ATENOLOL-RATIOPHARM 100MG TBL 100MG N30

Retseptiravim

7,14 €


Piirhind €5.47

Haigekassa 50% soodustusega €5.65

Haigekassa 75% soodustusega €4.91

Haigekassa 90% soodustusega €4.47

Haigekassa 100% soodustusega -


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Atenololum
Toimeaine kogus
100 MG
Ravimivorm / pakend
TBL
Kogus pakendis
N30

ATENOLOL-ratiopharm® TBL 100MG N30
RAVIMVORM JA TOIMEAINE SISALDUS: ATENOLOL-ratiopharm® 25 tablett sisaldab 25 mg atenolooli.
ATENOLOL-ratiopharm® 50 tablett sisaldab 50 mg atenolooli.
ATENOLOL-ratiopharm® 100 tablett sisaldab 100 mg atenolooli.
NÄIDUSTUSED: Arteriaalne hüpertensioon. Stenokardia. Südame rütmihäired (supraventrikulaarsed tahhüarütmiad).
ANNUSTAMINE: Funktsionaalsete südame- ja vereringehäirete puhul 1 kord ööpäevas 25 mg atenolooli.
Neerufunktsioonihäiretega patsientidel kreatiniini kliirensi korral 15...35 ml/min (kreatiniinisisaldus seerumis 2...5 mg/dl) tuleb annust vähendada poole võrra. Kreatiniini kliirensi korral vähem kui 15 ml/min (kreatiniinisisaldus seerumis >5 mg/dl) tuleb annust vähendada veerandini tavalisest annusest.
Tablette tuleb manustada tervelt, vähese vedelikuga, enne sööki.
Ravi atenolooliga on tavaliselt pikaajaline, seda ei tohi lõpetada järsku, vaid pikkamööda.
VASTUNÄIDUSTUSED: Atenolooli ei tohi kasutada järgmistel juhtudel: ülitundlikkus atenolooli suhtes, dekompenseeritud südamepuudulikkus, II ja III astme AV-blokaad, raske sinuatriaalblokaad, shokk, bradükardia (pulsisagedus enne ravi algust <50 lööki/min), hüpotoonia, perifeersete vereringehäirete hilised staadiumid, hingamisteede obstruktiivsed haigused või kalduvus bronhide hüperreaktiivsusele, metaboolne atsidoos, samaaegne MAO-inhibiitorite manustamine (v.a. MAO-B-inhibiitorid).
Patsiendile, kellel on isiklikus või perekondlikus anamneesis esinenud psoriaas, võib ravimit määrata ainult hädavajadusel.
Ettevaatlikult ja arstliku kontrolli all tohib manustada diabeedi, feokromotsütoomi, neerufunktsiooni häirete korral; imetamise ajal.
ETTEVAATUST! Raske koronaartõvega patsiendi ravi tuleb lõpetada pikkamööda, et vältida seisundi halvenemist.
NB! Ravim võib muuta reaktsioonivõimet, mistõttu on liiklusohtlik. See kehtib eriti koostoimel teiste ravimite ja alkoholiga.
RASEDUS JA IMETAMINE: Atenolooli tohib raseduse (eriti esimese trimestri) ajal manustada ainult hädavajadusel, sest seni ei ole piisavaid uurimusi ravimi kasutamisest raseduse ajal.
Võimaliku bradükardia, hüpotoonia, hüpoglükeemia ja hingamise pärssimise (neonataalne asfüksia) tekke ohu tõttu tuleb ravi atenolooliga lõpetada 48...72 tundi enne sünnituse arvestuslikku kuupäeva. Kui see ei ole võimalik, tuleb vastsündinut 48...72 tundi pärast sünnitust hoolikalt jälgida.
Atenolool eritub rinnapiima. Kuigi piimaga saadavad toimeaine kogused ei ole lapsele ohtlikud, tuleb imikuid jälgida.
KÕRVALTOIMED: Eriti ravi algul võivad tekkida kesknärvisüsteemi häired (väsimus, pearinglus, uimasus, depressioon, peavalu, higistamine, unehäired). Need nähud on tavaliselt kerged ja mööduva iseloomuga.
Võivad tekkida seedetrakti vaevused (iiveldus, kõhukinnisus, kõhulahtisus), samuti nahareaktsioonid (punetus, sügelus).
Vahetevahel tekib jäsemete kihelus ja külmatunne, harva ka lihaskrambid ja -nõrkus. Claudicatio intermittens’i ja Raynaud’ sündroomi korral võivad vaevused tugevneda.
Harva tekib vererõhu langus, pulsisageduse langus, atrioventrikulaarsed erutusjuhtehäired ja südamelihase nõrkus.
Võib tekkida suu kuivus, konjunktiviit ja pisaraerituse vähenemine (seda arvestada eriti kontaktläätsede kandmisel).
Üksikjuhtudel võib atenolool esile kutsuda psoriaasi tekke või ägenemise, potentsihäireid. Mõnel patsiendil võib tekkida hingamisteede obstruktsioon ja hingeldus.
Harva võib latentne suhkurtõbi manifesteeruda ning manifestne halveneda. Hüpoglükeemia ilmingud (kiire pulss) võivad maskeeruda.
KOOSTOIMED: Samaaegsel atenolooli ja insuliini või peroraalsete antidiabeetiliste ravimite manustamisel võib nende toime tugevneda.
Hüpoglükeemia sümptomid (eriti tahhükardia) on maskeeritud või nõrgenenud. Seetõttu on vajalik reeglipärane ja sagedane vere suhkrusisalduse kontroll.
Samaaegne diureetikumide, fenotiasiinide, üldanesteetikumide või teiste vererõhku langetavate ravimite manustamine võib süvendada tugevnenud veresuhkru langust.
Atenolool võib potentseerida üldanesteetikumide negatiivset inotroopset toimet. Seetõttu tuleb anestesioloogi informeerida atenoloolravist.
Samaaegsel noradrenaliini (epinefriini) või MAO-inhibiitorite kasutamisel, aga ka pärast samaaegse klonidiini manustamise järsku lõpetamist võib vererõhk kiiresti tõusta.
MÄRKUS: Samaaegsel ravil klonidiiniga tuleb klonidiini manustamine lõpetada mõni päev enne atenoloolravi lõpetamist.
Samaaegne atenolooli ja reserpiini, metüüldopa, klonidiini või südameglükosiidide manustamine võib põhjustada südame löögisageduse vähenemist või erutusjuhtivuse aeglustumist.
Samaaegne nifedipiini manustamine võib põhjustada vererõhu langust.
Samaaegsel verapamiili ja diltiaseemi või antiarütmikumide manustamisel on vaja hoolikalt kontrollida võimalikku hüpotooniat, bradükardiat ja südame rütmihäireid.
Ravi ajal atenolooliga ei tohi intravenoosselt manustada kaltsiumikanalite blokaatoreid või antiarütmikume.
Tubokurariini poolt põhjustatud neuromuskulaarne blokaad võib tugevneda.
ÜLEANNUSTAMINE: Atenolooliintoksikatsiooni sümptomid sõltuvad peamiselt südameseisundist. Väljendunud südamepuudulikkuse korral põhjustavad juba väikesed annused südamehäireid. Mürgistuse sümptomiteks on väsimus, teadvuskadu, pupillide laienemine, vahel ka generaliseerunud krambihood, arteriaalne hüpotoonia, bradükardia, asüstoolia ja üldised südamepuudulikkuse ja/või shoki sümptomid.
OMADUSED JA FARMAKOKINEETIKA: Atenolool vähendab südame adrenergilist stimulatsiooni (peamiselt b-1-adrenoretseptorite kaudu). Selle tagajärjel aeglustub erutusjuhtivus AV-sõlmes, südame löögimaht ja löögisagedus vähenevad ning südame töö muutub ökonoomsemaks. Perifeerne takistus jääb pikaajalisel ravil üldiselt muutumatuks või väheneb. Atenolool toimib antihüpertensiivselt, antianginoosselt ja antiarütmiliselt.
Suu kaudu manustamisel imendub seedetraktist 50% atenoloolist. Biosaadavus on 50%. Maksimaalne kontsentratsioon plasmas saabub 2...4 tunni pärast. Plasmavalkudega seondub 3% preparaadist. Atenolool metaboliseerub väga vähesel määral (aktiivseid metaboliite ei teki). 90% imendunud atenoloolist eritub 48 tunni jooksul muutumatul kujul uriiniga. Poolväärtusaeg on 6...10 tundi.
ABIAINED: Magneesiumkarbonaat, maisitärklis, naatriumlaurüül-sulfaat, glütseriin, magneesiumstearaat, hüpromelloos, värvaine E171.
SÄILITAMINE JA KÕLBLIKKUSAEG: Tabletid 25 mg - niiskuse eest kaitstult, 3 aastat; tabletid 50 mg ja 100 mg - niiskuse eest kaitstult, 5 aastat.
PAKEND: 25 mg, 50 mg või 100 mg tabletid, 30 tk, 50 tk või 100 tk pakendis.
TOOTJA: RATIOPHARM GmbH
Info - originaal.
Küsi apteekrilt