LEPONEX TBL 25MG N50

Retseptiravim

6,38 €

0,13 €/tk


Piirhind €6.38

Haigekassa 50% soodustusega €4.44

Haigekassa 75% soodustusega -

Haigekassa 90% soodustusega -

Haigekassa 100% soodustusega €2.5


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Clozapinum
Toimeaine kogus
25 MG
Ravimivorm / pakend
TBL
Kogus pakendis
N50

LEPONEX TBL 25MG N50
KOOSTIS: Toimeaine klosapiin. Tabletis kas 25mg või 100mg. Abiained: magneesiumstearaat, kolloidne ränihape, polüvinüülpürrolidoon, talk, maisitärklis, laktoos.
NÄIDUSTUSED: LEPONEX'i kasutatakse skisofreeniliste patsientide raviks, kes teistele sama haiguse ravimitele ei allu või kellel tekivad nende kasutamisel rasked kõrvatloimed.
VASTUNÄIDUSTUSED: Ei tohi kasutada patsiendid, kes on allergilised toimeaine klosapiini või tablettides sisalduvate abiainete suhtes. Kasutada ei tohi ka patsiendid, kellel on valgevere rakkude arv väike või kui patsiendil on kunagi olnud verehaigus. Samuti ei tohi kasutada LEPONEX'i, kui patsiendil on raske maksa-, neeru- või südamehaigus või kui patsiendil on ravimata epilepsia.
TÄHELEPANU! Maksahaigusega patsientidel tuleb regulaarselt kontrollida maksatalitluse näitajaid. Kindlasti informeerida arsti, kui esineb eesnäärme suurenemine, krambid, glaukoom või ükskõik milline teine raske haigus.
ETTEVAATUSABINÕUD: LEPONEX võib väga harva põhjustada valgevererakkude arvu vähenemist, mistõttu arst peab regulaarselt tegema vere analüüsi, et kontrollida verepilti. Ravi esimese 18 nädala vältel peab vereanalüüse tegema 1 kord nädalas ning seejärel vähemalt 1 kord kuus.
Koheselt informeerida arsti, kui tekivad külmetuse ja gripi esimesed nähud, palavik, kurguvalu või mõni teine infektsioon. Arst võib pidada vajalikuks kontrollida patsiendi verepilti ja vajadusel võtta tarvitusele ravimeetmeid.
NB! *Regulaarselt tuleb teha vereanalüüse. *Kurguvalu, palaviku või infektsiooni tekkest tuleb kohe informeerida arsti. *Verepilti tuleb kontrollida täpselt arsti poolt määratud aegadel.
LEPONEX'i toimel võib patsiendi vererõhk langeda, eriti ravi alustamisel. See võib põhjustada pearinglust või minestamist.
RASEDUS: LEPONEX'i võib raseduse ajal tarvitada ainult arsti loal.
IMETAMINE: LEPONEX eritub rinnapiima, mistõttu LEPONEX'i saavad emad ei tohi last rinnaga toita.
LIIKLUSOHTLIKKUS: LEPONEX võib põhjustada uimasust, eriti ravi alustamisel. Seetõttu ei tohi autot juhtida ja masinaid käsitseda seni, kui patsient on ravimiga harjunud ja uimasus on kadunud.
KASUTAMINE LASTEL: Ei kasutata.
KASUTAMINE EAKATEL INIMESTEL: Eakatel patsientidel on soovitatav väiksem algannus ja järk-järgult annuse suurendamine.
KOOSTOIMED: LEPONEX võib tugevdada alkoholi, unerohtude, rahustite, allergiavastaste ravimite ja teiste ravimite toimet.
ANNUSTAMINE: Annuse otsustab arst igal individuaalsel juhul eraldi. Et ravi oleks edukas, peab patsient täpselt järgima arsti ettekirjutusi, ning mingil juhul ei tohi võtta rohkem või vähem ravimit kui on määratud. Kui patsient on katkestanud LEPONEX ravi kauemaks kui kaheks päevaks, ei tohi ta alustada ravimi võtmist uuesti ilma arstiga nõu pidamata.
ÜLEANNUSTAMINE: Pöörduda koheselt arti poole.
KUI UNUSTATAKSE ANNUS VÕTMATA: Võtta unustatud annus niipea kui see meenub. Mitte võtta unustatud annust juhul, kui järgmise annuse võtmiseni on jäänud vähem kui 4 tundi. Sellisel juhul jätkata tavalist annustamisskeemi ja võtta järgmine annus õigel ajal. Mitte võtta kahte annust korraga.
KÕRVALTOIMED: LEPONEX'i kasutamisel võib tekkida *valgevererakkude arvu vähenemine, mis suurendab infektisoonide ohtu; krampide teke, palavik ja eriti ravi alustamisel vererõhu langus ja minestamine. *Kõige sagedamini tekkivad kõrvaltoimed - väsimus, uimasus, pearinglus, süljevooluse vähenemine või suurenemine, higistamine ja südame löögisageduse suurenemine. *Teised kõrvaltoimed - kõhukinnisus, iiveldus, kehekaalu suurenemine, lugemisraskused, urineerimishäired ja liikumishäired. *Üksikjuhtudel võib LEPONEX põhjustada segasusseisundit, rahutust, neelamisraskusi, südamefunktsiooni häireid, trombembooliat ja pankrease põletikku (pankreatiiti).
NB! Koheselt pärast külmetuse või gripinähtude, palaviku, kurguvalu või infektsiooni tekkimist informeerida arsti.
TOOTJA: SANDOZ PHARMA
Info - Novartis.

ANNUSTAMINE: Individuaalne, kasutada tuleks minimaalset toimivat annust.
*Ravi alustamine - algannusena 12,5mg (1/2 25mg-sest tabletist) 1-2 korda esimesel ööpäeval ning 25mg 1-2 korda teisel ööpäeval. Hea taluvuse korral vôib annust suurendada aeglaselt 25-50mg vôrra ööpäevas nii, et 2-3 nädala vältel saavutatakse ööpäevane annus 300mg, hiljem vôib vajadusel ööpäevast annust veelgi suurendada 50-100mg vôrra poolenädalase vôi eelistatult nädalase intervalli järel. Antipsühhootiline toime ilmneb tavaliselt 300-450mg ööpäevase annuse juures. Mõnel juhul võib kasutada kuni 600-900mg ööpäevas. Ööpäevasest annusest suurema osa võib anda enne magamaminekut.
*Maksimaalannus - annust vôib ettevaatlikult ravile allumatul juhul suurendada (mitte üle 100mg korraga), maksimaalne ööpäevane annus on 900mg. Üle 450mg ööpäevas manustamisel tuleb arvestada kôrvaltoimete sagenemist (eriti krampide teket).
*Säilitusannud - maksimaalse toime saavutamise järel vôib sageli annust ettevaatlikult vähendada. Ravi tuleb jätkata vähemalt 6 kuud. Kui ööpäevane annus on kuni 200mg, piisab ühest annusest ôhtul.
*Ravi lõpetamin - annust on soovitatav 1-2 nädala vältel järk-järgult vähendada. Ravi kiire lôpetamise korral (N: leukopeenia tõttu) tuleb hoolikalt jälgida haige psüühilist seisundit.
*Ravi taasalustamine - haigel, kellel viimasest LEPONEX'i annusest on möödunud üle 2-e päeva, vôib ravi uuesti alustada 12,5mg 1-2 korda esimesel ööpäeval. Kui taluvus on hea, vôib annuseid suurendada kiiremini, kui seda tehti ravi alustamisel. Haigel, kellel varasema ravi alustamisel tekkisid hingamis- või südamehäired, tuleb annuse suurendamisel olla väga ettevaatlik.
*Üleminek muult neuroleptikumilt LEPONEX'i kasutamisele. Üldiselt ei soovitata kasutada LEPONEX'i koos teiste neuroleptikumidega. Enne ravi alustamist LEPONEX'iga on soovitatav lôpetada teiste neuroleptikumide kasutamine, vähendades annust kuni manustamise lôpetamiseni järk-järgult umbes 1-e nädala vältel. Ravi LEPONEX'iga vôib alustada, kui eelmise neuroleptikumi kasutamise lôpetamisest on möödunud vähemalt 24 tundi.
Info - Pharmaca Estica '98a.
Küsi apteekrilt