VENTOLIN SYRUP SIIRUP 400MCG/ML 150ML

Retseptiravim

3,77 €


Piirhind €3.77

Haigekassa 50% soodustusega €3.13

Haigekassa 75% soodustusega €2.82

Haigekassa 90% soodustusega €2.63

Haigekassa 100% soodustusega -


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Salbutamolum
Toimeaine kogus
400 MCG/ML
Ravimivorm / pakend
SIIRUP
Kogus pakendis
150ML

VENTOLIN SIR 2MG/5ML 150ML
RAVIMVORM JA TOIMEAINE SISALDUS: Siirupi 5 ml sisaldab 2 mg (0,4 mg/ml) salbutamoolsulfaati. Siirup on puuvilja maitsega, suhkruvaba; abiainetena ei ole kasutatud kunstlikke värvaineid.
OMADUSED JA FARMAKOKINEETIKA: Salbutamool on valikuline b-2-adrenomimeetikum. Terapeutilistes annustes toimib ravim bronhide b-2-adrenoretseptoritesse, toime südamelihase b-1-adreno-retseptoritesse on nõrk või puudub.
Salbutamool imendub seedetraktist. Suu kaudu manustamisel on ravimi biosaadavus 50%. Seonduvus plasmavalkudega on 10%.
Osaliselt metaboliseerub inaktiivseks sulfaatseks konjugaadiks. Eritumine toimub 72 tunni jooksul peamiselt neerude kaudu (vähesel määral roojaga).
Astma, kroonilise bronhiidi ning emfüseemi korral kutsub salbutamool esile pöörduva lühiajalise (4...6 tundi) bronhodilatatsiooni. Salbuta-mooli poolväärtusaeg veeni manustamisel on 4...6 tundi.
NÄIDUSTUSED: Bronhiaalastma. Bronhospasm kroonilise bronhiidi või kopsuemfüseemi korral.
ANNUSTAMINE: Enamikul patsientidest kestab VENTOLIN-siirupi toime 4...6 tundi.
Täiskasvanule manustatakse tavaliselt 10 ml siirupit (4 mg salbutamooli) 3 või 4 korda ööpäevas. Kui küllaldane bronho-dilatatsioon ei saabu, võib üksikannust suurendada järk-järgult, maksimaalselt kuni 20 ml-ni.
Mõnel juhul piisab salbutamooli 2 mg 3 või 4 korda ööpäevas manustamisest. Eakal või ülitundlikul patsiendil on soovitatav ravi algul manustada 5 ml siirupit kolm või neli korda päevas.
Lapsele tuleb järgnevalt toodud annuseid manustada 3 või 4 korda ööpäevas: 2...6-aastasele 1...2 mg (2,5... 5 ml siirupit), 6...12-aastasele 2 mg (5 ml siirupit), üle 12-aastasele 2... 4 mg (5...10 ml siirupit).
Lapsed taluvad ravimit hästi, vajaduse korral võib neil annust suurendada.
Märkus. VENTOLIN-siirup sobib laste ja vedelravimeid eelistavate patsientide raviks.
Selektiivne toime bronhidesse ning toime puudumine kardio-vaskulaarsüsteemi teeb VENTOLIN’i kasutamise suu kaudu eriti sobivaks südamehaiguste või kõrgvererõhutõve all kannatavatele astmahaigetele.
Siirupit võib lahjendada destilleeritud või keedetud ja jahutatud veega. Saadud mikstuuri tuleb kaitsta valguse eest ning see on kasutamiskõlblik 28 päeva jooksul. VENTOLIN siirupit ei soovitata segada teiste ravimitega kuid seda võib lahjendada keedetud suhkrusiirupiga. Lahjendust võib säilitada valguse eest kaitstult kuni 14 päeva.
Kuna üleannustamisel võivad ilmneda kõrvaltoimed, tohib ravimi annust või manustamise sagedust muuta ainult arsti nõuandel.
VASTUNÄIDUSTUSED: VENTOLIN-siirup on vastunäidustatud ülitund-likkuse korral.
Salbutamooli on kasutatud enneaegse sünnitegevuse ärahoidmiseks, kui puuduvad raseduskomplikatsioonid (platsenta eesasetsus, sünnitus-eelne verejooks või rasedustoksikoos). Ravimit ei tohi kasutada abordiohu puhul raseduse esimesel ning teisel kolmandikul.
Salbutamooli ei tohi kasutada abordiohu puhul raseduse esimesel ning teisel kolmandikul.
ETTEVAATUST! Astma raviks peab tavaliselt kasutama järk-järguliselt muudetavat raviskeemi ning ravimi toimet tuleb jälgida lähtudes haiguse kliinilisest pildist ja kopsufunktsiooni testidest.
Lühitoimeliste b-2-retseptoriteagonistide annuse suurendamine haigus-sümptomite pärssimiseks viitab astma raskenemisele. Sel juhul tuleb ravi muuta.
Ootamatu ja progresseeruv seisundi halvenemine on potentsiaalselt eluohtlik ning sel juhul tuleb kaaluda glükokortikosteroidide manustamist või nende annuse suurendamist. Ohtliku astma seisundite korral tuleb iga päev mõõta PEF väärtusi.
Kui varasem küllaldane salbutamooliannus ei leevenda enam haigus-sümptomeid vähemalt kolmeks tunniks, peab patsient pöörduma arsti poole.
Türeotoksikoosi põdevale patsiendile tuleb salbutamooli manustada ettevaatlikult.
Ravi b-2-adrenoblokaatoritega (peamiselt parenteraalse ja inha-leeritud manustamise puhul) võib põhjustada hüpokaleemiat. Ägeda astmahoo korral tuleb olla eriti tähelepanelik, sest kõrvalnähte võivad võimendada ksantiiniderivaadid, glükokortikosteroidid ja diureeti-kumid või hüpoksia. Soovitatav on jälgida kaaliumi-sisaldust seerumis.
RASEDUS JA IMETAMINE: Salbutamooli ohutusest raseduse varases staadiumis on andmeid vähe. Ravimi kasutamisel paljude aastate vältel ei ole kõrvalnähte täheldatud ja seetõttu on seda kasutatud ka enneaegse sünnitegevuse ärahoidmiseks. Loomkatsetes on selgunud, et pärast väga suurte annuste manustamist ilmnevad mõned lootele kahjulikud toimed.
Arvatavasti eritub salbutamool rinnapiima, seetõttu tema kasutamine rinnaga toitmise ajal ei ole soovitatav, v.a. juhul, kui oodatav positiivne tulemus ületab potentsiaalse ohu. Rinnapiimas sisalduva salbutamooli toime imikule ei ole teada.
Ravimite manustamine raseduse ajal tuleb kõne alla vaid sel juhul, kui loodetav raviefekt emale on suurem kui võimalik oht lootele.
Sellises olukorras on inhaleeritav ravimvorm eelistatav, kuigi ei ole teada, kas salbutamool avaldab vastsündinule kahjulikku mõju.
KÕRVALTOIMED: Kõrvalnähud sõltuvad annuse suurusest ning on ühised kõigile b-adrenomimeetikumidele. VENTOLIN'i manusta-misel suu kaudu on tähelepanu väärivaks kõrvalnähuks lihaste kerge treemor mõnel patsiendil. Treemori intensiivsus on tugevam kätes. Mõnel patsiendil ilmnev pinge tuleneb lihastoonusest, mitte KNS stimulatsioonist. VENTOLIN'i suuremate annuste või b-adrenomimeetikumide suhtes tundlikel patsientidel võib ilmneda peri-feerne vasodilatatsioon ja südametegevuse kiirenemine. Mõnikord on täheldatud peavalu. Väga harva on esinenud lihaskrampe, samuti ülitundlikkusreaktsioone (sh angioödeem, urtikaaria, bronhospasm, hüpotensioon ning kollaps). Ravi b-2-adrenomimeetikumidega võib põhjustada rasket hüpokaleemiat, lastel ka hüperaktiivsust.
KOOSTOIMED: VENTOLIN'i preparaate ei tohi kasutada koos b-adrenoblokaatoritega, nt propranolooliga.
VENTOLIN ei ole vastunäidustatud koos MAO-inhibiitoritega.
ÜLEANNUSTAMINE: Salbutamooli üleannustamise korral on antidoodiks mõni kardioselektiivne b-adrenoblokaator. Kuid b-adrenoblokaatoreid tuleb kasutada ettevaatlikult, kui patsiendil on esinenud bronhospasm.
SÄILITAMINE JA KÕLBLIKKUSAEG: Temperatuuril kuni 30 °C, valguse eest kaitstult, 3 aastat.
PAKEND: Siirup (2 mg/5 ml), 150 ml pudelis.
TOOTJA: GLAXO WELLCOME
Info - originaal.
Küsi apteekrilt