ORFIRIL 300 GASTRORESISTENTNE TBL 300MG N100

Retseptiravim

15,57 €

0,16 €/tk


Piirhind €10.4

Haigekassa 50% soodustusega €11.62

Haigekassa 75% soodustusega -

Haigekassa 90% soodustusega -

Haigekassa 100% soodustusega €7.67


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Acidum valproicum
Toimeaine kogus
300 MG
Ravimivorm / pakend
GASTRORESISTENTNE TBL
Kogus pakendis
N100

ORFIRIL® 150
ORFIRIL® 300
ORFIRIL® 600
ORFIRIL® SAFT
Desitin

Gastroresistentne tablett, siirup

Valproehape
INN. Acidum valproicum
ATC-kood. N03AG01
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus.
ORFRIL 150 enterotablett sisaldab150 mg naatriumvalproaati.
ORFRIL 300 enterotablett sisaldab300 mg naatriumvalproaati.
ORFRIL 600 enterotablett sisaldab 600 mg naatriumvalproaati
ORFRIL SAFT siirupi 5 ml sisaldab 300 mg naatriumvalproaati.

Näidustused. Epilepsia.
Kasutusalad. Epilepsia absanssid, müokloonilised ja toonilis-kloonilised hood; fokaalsed ja teiseselt generaliseerunud hood.
Annustamine. Annuse määrab arst kindlaks individuaalselt ja kontrollib seda, kusjuures peab püüdlema selle poole, et kasutatakse hoogusid ärahoidvat minimaalset annust, seda eriti raseduse ajal.
Raviks soovitatakse annuse järk-järgulist suurendamist kuni optimaalse toimiva annuseni.
Monoteraapia korral on annus ravi alguses 5...10 mg/kg, annust suurendatakse iga 4...7 päeva järel 5 mg/kg võrra.
Keskmised ööpäevased annused pikaajaliseks säilitusraviks on järgmised:
laps 30 mg/kg
nooruk 25 mg/kg
täiskasvanu 20 mg/kg
Ööpäevaseid annuseid võib jaotada 2…4 üksikannuseks.
Mõnel juhul võib ravi tulemus ilmneda alles 4...6 nädala pärast. Sel juhul tuleb annuseid suurendada rohkem kui tavaliselt.
Soovitatav on kasutada järgmist annustamisskeemi:
Vanus Kehakaal (kg) Keskmine annus
(mg/ööpäevas)
Lapsed 3...6 kuud 5,5...7,5 150
6...12 kuud 7,5...10 150...300
1...3 aastat 10...15 300...450
3...6 aastat 15...20 450...600
6...14 aastat 25...40 600...1200
Noorukid 40...60 600...1500
Täiskasvanud >60 1200...2100

Annuse järk-järguliseks suurendamiseks ja võimalikult täpse säilitusannuse määramiseks toodetakse ORFIRILi erinevat toimeaine hulka sisaldavate ravimvormidena: entertoabletid (150, 300 või 600 mg), aga ka siirupina, kus 5 ml (1 mõõtlusikas) sisaldab 300 mg naatriumvalproaati.
Püsikontsentratsioon plasmas ravi algul ei tohi ületada 100 mg/ml.
Naatriumvalproaadi kombineerimisel mõne teise epilepsiavastase ainega (eriti fenobarbitaal) tuleb viimase annust kindlasti vähendada. Naatriumvalproaatravi alustamisel tuleb eelnevalt kasutatud epilepsiaravimi manustamine lõpetada järk-järgult. Kuna teiste epilepsiavastaste ravimite toimel (ka pärast nende manustamise lõpetamist) halveneb valproehappe lagunemine, tuleb valproehappe kasutamise alustamisel jälgida esimese 4...6 nädala jooksul selle plasmakontsentratsioone. Vajadusel tuleb annust vähendada.
Kasutamisviis. Enterotabletid tuleb sisse võtta 1 tund enne söömist peeneks närimata suure hulga vedelikuga (umbes 1 klaasi veega).
ORFIRIL siirupit võetakse sisse söögikordade juurde. Pärast seda juua pool klaasi vett.
Märkus! Kuni 6-aastaste laste puhul tuleks tarvitada kasutuses olevatest ravimvormidest niisuguseid, mille toimeaine sisaldus on väiksem. Kui on raskusi neelamisel, tuleks kasutada vedelat väljastusvormi.
Kasutamise kestvus on individuaalselt erinev ja määratakse raviarsti poolt kindlaks. Antiepileptiline ravi on põhimõtteliselt pikaajaline.
Naatriumvalproaadiga ravi alustamise, kestvuse ja lõpetamise üle otsustab igal üksikjuhtumil eriarst (neuroloog, neuropediaater). Üldjuhul võib ravimi annuse vähendamist ja selle sissevõtmise lõpetamist kaaluda kõige varem siis, kui 2…3 aastat ei ole haigushooge enam esinenud.
Ravi lõpetamine peab toimuma järk-järgult annuste vähendamisega 1…2 aasta jooksul. Lapsed võivad oma annusest 1 kg kehakaalu kohta välja kasvada, kusjuures EEG-leid ei tohi halveneda.
Vastunäidustused. vt ORFIRIL retard.
Rasedus ja imetamine. vt. ORFIRIL retard.
Kõrvaltoimed. vt. ORFIRIL retard.
Koostoimed. vt. ORFIRIL retard.
Hoiatused. Ravim on liiklusohtlik, eriti koos alkoholiga tarvitamisel.
Üleannustamine. vt ORFIRIL retard.
Omadused ja farmakokineetika. vt ORFIRIL retard.
Abiained. Enterotabletid: kaltsiummarahhinaat, mikrokristalne tselluloos, zhelatiin, makrogool, polümetakrülaat, siliitsiumdioksiid (metüleeritud), talk, titaandioksiid (E 171), triatsetiin.
Siirup: Lõhnaaine, cochenillepunane (E 124), metüülhüdroksü-propüülmetüül-tselluloos, metüül-4-hüdroksübensoaat (E 218), naatriumtsüklamaat, propüül-4-hüdroksübensoaat (E 216), sahhariinnaatrium, trometamool.
Säilitamine ja kõlblikkusaeg. Toatemperatuuril, niiskuse eest kaitstult, 3 aastat.
Pakend. 150 mg, 300 mg või 600 mg enterotabletid, 50 tk, 100 tk või 200 tk pakendis. 300 mg/ml siirup, pudelis 250 ml.

06.11.01
Küsi apteekrilt