Apotheka koostöö Tartu Ülikooliga jätkub

08.03.2019

Apotheka koostöö Tartu Ülikooliga

Apotheka ja Tartu Ülikooli vaheline koostöö algas 2017. aasta septembrist, et tõhusamalt ühendada akadeemilist ja praktilist farmaatsiat, anda suuremat praktilist väljundit proviisoriõppe tudengitele, tõsta apteegiteenuse kvaliteeti ning kiiremini rakendada teadusmaailma saavutusi praktikas.

Apotheka koostöö Tartu Ülikooliga

Apotheka ja Tartu Ülikooli vaheline koostöö algas 2017. aasta septembrist, et tõhusamalt ühendada akadeemilist ja praktilist farmaatsiat, anda suuremat praktilist väljundit proviisoriõppe tudengitele, tõsta apteegiteenuse kvaliteeti ning kiiremini rakendada teadusmaailma saavutusi praktikas.

Vähetähtis pole ka proviisori tõhusam integreerimine patsiendi ravimeeskonda – proviisoritudengite esimesed kokkupuuted erinevate tervishoiuspetsialistidega võiksid toimuda juba ülikoolis õpingute jooksul.

TÜ Farmaatsia Instituudi juhataja professor Ain Raali sõnul on tegemist erakordse koostöövormiga. „Praktikabaas tegutsevas apteegis annab tudengitele parema võimaluse apteekri oskuste omandamiseks. Samuti saab see olema hea platvorm, kus teadustööde jaoks vajalikke materjale koguda ning apteegiteenust paremaks lihvida, võttes arvesse tervishoius eesootavaid väljakutseid – vananevat elanikkonda, eluea pikenemist ning piiratud ressursse ja tervishoiutöötajate vähesust.“

Apotheka Tartu Raekoja apteeki on kaasajastatud vahetult enne koostööprojekti algust, loodud 16 õppekohaga seminariruum koos interaktiivsete töövahenditega. Lisaks on apteegis privaatne nõustamisruum, mis annab võimaluse täiendavate lisateenuste läbiviimiseks apteegis.

Lisaks pakume ka stipendiumeid üliõpilastele, lisainfot nende kohta saab siit.

Apotheka ja Tartu Ülikooli koostöö

Apotheka ja Tartu ülikooli koostöö

Kuidas sündis koostöö Tartu Ülikooliga?

TÜ Farmaatsia Instituut kutsus apteegisektorit üles mõtlema, kuidas aidata jalule viimane TÜ omandisse kuuluv apteek. Apotheka läks üleskutsega kaasa ja tegi ettepaneku alustada hoopis koostööd Tartu Raekoja apteegis. Koostöö üks suuremaid eesmärke on arendada apteegiteenust ja tõsta teenuse kvaliteeti sektoris laiemalt, just tänu akadeemilise ja praktilise farmaatsia kompetentside ühisele rakendamisele. Lisaks pakkuda tudengitele võimalust praktiliste oskuste omandamiseks, viia läbi teadustöid, küsitlusi.

Millised on olnud tegevused koostöö edendamisel?

Läbi on viidud mitmeid seminare ja koolitusi tudengitele, kus kandvat rolli omavad Tartu Raekoja apteegis töötavad proviisorid. Samuti on toimunud elanikkonnale suunatuid loenguid nii ravimtaimede teemadel, imiku hooldusest, vaktsineerimisest kui ka paljudel teistel teemadel. Sarnane traditsioon ka jätkub. Kuna Raekoja apteek asub linnasüdames ja on avatud 24/7, siis on täiendavalt loodud võimalus tervisealase lisainfo leidmiseks interaktiivse tahvli näol, kus on leitav info olulisematest tervisega seotud telefoninumbritest kuni farmaatsia ajalooni välja. Interaktiivsele tahvlile on õla alla pannud ka Tartu Linnavalitsus, kellega koostöös on paigaldatud apteeki ka AED elustamisaparaat, mida kasutatakse südamerütmi taastamiseks ja mis võib päästa inimese elu. Kogu apteegi kollektiiv on läbinud AED aparaadi ja esmaabi koolituse.

Loeng Raekoja Apothekas

Aavatud loeng Raekoja apteegis

Kuidas on tudengid kaasatud?

Tudengitele viisime läbi ideekonkursi „ Farmaatsia linnakodanikele Tartu Raekoja apteegis“, et nad mõtleksid kaasa, kuidas farmaatsiat linnakodanikule läbi interaktiivse tahvli tutvustada. Selle eest pandi välja ka rahaline preemia, parimad ideed on ka juba teostunud. Sarnaseid projekte on ka edaspidi kavas läbi viia.

Kas plaanite ka teistesse Tartu Apotheka apteekidesse tudengeid tööle/praktikale võtta?

Apteegi praktikabaasiks olemine ei ole piiratud ainult apteegiketiga, selleks saavad olla kõik apteegid, kus on olemas piisav arv proviisoreid, kes saavad ja tahavad olla tudengitele juhendajateks. Meie apteekrid juhendavad igal aastal nii proviisorõppe kui ka farmatseudiõppe tudengeid üle Eesti. Oleme tudengite poolt hinnatud nii praktikabaasina kui ka tööandjana, pakkudes häid praktiliste oskuste omandamise väljundeid.

Tudengid apteegis

Tudengid apteegis praktikal

Kui suur osa Tartu Apotheka töötajatest on tudengid?

Peaaegu igas Tartu Apotheka apteegis töötab mõni tudeng, kes täidab praegu abitöötaja või klienditeenindaja rolli. Oleme noortele õppuritele heaks partneriks, sest pakume kaasaegset töökeskkonda, innovaatilisi lahendusi ja paindlikku tööaega.

Milliseid lisateenuseid koostöös TÜ-ga olete välja töötamas?

2019. aasta alguses alustati pilootprojektiga „Ravimite kasutamise hindamise teenus“ koostöös perearstidega. See on hea näide sellest, kuidas TÜ eestvedamisel tuuakse apteegitasandile Eesti elanikkonna jaoks olulisi teenuseid. Ravimite kasutuse kasv on viimaste aastatega kasvanud, seetõttu on oluline aidata inimestel ravimeid õigesti kasutada ja ravimikasutusega seotud probleemidele lahendusi leida. Ravimialane kompetents on apteekritel olemas, aga paika on vaja saada teenuse standard, mida ja kuidas teha ning millisel kujul tagasisidestada infot arstile, et see looks reaalselt lisandväärtust ning annaks arstile vajaliku ravimikasutusega seotud teavet. Laiem eesmärk on integreerida apteeker tõhusamalt esmatasandi tervishoidu ja tõsta sellega ka apteekri rolli ühiskonnas laiemalt, et tagada läbi patsiendikeskse apteegiteenuse patsiendi jaoks parimad ravitulemused.

Raekoja apteegi 95. sünnipäev

Raekoja apteegi 95. sünnipäev augustis 2017

Terviseinfo:

 • Kuidas ennast aidata, kui stress ja unehäired kimbutavad?

  Kuidas ennast aidata, kui stress ja unehäired kimbutavad?

  Loe lähemalt

 • Kuidas leevendada PMS-i ehk premenstruaalset sündroomi?

  Kuidas leevendada PMS-i ehk premenstruaalset sündroomi?

  Loe lähemalt

 • Bioderma Atoderm: nahahooldus atoopilise dermatiidiga

  Bioderma Atoderm: nahahooldus atoopilise dermatiidiga

  Loe lähemalt

 • Särava ja ilusa näonaha saladus ehk erinevad happed nahahoolduses

  Särava ja ilusa näonaha saladus ehk erinevad happed nahahoolduses

  Loe lähemalt

 • Noore naha ilusaladused apteegikosmeetikast

  Noore naha ilusaladused apteegikosmeetikast

  Loe lähemalt

Kõik postitused