TOBREX SILMASALV 3MG/G 3,5G

Retseptiravim

5,42 €


Piirhind €5.42

Haigekassa 50% soodustusega €3.96

Haigekassa 75% soodustusega -

Haigekassa 90% soodustusega -

Haigekassa 100% soodustusega -


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Tobramycinum
Toimeaine kogus
3 MG/G
Ravimivorm / pakend
SILMASALV
Kogus pakendis
3.5G

TOBREX
Alcon

Silmasalv

Tobramütsiin
INN. Tobramycinum
ATC-kood.
Ravimivorm ja toimeaine sisaldus.
Steriilne silmasalv sisaldab tobramütsiini 3.0 mg/g.

Näidustused
Tobramütsiinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud silma ja selle manuste põletik.

Annustamine
Alaägeda ja keskmise raskusega põletiku korral kanda 1.5 cm salviriba haige(te)sse silma(desse) kaks või kolm korda päevas.
Raskete põletike korral kanda 1.5 cm salviriba haige(te)sse silma(desse) iga kolme kuni nelja tunni järel kuni raskete haigusnähtude taandumiseni, seejärel vähendada ravimi kasutamise tihedust järk-järgult kuni paranemiseni.

Vastunäidustused
Ülitundlikkus ravimi suhtes.

Hoiatused
Mõnedel patsientidel võib esineda tundlikkust paikselt peale kantavate aminoglükosiidide suhtes. Kui tundlikkuse reaktsioon ilmneb, tuleb ravimi kasutamine lõpetada.

Ettevaatust!
Nii nagu kõigi antibiootikumidega, võib ravimi pikaajaline kasutamine põhjustada ravimile resistentsete organismide sh seente vohamist. Superinfektsiooni korral on vajalik vastav ravi.

Koostoimed
Üheaegsel paikse ja süsteemse toimega aminoglükosiid antibiootikumide manustamisel peab jälgima nende sisaldust seerumis.

Rasedus ja imetamine
Paljunemisuuringutes kolme erineva loomaliigiga kuni 33 korda suurematel annustel kui normaalne süsteemne annus inimesele, ei ilmnenud kahjulikku mõju viljakusele ega lootele. Puuduvad adekvaatsed ja kontrollitud uuringud rasedatel naistel. Kuna uuringud loomadega ei võimalda alati oletada samasugust reaktsiooni inimestel, võib ravimit raseduse ajal kasutada vaid juhul kui oodatav kasu ületab riski lootele.
Rinnaga toitmisel võib Tobrexit kasutada vaid äärmisel vajadusel, sest ravimi mõju võib olla kahjulik imikule.

Liiklusohtlikkus
Ravim võib põhjustada nägemisteravuse ajutist vähenemist.

Kõrvaltoimed
Kõige sagedamini võib esineda paikne toksiline toime silmale ja ülitundlikkus, mis välendub sügelemises, turses ja sidekesta punetuses. Need reaktsioonid esinevad vähem kui kolmel patsiendil sajast. Süsteemsete kõrvaltoimete esinemine Tobrexi silmasalvi puhul on harv.

Üleannustamine
Üleannustamine on ebatõenäoline, sest on piiratud silma alumise konjunktivaalkoti mahuga. Kliiniliselt nähtavad üleannustamise sümptomid on sarnased tobramütsiini kõrvaltoimetele.

Farmakodünaamilised omadused
Tobramütsiin on laia toimespektriga vesilahustuv aminoglükosiid antibiootikum, mis toimib gramnegatiivsetesse ja grampositiivsetesse bakteritesse. Eriti efektiivne on tobramütsiin Pseudomonas Aeruginosa vastu.

In vitro uuringutes demonstreeriti tobramütsiini toimet järgmistele üldtuntud silma patogeenidele:

Pseudomonas Aeruginosa, Escherchia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus`e tüved (indoolnegatiivsed ja -positiivsed) sh Proteus mirabilis, Haemophilus influenzae, Moraxella lacunata, Acinetobacter calcoacetius ja mõned Neisseria tüved;

Staphylococci, sh S. aureus ja S. epidermis (koagulaasnegatiivsed ja -positiivsed), sh penitsilliinile resistentsed tüved.

Osaliselt Streptococci (võivad esineda resistentsed tüved).

Bakterite tundlikkuse uuringud näitasid, et gentamütsiinile resistentsed mikroorganismid on osadel juhtudel säilitanud tundlikkuse tobramütsiini suhtes. Märkimisväärset bakterite populatsiooni, mis on tobramütsiinile resistentne pole välja kujunenud. Pikaajalisel kasutamisel võib see siiski juhtuda.

Farmakokineetilised omadused
Tobramütsiini imendumine läbi sarv- ja sidekesta on vähene ja ainult väga väikesed kogused imenduvad pärast ravimi paikset manustamist.

Prekliinilise ohutuse andmed
Puudub prekliiniline andmestik, mis oleks oluline ravimi väljakirjutajale ja mis poleks juba ära märgitud.

Abiained
Mineraalõli, valge petrolaatum, klorobutanool 0.5% säilitusainena.

Sobimatus teiste ravimitega
Pole teada.

Säilitamine ja kõlblikkusaeg
Avamata: 36 kuud
Pärast tuubi avamist ei tohi kasutada kauem kui üks kuu.
Säilitage temperatuuril 8o - 30o C. Hoidke tuub tihedalt suletuna.

Pakend
Tobrexi silmasalv on pakendatud oftalmoloogilisse tuubi mahuga 3,5 mg.

Müügiloa hoidja

S.A. Alcon-Couvreur N.V.
Rijksweg 14
B-2870 Puurs
Belgium

Müügiloa number

Esimese müügiloa kuupäev/ müügiloa uuendamine

Teksti (osalise) läbivaatamise kuupäev


Pakendi infoleht

TOBREX
Steriilne silmasalv
Mida peaks teadma Tobrex silmasalvist?
Palun lugege see infoleht hoolikalt läbi enne ravimi kasutamist. Infoleht sisaldab kokkuvõtvalt teadaolevat informatsiooni Teie ravimist. Kui Te vajate täiendavat informatsiooni või nõuannet, pöörduge oma arsti või apteekri poole
Mida sisaldab Tobrex silmsalv?
Ravimi nimi on Tobrex. Ta sisaldab tobramütsiini, mis on laia toimespektriga aminoglükosiidantibiootikum. Tobramütsiin mõjub mikroorganismidele, mis võivad kahjustada Teie silmi.
Tobrex silmasalv sisaldab 0,3% Tobramütsiini. Samuti sisaldab ta 0,5% kloorbutamooli konservandina. Abiained on vedel parafiin ja vaseliin.
Kes toodab Tobrex silmasalvi?
Tobrex silmasalvi tootja on - Alcon-Couvreur, Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgia
Kes on Tobrex silmasalvi müügiloa hoidja?
S.A. Alcon-Couvreur N.V.,Rijksweg 14, B-2870 Puurs
Belgia
Kus asub ravimitootja Alcon esindus Eestis (kuhu pöörduda küsimustega):
ALCON-COUVREUR n.v.
Katleri 1 - 73
13915 Tallinn

Miks ma kasutan Tobrex silmasalvi?
Kui Teile on määratud seda ravimit, siis on Teil silma(de)s bakteriaalne infektsioon. Tobrex silmasalv sisaldab antibiootikumi Tobramütsiini, mis ravib Teie silmas tobramütsiinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud silmapõletikku.
Enne kui Te kasutate Tobrex silmasalvi
Võib juhtuda, et mingitel põhjustel see ravim ei sobi Teile ja Teie arst peaks Teile määrama mõne teise ravimi. Kui Teie arst ei tea, et Teil on mõni allpooltoodud põhjustest, informeerige oma arsti enne ravimi kasutamist.
§ Teie silmapõletik on põhjustatud viirustest, seenhaigusest või mükobakteritest
§ Te olete loobunud mõne ravimi kasutamisest, kuna olete sellele allergiline
§ Te olete rase või soovite rasedaks jääda
§ Te olete rinnaga toitev ema
Kuigi ei ole andmeid, et Tobrex annab koostoimeid teiste ravimitega, peaks Te olema siiski kindel, et Teie arst teab, milliseid teisi ravimeid Te kasutate, enne kui Te hakkate kasutama Tobrex silmasalvi.
· Kui Teie nägemine on mingil määral häiritud pärast Tobrex silmasalvi kasutamist, ei peaks Te juhtima autot ega sooritama keerukaid masinoperatsioone.
Kui sageli kasutada Tobrex silmasalvi?
Tavaline annustamine s.t. kui sageli manustatakse Tobrex silmasalvi määrab tavaliselt arst. See on väike hulk salvi 2...3 korda päevas. Tugeva põletiku korral võib manustamise sagedust suurendada ja manustada nt iga 3...4 tunni järel. On oluline, et ravi enneaegselt ei katkestataks. Ravi peab kestma vastavalt arsti ettekirjutusele, isegi kui sümptomid näivad olevat kadunud.
On oluline, et te kasutate Tobrex silmasalvi vastavalt oma arsti ettekirjutusele.
Mis juhtub kui Te jätate ravimi manustamise korra vahele?
· Kui olete ühe manustamiskorra vahele jätnud ÄRGE MURETSEGE, kuid Te peaksite siiski ravimit manustama niipea kui võimalik. Kui on kätte jõudnud järgmise manustamise aeg siis jätkake manustamist tavalise skeemi järgi.
Mis juhtub kui Te manustate liiga palju salvi?
· Kui olete manustanud liiga palju salvi, loputage üleliigne ravim silmast sooja veega
Kuidas kasutada Tobrex silmasalvi?
Kui Te järgite alljärgnevaid nõudeid, võite olla kindel, et kasutate Tobrex silmasalvi õigesti ja raviefekt on parim
1. Peske käsi enne Tobrex silmasalvi kasutamist
2. Istuge peegli ette, nii et Te näete, mida Te teete
3. Eemaldage tuubilt kork, kuid vältige tuubi otsa kokkupuutumist esemetega, nii väldite ravimi saastumist.
4. Kasutades nimetissõrme tõmmake õrnalt alla haige silma alalaug
5. Viige tuubi ots silma lähedale ja vajutage õrnalt tuubile, nii et väike salviriba satub alalau ja silmamuna vahelisse kotikesse
6. Vabastage alalaug ja pilgutage mõned korrad silma
7. Korrake võtteid 4...6 teisel silmal kui see osutub vajalikuks
8. Sulgege tuub kindlalt korgiga
Pärast Tobrex silmasalvi kasutamist
§ Te võite tunda silmas järgmisi reaktsioone
Ärritus
Sügelustunne
Silmamuna või alalau sisepinna punetus
Turse
§ Kui Teil tekib Tobrex silmasalvi kasutamise järgselt mõni ülalpool mainitud reaktsioonidest või mõni muu reaktsioon, mida polnud nimetatud, pöörduge oma arsti poole, rääkige talle sellest ja järgige tema nõuannet
Kuidas säilitada Tobrex silmasalvi?
§ Hoidke ravimit lastele kättesaamatus kohas
§ Säilitage temperatuuril +8...30 °C
Kui kaua võib säilitada Tobrex silmasalvi?
§ Avamata tuubi võib säilitada kuni kõlblikkusaja lõpuni, mis on märgitud tuubile ja ravimikarbile "Kõlbl. kuni" juhul kui ravimit säilitatakse vastavalt eelpooltoodud nõuetele.
§ Ärge kasutage ravimit pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu
§ Avatud tuubi võib kasutada kuu aja jooksul pärast avamist

Infolehe koostamise kuupäev: 12.01.2001

Infoleht kooskõlastatud juulis 2001.


Info - tootja esindajalt (06.09.01)
Küsi apteekrilt