Kampaaniamängudes kogutav teave ja selle eesmärk

 • Kampaaniamängude ja/või loosimiste jaoks töötleme teie isikuandmeid selleks, et hallata Apotheka e-apteegi ja/või viimase koostööpartnerite poolt korraldatavaid kampaaniamänge ja loosimisi
 • töötleme isikuandmeid juhul, kui te olete avaldanud soovi kampaaniamängudes ja loosimistes osaleda
 • Töötleme teie isikuandmeid selleks, et loosida ja välja kuulutada võitja ning teid tuvastada kampaaniamängude ja loosimiste võitude väljaandmisel.
 • Kui soovite kampaaniamängus ja loosimisel osaleda, peate esitama meile oma isikuandmed. Kui te ei esita isikuandmeid, ei saa te kampaaniamängudes ja loosimistes osaleda ega auhinda kätte saada.
 • Auhinna kättesaamiseks kontrollime Teie isikusamasust dokumendi alusel - erinevuste korral auhinda ei väljastata. Auhinna postiga saatmisel saadame auhinna teie soovitud pakiautomaati või aadressiga seotud postiasutusse.

Kampaaniaga seoses kogutavate isikuandmete kategooriad

Liigid

Õiguslik alus

Säilitamisperiood

- Ees- ja perekonnanimi, kliendi-ID jne. 

- Kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber, aadress jne.

 

Nõusolek

Vaata peatükk „Kui kaua kampaaniaga seotud isikuandmeid säilitatakse

 • Kampaanias osalemisel töödeldake teie andmeid automatiseeritud vahenditega - kasutame automatiseeritud otsustamist selleks, et töödelda kampaaniamängudele registreerumisi ning selgitada välja võitjaid. Kui te ei soovi osaleda automatiseeritud otsuste tegemises, ei saa te kampaaniamängudes ja loosimistes osaleda.

Millistest allikatest saame isikuandmeid?

 • Kliendilt: kogume isikuandmeid, mida te meile esitate kampaaniamängudes osalemise korral või mille olete eelnevalt esitanud kliendiks registreerumisel või oma kliendikonto haldamisel.

Isikuandmete edastamine

 • Koostööpartnerid. Et täita oma kohustusi teie ees, jagame teie isikuandmeid ettevõtetega, mis osutavad meile teenuseid, näiteks registreerumisandmeid säilitava infosüsteemi haldaja ja auhindu väljastav ettevõte (kui tegemist on mõne koostööpartneri kampaaniaga). Kui kampaaniamänge ja/või võistlusi korraldavad meie koostööpartnerid, võime edastada teie isikuandmed koostööpartneritele ning võidu korral, avaldada isikuandmeid nii oma kui ka koostööpartneri veebilehel ja sotsiaalmeedikanalites.   Need ettevõtted saavad teie isikuandmeid töödelda ainult vastavalt meie juhistele ega kasuta neid muul otstarbel. Nad on kohustatud teie isikuandmeid kaitsma. 
 • Õiguskaitseorganid, riiklikud ja kohaliku omavalitsuse asutused. Oleme seadusega kohustatud esitama teie isikuandmed nõudmisel õiguskaitseorganitele, riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele. Võime oma seadusjärgsete nõuete koostamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks edastada teie isikuandmeid ka õiguskaitseorganitele, kohtule, riiklikele ja kohaliku omavalitsuse asutustele.

Kus töötleme teie isikuandmeid?

 • Töötleme teie isikuandmeid üldjuhul ainult Euroopa Liidus. Kindlatel juhtudel võidakse teie isikuandmeid edastada või töödelda lepinguliste teenusepakkujate poolt, mis asuvad riigis, mis asub väljaspool Euroopa Liitu/Euroopa Majanduspiirkonda. Juhul, kui kontakteerute meiega läbi mõne sotsiaalmeedia platvormi (Facebook, Twitter, Instagram jne) või osutute auhinna võitjaks ja lisame teie andmed sotsiaalmeedikanalitesse, edastame teie isikuandmeid teenusepakkujale Ameerika Ühendriikides. Euroopa Komisjon ei ole väljastanud otsust selle kohta, kas nimetatud riik tagab isikuandmete piisava kaitse.

Kui kaua kampaaniaga seotud isikuandmeid säilitatakse?

 • Kõiki isikuandmeid, mis on seotud kampaaniamängude korraldamise ja haldamisega ning võitja väljaselgitamise ja väljakuulutamisega, säilitatakse kuni 30 päeva pärast kampaaniamängude ja/või võistluste vaidlustamise tähtpäeva lõppemist.
 • Apotheka kodulehel ja/või sotsiaalmeediakanalites kuvatakase kampaaniamängude võitjate isikustamata andmeid 5 tööpäeva jooksul.
 • Kui seoses kampaaniamängudega esitatakse kaebus, säilitatakse isikuandmeid seni, kuni kaebus on lahendatud.

Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega kampaaniate raames

 • Andmekaitsealased õigusaktid näevad teile ette järgnevad õigused seoses isikuandmete töötlemisega
 • Juurdepääs isikuandmetele – Teil on õigus taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida me teie kohta töötleme.
 • Isikuandmete parandamine – Kui teie meelest on teid puudutav teave vale või puudulik, on teil õigus seda ise muuta või paluda meil seda teha.
 • Nõusoleku tagasi võtmine – Kuna töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel, on teil õigus igal ajal oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta, saates meile vastavasisuline teade, enne avalduse esitamist toimunud isikuandmete töötlemist see ei mõjuta ning eelnev töötlemine on seaduslik.
 • Vastuväidete esitamine andmete töötlemise kohta – Teil on õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele. Kuid isegi kui olete esitanud vastuväite, jätkame teie andmete töötlemist juhul, kui meil on mõjuvad motiveeritud põhjused andmetöötluse jätkamiseks. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile vastavasisuline kirjalik taotlus.
 • Kustutamine – Teatud asjaoludel on teil õigus nõuda meilt oma isikuandmete kustutamist. See ei kehti juhtudel, kui oleme seadusega kohustatud andmeid säilitama. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile vastavasisuline kirjalik taotlus.
 • Töötlemise piiramine – Teatud tingimuste korral on teil õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile vastavasisuline kirjalik taotlus.
 • Andmete ülekantavus – Samuti on teil õigus saada või edastada oma isikuandmeid teisele andmetöötlejale („andmete ülekandmise õigus“). See õigus puudutab ainult neid andmeid, mille olete meile oma nõusolekuga andnud ja kus töötlemist teostatakse automaatselt. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile vastavasisuline kirjalik taotlus.

Kuidas küsimuste korral ühendust võtta?

 • Kui teil tekib seoses oma isikuandmete töötlemisega küsimusi, võtke palun meiega ühendust.
 • Kui te ei ole saadud vastusega rahul, on teil õigus esitada kaebus andmekaitse inspektsioonile.
 • Teie isikuandmeid töötleva ettevõtte kontaktandmed Mustamäe Apteek OÜ, reg. Kood 12694290, Telefoninumber: +372 614 7000, E-posti aadress: netiapteek@apotheka.ee.