Küpsis Allikas Kirjeldus Aegumisaeg Esimese osalise küpsis / võõrküpsis Küpsise domeen Rühm Link poliitikale või muu teabeallikas  
_hjClosedSurveyInvites HotJar Hotjari küpsis, mis paigaldatakse ühel korral, kui külastaja suhtleb välist linki sisaldava küsitluskutse mooduliga. Selle abil tagatakse, et sama kutset ei näidata uuesti, kui seda on juba näidatud. 365 päeva Esimese osalise küpsis   Analüütika https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies
 
_hjDonePolls HotJar Hotjari küpsis, mis paigaldatakse ühel korral, kui külastaja lõpetab veebisaidi küsitlusvidina abil küsitlusele vastamise. Selle abil tagatakse, et sama küsitlust ei näidata uuesti, kui sellele on juba vastatud. 365 päeva Esimese osalise küpsis   Analüütika https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies
 
_hjMinimizedPolls HotJar Hotjari küpsis, mis paigaldatakse ühel korral, kui külastaja minimeerib veebisaidi küsitlusvidina. Selle abil tagatakse, et vidin püsib minimeerituna, kui külastaja veebisaidil ringi liigub. 365 päeva Esimese osalise küpsis   Analüütika https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies
 
_hjShownFeedbackMessage HotJar Hotjari küpsis, mis paigaldatakse, kui külastaja minimeerib või täidab saabuja tagasiside. Seda tehakse, et saabuja tagasiside laaditaks kohe minimeerituna, kui külastaja liigub muule lehele, mis on seatud seda näitama. 365 päeva Esimese osalise küpsis   Analüütika https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies
 
_hjid HotJar Hotjari küpsis, mis paigaldatakse, kui külastaja saabub esimest korda Hotjari skriptiga lehele. Selle abil säilitatakse Hotjari kasutajatunnust, mis on brauseris selle veebisaidi jaoks kordumatu. See tagab, et sama veebisaidi järgmistel külastustel omistatakse käitumine samale kasutajatunnusele. 365 päeva Esimese osalise küpsis   Analüütika https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies
 
_hjRecordingLastActivity HotJar See peaks paiknema seansi salvestusruumis (erinevalt küpsistest). Seda uuendatakse, kui algab külastaja tegevuse salvestamine ja kui andmeid saadetakse WebSocketi protokolli kaudu (külastaja sooritab toimingu, mille Hotjar salvestab). Seansiküpsis Esimese osalise küpsis   Analüütika https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies
 
_hjTLDTest HotJar Kui Hotjari skript täidetakse, püüame välja selgitada kõige üldisema küpsisetee, mida tuleks lehe hostinime asemel kasutada. Seda tehakse selleks, et alamdomeenid saaksid kasutada ühiseid küpsiseid (kui see on asjakohane). Selle tuvastamiseks proovime salvestada küpsist _hjTLDTest erinevate URL-i alamstringide alternatiivide korral seni, kuni see ebaõnnestub. Pärast seda kontrolli küpsis eemaldatakse. Seansiküpsis Esimese osalise küpsis   Analüütika https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies
 
_hjUserAttributesHash HotJar Hotjar Identify API kaudu saadetud kasutajaatribuudid salvestatakse seansi ajaks vahemällu, et teada saada, millal atribuut on muutunud ja vajab uuendamist. Seansiküpsis Esimese osalise küpsis   Analüütika https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies
 
_hjCachedUserAttributes HotJar See küpsis salvestab kasutajaatribuudid, mis saadetakse Hotjar Identify API kaudu, alati kui kasutajat ei ole valimis. Need atribuudid salvestatakse ainult siis, kui kasutaja suhtleb Hotjari tagasisidetööriistaga. Seansiküpsis Esimese osalise küpsis   Analüütika https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies
 
_hjLocalStorageTest HotJar Selle küpsise abil kontrollitakse, kas Hotjari jälgimisskript saab kasutada kohalikku salvestusruumi. Kui see on võimalik, seatakse küpsise väärtuseks 1. Küpsises _hjLocalStorageTest salvestatud andmetel ei ole aegumisaega, kuid need kustutatakse peaaegu kohe pärast loomist. Alla 100 ms Esimese osalise küpsis   Analüütika https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies
 
_hjIncludedInPageviewSample HotJar See küpsis annab Hotjarile teada, kas külastaja on kaasatud veebisaidi igapäevase lehevaatamislimiidiga määratud andmevalimisse. 30 minutit Esimese osalise küpsis   Analüütika https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies
 
_hjIncludedInSessionSample HotJar See küpsis annab Hotjarile teada, kas külastaja on kaasatud veebisaidi igapäevase seansilimiidiga määratud andmevalimisse. 30 minutit Esimese osalise küpsis   Analüütika https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies
 
_hjAbsoluteSessionInProgress HotJar Selle küpsise abil tuvastatakse kasutaja esimene lehevaatamisseanss. See on lipp „tõene/väär“, mille seab küpsis. 30 minutit Esimese osalise küpsis   Analüütika https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies
 
_hjFirstSeen HotJar See paigaldatakse kasutaja esimese seansi tuvastamiseks. See säilitab väärtuse „tõene“/„väär“, mis näitab, kas tegu oli esimese korraga, mil Hotjar seda kasutajat näeb. Seda kasutatakse registreerimisfiltrites uute kasutajaseansside tuvastamiseks. Seansiküpsis Esimese osalise küpsis   Analüütika https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies
 
hjViewportId HotJar See säilitab kasutaja vaateava teavet, näiteks suurust ja mõõtmeid. Seansiküpsis Esimese osalise küpsis   Analüütika https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies
 
_hjRecordingEnabled HotJar See lisatakse, kui algab salvestamine. Seda loetakse salvestusmooduli lähtestamisel, et selgitada välja, kas kasutaja sisaldub juba mingis konkreetse seansi salvestises. Seansiküpsis Esimese osalise küpsis   Analüütika https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies
 
_ga JavaScript Libraries: gtag.js and analytics.js Selle küpsise paigaldab Google Analytics ja seda kasutatakse kasutajate eristamiseks. 2 aastat Esimese osalise küpsis   Analüütika https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage  
_gid JavaScript Libraries: gtag.js and analytics.js Selle küpsise paigaldab Google Analytics ja seda kasutatakse kasutajate eristamiseks. 1 päev Esimese osalise küpsis   Analüütika https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage  
_gat JavaScript Libraries: gtag.js and analytics.js Selle küpsise paigaldab Google Analytics ja seda kasutatakse päringute sageduse kontrollimiseks. 1 minut Esimese osalise küpsis   Analüütika https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage  
_gcl_au JavaScript Libraries: gtag.js and analytics.js Selle küpsise paigaldab Google Analytics, et võtta reklaamiklõpsudes sisalduv teave ja salvestada see esimese osalise küpsisesse nii, et oleks võimalik konversioonide omistamine väljaspool sihtlehte. 3 kuud Esimese osalise küpsis   Analüütika https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage  
mage-messages Magento Jälgib tõrke- ja muid teateid, mida kasutajale näidatakse, näiteks teade küpsiste kasutamisega nõustumise kohta ja mitmesugused tõrketeated. Teade kustutatakse küpsisest pärast selle näitamist ostlejale. 1 päev Esimese osalise küpsis   Vajalik https://docs.magento.com/user-guide/stores/cookie-reference.html  
product_data_storage Magento Säilitab hiljuti vaadatud/võrreldud toodetega seotud tooteandmete konfiguratsiooni. 1 päev Esimese osalise küpsis   Eelistused https://docs.magento.com/user-guide/stores/cookie-reference.html  
recently_compared_product Magento Säilitab hiljuti võrreldud toodete tootetunnuseid. 1 päev Esimese osalise küpsis   Eelistused https://docs.magento.com/user-guide/stores/cookie-reference.html  
recently_compared_product_previous Magento Säilitab navigeerimise lihtsustamiseks varem võrreldud toodete tootetunnuseid. 1 päev Esimese osalise küpsis   Eelistused https://docs.magento.com/user-guide/stores/cookie-reference.html  
recently_viewed_product Magento Säilitab navigeerimise lihtsustamiseks hiljuti vaadatud toodete tootetunnuseid. 1 päev Esimese osalise küpsis   Eelistused https://docs.magento.com/user-guide/stores/cookie-reference.html  
recently_viewed_product_previous Magento Säilitab navigeerimise lihtsustamiseks varem vaadatud toodete tootetunnuseid. 1 päev Esimese osalise küpsis   Eelistused https://docs.magento.com/user-guide/stores/cookie-reference.html  
X-Magento-Vary Magento Konfiguratsiooniseadistus, mis suurendab jõudlust Varnishi staatilise vahemällusalvestuse kasutamisel. 7 päeva Esimese osalise küpsis   Vajalik https://docs.magento.com/user-guide/stores/cookie-reference.html  
form_key Magento Turvameede, mis liidab kõigile esitatud vormidele juhusliku stringi andmete kaitsmiseks saitidevahelise päringuvõltsingu (CSRF) eest. Seansiküpsis / 7 päeva Esimese osalise küpsis   Vajalik https://docs.magento.com/user-guide/stores/cookie-reference.html  
mage-cache-sessid Magento Selle küpsise väärtus käivitab kohaliku vahemäluruumi tühjendamise. Kui tagasüsteemi rakendus eemaldab küpsise, tühjendab haldusrakendus kohaliku salvestusruumi ja seab küpsise väärtuse tõeseks. Seansiküpsis Esimese osalise küpsis   Vajalik https://docs.magento.com/user-guide/stores/cookie-reference.html  
mage-cache-storage Magento E-kaubanduse funktsioone võimaldava külastajapõhise sisu kohapeal säilitamine. 1 päev Esimese osalise küpsis   Vajalik https://docs.magento.com/user-guide/stores/cookie-reference.html  
mage-cache-storage-section-invalidation Magento Teatud tühistamisele kuuluvate sisuosade sundsalvestamine kohalikku salvestusruumi. 1 päev Esimese osalise küpsis   Vajalik https://docs.magento.com/user-guide/stores/cookie-reference.html  
private_content_version Magento Liidab kliendi sisuga lehtedele kordumatu juhusliku arvu ja kellaaja, et takistada nende salvestamist serveri vahemällu.
See seatakse mitmes kohas: PHP-s, JavaScriptis küpsisena ja JavaScriptis kohalikku salvestusruumi.
Lipu „HTTP Only“ seadmine väärtusele „Yes“ (päringu alusel) tähendab, et küpsis on turvaline, kui see seatakse HTTPS-päringu käigus, ja ebaturvaline, kui see seatakse HTTP-päringu käigus.
10 aastat Esimese osalise küpsis   Vajalik https://docs.magento.com/user-guide/stores/cookie-reference.html  
section_data_ids Magento Säilitab kliendipõhist teavet, mis on seotud ostleja algatatud toimingutega, näiteks soovinimekirja näitamine, maksmisteave jne. Seansiküpsis Esimese osalise küpsis   Vajalik https://docs.magento.com/user-guide/stores/cookie-reference.html  
store Magento Jälgib ostleja valitud konkreetset kaupluse vaadet/lokaati. 1 aasta Esimese osalise küpsis   Vajalik https://docs.magento.com/user-guide/stores/cookie-reference.html  
mage-cache-timeout Magento See küpsis on vajalik vahemälu funktsiooni jaoks. Veebisait kasutab vahemälu, et optimeerida külastaja ja veebisaidi andmevahetuse reaktsiooniaega. Vahemälu säilitatakse tavaliselt külastaja brauseris. Püsiküpsis Esimese osalise küpsis   Vajalik https://docs.magento.com/user-guide/stores/cookie-reference.html  
_fbp Facebook Pixel Seda kasutab Facebook, et edastada erinevaid reklaamitooteid, sealhulgas kolmandate reklaamijate reaalajas pakkumisi. 3 kuud Esimese osalise küpsis   Turundus https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/parameters/fbp-and-fbc/
https://www.facebook.com/business/help/471978536642445?id=1205376682832142 
 
_fbc Facebook Pixel Seda kasutab Facebook, et edastada erinevaid reklaamitooteid, sealhulgas kolmandate reklaamijate reaalajas pakkumisi. 2 aastat Esimese osalise küpsis   Turundus https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/parameters/fbp-and-fbc/
https://www.facebook.com/business/help/471978536642445?id=1205376682832142 
 
fr Facebook Seda küpsist kasutatakse reklaamide esitamiseks ja mõõtmiseks ning nende asjakohasuse parandamiseks. 3 kuud Võõrküpsis .facebook.com Turundus See küpsis tekib, kui olete Facebooki sisse loginud ja sirvite meie veebisaiti.
Tavaliselt blokeerib AdBlock need.
 
tr Facebook Neid kasutab Facebook reklaamtoodete valiku, näiteks kolmandate reklaamijate reaalajas pakkumiste näitamiseks. Seansiküpsis Võõrküpsis .facebook.com Turundus See küpsis tekib, kui olete Facebooki sisse loginud ja sirvite meie veebisaiti.
Tavaliselt blokeerib AdBlock need.
 
c_user Facebook See küpsis sisaldab parajasti sisseloginud kasutaja tunnust. Seansiküpsis Võõrküpsis .facebook.com Turundus See küpsis tekib, kui olete Facebooki sisse loginud ja sirvite meie veebisaiti.
Tavaliselt blokeerib AdBlock need.
 
datr Facebook Selle küpsise otstarve on tuvastada, millist veebibrauserit kasutatakse Facebookiga ühenduse loomiseks, olenemata sisseloginud kasutajast. 2 aastat Võõrküpsis .facebook.com Turundus See küpsis tekib, kui olete Facebooki sisse loginud ja sirvite meie veebisaiti.
Tavaliselt blokeerib AdBlock need.
 
presence Facebook Seda küpsist kasutatakse kasutaja vestlusseisundi hoidmiseks. Näiteks, millised vestluse vahekaardid on avatud. Seansiküpsis Võõrküpsis .facebook.com Turundus See küpsis tekib, kui olete Facebooki sisse loginud ja sirvite meie veebisaiti.
Tavaliselt blokeerib AdBlock need.
 
sb Facebook Facebooki brauserituvastuse, autentimise, turunduse ja muude Facebooki-põhiste funktsioonide küpsised. 2 aastat Võõrküpsis .facebook.com Turundus See küpsis tekib, kui olete Facebooki sisse loginud ja sirvite meie veebisaiti.
Tavaliselt blokeerib AdBlock need.
 
spin Facebook Facebooki brauserituvastuse, autentimise, turunduse ja muude Facebooki-põhiste funktsioonide küpsised. 1 päev, 1 tund Võõrküpsis .facebook.com Turundus See küpsis tekib, kui olete Facebooki sisse loginud ja sirvite meie veebisaiti.
Tavaliselt blokeerib AdBlock need.
 
wd Facebook See küpsis säilitab brauseriakna mõõtmed ja seda kasutab Facebook lehe renderdamise optimeerimiseks. Seansiküpsis Võõrküpsis .facebook.com Turundus See küpsis tekib, kui olete Facebooki sisse loginud ja sirvite meie veebisaiti.
Tavaliselt blokeerib AdBlock need.
 
xs Facebook See küpsis sisaldab mitut kooloniga eraldatud teabeelementi (koolon on edastamiseks kodeeritud väärtuseks %3A).
Esimene väärtus on kuni kahekohaline arv, mis tähendab seansinumbrit.
Väärtuse teine osa on seansi saladus.
Kolmas valikuline komponent on turvaline lipp juhuks, kui kasutaja on lubanud turvalise sirvimise funktsiooni.
Seansiküpsis Võõrküpsis .facebook.com Turundus See küpsis tekib, kui olete Facebooki sisse loginud ja sirvite meie veebisaiti.
Tavaliselt blokeerib AdBlock need.
 
act Facebook Seda küpsist kasutatakse sama kasutaja kahe eri aegadel loodud seansi eristamiseks. 3 kuud Võõrküpsis .facebook.com Turundus See küpsis tekib, kui olete Facebooki sisse loginud ja sirvite meie veebisaiti.
Tavaliselt blokeerib AdBlock need.
 
locale Facebook See küpsis sisaldab selles brauseris viimati sisseloginud kasutaja kuvalokaati.
See küpsis ilmub paigaldatuna nähtavale alles pärast kasutaja väljalogimist.
1 nädal Võõrküpsis .facebook.com Turundus See küpsis tekib, kui olete Facebooki sisse loginud ja sirvite meie veebisaiti.
Tavaliselt blokeerib AdBlock need.
 
PHPSESSID PHP Küpsise genereerivad PHP-keelel põhinevad rakendused. See on üldotstarbeline identifikaator, mida kasutatakse kasutaja seansimuutujate säilitamiseks. Tavaliselt on see genereeritud juhuarv. Selle kasutusviis oleneb konkreetsest leheküljest, kuid hea näide on kasutaja sisseloginud seisundi säilitamine lehekülgede vahel liikumisel. 7 päeva Esimese osalise küpsis   Vajalik https://www.php.net/manual/en/function.session-id.php  
NID Google Selle küpsise otstarve on reklaamide kohandamine Google’ile kuuluvate teenuste korral nagu Google’i otsing. Näiteks kasutab Google selliseid küpsiseid, et pidada meeles teie viimaseid otsinguid, teie varasemat tegevust reklaamija reklaamide või otsingutulemite korral ja teie külastusi reklaamija veebisaidile. 6 kuud Võõrküpsis .google.com Analüütika policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US#types-of-cookies
Tavaliselt tekib see küpsis juhul, kui olete tulnud meie veebisaidile Google’i otsingu või muu sellise kaudu.
Meil puudub tegelik kontroll nende küpsiste üle.
 
SID Google Seda kasutab Google teabe kogumiseks selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Nende kasutus hõlmab järgmist:
analüüsiaruannete jaoks külastaja-, seansi- ja kampaaniaandmete arvutamine; otsingueelistuste meeldejätmine; Google Mapsi funktsiooni kasutamise lihtsustamine; asukohaandmete kogumine; teie Google’i konto teabe salvestamine ja kaitsmine.
2 aastat Võõrküpsis .google.com Analüütika policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US#types-of-cookies
Tavaliselt tekib see küpsis juhul, kui olete tulnud meie veebisaidile Google’i otsingu või muu sellise kaudu.
Meil puudub tegelik kontroll nende küpsiste üle.
 
APISID Google Seda kasutab Google teabe kogumiseks selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Nende kasutus hõlmab järgmist:
analüüsiaruannete jaoks külastaja-, seansi- ja kampaaniaandmete arvutamine; otsingueelistuste meeldejätmine; Google Mapsi funktsiooni kasutamise lihtsustamine; asukohaandmete kogumine; teie Google’i konto teabe salvestamine ja kaitsmine.
2 aastat Võõrküpsis .google.com Analüütika policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US#types-of-cookies
Tavaliselt tekib see küpsis juhul, kui olete tulnud meie veebisaidile Google’i otsingu või muu sellise kaudu.
Meil puudub tegelik kontroll nende küpsiste üle.
 
HSID Google Seda kasutab Google teabe kogumiseks selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Nende kasutus hõlmab järgmist:
analüüsiaruannete jaoks külastaja-, seansi- ja kampaaniaandmete arvutamine; otsingueelistuste meeldejätmine; Google Mapsi funktsiooni kasutamise lihtsustamine; asukohaandmete kogumine; teie Google’i konto teabe salvestamine ja kaitsmine.
2 aastat Võõrküpsis .google.com Analüütika policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US#types-of-cookies
Tavaliselt tekib see küpsis juhul, kui olete tulnud meie veebisaidile Google’i otsingu või muu sellise kaudu.
Meil puudub tegelik kontroll nende küpsiste üle.
 
SAPISID Google Seda kasutab Google teabe kogumiseks selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Nende kasutus hõlmab järgmist:
analüüsiaruannete jaoks külastaja-, seansi- ja kampaaniaandmete arvutamine; otsingueelistuste meeldejätmine; Google Mapsi funktsiooni kasutamise lihtsustamine; asukohaandmete kogumine; teie Google’i konto teabe salvestamine ja kaitsmine.
1 aasta ja 3 kuud Võõrküpsis .google.com Analüütika policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US#types-of-cookies
Tavaliselt tekib see küpsis juhul, kui olete tulnud meie veebisaidile Google’i otsingu või muu sellise kaudu.
Meil puudub tegelik kontroll nende küpsiste üle.
 
SIDCC Google Seda kasutab Google teabe kogumiseks selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Nende kasutus hõlmab järgmist:
analüüsiaruannete jaoks külastaja-, seansi- ja kampaaniaandmete arvutamine; otsingueelistuste meeldejätmine; Google Mapsi funktsiooni kasutamise lihtsustamine; asukohaandmete kogumine; teie Google’i konto teabe salvestamine ja kaitsmine.
1 aasta Võõrküpsis .google.com Analüütika policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US#types-of-cookies
Tavaliselt tekib see küpsis juhul, kui olete tulnud meie veebisaidile Google’i otsingu või muu sellise kaudu.
Meil puudub tegelik kontroll nende küpsiste üle.
 
SSID Google Seda kasutab Google teabe kogumiseks selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Nende kasutus hõlmab järgmist:
analüüsiaruannete jaoks külastaja-, seansi- ja kampaaniaandmete arvutamine; otsingueelistuste meeldejätmine; Google Mapsi funktsiooni kasutamise lihtsustamine; asukohaandmete kogumine; teie Google’i konto teabe salvestamine ja kaitsmine.
1 aasta ja 3 kuud Võõrküpsis .google.com Analüütika policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US#types-of-cookies
Tavaliselt tekib see küpsis juhul, kui olete tulnud meie veebisaidile Google’i otsingu või muu sellise kaudu.
Meil puudub tegelik kontroll nende küpsiste üle.
 
CONSENT Google Seda kasutab Google teabe kogumiseks selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Nende kasutus hõlmab järgmist:
analüüsiaruannete jaoks külastaja-, seansi- ja kampaaniaandmete arvutamine; otsingueelistuste meeldejätmine; Google Mapsi funktsiooni kasutamise lihtsustamine; asukohaandmete kogumine; teie Google’i konto teabe salvestamine ja kaitsmine.
20 aastat Võõrküpsis .google.com Analüütika policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US#types-of-cookies
Tavaliselt tekib see küpsis juhul, kui olete tulnud meie veebisaidile Google’i otsingu või muu sellise kaudu.
Meil puudub tegelik kontroll nende küpsiste üle.
 
DV Google Seda kasutab Google teabe kogumiseks selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Nende kasutus hõlmab järgmist:
analüüsiaruannete jaoks külastaja-, seansi- ja kampaaniaandmete arvutamine; otsingueelistuste meeldejätmine; Google Mapsi funktsiooni kasutamise lihtsustamine; asukohaandmete kogumine; teie Google’i konto teabe salvestamine ja kaitsmine.
Seansiküpsis Võõrküpsis .google.com Analüütika policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US#types-of-cookies
Tavaliselt tekib see küpsis juhul, kui olete tulnud meie veebisaidile Google’i otsingu või muu sellise kaudu.
Meil puudub tegelik kontroll nende küpsiste üle.
 
1P_JAR Google Seda kasutab Google teabe kogumiseks selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Nende kasutus hõlmab järgmist:
analüüsiaruannete jaoks külastaja-, seansi- ja kampaaniaandmete arvutamine; otsingueelistuste meeldejätmine; Google Mapsi funktsiooni kasutamise lihtsustamine; asukohaandmete kogumine; teie Google’i konto teabe salvestamine ja kaitsmine.
1 kuu Võõrküpsis .google.com Analüütika policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US#types-of-cookies
Tavaliselt tekib see küpsis juhul, kui olete tulnud meie veebisaidile Google’i otsingu või muu sellise kaudu.
Meil puudub tegelik kontroll nende küpsiste üle.
 
SEARCH_SAMESITE Google SameSite takistab brauseril selle küpsise saatmist koos saitidevaheliste päringutega. Peamine eesmärk on leevendada lähtekohtadevahelist infoleket. Ka pakub see mõningast kaitset saitidevahelise päringuvõltsingu rünnete vastu. 6 kuud Võõrküpsis .google.com Analüütika policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US#types-of-cookies
Tavaliselt tekib see küpsis juhul, kui olete tulnud meie veebisaidile Google’i otsingu või muu sellise kaudu.
Meil puudub tegelik kontroll nende küpsiste üle.
 
user_allowed_save_cookie   See küpsis säilitab kasutaja nõusolekut küpsiste kasutamise kohta. 5 kuud Esimese osalise küpsis   Vajalik    
OTZ Google Seda küpsist kasutab Google Analytics ja see annab veebisaidi külastajate koondanalüüsi. 1 kuu Võõrküpsis www.google.com Analüütika    
_GRECAPTCHA Google Peale teatavate Google’i tavaküpsiste seab reCAPTCHA vajaliku küpsise (_GRECAPTCHA), kui see käivitatakse oma riskianalüüsi tegemiseks. 1 aasta Võõrküpsis .google.com Vajalik https://developers.google.com/recaptcha/docs/invisible  
IDE Google Seda küpsist kasutatakse reklaamikampaaniate suunamiseks, analüüsimiseks ja optimeerimiseks DoubleClickis või Google Marketing Suite’is. 2 aastat Võõrküpsis .doubleclick.net Turundus https://safety.google/privacy/privacy-controls/
https://policies.google.com/privacy
 
DSID Google Seda küpsist kasutatakse reklaamikampaaniate suunamiseks, analüüsimiseks ja optimeerimiseks DoubleClickis või Google Marketing Suite’is. 2 nädalat Võõrküpsis .doubleclick.net Turundus https://safety.google/privacy/privacy-controls/
https://policies.google.com/privacy
 
ID Google Seda küpsist kasutatakse reklaamikampaaniate suunamiseks, analüüsimiseks ja optimeerimiseks DoubleClickis või Google Marketing Suite’is. 2 kuud Võõrküpsis .doubleclick.net Turundus https://safety.google/privacy/privacy-controls/
https://policies.google.com/privacy
 
RUL Google Seda kasutab DoubleClick väljaselgitamiseks, kas veebisaidi reklaami näidati õigesti. Selle eesmärk on nende turundustegevuse tõhustamine. 1 aasta Võõrküpsis .doubleclick.net Turundus https://safety.google/privacy/privacy-controls/
https://policies.google.com/privacy
 
mc Issuu Kogub andmeid kasutaja veebisaidi külastuste kohta, näiteks selle kohta, milliseid lehti on laaditud. Talletatud andmeid kasutatakse suunatud reklaamide jaoks. 2 aastat Võõrküpsis .quantserve.com Turundus https://issuu.com/legal/privacy
https://www.quantcast.com/privacy/
https://www.apotheka.ee/naerata-ajakiri
cref Issuu Issuu on ajakirjalaadne digitaalne lugemisteenus. Kasutame seda valitud lehtedel, et võimaldada teil lugeda ekraanil trükiväljaannete sisu. Tunnete selle ära väikese pisipildi järgi ajakirja kaanel. Kui avate lehe, mis sisaldab Issuu manuslugerit, seavad Issuu ja Quantcast algsed küpsised. 1 kuu Võõrküpsis .quantserve.com Vajalik https://issuu.com/legal/privacy
https://www.quantcast.com/privacy/
https://www.apotheka.ee/naerata-ajakiri
iutk Issuu Tuvastab kasutaja seadme ja loetud Issuu dokumendid. 6 kuud Võõrküpsis .issuu.com Analüütika https://issuu.com/legal/privacy https://www.apotheka.ee/naerata-ajakiri
S Google Docs Seab seansi jaoks ainutunnuse. See võimaldab veebisaidil hankida statistilistel eesmärkidel andmeid külastaja käitumise kohta. 1 tund Võõrküpsis .docs.google.com Vajalik https://safety.google/privacy/privacy-controls/
https://policies.google.com/privacy
https://www.petcity.ee/soogikoht
                 
                 
PHPSESSID PHP Küpsise genereerivad PHP-keelel põhinevad rakendused. See on üldotstarbeline identifikaator, mida kasutatakse kasutaja seansimuutujate säilitamiseks. Tavaliselt on see genereeritud juhuarv. Selle kasutusviis oleneb konkreetsest leheküljest, kuid hea näide on kasutaja sisseloginud seisundi säilitamine lehekülgede vahel liikumisel. 7 päeva Esimese osalise küpsis   Vajalik https://www.php.net/manual/en/function.session-id.php  
NID Google Selle küpsise otstarve on reklaamide kohandamine Google’ile kuuluvate teenuste korral nagu Google’i otsing. Näiteks kasutab Google selliseid küpsiseid, et pidada meeles teie viimaseid otsinguid, teie varasemat tegevust reklaamija reklaamide või otsingutulemite korral ja teie külastusi reklaamija veebisaidile. 6 kuud Võõrküpsis .google.com Analüütika policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US#types-of-cookies
Tavaliselt tekib see küpsis juhul, kui olete tulnud meie veebisaidile Google’i otsingu või muu sellise kaudu.
Meil puudub tegelik kontroll nende küpsiste üle.
 
SID Google Seda kasutab Google teabe kogumiseks selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Nende kasutus hõlmab järgmist:
analüüsiaruannete jaoks külastaja-, seansi- ja kampaaniaandmete arvutamine; otsingueelistuste meeldejätmine; Google Mapsi funktsiooni kasutamise lihtsustamine; asukohaandmete kogumine; teie Google’i konto teabe salvestamine ja kaitsmine.
2 aastat Võõrküpsis .google.com Analüütika policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US#types-of-cookies
Tavaliselt tekib see küpsis juhul, kui olete tulnud meie veebisaidile Google’i otsingu või muu sellise kaudu.
Meil puudub tegelik kontroll nende küpsiste üle.
 
APISID Google Seda kasutab Google teabe kogumiseks selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Nende kasutus hõlmab järgmist:
analüüsiaruannete jaoks külastaja-, seansi- ja kampaaniaandmete arvutamine; otsingueelistuste meeldejätmine; Google Mapsi funktsiooni kasutamise lihtsustamine; asukohaandmete kogumine; teie Google’i konto teabe salvestamine ja kaitsmine.
2 aastat Võõrküpsis .google.com Analüütika policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US#types-of-cookies
Tavaliselt tekib see küpsis juhul, kui olete tulnud meie veebisaidile Google’i otsingu või muu sellise kaudu.
Meil puudub tegelik kontroll nende küpsiste üle.
 
HSID Google Seda kasutab Google teabe kogumiseks selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Nende kasutus hõlmab järgmist:
analüüsiaruannete jaoks külastaja-, seansi- ja kampaaniaandmete arvutamine; otsingueelistuste meeldejätmine; Google Mapsi funktsiooni kasutamise lihtsustamine; asukohaandmete kogumine; teie Google’i konto teabe salvestamine ja kaitsmine.
2 aastat Võõrküpsis .google.com Analüütika policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US#types-of-cookies
Tavaliselt tekib see küpsis juhul, kui olete tulnud meie veebisaidile Google’i otsingu või muu sellise kaudu.
Meil puudub tegelik kontroll nende küpsiste üle.
 
SAPISID Google Seda kasutab Google teabe kogumiseks selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Nende kasutus hõlmab järgmist:
analüüsiaruannete jaoks külastaja-, seansi- ja kampaaniaandmete arvutamine; otsingueelistuste meeldejätmine; Google Mapsi funktsiooni kasutamise lihtsustamine; asukohaandmete kogumine; teie Google’i konto teabe salvestamine ja kaitsmine.
1 aasta ja 3 kuud Võõrküpsis .google.com Analüütika policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US#types-of-cookies
Tavaliselt tekib see küpsis juhul, kui olete tulnud meie veebisaidile Google’i otsingu või muu sellise kaudu.
Meil puudub tegelik kontroll nende küpsiste üle.
 
SIDCC Google Seda kasutab Google teabe kogumiseks selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Nende kasutus hõlmab järgmist:
analüüsiaruannete jaoks külastaja-, seansi- ja kampaaniaandmete arvutamine; otsingueelistuste meeldejätmine; Google Mapsi funktsiooni kasutamise lihtsustamine; asukohaandmete kogumine; teie Google’i konto teabe salvestamine ja kaitsmine.
1 aasta Võõrküpsis .google.com Analüütika policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US#types-of-cookies
Tavaliselt tekib see küpsis juhul, kui olete tulnud meie veebisaidile Google’i otsingu või muu sellise kaudu.
Meil puudub tegelik kontroll nende küpsiste üle.
 
SSID Google Seda kasutab Google teabe kogumiseks selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Nende kasutus hõlmab järgmist:
analüüsiaruannete jaoks külastaja-, seansi- ja kampaaniaandmete arvutamine; otsingueelistuste meeldejätmine; Google Mapsi funktsiooni kasutamise lihtsustamine; asukohaandmete kogumine; teie Google’i konto teabe salvestamine ja kaitsmine.
1 aasta ja 3 kuud Võõrküpsis .google.com Analüütika policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US#types-of-cookies
Tavaliselt tekib see küpsis juhul, kui olete tulnud meie veebisaidile Google’i otsingu või muu sellise kaudu.
Meil puudub tegelik kontroll nende küpsiste üle.
 
CONSENT Google Seda kasutab Google teabe kogumiseks selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Nende kasutus hõlmab järgmist:
analüüsiaruannete jaoks külastaja-, seansi- ja kampaaniaandmete arvutamine; otsingueelistuste meeldejätmine; Google Mapsi funktsiooni kasutamise lihtsustamine; asukohaandmete kogumine; teie Google’i konto teabe salvestamine ja kaitsmine.
20 aastat Võõrküpsis .google.com Analüütika policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US#types-of-cookies
Tavaliselt tekib see küpsis juhul, kui olete tulnud meie veebisaidile Google’i otsingu või muu sellise kaudu.
Meil puudub tegelik kontroll nende küpsiste üle.
 
DV Google Seda kasutab Google teabe kogumiseks selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Nende kasutus hõlmab järgmist:
analüüsiaruannete jaoks külastaja-, seansi- ja kampaaniaandmete arvutamine; otsingueelistuste meeldejätmine; Google Mapsi funktsiooni kasutamise lihtsustamine; asukohaandmete kogumine; teie Google’i konto teabe salvestamine ja kaitsmine.
Seansiküpsis Võõrküpsis .google.com Analüütika policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US#types-of-cookies
Tavaliselt tekib see küpsis juhul, kui olete tulnud meie veebisaidile Google’i otsingu või muu sellise kaudu.
Meil puudub tegelik kontroll nende küpsiste üle.
 
1P_JAR Google Seda kasutab Google teabe kogumiseks selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Nende kasutus hõlmab järgmist:
analüüsiaruannete jaoks külastaja-, seansi- ja kampaaniaandmete arvutamine; otsingueelistuste meeldejätmine; Google Mapsi funktsiooni kasutamise lihtsustamine; asukohaandmete kogumine; teie Google’i konto teabe salvestamine ja kaitsmine.
1 kuu Võõrküpsis .google.com Analüütika policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US#types-of-cookies
Tavaliselt tekib see küpsis juhul, kui olete tulnud meie veebisaidile Google’i otsingu või muu sellise kaudu.
Meil puudub tegelik kontroll nende küpsiste üle.
 
SEARCH_SAMESITE Google SameSite takistab brauseril selle küpsise saatmist koos saitidevaheliste päringutega. Peamine eesmärk on leevendada lähtekohtadevahelist infoleket. Ka pakub see mõningast kaitset saitidevahelise päringuvõltsingu rünnete vastu. 6 kuud Võõrküpsis .google.com Analüütika policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US#types-of-cookies
Tavaliselt tekib see küpsis juhul, kui olete tulnud meie veebisaidile Google’i otsingu või muu sellise kaudu.
Meil puudub tegelik kontroll nende küpsiste üle.
 
user_allowed_save_cookie   See küpsis säilitab kasutaja nõusolekut küpsiste kasutamise kohta. 5 kuud Esimese osalise küpsis   Vajalik    
G_ENABLED_IDPS Google Login Kasutatakse veebisaidile turvaliseks sisselogimiseks Google’i kontoga. Püsiküpsis, mille abil pakutakse arutelufoorumi tarkvara, mis võimaldab veebisaidi omanikul lisada oma veebisaidile selle võimsa funktsiooni. 2 914 249 päeva Esimese osalise küpsis   Vajalik    
ACCOUNT_CHOOSER Google Login Nende otstarve on muu hulgas kasutajate autentimine, identimisteabe pettusteks kasutamise takistamine, kasutajaandmete kaitse volitamata isikute eest, samuti teie eelistuste ja muu teabe, näiteks teie eelistatud keele meelespidamine. 2 aastat Võõrküpsis accounts.google.com Vajalik https://policies.google.com/privacy  
LSID Google Login Nende otstarve on muu hulgas kasutajate autentimine, identimisteabe pettusteks kasutamise takistamine, kasutajaandmete kaitse volitamata isikute eest, samuti teie eelistuste ja muu teabe, näiteks teie eelistatud keele meelespidamine. 2 aastat Võõrküpsis accounts.google.com Vajalik https://policies.google.com/privacy  
LSOLH Google Login Nende otstarve on muu hulgas kasutajate autentimine, identimisteabe pettusteks kasutamise takistamine, kasutajaandmete kaitse volitamata isikute eest, samuti teie eelistuste ja muu teabe, näiteks teie eelistatud keele meelespidamine. 1 aasta Võõrküpsis accounts.google.com Vajalik https://policies.google.com/privacy