ISOPTIN RETARD PROLONG TBL 120MG N100

Retseptiravim

13,83 €

0,14 €/tk


Piirhind €13.83

Haigekassa 50% soodustusega €8.16

Haigekassa 75% soodustusega €5.33

Haigekassa 90% soodustusega €3.63

Haigekassa 100% soodustusega -


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Verapamilum
Toimeaine kogus
120 MG
Ravimivorm / pakend
PROLONG TBL
Kogus pakendis
N100

SÜNONÜÜMID: CALAN, CARDILAX, FALICARD, ISOPINE, MANIDON, VERAPAMIL jt.

ISOPTIN RETARD TBL 120MG N100
ISOPTIN SR (slow release).
KOOSTIS: 1 tabletis 120mg või 240mg verapamiilhüdrokloriidi.
NÄIDUSTUSED: Hüpertensioon.
ANNUSTAMINE: Annus on sõltuv patsiendi haiguse raskusest. Soovitatav annus täiskasvanule on 240-480mg, keskmine annus 240-360mg. Patsientidel, kel alustatakse esmakordselt verapamiilravi, peaks algannus olema 120mg. Maksimaalne annus 480mg päevas. Lastel ei tohiks päevane annus ületada 360mg. Eakatel patsientidel võib kasutada normaalannuseid, kui neil ei esine maksa- või neerukahjustust (soovitatav on kasutada siiski madalat algannust).
VASTUNÄIDUSTUSED: Kardiovaskulaarne shokk, komplitseeritud äge müokardiinfarkt (bradükardia, märkimisväärne hüpotensioon, vasaku vatsakese puudulikkus), rasked juhtehäired (AV bloki 2. ja 3. aste, SA blokk), siinussõlme nõrkuse sündroom (bradükardia-tahhükardia sündroom). Teadaolev ülitundlikkus verapamiilhüdrokloriidile.
KÕRVALTOIMED: Kõhukinnisus, pearinglus. Harva - iiveldus, peavalu, hüpotensioon, hüppeliigese turse, näo punetus, väsimus, närvilisus, erütromegalia, paresteesia, bradüarütmia, krooniline südamepuudulikkus. Väga harva - müalgia, artralgia, allergilised nahareaktsioonid; günekomastia, on leitud ka prolaktiinitaseme tõusu; transaminaaside ja/või alkaalfosfataasi sisalduse taaspöörduv tõus; igemete hüperplaasia.
KOOSTOIMED: Suurendab beeta-blokaatorite, antiarütmikumide või inhalatsioon-anesteetikumide kardiovaskulaarset efekti. Verapamiilravi saavatele patsientidele ei peaks manustama i.v. beeta-blokaatoreid. Võib intensiivistada antihüpertensiivsete ainete toimet. Verapamiili kasutamisel tõuseb digoksiini tase vereplasmas. Potentseerib karbamasepiini toimet ja neurotoksilisi kõrvalnähte. Kasutades kombinatsioonis kinidiiniga võib suukaudsel manustamisel üksikutel haigetel põhjustada hüpotensiooni ja kopsuturse juhte. Nõrgendab liitiumi toimet, suurendab liitiumi neurotoksilisust. Suurendab tsüklosporiinide ja teofülliini nivood plasmas. Nõrgendab rifampitsiini, fenütoiini ja fenobarbitaali toimet. Võimalik tsimetidiini plasmataseme tõus.
ETTEVAATUST: Ettevaatlik peab olema olukorras, kus esinevad esimese astme AV blokaad, bradükardia (< 50 l/min.), hüpotoonia (< 90 mm/Hg süstolis), kodade fibrillatsiooni/laperduse koos enneaegse erutuse sündroomiga (N: WPW sündroom) - oht põhjustada ventikulaarset tahhükardiat. Südamepuudulikkuse korral nõutav eelnev ravi südameglükosiididega/diureetikumidega).
RASEDUS JA IMETAMINE: Verapamiil läbib platsentaarbarjääri, seetõttu ilma tungiva vajaduseta ei tohiks raseduse (eriti esimese trimestri) ega imetamise ajal kasutada.
HOIATUS: Ravim võib muuta reaktsioonivõimet ja on seetõttu ohtlik liiklemisel ja töötamisel masinatega, eriti ravi alguses ja koostoimes alkoholiga.
TOOTJA: KNOLL AG
Info - MediNet Ltd, Tallinn, tel. 6 443 575.
Küsi apteekrilt