Apteegiteenuste tingimused

Apotheka apteegiteenusele registreerimisega annab isik nõusoleku tema poolt Apothekale edastatud isikuandmete töötlemiseks järgnevalt toodud tingimustel:

 • Isikuandmete töötlemine on vajalik Apotheka apteegiteenusele registreerimiseks.

 • Kliendi isikuandmete töötlemises osas vastutav töötleja on Apteekide Ühisus AS (edaspidi Töötleja), Apteekide Ühisus AS (edaspidi Töötleja), registrikood 12837306, aadress Vae tn 16 Laagri alevik, Saue vald Harjumaa 76401, e-post tervis@apotheka.ee.

 • Töötleja töötleb (muuhulgas kogub, salvestab, edastab) järgmisi Kliendi poolt edastatud isikuandmeid: nimi, isikukood, e-posti aadress ja telefoninumber.

 • Töötleja töötleb Kliendi poolt edastatud isikuandmeid apteegiteenuse osutamiseks kindlas Apotheka apteegis, kindlal ajal.

 • Töötlejal on õigus edastada Kliendi poolt edastatud isikuandmeid Apotheka koostööpartneriks olevale apteegile, kes osutab Kliendile apteegiteenust.

 • Apotheka koostööpartnerite nimekiri on toodud siin: apotheka.ee/apteegid.

 • Töötleja kohustub isikuandmete töötlemisel lähtuma isikuandmete kaitse seadusest, kinni pidama konfidentsiaalsuse nõuetest ning mitte avaldama Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes pole otseselt seotud Apotheka pakutavate teenustega.

 • Kliendil on seoses tema isikuandmete töötlemisega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused, muuhulgas õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist ning keelata igal ajal andmete üleandmine kolmandatele isikutele apteegiteenusele registreerimise eesmärgil.

 • Eelnimetatud õiguste realiseerimiseks esitab Klient vastavasisulise avalduse e-posti aadressile tervis@apotheka.ee.

Beebipaki privaatsuspoliitika

Apotheka beebipaki tellimisega annab beebipaki tellimisvormi täitnud isik (edaspidi Klient) nõusoleku tema poolt Apothekale edastatud isikuandmete töötlemiseks järgnevalt toodud tingimustel.

Isikuandmete töötlemine on vajalik Apotheka beebipaki tellimiseks, ilma selleta ei ole beebipaki saatmine Kliendi poolt määratud apteeki võimalik.

Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Apteekide Ühisus AS (edaspidi Töötleja), registrikood 12837306, aadress Vae tn 16 Laagri alevik, Saue vald Harjumaa 76401, e-post beebipakk@apotheka.ee.

Töötleja töötleb (muuhulgas kogub, salvestab, edastab) järgmisi Kliendi poolt edastatud isikuandmeid: nimi, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber ja lapse isikukood.

Töötleja töötleb Kliendi poolt edastatud isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Kliendi poolt tellitud Apotheka beebipaki saatmiseks Kliendi poolt määratud Apotheka apteeki.

 • Turundusuuringute korraldamine.

 • Otseturunduse korraldamine.

Töötlejal on õigus edastada Kliendi poolt edastatud isikuandmeid Apotheka koostööpartneriks olevale apteegile, kes väljastab Kliendile beebipaki. Apotheka koostööpartnerite nimekiri on toodud siin: apotheka.ee/apteegid. Lisaks võib Töötleja beebipaki väljastamisega seotud tegevustes ja otseturunduse eesmärgil edastada isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:

 • Magnum Medical OÜ, Vae 16, 76401 Laagri, Harjumaa, e-post info@magnum.ee.

 • Magnum Logistics OÜ, Vae 16, 76401 Laagri, Harjumaa, e-post info@magnum.ee.

 • Up Invest OÜ, Vae 16, 76401 Laagri, Harjumaa, e-post info@magnum.ee.

Töötleja kohustub isikuandmete töötlemisel lähtuma isikuandmete kaitse seadusest, kinni pidama konfidentsiaalsuse nõuetest ning mitte avaldama Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes pole otseselt seotud Apteekide Ühisus AS-i poolt pakutavate teenustega.

Kliendil on seoses tema isikuandmete töötlemisega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused, muuhulgas õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist ning keelata igal ajal andmete üleandmine kolmandatele isikutele otseturunduse korraldamise eesmärgil. Eelnimetatud õiguste realiseerimiseks esitab Klient vastavasisulise avalduse e-posti aadressile beebipakk@apotheka.ee.

Küsi apteekrilt