KAMIREN TBL 2MG N30

Retseptiravim

7,46 €


Piirhind €4.05

Haigekassa 50% soodustusega €6.68

Haigekassa 75% soodustusega -

Haigekassa 90% soodustusega -

Haigekassa 100% soodustusega -


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Doxazosinum
Toimeaine kogus
2 MG
Ravimivorm / pakend
TBL
Kogus pakendis
N30

KAMIREN®
Krka

Tabletid

Doksasosiin
INN. Doxazosinum
ATC-kood. C02CA04
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus. Tablett sisaldab 1 mg, 2 mg või 4 mg doksasosiini (mesülaadina).

Näidustused. Arteriaalne hüpertensioon. Eesnäärme healoomuline suurenemine.
Annustamine. Preparaadi annuseid tuleb kohandada vastavalt preparaadi efektiivsusele ja talutavusele konkreetsel patsiendil.
KAMIRENi võib manustada söögi ajal, enne või pärast sööki.
Kui patsiendil jääb preparaat määratud ajal manustamata, tuleb vahelejäänud annus manustada niipea kui võimalik. Kui järgmise annuse manustamise aeg on juba peaaegu kätte jõudnud, tuleb manustada ainult järgmine määratud annus (ilma seda kahekordistamata). Oluline on preparaadi regulaarne tarvitamine. Kui patsiendil jääb ravimi manustamine vahele mitme päeva jooksul, tuleb ravi taasalustamisel jälle kasutada madalamaid annuseid.
Hüpertensioon. Doksasosiini algannuseks on 1 mg ööpäevas. Esimene annus tuleb manustada õhtul enne magamaminekut. Sõltuvalt preparaadi toimest vererõhu väärtusele võib preparaadi annust 1- kuni 2-nädalaste intervallidega suurendada 2 mg, 4 mg ja 8 mg-ni ööpäevas. Doksasosiini 2 mg kuni 8 mg ööpäevane annus on enamasti osutunud küllaldaseks. Maksimaalne ööpäevane lubatav annus on 16 mg.
Eesnäärme healoomuline hüperplaasia normotensiivsetel patsientidel. Doksasosiini algannuseks on 1 mg ööpäevas. Esimene annus tuleb manustada õhtul enne magamaminekut. Sõltuvalt ravitulemustest võib preparaadi annust 1- kuni 2-nädalaste intervallidega suurendada 2 mg ja 4 mg-ni ööpäevas. Tavaliselt on sobivaks annuseks olnud 2 mg kuni 4 mg ööpäevas. Maksimaalne lubatav annus on 8 mg ööpäevas.
Eesnäärme healoomuline hüperplaasia hüpertensiivsetel patsientidel. Annustamisskeem on samasugune, mis hüpertensiooni korral ilma prostata healoomulise hüperplaasiata patsientidel (vt. annustamist hüpertensiooni korral).
Vastunäidustused. Vastunäidustatud patsientidele, kellel esineb ülitundlikkus doksasosiini või teiste kinasoliini derivaatide (prasosiini, terasosiini) või preparaadi mõne teise koostisosa suhtes.
Hoiatused. Eriti esimese doksasosiini annuse manustamisel on teatatud ortostaatilise hüpotensiooni (üksikutel juhtudel ka minestuse) tekkimisest. Selle vältimiseks tuleb ravi alustada madalaima, 1 mg doksasosiini annusega, mis manustada õhtul enne magamaminekut. Annuseid tuleb 1- kuni 2-nädalaste intervallidega järk-järgult suurendada. Patsienti tuleb informeerida ortostaatilise hüpotensiooni tekkevõimalusest ning soovitada tal pikali- või istuvast asendist püsti tõusta ettevaatlikult. Viimane kehtib ennekõike eakate patsientide ning nende kohta, keda ravitakse samaaegselt ka teiste hüpertensioonivastaste ravimite, sh diureetikumidega.
Doksasosiini ordineerimisel raskekujulise südamepuudulikkusega haigele tuleb olla väga ettevaatlik.
Doksasosiini manustamine ei ole soovitatav hüpotensiooniga patsientidele.
Enne ravi alustamist doksasosiiniga prostata hüperplaasia puhul peab patsiendi läbi vaatama uroloog.
Maksakahjustusega patsientidel on doksasosiini metabolism aeglustunud ning seetõttu tuleb neil annuseid kohandada eriti ettevaatlikult.
Doksasosiinravi ohutust ja efektiivsust lastel ei ole kindlaks tehtud ning seetõttu ei ole laste ravimine selle preparaadiga soovitatav.
Rasedus ja imetamine. Rasedus. FDA järgi kuulub raseduskategooriasse C. Ebasoodsaid toimeid lootele ei ole võimalik välistada. Rasedaid võib doksasosiiniga ravida vaid äärmisel vajadusel, kui ravist saadav võimalik kasu emale kaalub üles võimalikud ohud lootele.
Imetamine. Preparaadi ohutust rinnaga toidetavatele imikutele ei ole kindlaks tehtud ning seetõttu on rinnaga toitvatel emadel doksasosiiniravi ajal soovitatav imetamine katkestada.
Toime reaktsioonikiirusele. Ravi alustamisel ning annuse muutmisel võib vererõhk liigselt langeda ning see võib põhjustada pearinglust. Sellistel juhtudel on patsientidel soovitatav autot mitte juhtida ning mitte töötada liikuvate mehhanismidega.
Kõrvaltoimed. Ravi alustamisel doksasosiiniga ning preparaadi annuste suurendamisel võib lamavast asendist üles tõusmisel tekkida hüpotensioon, mille tagajärjel võib tekkida pearinglus ning ka sünkoop. Tavaliselt mööduvad nimetatud nähud iseenesest, ent kui need on raskekujulised või kestavad pikema aja vältel, tuleb preparaadi annuseid vähendada või ravi lõpetada. Esineda võib samuti väsimust ja unisust, peavalu, lihasnõrkust, turseid hüppeliigeste piirkonnas ja säärtel, iiveldust ning riniiti. Üksikutel juhtudel on teatatud ka tahhükardia, palpitatsioonide ning uriinipidamatuse esinemisest.
Äärmiselt harva esinevateks kõrvaltoimeteks on peetud rinnaangiini süvenemist, müokardiinfarkti, tserebrovaskulaarset insulti ning südame rütmihäireid, kuid neil juhtudel ei saanud põhjuslikku seost doksasosiiniga kindlaks määrata. Sama kehtib ka harvade impotentsusjuhtude kohta.
Koostoimed. Doksasosiini võib kombineerida teiste antihüpertensiivsete preparaatidega (ß-adrenoblokaatorid, diureetikumid, kaltsiumkanalite blokaatorid, angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorid, nitraadid), kuid sealjuures on eriti ravi alustamisel soovitatav olla ettevaatlik, kuna preparaatide hüpertensioonivastane toime tugevneb. Sama kehtib alkoholi ja teiste vererõhku alandavate ravimite kohta (näiteks anesteetikumid, tritsüklilised antidepressandid, antipsühhootikumid, rahustid). Levodopa ja baklofeen tugevdavad doksasosiini vererõhku alandavat toimet. Doksasosiin potentseerib trankvillisaatorite ja uinutite sedatiivset toimet. Mittesteroidsed põletikuvastased ravimid ja glükokortikoidid antagoniseerivad doksasosiini hüpotensiivset toimet. Ettevaatus on vajalik ka juhul, kui samaaegselt manustatakse maksa metaboolsete protsesside kiirust mõjutavaid ravimeid, kuna need võivad doksasosiini metabolismi kiirendada või aeglustada.
Laboratoorsed testid: doksasosiin ei mõjuta PSA (prostata-spetsiifilise antigeeni) kontsentratsiooni.
Üleannustamine. Doksasosiini üleannustamine põhjustab ennekõike hüpotensiooni ja pearinglust, võimalik on ka sünkoop. Enamikul juhtudest on piisavaks meetmeks annuse vähendamine või ravikuuri ajutine katkestamine.
Üleannustamise nähtudega patsient tuleb paigutada pikaliasendisse, (veidi allapoole asetatud pea ning kergelt ülestõstetud jalgadega). Oksendamise indutseerimine ei ole soovitatav. Ravimi imendumata osa eemaldamiseks gastrointestinaaltraktist võib teha maoloputust, manustada aktiveeritud sütt ja lahtisteid. Vajadusel manustada plasmaasendajaid ning a-adrenoretseptorite agonistide (näiteks noradrenaliini).
Hemodialüüs on ravimi vereringest elimineerimise seisukohalt ebaefektiivne, kuna suurem osa ravimist on seondunud vereplasma proteiinidega.
Omadused ja farmakokineetika. Ravimrühm. Doksasosiin on selektiivne pikaajalise toimekestusega a1-adrenoretseptorite antagonist.
Farmakodünaamika. Takistades perifeersete veresoonte seinte kontraktsiooni, vähendab ravim perifeerset vaskulaarset resistentsust ning alandab seeläbi vererõhku. Doksasosiin vähendab üldkolesterooli, LDL-kolesterooli ja triglütseriidide ning suurendab HDL-kolesterooli sisaldust vereseerumis. Leiu kliiniline olulisus ei ole siiski teada. Doksasosiini võib kasutada insuliinsõltumatu suhkurtõvega patsientidel, kuna ravimil on veresuhkru- ja insuliinisisaldusele neutraalne või isegi kudede insuliinitundlikkust suurendav toime.
Doksasosiin pärsib trombotsüütide agregatsiooni. Pikaajalise ravi käigus vähendab doksasosiin südame vasaku vatsakese massi. Doksasosiin on ohutu ravim neerupuudulikkusega, kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse, perifeersete arterite haiguse ning podagraga patsientidele.
Doksasosiini toime kestab kuni 24 tundi. Preparaadi toime vererõhule on maksimaalne 2 kuni 6 tundi pärast manustamist. Kui ravimi toime üksinda on ebapiisav, võib samaaegselt kasutada ka teisi antihüpertensiivseid preparaate (näiteks beeta-blokaatorid, diureetikumid, kaltsiumikanali antagonistid ning angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorid).
Doksasosiin vähendab ureetra ülaosas ning eesnäärmes ureetrat ringjalt ümbritsevate ja seda komprimeerivate silelihaste kontraktsiooni. Nimetatud lihaseid lõõgastava toime tulemusena soodustub urineerimisprotsess ning seega leevenduvad prostata healoomulise hüperplaasiaga kaasnevad sümptomid. Preparaadi toimet on enamasti täheldatud juba ravikuuri esimese kahe nädala kestel, ravi jätkamisel tugevneb preparaadi soodne toime veelgi.
Doksasosiini toime normaalsele vererõhule on peaaegu olematu.
Farmakokineetika. Suukaudse manustamise järgselt imendub doksasosiin gastrointestinaaltraktist kiiresti ning tema maksimaalne kontsentratsioon vereplasmas saabub 1,5 kuni 3 tunniga. Preparaat seondub peaaegu kogu ulatuses vereplasma proteiinidega. Ravim metaboliseerub maksas ning eritub roojaga, peamiselt metaboliitide kujul. Uriiniga eritub manustatud annusest vähem kui 10%. Doksasosiini eliminatsiooni poolväärtusaeg jääb vahemikku 16 kuni 22 tundi.
Prekliinilised andmed ravimi ohutuse kohta. Rottidel ei põhjustanud isegi väga suurte doksasosiini annuste (kuni 100 mg/kg ööpäevas) manustamine nende seksuaalfunktsioonis ega viljakuses mingisuguseid häireid. Samuti ei põhjustanud ravim rottidel (ega ka küülikutel) järglaskonna hulgas arenguhäireid, kui doksasosiini manustati nendele kasteloomadele tiinuse ajal äärmiselt suurtes annustes. Kui doksasosiini manustati suurtes annustes (50 mg/kg ööpäevas) emastele rottidele tiinuse hilises perioodis, täheldati järglaskonnal kasvu- ja arengupeetust. Siiski ei esinenud nende käitumisele ja reproduktiivfunktsioonile pikaajalist kahjulikku toimet.
Doksasosiin kumuleerub rottide rinnapiima kontsentratsioonides, mis ületavad 20 korda ravimi kontsentratsiooni vereplasmas.
Abiained. Mikrokristalne tselluloos, naatriumtärklise glükolaat, magneesiumstearaat, naatriumlaurüülsulfaat, laktoos.
Sobimatus teiste ainetega. Ei ole teada.
Säilitamine ja kõlblikkusaeg. Säilitada temperatuuril alla 30 °C. Kõlblikkusaeg 3 aastat.
Pakend. 1 mg, 2 mg ja 4 mg tabletid, 20 või 30 tabletti blisterpakendis.

Info - tootja esindajalt 14.03.02
Küsi apteekrilt