud kättetoimetamise asukohta reeglina ülejärgmisel tööpäeval. Nädalavahetusel kinnitatud tellimused toimetatakse Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud kättetoimetamise asukohta reeglina teisipäeval.

6.4. Enne ravimite kättetoimetamist kättetoimetamisteenuse osutaja poolt, võtab teenuse osutaja Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada kauba kohaletoomise või pakiautomaati või postiasutusse saabumise aeg. Kui Kaup väljastatakse Teile Apteegi koostööpartneriks oleva Partnerapteegi või Apotheka Iluteegi (edaspidi Partnerapteek) kaudu, saab Tellija Kauba Partnerapteegist kätte tellimuse numbri ja isikut tõendava dokumendi alusel. Kui Tellija on ravimite tellimisel Netiapteeki sisse loginud, saadetakse tellimuse kinnitus (sh tellimuse number) e-posti teel, lisaks on tellimuse number nähtav pangaülekande selgituse real. Tööpäeviti enne kella 16.00 tellitud ravimid jõuavad Partnerapteeki reeglina järgmisel tööpäeval; peale kella 16.00 ja nädalavahetustel tellitud ravimid tarnitakse Partnerapteeki reeglina 2, hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.  Tellijat teavitatakse sms-i teel, kui tellimus on saabunud Partnerapteeki.

6.5. Ravimid toimetatakse Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile, kui tellisite ravimite kättetoimetamise kullerteenusena. Kui soovisite kauba kättetoimetamist postiasutusse, pakiautomaati või Partnerapteeki, toimetatakse kaup teie valitud pakiautomaati teie poolt märgitud aadressi teenindavasse postiasutusse või Partnerapteeki. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

6.6. Palun kontrollige tellimuse vormistamisel esitatavate andmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi ravimite kättetoimetamisel. Apteek ja kauba kättetoimetaja ei vastuta kauba kättetoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

6.7. Kullerteenusega ravimite kättetoimetamisel ning postiasutuses väljastamisel antakse ravimeid sisaldav saadetis Teile üle koos paberil või elektroonselt kuvatava saatelehe alusel. Enne elektroonses terminalis kuvatud või paberil saatelehe allkirjastamist palume Teil ravimisaadetise pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida postiteenuse osutaja saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga saabunud ravimist teatada kohe e-kirjaga netiapteek@apotheka.ee.

6.8. Apteek eeldab, et kauba kättetoimetamise aadressil võtab kauba vastu tellija. Apteegil on õigus anda kaup üle kauba kättetoimetamise aadressil teisele isikule, keda kuller võib mõistlikult pidada tellija esindajaks (füüsilise isiku puhul pereliige, asutuste puhul sekretär, valvelaua töötaja jmt.)

6.9. Ravimeid, mida tuleb säilitada ning transportida külmas (vahemikus +2C...+8C, edaspidi Termolabiilsed ravimid) võimaldatakse tellida vaid juhul kui Tellija on kinnitanud, et on teadlik Termolabiilsete ravimite riknemise riskist ning Tellijapoolse saadetise vastuvõtu ajakriitilisusest. Ravimi kuulumisest Termolabiilsete ravimite hulka ning sellega seotud transpordi ja säilitamistingimustest teavitab Tellijat apteeker.

6.10. Tellija nõustub Tingimustega nõustumisega, et juhul kui ta ei võta etteantud aja jooksul kättetoimetamise teenuse osutajalt üle saadetist (milles asub vastav ravim), siis saadetist Tellijale ei väljastata ning see tagastatakse Apteeki ning saadetises olnud Termolabiilne ravim hävitatakse. Õigeaegselt vastuvõtmata jäänud Termolabiilse ravimi maksumust (ega ka omaosalust), transpordikulu ega uue retsepti hankimise kulu hüvitamise kohustust Apteegil ei ole. Tellija kinnitab, et on teadlik, et kasutatud retsepti alusel uue ravimi väljastamine ei ole võimalik. Juhul kui saadetises olid lisaks Termolabiilsele ravimile ka muud ravimid või tervisetooted tehakse uus katse nende saatmiseks Tellijale, millisel juhul tasub Tellija uuesti kättetoimetamise tasu.

6.11. Netiapteegi kaudu tellitavad Termolabiilsed ravimid pakendatakse spetsiaalsetesse pakenditesse, mis võimaldavad tagada ravimi transpordi ning lühiajalise säilitamise nõutud temperatuuril (vajadusel lisatakse pakendisse ka spetsiifiline külmapatarei). Saadetise pakendile lisatakse kleebis “HILISEIM KÄTTETOIMETAMISE AEG - KUUPÄEV (pp.kk.aaaa) NING KELLAEG (hh:mm). Saadetist mitte väljastada peale seda aega!”. Kättetoimetamisteenuse osutajale on kehtestatud nõue mitte väljastada saadetist Tellijale pärast kleebisel märgitud aega, et tagada Termolabiilse ravimi kvaliteet.

6.12. Termolabiilseid ravimeid toimetatakse kätte tööpäevadel teisipäevast reedeni.

6.13. Tellija nõustub Tingimustega nõustumisega, et juhul kui Tellijale ei ole võimalik ravimeid kätte toimetada kulleri poolt ette teatatud ajal või Tellija ei lähe saadetisele partnerapteeki järele 14 päeva jooksul tellimuse apteegi poolt kinnitamisest alates või Tellija ei too saadetist pakiautomaadist ära postiteenuse osutaja poolt teatatud aja jooksul, tagastatakse saadetis Apteegile hävitamiseks ning saadetises sisaldunud ravimi(te) maksumust, uue retsepti hankimise kulu ega kättetoimetamise tasu Apteek Tellijale ei hüvita. Kasutatud retsepti alusel uue ravimi väljastamine ei ole võimalik.

6.14. Juhul kui Tellija ei ole saadetist punktis 6.13. nimetatud põhjusel kätte saanud, on Tellijal õigus pöörduda Apteegi poole ning paluda saadetis uuesti saata, kui Apteek ei ole saadetises sisaldunud ravimeid veel hävitanud. Sellisel juhul teeb Apteek uue katse ravimite saatmiseks Tellijale ning Tellija ei pea ravimite eest uuesti tasuma, kuid kohustub tasuma kättetoimetamise tasu.  Kui saadetises olid ka termolabiilsed ravimid, siis selliseid ravimeid Tellijale uuesti ei saadeta ning need kuuluvad Apteegi poolt hävitamisele.

6.15. Tellija peab arvestama, et valides kättetoimetamise asukohaks pakiautomaadi või Partnerapteegi võib pakiautomaadile ligipääs olla kaubanduskeskuse poolt piiratud kaubanduskeskuse lahtioleku aegadega või Partnerapteegi tööaegadega. Juhul kui kättetoimetamise asukohaks on valitud postiasutus, on saadetis kättesaadav vaid postiastutuse lahtiolekuaegadel.

6.16. Enne ravimi kasutamist lugege tähelepanelikult pakendi infolehte ning kaebuste püsimisel või kõrvaltoimete tekkimisel, pöörduge arsti või apteekri poole.

6.17. Apteegil on õigus keelduda ravimite väljastamisest või kehtestada ravimite väljastamisel piiranguid, kui apteekril peaks tellimuse sisu alusel tekkima ravimite väär- või kuritarvitamise kahtlus.

6.18. Apteegil on õigus ravimeid mitte edastada valitud kättetoimetamisteenuse pakkuja kaudu, kui eksisteerib risk, et kättetoimetamisteenuse pakkuja ei suuda tagada nõutud transporditingimusi ning seetõttu võib sattuda ohtu ravimite kvaliteet. Sellisel juhul võtab Apteek ühendust Tellijaga ning lepib kokku alternatiivse kättetoimetamise viisi.

7. Tellimuse eest tasumine ja järelmaks

7.1. Netiapteegis tellimiskeskkonnas tellitud ravimite eest saate tasuda vastavalt valitud makseviisile.

7.2. Makse sooritamiseks Netiapteegi tellimiskeskkonnas valige endale meelepärane makseviis, kas:

1) internetipanga kaudu (Swedbank, SEB, LHV pank, Luminor, Pocopay, Coop Pank, pangalinkide kaudu)

2) krediitkaardiga Mastercard või Visa kaudu;

3) ESTO 3-osaline „SLICE“ makseviis, kui tellimus vastab vähemalt ESTO järelmaksutingimustes nimetatud miinimumsummale. Tutvu makselahenduse ja tingimustega apotheka.ee veebilehel siin. Pane tähele, et vastava makseviisi valimisel sõlmid lepingu järelmaksu pakkuva finantsteenuse osutajaga - ESTO AS (reg. kood 14180709).

 Apotheka e-apteegil on õigus edastada maksetega seotud Tellija andmeid makset vahendavale  ettevõttele, kelleks võib olla Maksekeskus AS (registrikood 12268475) või Montonio Finance UAB (registrikood 30520512) ning Tellija pangale. ESTO 3 – osalise „SLICE“ makseviisi valimisel, edastab e-apteek Kliendi andmed järelmaksu pakkuvale ettevõtjale, ESTO AS.

7.3. Pärast Netiapteegi tellimiskeskkonnas sobiva makseviisi valikut vajutage nupule „Maksma“ või juhul, kui valisite ESTO järelmaksu, juhiduge makseviisi valiku juures olevatest juhistest. Pangalingi kaudu maksmisel vajutage nuppu “Tagasi kaupmehe juurde”, et oleks võimalik tellimus kohe Netiapteegi poolt kinnitada.

7.4.  Telefoninõustamise käigus koostatud tellimuse eest tuleb tasuda Apteegi poolt esitatava arve alusel vastavalt arvel toodud maksetähtajale.

8. Tellimuse tühistamine ja ekslikult või vigastatud transpordipakendis saabunud ravimite tagastamine

8.1. Pärast tellimuse eest tasumist (punkt 7.) ei ole võimalik tellimust tühistada; tellimuse tühistamiseks ei tule Tellijal midagi muud teha kui loobuda vastava tellimuse eest makse teostamisest ning ootel olev tellimus tühistatakse automaatselt järgmisel kalendripäeval; telefoninõustamise käigus tehtud tellimus tühistatakse Apteegi poolt Tellijale saadetud arve maksetähtpäevaks tasumata  jätmisel. Tellija poolt makse mittesooritamine internetipanga kaudu või pärast makse teostamist sama päeva jooksul “Tagasi kaupmehe juurde” nupu mittevajutamist, loetakse tellimuse tühistamiseks.

8.2 Netiapteegi tellimiskeskkonnas tehtud tellimust on võimalik muuta kuni tellimuse eest tasumiseni asumist (internetipanga valikut ning “Maksma” nupule vajutamist või ESTO järelmaksulepingu sõlmimist).

8.3. Juhul, kui ravimite saabumisel selgub, et ravimisaadetis sisaldab ravimeid, mida te ei ole tellinud või mis ei vasta tellimusele; samuti juhul, kui transpordipakend on kahjustatud ja te olete teinud vastava märkuse ravimite üleandmise saatelehele (kullersaadetise, postiasutuses või Partnerapteegist kättesaamise korral) või saanud kahjustatud pakendiga ravimid kätte pakiautomaadist, on Teil õigus vastavad ravimid apteegile hävitamiseks tagastada 14 päeva jooksul ravimite kättesaamisest arvates. Ravimite tagastamiseks on järgnevad võimalused: tagastada ravimid kohe kättesaamisel kullerile või 14 päeva jooksul pakiautomaati, märkides pakendile saaja (apteegi) andmed:  tel +372 614 6000, e-post: netiapteek@apotheka.ee, aadress: Netiapteegi Vae haruapteeki, Vae tn 16, Laagri alevik, Saue vald, 76401, Harjumaa või täita e-apteegis siin asuv toote tagastamise vorm, valides samas teile sobiva Partnerapteegi, kuhu ravimid tagastada. Tagastatavad ravimid tuleb pakkida, märgistada saaja andmetega, lisada märkus “tooted tagastamiseks” ja anda üle valitud Partnerapteegile.

8.4. Ravimite tagastamiseks pakiautomaati või üleandmisel postiasutusele punktis 8.3. nimetatud alusel, tuleb enne ravimi tagastamist saata Apteegi e-posti aadressile netiapteek@apotheka.ee vastavasisuline teade koos tellimuse numbriga. Apteek vastab esitatud pöördumisele ning annab täpsed juhised ravimite tagastamiseks.

8.5. Vastavalt Sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määruse nr 24 „Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kord“ § 12´ lg 1 p 6 ei osteta väljastatud ravimeid tagasi ning neid saab Apteegile tagastada vaid hävitamiseks. Hävitamiseks tagasi saadetud ravimite maksumust, pakendi- ning transporditasu ei tagastata. Tagastamisega seotud kulu kannab Tellija, va juhul kui ravimid tagastatakse Partnerapteegile.

8.6. Hävitamiseks saadetavate ravimite pakendile kanda märkus “Ravimid hävitamiseks” ning aadressiks märkida Netiapteegi Vae haruapteek, Vae tn 16, Laagri alevik, Saue vald, 76401, Harjumaa.

9. Vastutus ja vääramatu jõud

9.1. Tellitud ravimi kvaliteedi ning võimalike kõrvaltoimete eest vastutab ravimi tootja ja müügiloa hoidja. Ravimi kvaliteedi säilimise eest Apteegis ning transpordil Tellijale vastutab Apteek.

9.2. Apteek ja Tellija vastutavad Tingimustes toodud kohustuste täitmise eest ning Tingimuste rikkumise tõttu teisele poolele tekitatud otsese varalise kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.3. Apteek ei vastuta Tellijale tekitatud kahju eest või ravimi kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või ravimi kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaolust, mida Apteek ei saanud mõjutada (näiteks kui ravimit ei ole võimalik Tellija poolt teatatud aadressil kokkulepitud ajal üle anda, viivitus on tingitud võimalikest tehnilistes tõrgetest, mille tulemusena tellimus ei jõua Apteegile kohale vmt) ning mille saabumist Apteek ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

10. Muud tingimused

10.1. Netiapteegis toodud ravimite tootepildid on illustreeriva tähendusega. Tellijal ei ole õigust ravimit tagastada seetõttu, et Netiapteegis toodud tootepilt ei vasta kättetoimetatud ravimi pakendile, kui muus osas vastab ravim tellimusele.

10.2. Ravimite valik Netiapteegis võib muutuda ette teatamata. Kui Tellija on ravimi tellinud kuid vastav ravim on Apteegis lõppenud, on Apteegil õigus loobuda müügist ning tagastada Tellijale raha tema arvelduskontole 14 päeva jooksul.

10.3. Kõiki Netiapteegi külastamise ja ostude sooritamise käigus Apteegile teatavaks saanud Tellija isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Apteek töötleb Tellija poolt Netiapteegis sisestatud isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks, sh on Apteegil õigus edastada Tellija poolt tellimuse tegemisel Netiapteegis sisestatud isikuandmeid tellimuse täitmisega seotud isikutele (nt. kättetoimetamisteenuse osutajad). Isikuandmete töötlemise täpsemad reeglid on kirjeldatud kliendiandete töötlemise põhimõtetes.

10.4. Teie ja Apteegi vahel Kaupade tellimise ja ostmisega tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui läbirääkimised ei anna soovitud tulemusi või kui Te ei ole nõus Apteegi pakutud lahendusega ja leiate, et Teie õigusi on rikutud, on Teil õigus esitada kaebus tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti kaudu või kohtule. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta ning tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti kodulehel: https://komisjon.ee/et

Tarbijavaidluste Komisjon on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti juures asuv kohtuväline tarbija ja kaupleja vahelisi vaidlusi lahendav organ, mis asub aadressil Endla 10A, 10122 Tallinn , telefon 6201 707; Tarbijavaidluste Komisjoni menetlusreeglitega on võimalik tutvuda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti veebilehel aadressil: https://komisjon.ee/et 

10.5. Lisaks punktis 10.4. toodule on füüsilisest isikust kliendil õigus esitada kaugmüügiga seotud kaebus läbi Euroopa Liidu elektroonilise keskkonna nimetusega ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk) aadressil:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase. Eelkõige on internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm ehk ODR-platvorm mõeldud piiriüleste vaidluste lahendamiseks, võimaldades tarbijal lihtsamalt leida konkreetne vaidluse lahendamiseks sobiv kohtuväline üksus kaupleja asukohariigis. Eestis pakub vajadusel abi ja nõustamisteenust platvormi vahendusel piiriüleste kaebuste lahendamisel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti üksus ´EL tarbija nõustamiskeskus.´

10.6. Netiapteegi veebileht on kasutatav laua- või sülearvutist koos järgnevate brauseritega (veebilehitsejatega): Google Chrome versioon 50 või uuem, Mozilla Firefox versioon 50 või uuem, Safari versioon 10 või uuem.


Lehte uuendatud 31.01.2024