AZOPT SILMATILGAD, SUSP 10MG/ML 5ML

Retseptiravim

9,85 €


Piirhind €7

Haigekassa 50% soodustusega €7.6

Haigekassa 75% soodustusega -

Haigekassa 90% soodustusega -

Haigekassa 100% soodustusega €5.35


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Brinsolamidum
Toimeaine kogus
10 MG/ML
Ravimivorm / pakend
SILMATILGAD
Kogus pakendis
5ML

AZOPT
Alcon Laboratories

Silmatilgad

Brinsolamiid
INN. Brinzolamidum
ATC-kood. S01EC04
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus. Silmatilgad sisaldavad 10 mg/ml brinsolamiidi.

Näidustused. Kõrgenenud silmasisese rõhu ja avatudnurga glaukoomi ravi koos beeta-adrenoblokaatoriga või kui beeta-adrenoblokaator on vastunäidustatud.
Annustamine. Nii monoteraapia kui ka täiendava ravimina kasutamisel on annuseks 1 tilk AZOPTi 2…3 korda päevas haige(te)sse silma(desse). Pärast tilgutamist on soovitatav lühiajaliselt sulgeda pisarakanal ja hoida silmad kinni. See vähendab ravimi süsteemset imendumist ja vähendab süsteemsete kõrvaltoimete tekkimise võimalust.
Kui mõni teine glaukoomivastane ravim asendatakse AZOPTiga, tuleb ravimi kasutamine lõpetada eelmisel päeval ja alustada ravi AZOPTiga järgmisest päevast.
Kui kasutatakse rohkem kui ühte silma tilgutatavat ravimit, peab kahe ravimi manustamise vahe olema vähemalt 5 minutit.
Eakad patsiendid. Annuse muutmine eakatel patsientidel pole vajalik.
Lapsed. Alla 18-aastastel patsientidel on AZOPTi kasutamise efektiivsus ja ohutus tõestamata.
Maksa- ja neerukahjustustega patsiendid. AZOPTi toimet maksa- ja neerukahjustustega patsientidel ei ole uuritud ja seetõttu on ravimi tarvitamine mittesoovitatav.
AZOPTi mõju tõsise neerupuudulikkuse (kreatiniinikliirens <30 ml/min) või hüperkloreemilise atsidoosi korral ei ole teada. Kuna brinsolamiid ja selle peamine metaboliit erituvad peamiselt neerude kaudu, on AZOPT vastunäidustatud nimetatud haigustega patsientidele.
Kasutamisjuhend. Loksutage pudelit hästi enne kasutamist. Et vältida tilguti otsa ja suspensiooni saastumist, tuleb hoolikalt jälgida, et ei puudutata tilgutiga silmalauge, sellega piirnevaid alasid või teisi pindu. Pudelit tuleb hoida tihedalt suletuna.
Vastunäidustused. Ülitundlikkus brinsolamiidi või mõne teise ravimi koostisosa suhtes. Teadaolev ülitundlikkus sulfoonamiidide suhtes. Raske neerupuudulikkus. Hüperkloreemiline atsidoos. Rasedus ja imetamisperiood.
Hoiatused. AZOPT on sulfoonamiid ja vaatamata toopilisele manustamisele absorbeerub süsteemselt. Seepärast on AZOPTi manustamisel võimalikud kõik sulfoonamiididele omased kõrvaltoimed. Kui ilmnevad tõsised ülitundlikkusele viitavad nähud, tuleb koheselt ravimi tarvitamine lõpetada.
AZOPT võib tugevdada peroraalselt manustatavate karboanhüdraasi inhibiitorite süsteemset toimet. Seetõttu ei ole AZOPTi ja peroraalsete karboanhüdraasi inhibiitorite samaaegne kasutamine soovitatav.
AZOPTi kasutamise kogemused pseudoeksfoliatiivse või pigmentglaukoomiga patsientidel on piiratud.
AZOPTi toimet kahe glaukoomivastase ravimi üheaegsel kasutamisel on uuritud peamiselt koos timolooliga. Teiste ravimite koosmanustamise kohta on andmeid vähe.
AZOPTi mõju kinnisenurga glaukoomi korral pole uuritud.
Brinsolamiidi võimalikku toimet kahjustatud silma sarvkestale (endoteelirakkude arv vähenenud) ei ole uuritud. Puuduvad ka uuringud kontaktläätsi kandvate brinsolamiidi kasutavate patsientide kohta, seepärast on soovitatav neid patsiente hoolikalt jälgida. Kuna karboanhüdraasi inhibiitorid võivad mõjutada sarvkesta veesisaldust, võib kontaktläätsede kandmine suurendada sarvkesta kahjustuste tekke riski.
Samuti on patsiendi hoolikas jälgimine soovitatav suhkurtõve korral.
Bensalkooniumkloriid, mis on silmaravimites kasutusel säilitusainena, on põhjustanud täppkeratopaatiat ja/või toksilist haavandilist keratopaatiat. Kuna ka AZOPT sisaldab bensalkooniumkloriidi, on kuiva silma sündroomiga või kahjustatud sarvkestaga patsientide jälgimine nii ravimi lühi- kui ka pikaajalisel kasutamisel vajalik.
AZOPTi otsest toimet kontaktläätsedele ei ole uuritud. Pehmed kontaktläätsed võivad absorbeerida bensalkooniumkloriidi. AZOPTi tilgutamise ajaks tuleb pehmed kontaktläätsed silmast ära võtta. Läätsed võib taaspaigaldada 15 minuti pärast.
Võimalikku tagasilöögiefekti pärast ravi lõpetamist AZOPTiga ei ole uuritud. Silma siserõhu alanemise efekt peaks püsima 5…7 päeva.
Eakatel patsientidel võivad peroraalsed karboanhüdraasi inhibiitorid häirida võimet sooritada edukalt vaimset aktiivsust ja/või füüsilist koordinatsiooni eeldavaid tegevusi. Kuna AZOPT absorbeerub süsteemselt, siis samad nähud võivad ilmneda ka ravimi toopilise manustamise korral.
Koostoimed. Spetsiaalseid koostoimeuuringuid teiste ravimite (sh silmamanustatavate) ja AZOPTi vahel läbi viidud ei ole. Kliinilistes uuringutes kasutati AZOPTi samaaegselt timolooli sisaldavate preparaatidega. Kõrvaltoimeid ei ilmnenud.
AZOPT on karboanhüdraasi inhibiitor ja vaatamata toopilisele manustamisele absorbeerub süsteemselt. Happe-aluse tasakaalu häirumist on esinenud peroraalsete karboanhüdraasi inhibiitorite puhul; nimetatud toime võimalikkust tuleb arvestada ka AZOPTi kasutatavate patsientide puhul.
Tsütokroom P-450 isosüümid, mis vastutavad brinsolamiidi metabolismi eest, on 3A4 (peamine), 2A6, 2C8 ja 2C9. On tõenäoline, et CYP3A4 inhibiitor nagu ketokonasool, itrakonasool, klotrimasool, ritonaviir ja troleandomütsiin inhibeerivad brinsolamiidi metabolismi CYP3A4 kaudu. Siiski on brinsolamiidi akumuleerumine organismis ebatõenäoline, kuna ravimi põhiline elimineerumine toimub neerude kaudu. Brinsolamiid ei ole tsütokroom P-450 isosüümi inhibiitor.
Rasedus ja imetamine. Uuringuid rasedatel teostatud ei ole.
Loomuuringud on viidanud ravimi reproduktiivtoksilisele toimele. Potensiaalne risk inimesele on aga teadmata. AZOPTi kasutamine raseduse ajal on lubatav vaid äärmisel vajadusel.
Ei ole teada, kas brinsolamiid eritub rinnapiima. AZOPTi ei kasutata imetamisperioodil.
Liiklusohtlikkus. Ajutine nägemise ähmastumine vmt nägemishäire võib mõjutada patsiendi võimet juhtida liiklusvahendit ja töötada masinatega. Kui ilmnevad nägemishäired peale ravimi manustamist, peab patsient ootama selge nägemise taastumiseni, enne kui alustab liiklusvahendi juhtimist või töötamist masinatega.
Kõrvaltoimed. Kliinilistes uuringutes, millesse oli kaasatud üle 1500 patsiendi, keda raviti AZOPTiga üksi või kasutati AZOPTi koos timoloolmaleaadi 0,5%-ga, olid kõige sagedastemateks kõrvaltoimeteks kibe või ebatavaline maitse suus (5,3%) ja tilgutamise järgselt ajutine nägemise ähmastumine, mis kestis mõnest sekundist kuni mõne minutini (4,8%). Ebatavaline maitse suus oli ilmselt põhjustatud silmatilkade sattumisest pisarakanali kaudu ninaneelu. Pisarakanali ja silma sulgemine peale tilgutamist võib aidata vähendada selle kõrvaltoime esinemist.
Kirjeldati ka järgmisi AZOPTi kasutamisega kindlasti, tõenäoliselt ja võib-olla seotud kõrvaltoimeid (tavaline: <10% uuritutest; harv: <1% uuritutest):
Silmad. Tavaline: mööduv põletus- või kipitustunne silmas pärast tilgutamist, võõrkehatunne, silma hüpereemia.
Harv: kuiva silma sündroom, silmavalu, eritis silmast, silmade sügelus, keratiit, blefariit, konjuktiviit, lauservade ketendus, kleepuv tunne, pisaravool, silmade väsimine, keratopaatia, nõgestõbi.
AZOPTi kasutamisel kombinatsioonis timolooliga esines harva ka silma sarvkesta erosioone.
Süsteemsed kõrvatoimed. Üldiselt. Harv:valu rinnus, alopeetsia.
Seedetrakt. Harv: suukuivus, iiveldus, düspepsia.
Ülitundlikkusreaktsioonid. Harv: dermatiit.
Närvisüsteem. Tavaline: peavalu.
Harv: paresteesia (tuimus- ja torkimistunne jäsemetes), depressioon, unisus.
Hingamissüsteem. Harv: riniit, düspnoe, farüngiit, bronhiit, ninaverejooks ja veriköha.
Seedetrakti-, närvisüsteemi-, hematoloogilisi, neeru- ja metaboolseid kõrvaltoimeid, mida seostatakse süsteemselt manustatavate karboanhüdraasi inhibiitoritega, võivad esineda ka ravimi toopilisel manustamisel.
Üleannustamine. Ühtegi üleannustamise juhtumit ei ole registreeritud.
Ravi üleannustamise korral on sümptomaatiline. Võivad ilmneda elektrolüütide tasakaaluhäired, atsidoos ja närvisüsteemi kõrvaltoimed. Jälgida tuleb plasma elektrolüütide taset (eriti kaaliumit) ja vere pH-d.
Omadused ja farmakokineetika. Brinsolamiid on ensüümi karboanhüdraas-II (CA-II) inhibiitor. Karboanhüdraasi, mille aktiivseim isoensüüm on CA-II, leidub mitmetes keha kudedes, sh silmas. Ensüüm on katalüsaatoriks pöörduvas karboondioksiidi hüdreerimis- ja karboonhappe dehüdreerimisreaktsioonis. Karboanhüdraasi inhibeerimine tsiliaarjätketes vähendab vesivedeliku teket silmas, oletatavasti bikarbonaatioonide tekke aeglustumise ja sellest tuleneva naatriumi ja vedeliku transpordi vähenemise tõttu. Alaneb silma siserõhk, mis on peamiseks riskifaktoriks nägemisnärvi kahjustusele ja glaukomatoossele vaatevälja kitsenemisele.
Farmakokineetika. Pärast silmasuspensiooni manustamist absorbeerub brinsolamiid üldvereringesse. Tänu afiinsusele CA-II suhtes jaotub brinsolamiid ulatuslikult erütrotsüütides ja omab veres pikka poolväärtusaega (~24 nädalat). Organismis tekib metaboliit N-desetüülbrinsolamiid, mis samuti seondub karboanhüdraasiga ja akumuleerub erütrotsüütides. Brinsolamiidi juuresolekul seondub nimetatud metaboliit peamiselt karboanhüdraas I-ga. Plasmas on nii brinsolamiid kui ka N-desetüülbrinsolamiidi kontsentratsioon madal, enamasti allpool kvantitatiivse määratavuse piiri (<10 ng/ml). Seonduvus plasmavalkudega on umbes 60%. Brinsolamiid elimineerub neerude kaudu enamuses muutumatu ravimina; samuti on uriinist leitud N-desetüülbrinsolamiidi ning madalates kogustes N-desmetoksüpropüül- ja O-desmetüülmetaboliite.
Ühes brinsolamiidi farmakokineetika uuringus manustati tervetele vabatahtlikele 1 mg brinsolamiidikapsleid peroraalselt 2 korda päevas 32 nädala jooksul ja mõõdeti karboanhüdraasi aktiivsust erütrotsüütides. Erütrotsüütide CA-II küllastumine brinsolamiidiga saavutati 4 nädala jooksul (kontsentratsioon erütrotsüütides ~20µM). N-desetüülbrinsolamiidi püsiseisundi kontsentratsioon (6…30 µM) kujunes 20…28 nädala vältel. Maksimaalse kontsentratsiooni juures saavutati CA-II aktiivsuse pärssumine 70…75% ulatuses.
Uuringutes mõõduka neerukahjustusega (kreatiniinikliirens 30…60 ml/min) patsientidega manustati 1 mg brinsolamiidi peroraalselt 2 korda päevas 54 nädala jooksul. 4. nädalaks oli brinsolamiidi kontsentratsioon erütrotsüütides vahemikus 20…40 µM. Püsiseisundi tingimustes oli brinsolamiidi ja tema metaboliidi kontsentratsioon erütrotsüütides vahemikus vastavalt 22,0…46,1 ja 17,1…88,6 µM. N-desetüülbrinsolamiidi kontsentratsioon erütrotsüütides suurenes ja karboanhüdraasi aktiivsus vähenes vastavalt kreatiniinikliirensi vähenemisele, kuid brinsolamiidi kontsentratsioon erütrotsüütides ja CA-II aktiivsus jäid muutumatuteks. Raskeima neerukahjustusega patsientidel oli karboanhüdraasi inhibeerimine suurim, kuigi see jäi alla 90% ravimi plasmasisalduse püsiseisundi tingimustes.
Uuringus, kus ravimit kasutati toopiliselt, oli brinsolamiidi kontsentratsioon püsiseisundi tingimustes erütrotsüütides sarnane peroraalsete uuringute tulemustele, kuid N-desetüülbrinsolamiidi tase oli madalam. Karboanhüdraasi aktiivsus oli umbes 40…70 % manustamiseelsest tasemest.
Prekliinilise ohutuse andmed. Brinsolamiidi toopiline manustamine jänestele 1…6 kuu vältel 1%, 2% ja 4% lahusena 4 korda päevas põhjustas statistiliselt olulise sarvkesta paksenemise. Sellist muutust ei ole täheldatud teiste liikide puhul. Brinsolamiidi pikaajalisel manustamisel rottidele annuses 8 mg/kg/päevas (kuni 250 korda suurem kui inimese raviannus) viis muutustele, mis oli seotud karboanhüdraasi pärrsimisega organismis (nt uriinikoguse muutused, elektrolüütide tasakaaluhäired).
Statistiliselt olulist kusepõie kasvajate esinemissageduse suurenemist täheldati emastel hiirtel, kellele manustati brinsolamiidi peroraalselt 10 mg/kg/päevas (250 korda suurem kui inimese raviannus) 24 kuu jooksul. Annusest sõltuvaid proliferatiivseid muutusi kusepõies täheldati emastel hiirtel 1,3 ja 10 mg/kg/päevas juures ja isastel 3 ja 10 mg/kg/päevas juures. Statistiliselt oluline suurenemine kusepõie kasvajate esinemissageduses on ilmselt ravimi liigispetsiifiline kõrvaltoime.
Toksilisuse uuringud jänestel, kellele manustati peroraalselt brinsolamiidi annuses kuni 6 mg/kg/päevas (125 korda suurem kui inimese raviannus), ei näidanud mingit toimet loote arengule vaatamata olulisele emaslooma toksikoosile. Sarnased uuringud rottidega, kellele manustati brinsolamiidi annuses 18 mg/kg/päevas (375 korda suurem kui inimese raviannus) põhjustasid loote kergelt aeglustunud kolju luustumise ja rinnaku arenguhäireid. Nimetatud kõrvaltoimed ilmnesid annuste juures, mis põhjustasid metaboolset atsidoosi ja kehakaalu suurenemist emasloomal ja kaalu vähenemist lootel. Annusest sõltuvat lootekaalu vähenemist täheldati neil loomadel, kellele manustati peroraalselt brinsolamiidi vahemikus 2 mg/kg/päevas kuni 18 mg/kg/päevas.
Abiained. Bensalkooniumkloriid, mannitol, karbomeer 974P, tüloksapool, naatriumedetaat, naatriumkloriid, soolhape ja/või naatriumhüdroksiid (pH taseme reguleerimiseks), puhastatud vesi.
Säilitamine ja kõlblikkusaeg. Toatemperatuuril, 18 kuud. Avatud pudeli korral säilib ravim kuni 4 nädalat pärast esmakordset avamist.
Pakend. 5 ml läbipaistmatu madala tihedusega polüetüleenpudel koos polüpropüleenist keeratava korgiga (pudel-tilguti).


PAKENDI INFOLEHT
Lugege seda infolehte tähelepanelikult enne ravimi kasutamist.
See ravim on välja kirjutatud isiklikult Teile. ärge andke seda edasi teistele inimestele. Ravim võib mõjuda neile kahjulikult ka juhul kui tegemist on sama haigusega, mis Teil.

Hoidke infoleht alles. Teil võib tekkida vajadus seda uuesti lugeda. Kui peale infolehe lugemist tekib Teil küsimusi, pöörduge oma arsti või farmatseudi poole.

AZOPT

silmasuspensioon
Brinsolamiid

Ravimvorm ja toimeaine sisaldus: 1 ml lahust sisaldab 10 mg brinsolamiidi
Abiained: bensalkoonium kloriid, karbomeer 974P, dinaatriumededaat, mannitool, puhastatud vesi, naatriumkloriid, tüloksapool.

Väikestes kogustes võib olla lisatud soolhapet või naatrium hüdroksiidi, et tagada silmadele sobiv happelisus.

Müügiloa hoidja Alcon Laboratories (UK) Ltd., Boundary Way, Hemel Hempstead, Herts., HP2 /UD, United Kingdom (inglismaa).

Tootja on S.A. Alcon-Couvreur N.V., Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgium (Belgia).

1.KUIDAS AZOPT MÕJUB

AZOPT`i silmatilkasid kasutatakse kõrgenenud silmasisese rõhu ja avatudnurga glaukoomi raviks koos beeta-adrenoblokaatoriga või kui beeta-adrenoblokaator on vastunäidustatud.
Kõrgenenud silma siserõhk võib tekitada glaukoomi (kaed).

Kõrgenenud silma siserõhk. Teie silm sisaldab läbipaistvat vedelikku, mis toidab silma sisestruktuure. Vedelik väljub alati silmast ja seda tekib pidevalt juurde. Kui vedeliku väljavool on aeglustunud, hakkab silma siserõhk tõusma. Kui silma siserõhk muutub liiga kõrgeks, võib see kahjustada Teie nägemist.

AZOPT kuulub glaukoomi ravimite gruppi, mida nimetatakse karboanhüdraasi inhibiitoriteks. Ravimi mõjul väheneb vedeliku teke silmas ja silma siserõhk alaneb. Ravimit võib kasutada eraldi või ka koos beeta-adrenoblokaatoritega, mis samuti alandavad silma siserõhku.

AZOPT on piimjas vedelik (suspensioon) 5 ml või 10 ml keeratava korgiga plastikust tilgapudelis.

2.ENNE AZOPT´i KASUTAMIST

Ärge kasutage Azopt`i kui…
· Teil on probleeme neerudega
· Te olete allergiline brinsolamiidi või mõne ravimi teise koostisosa suhtes
· Teil on allergia sulfoonamiidide suhtes. AZOPT võib põhjustada samasugust allergiat.
· Teil on hüperkloreemiline atsidoos (liiga palju hapet Teie veres).

Küsige nõu oma arstilt.

Olge ettevaatlikud AZOPT`i kasutamisel, kui…
· Teil on probleeme maksaga. Pidage nõu oma arstiga.
· Teil on "kuiva silma" sündroom või on probleeme silma sarvkestaga. Pidage nõu oma arstiga.
· Te kannate pehmeid kontaktläätsesid. Ärge tilgutage ravimit silma kui kontaktläätsed on silmas. Oodake 15 min peale tilgutamist enne kui panete kontaktläätsed silma tagasi. Säilitusaine bensalkooniumkloriid võib rikkuda Teie pehmed kontaktläätsed.

AZOPT`i ei tohi kasutada alla 18-aastased patsiendid.

Rasedad/rinnaga toitvad naised.
Kui Te olete rase või kahtlustate endal rasedust, pidage nõu oma arstiga enne AZOPT`i kasutamist.
Kui Te olete rinnaga toitev ema, ärge kasutage AZOPT`i; ravim võib erituda rinnapiima.

Juhtides liiklusvahendit või töötades masinatega
Võib juhtuda, et Teie nägemine on vahetult peale AZOPT`i tilgutamist häiritud. Mõnel patsiendil esineb unisust või uimasust pärast AZOPT`i kasutamist. Ärge juhtige liiklusvahendit või töötage masinatega kuni need kõrvalmõjud on möödunud.

AZOPT ja teised ravimid
Kui Te kasutate teisi karboanhüdraasi inhibiitoreid (atsetasolamiid või dorsolamiid, vt punkt 1 KUIDAS AZOPT MÕJUB), rääkige sellest oma arstile.

Öelge oma arstile või apteekrile kui kasutate (või kasutasite äsja) teisi ravimeid. Rääkige ka ravimitest, mida ostsite ilma retseptita.

3.KUIDAS KASUTADA AZOPT`i

Tavaline annus

Täiskasvanud: 1 tilk silma või silmadesse kaks korda päevas - hommikul ja õhtul, kui Teie arst ei määra teisiti. Tilgutage AZOPT`i mõlemasse silma vaid juhul kui Teie arst nii määrab. Kasutage ravimit niikaua kui Teie arst on määranud.

AZOPT on mõeldud ainult silma tilgutamiseks.

· Võtke AZOPT`i pudel ja peegel
· Peske oma käed
· Raputage pudelit ja avage pudel
· Hoidke pudelit suunaga allapoole pöidla ja keskmise sõrme vahel
· Painutage pea taha. Tõmmake puhta sõrmega silma alalaug eemale kuni tekib "tasku", kuhu tuleb ravimit tilgutada.
· Viige pudeli otsik silmale lähemale. Kasutage peeglit kui vajalik.
· Ärge puudutage tilguti otsikuga silma, silmalaugu ega teisi pindu. Tilk võib saastuda.
· Vajutage kergelt pudeli põhjale, väljutades ühe tilga korraga.
· Ärge pigistage pudelit: pudel on disainitud nii, et kergest vajutusest põhjale piisab.
· Pärast AZOPT`i tilgutamist vajutage sõrmega kinni ninapoolne silmanurk. See aitab vältida AZOPT´i imendumist organismi.
· Kui peate tilgutama ravimit mõlemasse silma, korrake samu võtteid.
· Sulgege pudel kindlalt korgiga kohe pärast ravimi kasutamist.

Kui tilk läheb silmast mööda, proovige uuesti.

Kui tilgutate silma liiga palju ravimit, peske see sealt sooja veega välja. Ärge tilgutage ravimit silma enne kui järgmine tilgutamise kord on käes.

Kui unustate AZOPT`i tilgutamata, tehke seda niipea kui meenub ja siis jätkake vastavalt reziimile. Ärge tilgutage topelt annust.

Kui kasutate samaaegselt teisi silmatilku, hoidke ravimite tilgutamisel vahet vähemalt 5 minutit.

4.VÕIMALIKUD KÕRVALMÕJUD

Mõnel patsiendil esineb kõrvalmõjusid AZOPT´i kasutamisel. Need võivad olla ebameeldivad, kuid enamus neist mööduvad ruttu.

Tavaliselt võite ravimi kasutamist jätkata, välja arvatud juhul kui kõrvalmõjud on tõsised. Kui Te olete kõrvaltoimete pärast mures, pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Tavalised kõrvalmõjud
.
Kõrvalmõjud silmas: ajutiselt häiritud nägemine, põletus- ja torkimistunne vahetult pärast tilgutamist; võõrkehatunne, punetus.
Kõrvalmõjud ülejäänud organismis: kibe või hapukas maitse suus; peavalu.

Kui teil tekib kõrvaltoime, mida infolehes pole märgitud, informeerige sellest oma arsti või apteekrit.

5.AZOPT´i SÄILITAMINE

Pudel tuleb ära visata neli nädalat pärast selle esimest avamist, et vältida saastunud lahuse kasutamist. Märkige pudeli sildil ja pudeli karbil olevale vabale pinnale ravimi avamise kuupäev.

Pudel avatud:

Hoidke ravim lastele kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage ravimit pärast pakendile märgitud kõlblikkusaja lõppu (tähistatud "Exp").

Kui Teil on küsimusi ravimi kohta, pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Infoleht kooskõlastatud oktoober 2000.


Info - tootja esindajalt (06.09.01)
Küsi apteekrilt