PREDUCTAL MR MODIF TBL 35MG N60

Retseptiravim

13,60 €


Piirhind €6.83

Haigekassa 50% soodustusega €11.43

Haigekassa 75% soodustusega -

Haigekassa 90% soodustusega -

Haigekassa 100% soodustusega -


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Trimetazidinum
Toimeaine kogus
35 MG
Ravimivorm / pakend
MODIF TBL
Kogus pakendis
N60

PREDUCTAL® MR
Trimetasidiin

Toimeainet modifitseeritult vabastav kaetud tablett.
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus
Üks kaetud tablett sisaldab 35 mg trimetasidiin-vesinikkloriidi.
Abiained:
Kaltsiumvesinikfosfaat dihüdraat, hüpromelloos, povidoon, magneesiumstearaat, talk, veevaba ränidioksiid.
Tableti kate: titaandioksiid (E171), glütserool, hüpromelloos 4000, makrogool 6000, punane raudoksiid (E172), magneesiumstearaat.
Pakend
Karbis on 60 blisterpakendis tabletti.
Ravimrühm
See ravim on veresooni laiendava toimega.
Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja: Tootja :
Les Laboratoires Servier Les Laboratoires Servier Industrie
92200 Neuilly-sur-Seine - FRANCE 45520 Gidy - FRANCE
(PRANTSUSMAA) (PRANTSUSMAA)
ja
ANPHARM SP. Akc.
Ul. Annopol 6
03-236 Warsaw
POLAND
(POOLA)

Müügiloa hoidja esindaja Eestis:
Pärnu mnt. 139c
Tallinn 11312

Näidustused
Täiendava ravimina stenokardia korral.
INFORMATSIOON, MIS ON VAJALIK ENNE RAVIMI KASUTAMIST
Vastunäidustused
Ülitundlikkus ravimi mõne koostisaine suhtes.
Üldjuhul ei soovitata ravimit rinnaga toitmise ajal kasutada (vt Rasedus ja rinnaga toitmine).
Enne ravimi kasutamist teavitage oma arsti kõigist eelpool mainitud vastunäidustustest.
Ettevaatusabinõud
Ravim ei ole mõeldud stenokardiahoogude ega südamelihase infarkti raviks.
Kui Teil on probleeme neerudega, võib arst kaaluda annuse vähendamist.
Stenokardiahoo puhul teavitage oma arsti, kes vajadusel teeb lisauuringud ja korrigeerib ravi.
Kahtluse korral pidage nõu arsti või apteekriga.
Koostoimed
Uuringud ei ole näidanud koostoimeid teiste ravimitega.
Rasedus ja imetamine
Rasedus:
Ravimit ei ole soovitav raseduse ajal kasutada. Kui avastate, et olete ravi ajal rasestunud, teavitage oma arsti, kes otsustab edasise ravitaktika.
Informatsiooni saamiseks pöörduge arsti või apteekri poole.
Imetamine:
Kuna puuduvad kliinilised andmed ravimi eritumise kohta rinnapiima, ei ole ravi ajal rinnaga toitmine soovitatav.
Informatsiooni saamiseks pöörduge arsti või apteekri poole.
Toime reaktsioonikiirusele
Ei mõjuta reaktsioonikiirust.
Teadaolevalt toimet omavad abiained
Glütserool:
Suurtes annustes võib põhjustada peavalu, iiveldust ja kõhulahtisust
KASUTUSJUHEND
Annustamine
Tavaline annus on 1 tablett hommikul ja õhtul.
Alati tuleb annustamise osas järgida täpselt arstilt saadud juhendeid.
Manustamisviis
Suukaudne.
Manustamise aeg
Ravimit soovitatakse võtta söögi ajal klaasitäie veega.
Üleannustamine
Kui Te olete võtnud rohkem PREDUCTAL MR pika toimega tablette, kui ette nähtud, konsulteerige viivitamatult arsti või apteekriga.
Kui olete unustanud tabletti võtta, ärge kahekordistage annust.
Võtke üks tablett järgmisel söögikorral.
PREDUCTAL MR pika toimega tablettravi lõpetamisel ei ole ärajätunähte täheldatud.
Kõrvaltoimed
Harva seedetrakti häired (iiveldus ja oksendamine).
Teavitage oma arsti selliste kõrvaltoimete tekkest, mida sellel infolehel märgitud ei ole.
Säilitamine
Toatemperatuuril.
Hoidke lastele kättesaamatus ja nähtamatus kohas!
Ärge kasutage pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.
Infoleht kooskõlastatud
Aprill 2003

Info - tootja esindajalt 19.05.03
Küsi apteekrilt