KLACID 250MG TBL 250MG N10

Retseptiravim

4,75 €


Piirhind €2.3

Haigekassa 50% soodustusega €4.75

Haigekassa 75% soodustusega -

Haigekassa 90% soodustusega -

Haigekassa 100% soodustusega -


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Clarithromycinum
Toimeaine kogus
250 MG
Ravimivorm / pakend
TBL
Kogus pakendis
N10

KLACID TBL 250MG N10
KOOSTIS: 1 kaetud tablett sisaldab 250mg klaritromütsiini. Abiained: mikrokristalne tselluloos hüdroksüpropüülmetüültselluloos, propüleenglükool.
TOIME:Klaritromütsiin on poolsünteetiline makroliidide grupi antibiootikum.
Ta inhibeerib bakteriraku valgusünteesi. Ravimi esmane toime on bakteriostaatiline, kuid samuti on tal ka bakteritsiidne toime. Klaritromütsiin imendub hästi. Toit aeglustab imendumist kuid see ei mõjuta eriti klaritromütsiini biosaadavust. Umbes 20% klaritromütsiinist metaboliseerub kiiresti 14-hüdroksüklaritromütsiiniks. Klaritromütsiin jaotub hästi kehavedelikes ja kudedes, kus ta saavutab kuni kümme korda suurema kontsentratsiooni kui seerumis. Klaritromütsiini poolväärtusaeg 250mg suuruse annuse korral on 3 - 4 tundi, 500 mg annuse korral 5 - 7 tundi.. Umbes 20-30% klaritromütsiinist väljub organismist muutumatul kujul uriiniga ja ülejäänud metaboliitidena.
NÄIDUSTUSED: Klaritromütsiinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonid.
KASUTUSALAD: Ülemiste hingamisteede infektsioonid (tonsillofarüngiit, keskkõrvapõletik, äge sinusiit), alumiste hingamisteede infektsioonid (äge bronhiit, äge kroonilise bronhiidi ägenemine, pneumoonia ja atüüpiline pneumoonia), naha- ja nahaaluste kudede infektsioonid, mükobakteritest põhjustatud infektsioonid.
VASTUNÄIDUSTUSED: Ülitundlikkus ravimi või teiste makroliidide suhtes. Kuna ravim metaboliseeritakse põhiliselt maksas, ei tohi seda manustada raske maksapuudulikkusega patsiendile. Klaritromütsiini ei tohi kasutada koos terfenadiini, tsisapriidi ja astemisooliga patsientidele, kellel on esinenud südamehaigusi.
Mitte anda ravimit teisele ka juhul, kui haigussümptoomid tunduvad olevat sarnased.
ETTEVAATUST! Makroliidantibiootikumide hulgas esineb ristuv resistentsus. Nõrgenenud maksafunktsiooniga patsientidel, kelle neerufunktsioon on normaalne, ei ole annuse kohandamine vajalik. Raske neerukahjustuse korral tuleb annuseid vähendada. Porfüüriaga patsiendid peavad klaritromütsiini kasutamist vältima.
KOOSTOIMED: Informeerida arsti teistest kasutatavatest ravimitest.
Klaritromütsiin metaboliseerub maksas, kus ta võib inhibeerida tsütokroom P-450 ensüümkompleksi. Klaritromütsiini ravi ajal võivad selle kompleksi kaudu metaboliseeruvate ravimite kontsentratsioonid seerumis suureneda. See kehtib järgnevate ravimite kohta: varfariin ja teised suukaudsed antikoagulandid, karbamasepiin, teofülliin, terfenadiin, astemisool, tsisapriid, triasolaam, midasolaam, tsüklosporiin, takrolimus, digoksiin ja tungaltera alkaloidid. Neid ravimeid kasutavad patsiendid peavad olema ettevaatlikud. Mõnikord on soovitav määrata nende ravimite kontsentratsiooni veres. Patsientidel, kes manustavad samaaegselt klaritromütsiini ja varfariini, tuleb korduvalt kontrollida protrombiini aega. Klaritromütsiini ja sidovudiini samaaegsel kasutamisel väheneb viimase imendumine.
RASEDUS JA IMETAMINE: Andmed klaritromütsiini kahjuliku toime kohta raseduse ja imetamise ajal puuduvad. Ravimit võib kasutada ainult pärast loodetava kasu ja võimaliku ohu vahelise suhte põhjalikku kaalumist.
ANNUSTAMINE: Annuse määrab alati arst. Tabletid tuleb neelata tervelt koos vedelikuga. Tablette ei tohi murda. Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed - tavaline annus on 250 mg iga 12 tunni järel. Sinusiidi, raskete infektsioonide ja Haemophilus influenzae poolt põhjustatud infektsiooni korral manustada 500 mg iga 12 tunni järel. Maksimaalne ööpäevane annus on 2 g.
H. pylori hävitamine kaksteistsõrmiksoole- ja maohaavandi ravis 500-1500 mg ööpäevas, jaotatuna enamasti kaheks annuseks, tavaliselt 7-14 päeva vältel. Obligatoorne on kombineerimine teiste ravimitega.
Alla 12-aasta vanused lapsed - manustada 7,5 mg/kg kaks korda ööpäevas, kuid mitte rohkem, kui 500 mg ööpäevas.
Ravi kestab 7-14 päeva.
Neerupuudulikkuse korral, kui kreatiniini kliirens on alla 0,5 ml/s (30 ml/min) või kreatiniini sisaldus seerumis üle 290 mmol/L (3,3 mg/100 ml) manustada 250 mg ööpäevas üksikannusena, raske infektsiooni korral manustada 250 mg kaks korda ööpäevas.
KÕRVALTOIMED: Esineda võivad iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus ja kõhuvalu. Raske ja pikaajalise kõhulahtisuse korral tuleb välistada pseudomembranoosse koliidi tekkimise võimalus. Samuti võivad esineda stomatiit, glosiit, peavalu, ülitundlikkusreaktsioonid (nõgeslööve, anafülaksia, väga harva Stevens-Johnson’i sündroom), mööduvad maitsehäired, kesknärvisüsteemi reaktsioonid (pearinglus, segasusseisund, hirmutunne, unetus, õudusunenäod). Enamikul patsientidel on kõrvaltoimed leebed. Äärmiselt harva esinevad maksaensüümide aktiivsuse suurenemine ja kolestaatiline kollatõbi.
Ravim ei ole liiklusohtlik.
ÜLEANNUSTAMINE: Üleannustamise korral tuleb esimesel võimalusel pöörduda arsti poole. Üleannustamise nähtudeks on seedetraktihäired, peavalu ja segasusseisund. Väga suure hulga tablettide manustamisel on vajalik maoloputus. Ravi on sümptomaatiline.
SÄILITAMINE: Hoida niiskuse eest kaitstult temperatuuril kuni 25 °C. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
TOOTJA: ABBOTT
Küsi apteekrilt