Videovalve

Iga apteek vastutab tema omandis olevas apteegis ja selle struktruuriüksustes tehtavate andmetöötlustoimingute eest vastavalt käesolevatele tingimustele. Apteekide nimekirja ja kontaktid leiad allpool tabelist

Vastutav töötleja: Apteekide nimekiri

Millised on andmetöötlustoiminguid võimaldavad õiguslikud alused?

Isikuandmeid töödeldakse õigustatud huvist tulenevalt, isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt f alusel. Videovalve kasutamise eesmärgiks on tagada apteegi töötajate ja klientide turvalisus, vara kaitse, ohustava olukorra ennetamine ning korrarikkumise menetlemisel asjaolude väljaselgitamisele ja tõendamisele kaasaaitamine.

Videovalve kasutamise kohta on läbi viidud õigustatud huvi analüüs, mille põhjal veenduti selliste andmetöötlustoimingute õiguspärasuses. Kaameratega valvesüsteem võimaldab reaalajas ja ka tagantjärele tuvastada objektiivselt erinevaid vara- ja/või isikute vastaseid olukordi apteegis. Videovalvega seoses isikuandmete töötlemine on analüüsitud ja põhimõtted reguleeritud. Sellest tulenevalt on riive isikuandmete väärkasutuseks minimaalne.

Kuidas salvestisi kasutame? Millised on erinevad andmetöötlustoimingud, kus salvestisi kasutame?

Turvakaamerate kasutamine apteegis on analüüsitud ning selle tulemusena on välja selgitatud, et tegevus on vastavuses Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega ja Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega. Turvakaamerate kasutamine ja salvestuste olemasolu on vajalik järgnevatel eesmärkidel: vajadus edastada korrarikkumise menetluse info kindlustusjuhtumite korral kindlustusjuhtumi käsitlejale, süüeomenetluste korral politseile, prokuratuurile ja/või kohtule. Salvestisi kasutatakse vaid eeltoodud eesmärkidel.

Kellelt saab inimene infot oma isikuandmete kohta ja kui ta soovib näha või saada enda isikuandmetega salvestist, siis mismoodi on see lahendatud?

Küsimuste korral pöörduda apteegitöötaja poole või siis edastada oma andmetöötluse kohta käiv küsimus digiallkirjastatuna, et saaksime Teie isiku tuvastada, kontaktandmed leiate lehe allosas. Videokaamerate salvestistele pääsevad ligi vaid eelnimetatud õigustatud isikud ja määratud apteegi töötaja(d). Nemad saavad põhjendatud olukorras ka vastava info kokku panna ja vajadusel edastada õiguskaitseorganitele. Klientidele me videosalvestisi ei väljasta kuivõrd videosalvestistel võivad olla ka teiste andmesubjektide andmed.

Kas anname salvestisi edasi politseile või põhjendatud juhtudel teistele isikutele? Kellel on põhjendatud juhtudel õigus salvestisi saada ja miks?

Salvestistele pääsevad ligi vaid volitatud apteegi töötaja(d) ning sedagi vaid konkreetsete pöördumiste ja insidentide tuvastamiseks või lahendamiseks. Antud isikud saavad vajadusel salvestisi avaldada vastava päringu alusel politseile või teistele õiguskaitseorganitele. Eraisikutele me videokaamerate salvestisi ei edasta.

Kas salvestisi kasutame näiteks automaatotsuste tegemisel?

Automaatset isikutuvastamist ning vastavat automaatset töötlemist ei toimu.

Kui kaua salvestisi säilitatakse?

Salvestisi säilitatakse ettevõttesisestes juhistes ettenähtud mõistliku aja jooksul.

Kontaktandmed:

APTEEK E-post
Tartu Kaubamaja Apteek

kaubamaja@apotheka.ee

Mustamäe Keskuse Apteek

mustamaekeskapt@apotheka.ee

Mustakivi Selveri Apteek

mustakivi@apotheka.ee

Järve Selveri apteek

silikapt@apotheka.ee

Kristiine Keskuse Apteek

kriro@apotheka.ee

Kristiine Apteek

kristiine@apotheka.ee

T1 Apteek

t1@apotheka.ee

Lõunakeskuse Apteek

lkeskus@apotheka.ee

Lõunakeskuse Rimi Apteek

zeplouna@apotheka.ee

Tamme Apteek

tammeapt@apotheka.ee

Vironia Keskuse Apteek

tammeapt@apotheka.ee

Jewe Keskuse Apteek

jewe@apotheka.ee

Pargi Keskuse Apteek

pargikeskus@apotheka.ee

Fama Keskuse Apteek

energia@apotheka.ee

Narva Prisma Apteek

nprisma@apotheka.ee

Astri Keskuse Apteek

tempharu@apotheka.ee

Põhjakeskuse Apteek

pohjakeskus@apotheka.ee

Pelgulinna Selveri Apteek

soleharu@apotheka.ee

Tasku Apteek

tasku@apotheka.ee

Kvartali Apteek

kvartali@apotheka.ee

Tartu Rebase Rimi Apteek

citymapt@apotheka.ee

Viimsi Keskuse Apteek

viimsikeskus@apotheka.ee

Rocca al Mare Keskuse Apteek

haaberst@apotheka.ee

Haabersti Rimi Apteek

avenaapt@apotheka.ee

Merimetsa Selveri Apteek

merimetsaapt@apotheka.ee

Lasnamäe Maksimarketi Apteek

puiesha@apotheka.ee

Lasnamäe Prisma Apteek

lprisma@apotheka.ee

Kadaka Selveri Apteek

kadakarp@apotheka.ee

Keila Selveri Apteek

keila.selver@apotheka.ee

Stroomi Keskuse Apteek

stroomikeskus@apotheka.ee

Eedeni Keskuse Apteek

kaldatee@apotheka.ee

Raadi Apteek

raadi@apotheka.ee

Anne Selveri Apteek

anneselver@apotheka.ee

Mustika Prisma Apteek

junipapt@apotheka.ee

Elva Apteek

farina@apotheka.ee

Valga Selveri Apteek

valgaselver@apotheka.ee

Sangaste Apteek

sangaste@apotheka.ee

Valga Haigla Apteek

vhaiglaapt@apotheka.ee

Ülejõe Selveri Apteek

harmaapteek@apotheka.ee

Port Arturi Apteek

portapt@apotheka.ee

Laagri Selveri Apteek

laagriselver@apotheka.ee

Netiapteegi Vae haruapteek

vaeapt@apotheka.ee

Apotheka Viru Keskuse apteek

virukesk@apotheka.ee

saue Kaubanduskeskuse Apteek

mustamha@apotheka.ee

Saku Selveri Apteek

sakuselver@apotheka.ee

Laagri Maksimarketi Apteek

laagrimaks@apotheka.ee

Mustakivi Selveri Apteek

mustakivi@apotheka.ee

Maardu Pärli Apteek

maardu@apotheka.ee

Uku Keskuse Apteek

ukukeskus@apotheka.ee

Männimäe Selveri Apteek

mannislv@apotheka.ee

Raekoja Apteek

raekoja@apotheka.ee

Veeriku Apteek

veeriku@apotheka.ee

Karete Apteek

karete@apotheka.ee

Netiapteek

jarvekeskus@apotheka.ee

Pärnamäe Keskuse Haruapteek

lilleoruapt@apotheka.ee

Tallinna Linnaapteek Solarises

solaris@apotheka.ee

Kolde Selveri Apteek

kolde@apotheka.ee

Jõgeva Linnaapteek

jogevalinn@apotheka.ee