Videovalvega seonduvad andmekaitsetingimused 

Iga apteek vastutab tema omandis olevas apteegis ja selle struktruuriüksustes tehtavate andmetöötlustoimingute eest vastavalt käesolevatele tingimustele. Apteekide nimekirja ja kontaktid leiad allpool tabelist

Vastutav töötleja: Apteekide nimekiri

Millised on andmetöötlustoiminguid võimaldavad õiguslikud alused?

Isikuandmeid töödeldakse õigustatud huvist tulenevalt, isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt f alusel. Videovalve kasutamise eesmärgiks on tagada apteegi töötajate ja klientide turvalisus, vara kaitse, ohustava olukorra ennetamine ning korrarikkumise menetlemisel asjaolude väljaselgitamisele ja tõendamisele kaasaaitamine.

Videovalve kasutamise kohta on läbi viidud õigustatud huvi analüüs, mille põhjal veenduti selliste andmetöötlustoimingute õiguspärasuses. Kaameratega valvesüsteem võimaldab reaalajas ja ka tagantjärele tuvastada objektiivselt erinevaid vara- ja/või isikute vastaseid olukordi apteegis. Videovalvega seoses isikuandmete töötlemine on analüüsitud ja põhimõtted reguleeritud. Sellest tulenevalt on riive isikuandmete väärkasutuseks minimaalne.

Kuidas salvestisi kasutame? Millised on erinevad andmetöötlustoimingud, kus salvestisi kasutame?

Turvakaamerate kasutamine apteegis on analüüsitud ning selle tulemusena on välja selgitatud, et tegevus on vastavuses Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega ja Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega. Turvakaamerate kasutamine ja salvestuste olemasolu on vajalik järgnevatel eesmärkidel: vajadus edastada korrarikkumise menetluse info kindlustusjuhtumite korral kindlustusjuhtumi käsitlejale, süüeomenetluste korral politseile, prokuratuurile ja/või kohtule. Salvestisi kasutatakse vaid eeltoodud eesmärkidel.

Kellelt saab inimene infot oma isikuandmete kohta ja kui ta soovib näha või saada enda isikuandmetega salvestist, siis mismoodi on see lahendatud?

Küsimuste korral pöörduda apteegitöötaja poole või siis edastada oma andmetöötluse kohta käiv küsimus digiallkirjastatuna, et saaksime Teie isiku tuvastada, kontaktandmed leiate lehe allosas. Videokaamerate salvestistele pääsevad ligi vaid eelnimetatud õigustatud isikud ja määratud apteegi töötaja(d). Nemad saavad põhjendatud olukorras ka vastava info kokku panna ja vajadusel edastada õiguskaitseorganitele. Klientidele me videosalvestisi ei väljasta kuivõrd videosalvestistel võivad olla ka teiste andmesubjektide andmed.

Kas anname salvestisi edasi politseile või põhjendatud juhtudel teistele isikutele? Kellel on põhjendatud juhtudel õigus salvestisi saada ja miks?

Salvestistele pääsevad ligi vaid volitatud apteegi töötaja(d) ning sedagi vaid konkreetsete pöördumiste ja insidentide tuvastamiseks või lahendamiseks. Antud isikud saavad vajadusel salvestisi avaldada vastava päringu alusel politseile või teistele õiguskaitseorganitele. Eraisikutele me videokaamerate salvestisi ei edasta.

Kas salvestisi kasutame näiteks automaatotsuste tegemisel?

Automaatset isikutuvastamist ning vastavat automaatset töötlemist ei toimu.

Kui kaua salvestisi säilitatakse?

Salvestisi säilitatakse ettevõttesisestes juhistes ettenähtud mõistliku aja jooksul.

Kontaktandmed:

APTEEK E-POST
Anne Selveri Apteek anneselver@apotheka.ee
Apotheka Viru Keskuse apteek virukesk@apotheka.ee
Arsenali Apteek arsenaliapt@apotheka.ee
Astri Keskuse Apteek tempharu@apotheka.ee
Auriga Keskuse Apteek aurigakeskus@apotheka.ee
Balti Jaama Turu Apteek bjturuapt@apotheka.ee
Eedeni Keskuse Apteek kaldatee@apotheka.ee
Elva Apteek farina@apotheka.ee
Fama Keskuse Apteek energia@apotheka.ee
Haabersti Rimi Apteek avenaapt@apotheka.ee
Hiiu Rimi Apteek hiiurimi@apotheka.ee
Jewe Keskuse Apteek jewe@apotheka.ee
Jõgeva Linnaapteek jogevalinn@apotheka.ee
Järve Selveri apteek silikapt@apotheka.ee
Kadaka Selveri Apteek kadakarp@apotheka.ee
Karete Apteek karete@apotheka.ee
Keila Selveri Apteek keila.selver@apotheka.ee
Kolde Selveri Apteek kolde@apotheka.ee
Kristiine Apteek kristiine@apotheka.ee
Kristiine Keskuse Apteek kriro@apotheka.ee
Kuressaare Pereapteek kuressaareper@apotheka.ee
Kvartali Apteek kvartali@apotheka.ee
Laagri Maksimarketi Apteek laagrimaks@apotheka.ee
Laagri Selveri Apteek laagriselver@apotheka.ee
Lasnamäe Maksimarketi Apteek puiesha@apotheka.ee
Lasnamäe Tervisekeskuse Apteek ltervise@apotheka.ee
Lasnamäe Prisma Apteek lprisma@apotheka.ee
Lõunakeskuse Apteek lkeskus@apotheka.ee
Lõunakeskuse Rimi Apteek zeplouna@apotheka.ee
Maardu Pärli Apteek maardu@apotheka.ee
Maarjamõisa Apteek maarjamoisa@apotheka.ee
Merimetsa Selveri Apteek merimetsaapt@apotheka.ee
Mustakivi Selveri Apteek mustakivi@apotheka.ee
Mustamäe Keskuse Apteek mustamaekeskapt@apotheka.ee
Mustamäe Tervisekeskuse Apteek mustamaetk@apotheka.ee
Mustika Prisma Apteek junipapt@apotheka.ee
Männiku Rimi Apteek mannikurimi@apotheka.ee
Männimäe Selveri Apteek mannislv@apotheka.ee
Narva Prisma Apteek nprisma@apotheka.ee
Netiapteegi Vae haruapteek vaeapt@apotheka.ee
Netiapteek jarvekeskus@apotheka.ee
Pargi Keskuse Apteek pargikeskus@apotheka.ee
Pelgulinna Selveri Apteek soleharu@apotheka.ee
Port Arturi Apteek portapt@apotheka.ee
Põhjakeskuse Apteek pohjakeskus@apotheka.ee
Pärnamäe Keskuse Haruapteek lilleoruapt@apotheka.ee
Raadi Apteek raadi@apotheka.ee
Raekoja Apteek raekoja@apotheka.ee
Ravila Apteek ravila@apotheka.ee
Ristiku Apteek ristiku@apotheka.ee
Rocca al Mare Keskuse Apteek haaberst@apotheka.ee
Saku Selveri Apteek sakuselver@apotheka.ee
Sangaste Apteek sangaste@apotheka.ee
saue Kaubanduskeskuse Apteek mustamha@apotheka.ee
Stroomi Keskuse Apteek stroomikeskus@apotheka.ee
T1 Apteek t1@apotheka.ee
Tallinna Linnaapteek Solarises solaris@apotheka.ee
Tamme Apteek tammeapt@apotheka.ee
Tartu Kaubamaja Apteek kaubamaja@apotheka.ee
Tartu Rebase Rimi Apteek citymapt@apotheka.ee
Tasku Apteek tasku@apotheka.ee
Tähesaju Selveri Apteek tahesajuselver@apotheka.ee
Ujula Konsumi Apteek ujulakonsum@apotheka.ee
Uku Keskuse Apteek ukukeskus@apotheka.ee
Uus Apteek uusapteek@apotheka.ee
Uus Apteek haruapteek Nõos kati@uusapteek.ee
Valga Haigla Apteek vhaiglaapt@apotheka.ee
Valga Selveri Apteek valgaselver@apotheka.ee
Veeriku Apteek veeriku@apotheka.ee
Viimsi Keskuse Apteek viimsikeskus@apotheka.ee
Viljandi Maksimarketi Apteek ridakyla@apotheka.ee
Vironia Keskuse Apteek tammeapt@apotheka.ee
Ülejõe Selveri Apteek harmaapteek@apotheka.ee