COVID-19 enesetestimise teenus

COVID-19  enesetestimise teenus

Pakume võimalust viia apteegis läbi COVID-19 kiirtest apteegitöötaja juhendamisel. Negatiivse testi tulemuse korral väljastatakse tõend, mis kinnitab, et test on läbi viidud apteegis ja selle tulemus on negatiivne.

Apteegis väljastatav tõend kehtib 48 tundi ja sobib kasutamiseks Eesti siseselt. Negatiivne testi tulemus edastatakse inimesele elektrooniliselt ja vajadusel saab selle ka apteegis välja printida. Tõendi kehtivust saab kontrollida QR koodi abil.

Apteekides teostame koroonaviiruse testimist vaid ürituse külastamise ja erinevate teenuste tarbimise eesmärgil, koos vastava tõendi väljastamisega. Testima ei võeta inimesi, kellel on põhjust kahtlustada ägedat COVID-19 haigust (mh sümptomaatilised või lähikontaktsed inimesed).

Kogu testimise protsess võtab aega umbes 20 minutit (teenuse ostmine, enesetestimine ja 15 minutit jälgimisalal viibimine).

Alaealiste puhul teeb kiirtesti lapsevanem. Juhul kui laps on võimeline testi ise tegema, toimub see vanema juuresolekul.

Palun võtke teenusele kindlasti kaasa isikut tõendav dokument!

Teenuse hind: 20 €

Teenusele registreerimine

Tasuta beebipaki tellimine

Vali apteek ja registreeru

Valitud apteegis osutatakse teenust igapäevaselt apteekrile vabal ajahetkel
Vabandust, teie valitud apteegis teenust ei osutata või on kõik teenuse ajad juba broneeritud

Teenuseid laetakse. Palun oodake

Kellele see teenus on mõeldud?

Teenuse sihtrühm on haigustunnusteta inimesed, kes soovivad testida haiguse puudumist tõendava tõendi saamise eesmärgil.

Kiirtesti läbiviimine apteegis on mõeldud inimestele,

  • kes ei ole COVID-19 haigust läbipõdenud,
  • põdemisest on mööndunud enam kui 6 kuud,
  • ei ole koroonaviiruse vastu vaktsineeritud,

kuid nad soovivad tõendada oma nakkusohutust enne üritusel osalemist või erinevate teenuste tarbimist.

Kuidas teenust läbi viiakse?

Kontrollitud enesetestimine tähendab, et inimene tuleb apteeki, ostab teenuse ja teeb ise testi apteegitöötaja juhendamisel. Seejärel väljastab apteek enesetestimise tulemuse põhjal tõendi, mida saab kasutada meelelahutusasutustes, toitlustusasutustes, tervishoiuasutustes, spaades, ja kõikidest teistes asutustes, kus on nõutud Covid tõendite esitamine.

Apteek tagab inimeste hajutatuse apteegis ja isikukaitsevahendite olemasolu, et vältida teiste apteegi külastajate nakatumise ohtu. Testimise läbiviimiseks on apteegis eraldi ruum või müügisaalist eraldatud ala, kus tagatakse isikukaitsevahendite olemasolu nii inimesele kui apteegitöötajale.

Alaealiste puhul teeb kiirtesti lapsevanem. Juhul kui laps on võimeline testi ise tegema, toimub see vanema juuresolekul.

Nõuded teenusele on kinnitanud Terviseamet.

Kui kaua ja kus tõend kehtib?

Apteegis väljastatav tõend kehtib 48 tundi ja sobib kasutamiseks Eesti siseselt. Tõend edastatakse inimesele elektrooniliselt ja vajadusel saab selle ka apteegis välja printida. Tõendi kehtivust saab kontrollida QR koodi abil.

Kus saab kontrollitud enesetestimise alusel välja antud tõendit kasutada?

Testi tõend on mõeldud kasutamiseks siseriiklikult erinevatel üritustel ja tegevustes osalemiseks, näiteks meelelahutusasutused, toitlustusasutused, tervishoiuasutused, spaad jne.

Milliseid teste saavad inimesed apteegis kasutada?

Apteegis kontrollitud enesetestimiseks kasutatakse ainult nn koduseks kasutamiseks mõeldud ninakaape teste. Apotheka apteekides kasutatakse peamiselt  Sars-Cov 2 Antigen Rapid Test Boson.

Testide valikul lähtutakse Euroopa Komisjoni terviseohutuse komitee poolt heaks kiidetud dokumendist „A common list of COVID-19 rapid antigen tests and a common standardised set of data to be included in COVID-19 test result certificates“ välja toodud testide leotelust.