SOLIAN TBL 200MG N30

Retseptiravim

18,59 €


Piirhind €18.6

Haigekassa 50% soodustusega €10.545

Haigekassa 75% soodustusega -

Haigekassa 90% soodustusega -

Haigekassa 100% soodustusega €2.5


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Amisulpridum
Toimeaine kogus
200 MG
Ravimivorm / pakend
TBL
Kogus pakendis
N30

SOLIAN
Tabletid

Amisulpriid

Ravimvorm, koostis, omadused: SOLIAN´i (amisulpriid) kasutatakse ägeda ja kroonilise skisofreenia ravis.
Tabletid 50 mg: amisulpriidi 50 mg; abiained: laktoosmonohüdraat, metüültselluloos, kolloidne hüdreeritud räni, magneesiumstearaat, kartulitärklis.
Tabletid 200 mg: amisulpriidi 200 mg; abiained: laktoosmonohüdraat, metüültselluloos, kolloidne hüdreeritud räni, magneesiumstearaat, kartulitärklis.
Pakend: 30 tabletti või 150 tabletti.
Müügiloa hoidja:
Synthelabo Groupe
22 avenue Galilee
92350 Le Plessis
Robinson
FRANCE
Näidustused. SOLIAN on näidustatud nii ägedate kui ka krooniliste skisofreensete häirete raviks, kus võivad esineda peamiselt positiivsed (luul, meelepetted, mõtlemishäired) ja/või negatiivsed sümptomid (tuim affekt, emotsionaalne ja sotsiaalne eemaldumine).
Vastunäidustused. Ülitundlikkus toimeaine või ravimi teiste komponentide suhtes; kaasuvad prolaktiinsõltuvad kasvajad, s.h. hüpofüüsi prolaktinoomid ja rinnavähk; feokromotsütoom; lapsed kuni puberteedieani; imetamisperiood. Informeerige arsti enne ravimi tarvitamist, kui teil on mõni eelnimetatud haigustest.
Erihoiatused ja ettevaatusabinõud. Nii nagu teiste neuroleptikumide puhul, võib tekkida maliigne neuroleptiline sündroom, mida iseloomustavad hüpertermia (kehatemperatuuri tõus), lihasjäikus, motoorne rahutus, teadvushäired ja kõrgenenud kreatiinkinaas. Hüpertermia (kehatemperatuuri tõus) korral tuleb katkestada kõigi antipsühhootiliste ravimite, kaasa arvatud SOLIAN'i manustamine.
Mõju autojuhtimisele ja töötamisele liikuvate mehhanismidega. SOLIAN mõjutab reaktsioonikiirust. Ravikuuri ajal hoiduda autojuhtimisest ja töötamisest liikuvate mehhanismidega.
Kõrvaltoimed. SOLIAN on üldiselt hästi talutav kuid mõningatel juhtudel on raske eristada kõrvaltoimet põhihaiguse sümptomitest. Sagedamini esinevad kõrvaltoimed (5…10%) on: unetus, rahutus, ärevus. Harva esinevad kõrvaltoimed (0,1…5%): uimasus, seedetrakti häired - kõhukinnisus, iiveldus, oksendamine, suukuivus. Võib esineda allergilisi reaktsioone, hüpotensiooni ja krampide teket. Kõrvaltoimete ilmnemisel konsulteerida arstiga.
Koostoimed. SOLIAN võib potenseerida alkoholi tsentraalseid toimeid.
Tähelepanelik tuleks olla selliste ravimite üheaegsel manustamisel nagu: kesknärvisüsteemi pärssijad, s.h. narkootikumid, anesteetikumid, analgeetikumid, sedatiivsed H1 antihistamiinikumid, barbituraadid, bensodiasepiinid ja teised anksiolüütikumid, klonidiin ja selle derivaadid; antihüpertensiivsed ja teised hüpotensiivset toimet avaldavad ravimid; dopamiini agonistid (nt. levodopa), kuna SOLIAN võib nende toimet vähendada.
Võimalikud koostoimed teiste neuroleptikumidega on järgmised:
SOLIAN põhjustab vereplasma prolaktiini tasemete tõusu, mis on pärast ravi katkestamist pöörduv. Tagajärjeks võib olla galaktorröa (piima eritumine rindadest), amenorröa (menstruatsiooni puudumine) , günekomastia (rinnanäärmete suurenemine meestel), rindade valulikkus, orgasmi häired ja impotentsus.
SOLIAN'i ravi võib põhjustada kehakaalu tõusu.
Võib ilmneda äge düstoonia (kõõrkael spasm, silma ringliigutused, lõualihase kramp). Kui kasutada samal ajal parkinsonismivastaseid preparaate, SOLIAN'i ravi katkestamata, on protsess pöörduv.
Võib esineda ekstrapüramidaalseid sümptome: treemorit, lihasjäikust või lihasloidust (rigiidsust või hüpokineesiat), hüpersalivatsiooni (liigset süljeeritust), motoorset rahutust. Need sümptomid on tavapäraste annuste juures tavaliselt kerged ja mööduvad ilma SOLIAN-ravi katkestamiseta kui määratakse juurde parkinsonismivastaseid preparaate. Esineb tardiivdüskineesiat, mida iseloomustavad peamiselt rütmilised, tahtmatud keele ja/või näo liigutused, harilikult pärast pikaajalist ravimi manustamist. Parkinsonismivastased preparaadid on siin toimetud ja sümptomid võivad süveneda.
Harva võib tekkida hüpotensioon ja bradükardia.
On esinenud harvu maliigse neuroleptilise sündroomi juhte.
Informeerige arsti kõigist teistest kasutatavatest ravimitest.
Rasedus ja imetamine. SOLIAN'i ohutus raseduse ajal ei ole tõestatud. Seepärast ei ole ravimi kasutamine raseduse perioodil soovitatav. Puuduvad andmed ravimi eritumisest rinnapiima ja seetõttu on ravi ajal rinnaga toitmine keelatud. Kui Te olete rase või planeerite rasestuda või toidate rinnaga last, informeerige selllest oma arsti.
Annustamine. Ravimi annuse määrab arst, see oleneb Teie haiguse raskusest. Ägedas psühhoosi staadiumis soovitatakse suukaudseid annuseid 400 mg kuni 800 mg Erijuhtudel võib ööpäevast annust suurendada kuni 1200 mg-ni. Üle 1200 mg päevase annuse ohutust ei ole küllaldaselt uuritud mistõttu seda ei soovitata määrata.
Ravi alustamiseks ei ole spetsiaalseid annustamisskeeme. Annused määrab raviarst individuaalselt. Säilitavaks raviks tuleks määrata minimaalne toimiv annus. Patsientidel, kellel esinevad nii positiivsed kui negatiivsed sümptomid, tuleb annused määrata saavutamaks optimaalne kontroll positiivsete sümptomite üle.
Negatiivsete sümptomite domineerimisel soovitatakse annuseid 50 kuni 300 mg ööpäevas. Annused kohandatakse individuaalselt.
SOLIAN'i võib ühe üksikannusena manustada suu kaudu kuni 400 mg ööpäevas. Eakatel patsientidel tuleb SOLIAN'i kasutada erilise ettevaatusega, kuna on võimalik vererõhu langus või uimasuse teke.
Lastel kuni puberteedieani on SOLIAN vastunäidustatud, kuna selle ohutust ei ole veel tõestatud.
Üleannustamine. Esineb ravimi toimete (nagu unisus ja uimasus, kooma, vererõhu langus ja ekstrapüramidaalse häired) tugevnemist.
Üleannustamise kahtluse korral pöörduda kohe arsti poole!
Kõlblikkusaeg ja säilitamine. Hoida toatemperatuuril. Aegumistähtaeg pakendil. Pärast kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada.

Hoida lastele kättesaamatus kohas!

Infoleht kooskõlastatud augustis 1999.a.

Küsi apteekrilt