VENTOLIN DISKUS INHAL PLV 200MCG/D 60D

Retseptiravim

9,46 €


Piirhind €9.46

Haigekassa 50% soodustusega €5.98

Haigekassa 75% soodustusega €4.24

Haigekassa 90% soodustusega €3.2

Haigekassa 100% soodustusega -


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Salbutamolum
Toimeaine kogus
200 MCG/D
Ravimivorm / pakend
INHAL PLV
Kogus pakendis
60D

VENTOLIN DISKUS
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
Mitmeannuseline pulberinhalaator
Salbutamool
INN. Salbutamolum
ATC-kood. R03AC02
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus. VENTOLIN DISKUS on plastikust mitmeannuseline
pulberinhalaator, mille 1 annus (ravimipesa) sisaldab 200 µg salbutamooli (salbutamoolsulfaadina)
ning abiainena laktoosi.
Inhalaator sisaldab fooliumriba 60 korrapäraselt paigutatud ravimipesaga.
Diskusel on annuselugeja, mis näitab, kui palju annuseid on alles.
Näidustused. Bronhospasm bronhiaalastma või kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse korral.
Annustamine. Salbutamooli toime saabub kiiresti ning vajadusel võib teda kasutada ägedate
düspnoehoogude kupeerimiseks. Ravim sobib ka pikaajaliseks kasutamiseks. VENTOLIN DISKUS
inhalaatorit võib kasutada bronhiaalastma sümptomite leevendamiseks ning astmahoo profülaktikaks
(nt enne kehalist koormust või vältimatut kokkupuudet allergeenidega).
VENTOLIN DISKUS on sobiv esmaabiks keskmise või raske bronhiaalastma hoo puhul koos
regulaarselt inhaleeritavate glükokortikosteroididega.
Ravimit kasutatakse eranditult inhalatsiooniks. Salbutamooli toime kestab 4...6 tundi.
Vajadus suurendada ravimi annust viitab astma süvenemisele. Sel juhul tuleb muuta patsiendi
raviplaani ning vajadusel manustada samaaegselt glükokortikosteroide.
Preparaadi kestva kasutamisega võivad kaasneda kõrvalnähud, mistõttu nii ravimi annust kui
manustamissagedust võib suurendada vaid pärast arstiga konsulteerimist.
Akuutse bronhospasmi leevendamiseks manustada nii täiskasvanule kui lapsele 200 µg. Manustatakse
vastavalt vajadusele.
Kehalisest koormusest tingitud bronhospasmi profülaktikaks nii täiskasvanule kui lapsele 200 µg enne
koormust.
Kestvaks raviks nii täiskasvanule kui lapsele 200 µg 4 korda ööpäevas.
Preparaati ei tohi manustada sagedamini kui 4 korda ööpäevas. Kui tekib vajadus ravimit sagedamini
kasutada või tuleb annust suurendada, siis on see astma süvenemise tunnuseks. Kuna liiga suure
annusega võivad kaasneda kõrvaltoimed, tohivad patsiendid annust suurendada ainult arsti soovitusel.
Vastunäidustused. Ülitundlikkus preparaadi mõne komponendi suhtes.
Enneaegse sünnitegevuse vältimiseks manustatakse salbutamooli veeni (tablette kasutatakse harvem).
Inhaleeritav salbutamool selleks otstarbeks ei sobi. Salbutamooli ei tohi kasutada abordiohu puhul
raseduse esimesel ja teisel kolmandikul.
Hoiatused. Bronhiaalastma ravis tuleb tavaliselt kasutada järk-järgulist raviskeemi ning ravimi toimet
patsiendile tuleb jälgida, lähtudes haiguse kliinilisest pildist ja kopsufunktsioonist.
Ravimi annuse suurenenud vajadus näitab kontrolli halvenemist astma üle. Sellises olukorras tuleb ravi
muuta arsti korraldusel.
Ootamatu ja progresseeruv seisundi halvenemine on potentsiaalselt eluohtlik ning sel juhul tuleb
manustada glükokortikosteroide või nende senist annust suurendada. Kui salbutamooli inhaleeritav
annus enam ei leevenda haigusnähte vähemalt kolmeks tunniks, peab patsient pöörduma arsti poole.
Manustamise efektiivsuse tagamiseks (aerosooli aktiveerimine ja sissehingamise sünkroonsus) tuleb
kontrollida patsientide inhalatsioonitehnikat.
Türeotoksikoosi põdevale patsiendile tuleb salbutamooli manustada ettevaatlikult.
Ravi ß-2-adrenomimeetikumiga (peamiselt parenteraalsel teel ja inhalatsioonil) võib põhjustada
hüpokaleemiat. Raske astmahoo puhul tuleb olla eriti tähelepanelik, kuna hüpokaleemianähte võivad
võimendada ksantiini derivaadid, glükokortikosteroidid ning diureetikumid ja hüpoksia. Sel juhul on
soovitatav jälgida seerumi kaaliumisisaldust.
Rasedus ja imetamine. Ravimite manustamine raseduse ajal tuleb kõne alla vaid juhul, kui loodetav
kasu emale on suurem kui võimalik oht lootele. Salbutamooli ohutusest raseduse varases staadiumis on
vähe andmeid. Loomkatsetes on selgunud, et pärast väga suurte annuste manustamist ilmnevad mõned
lootele kahjulikud toimed.
Arvatavasti eritub salbutamool rinnapiima, seetõttu tema kasutamine rinnaga toitmise ajal ei ole
soovitatav, va juhul, kui loodetav kasu on suurem kui võimalikud ohud. Rinnapiimas sisalduva
salbutamooli toime imikule ei ole teada.
Kõrvaltoimed. Ravim võib põhjustada kerget lihastreemorit (tavaliselt kätes). Treemor sõltub ravimi
annusest ning võib ilmneda ka teiste ß-adrenomimeetikumide kasutamisel.
Mõnikord on täheldatud peavalusid. Mõnel patsiendil võib ilmneda perifeerne vasodilatsioon ning
südametegevuse kompensatoorne kiirenemine. Mõnel patsiendil võivad tekkida südame rütmihäired
(sh kodade fibrillatsioon, supraventrikulaarne tahhükardia ning ekstrasüstolid).
Väga harva on täheldatud ülitundlikkust (urtikaaria, bronhospasm, hüpotensioon ja kollaps) ning
lihaskrampe.
Inhalatsioonil võib ilmneda paradoksaalne bronhospasm koos hingeldusega. Sel juhul tuleb kohe
kasutada mõnda teist kiiretoimelist bronhodilataatorit. VENTOLIN DISKUSe kasutamine tuleb kohe
lõpetada ning vajaduse korral määrata alternatiivne ravi.
ß-2-adrenomimeetikumide kasutamine võib esile kutsuda tugeva hüpokaleemia.
Lastel on harva täheldatud hüperaktiivsust.
Sissehingatav salbutamool võib esile kutsuda suuõõne ja neelu ärritust.
Koostoimed. Salbutamooli ei tohi määrata koos mitteselektiivsete ß-adrenoblokaatoritega (nt
propranolool).
Salbutamooli võib manustada koos MAO-inhibiitoritega.
Üleannustamine. Salbutamooli üleannustamise korral on soovitatav manustada kardioselektiivseid ß-
adrenoblokaatoreid. Kui patsiendil on esinenud bronhospasme, tuleb ß-adrenoblokaatoreid kasutada
ettevaatlikult. Salbutamooli üleannustamisel võib tekkida hüpokaleemia, seetõttu tuleb jälgida seerumi
kaaliumisisaldust.
Farmakoloogilised omadused. Salbutamool on valikuline ß-2-adrenomimeetikum. Terapeutiliste
annuste puhul toimib ta bronhide ß-2-adrenoretseptoritesse, kusjuures toime südamelihase ß-1-
adrenoretseptoritesse on nõrk või puudub.
Salbutamooli poolväärtusaeg veeni manustamisel on 4...6 tundi. Salbutamool eritub osaliselt neerude
kaudu muutumatul kujul, osaliselt aga inaktiivse sulfaatse konjugaadina, mis eritub samuti peamiselt
uriiniga. Väljaheitega eritub väike osa salbutamoolist. Enamus manustatud ravimist eritub 72 tunni
jooksul, seonduvus plasmavalkudega on 10%. Inhaleerimisel jõuab 10...20% annusest alumistesse
hingamisteedesse, ülejäänu hingatakse välja või satub neelu ja neelatakse alla. Alumistesse
hingamisteedesse sattunud osa imendub kopsukoesse ja vereringesse. Ravim ei metaboliseeru kopsus.
Pärast süsteemsesse ringesse jõudmist metaboliseerub maksas ning eritub peamiselt uriiniga.
Astma, kroonilise bronhiidi ning kopsuemfüseemi korral kutsub salbutamool esile mööduva lühiajalise
kestusega (4 tundi) bronhodilatsiooni.
Säilitamine ja kõlblikkusaeg. Temperatuuril alla 30°C, külmumise, otsese päikesevalguse ja niiskuse
eest kaitstult, 2 aastat.
Pakend. VENTOLIN DISKUS mitmeannuseline pulberinhalaator, 60 annust. 1 annus sisaldab 200
mcg salbutamooli.
Müügiloa hoidja. Glaxo Group Ltd.
Greeford
Middlesex, UB6 0NN
Suurbritannia Ühendatud Kuningriik.
Müügiloa number. 190298
Esimese müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev. 27. veebruar 1998/6.
juuni 2003
Ravimpreparaadi omaduste kokkuvõtte (osalise) kaasajastamise kuupäev. Juuni 2003

Info - 09.10.03 (SPC)


Küsi apteekrilt