Hambavaheharjad

GUM HAMBAVAHEHARI BI-DIRECTION 0,7MM N6
GUM HAMBAVAHEHARI BI-DIRECTION 0,7MM N6

8,16 €

1,36 €/tk

GUM HAMBAVAHEHARI BI-DIRECTION 0,9MM N6
GUM HAMBAVAHEHARI BI-DIRECTION 0,9MM N6

8,16 €

1,36 €/tk

GUM HAMBAVAHEHARI SOFT-PICKS COMFORT FLEX REGULAR N16
GUM HAMBAVAHEHARI SOFT-PICKS COMFORT FLEX REGULAR N16

5,45 €

0,34 €/tk

GUM HAMBAVAHEHARI SOFT-PICKS COMFORT FLEX REGULAR N40
GUM HAMBAVAHEHARI SOFT-PICKS COMFORT FLEX REGULAR N40

7,92 €

0,20 €/tk

GUM HAMBAVAHEHARI SOFT-PICKS COMFORT FLEX REGULAR N80
GUM HAMBAVAHEHARI SOFT-PICKS COMFORT FLEX REGULAR N80

12,44 €

0,16 €/tk

GUM HAMBAVAHEHARI SOFT-PICKS ORIGINAL LARGE PROMO N40+20
GUM HAMBAVAHEHARI SOFT-PICKS ORIGINAL LARGE PROMO N40+20

7,92 €

0,20 €/tk

GUM HAMBAVAHEHARI SOFT-PICKS ORIGINAL XL N40
GUM HAMBAVAHEHARI SOFT-PICKS ORIGINAL XL N40

7,81 €

0,20 €/tk

GUM HAMBAVAHEHARI TRAV-LER KOONUS 1,1MM N6/1414
GUM HAMBAVAHEHARI TRAV-LER KOONUS 1,1MM N6/1414

6,77 €

1,13 €/tk

GUM HAMBAVAHEHARI TRAV-LER KOONUS 1,3MM N6/1514/
GUM HAMBAVAHEHARI TRAV-LER KOONUS 1,3MM N6/1514/

6,77 €

1,13 €/tk

GUM HAMBAVAHEHARI TRAV-LER KOONUS 1,6MM N6 /1614/
GUM HAMBAVAHEHARI TRAV-LER KOONUS 1,6MM N6 /1614/

6,77 €

1,13 €/tk

GUM HAMBAVAHEHARI TRAV-LER SILINDER 0,6MM N6/1312/
GUM HAMBAVAHEHARI TRAV-LER SILINDER 0,6MM N6/1312/

6,77 €

1,13 €/tk

GUM HAMBAVAHEHARI TRAV-LER SILINDER 0,8MM N6 /1314G/
GUM HAMBAVAHEHARI TRAV-LER SILINDER 0,8MM N6 /1314G/

6,77 €

1,13 €/tk

GUM HAMBAVAHEHARI TRAV-LER SILINDER 0,9MM N6 /1412G/
GUM HAMBAVAHEHARI TRAV-LER SILINDER 0,9MM N6 /1412G/

6,77 €

1,13 €/tk

GUM HAMBAVAHEHARI TRAV-LER SILINDER 1,2MM N6/1512/
GUM HAMBAVAHEHARI TRAV-LER SILINDER 1,2MM N6/1512/

6,77 €

1,13 €/tk

GUM HAMBAVAHEHARI TRAV-LER SILINDER 1,4MM N6 /1612/
GUM HAMBAVAHEHARI TRAV-LER SILINDER 1,4MM N6 /1612/

6,77 €

1,13 €/tk

GUM HAMBAVAHEHARI TRAV-LER SILINDER 2,0MM N6 /1618/
GUM HAMBAVAHEHARI TRAV-LER SILINDER 2,0MM N6 /1618/

6,72 €

1,12 €/tk

JORDAN HAMBAHARI CLEAN SMILE MEDIUM
JORDAN HAMBAHARI CLEAN SMILE MEDIUM

2,40 €

JORDAN HAMBAHARI CLEAN SMILE SOFT
JORDAN HAMBAHARI CLEAN SMILE SOFT

2,40 €

JORDAN HAMBAVAHEHARI CLINIC BRUSH BETWEEN 0,4MM N10
JORDAN HAMBAVAHEHARI CLINIC BRUSH BETWEEN 0,4MM N10

7,19 €

0,72 €/tk

JORDAN HAMBAVAHEHARI CLINIC BRUSH BETWEEN 0,5MM N10
JORDAN HAMBAVAHEHARI CLINIC BRUSH BETWEEN 0,5MM N10

7,19 €

0,72 €/tk

JORDAN HAMBAVAHEHARI CLINIC BRUSH BETWEEN 0,6MM N10
JORDAN HAMBAVAHEHARI CLINIC BRUSH BETWEEN 0,6MM N10

7,19 €

0,72 €/tk

TEPE INTERDENTAALHARJAD 0,45MM N8
TEPE INTERDENTAALHARJAD 0,45MM N8

8,27 €

1,03 €/tk

TEPE INTERDENTAALHARJAD 0,4MM N8
TEPE INTERDENTAALHARJAD 0,4MM N8

8,27 €

1,03 €/tk

TEPE INTERDENTAALHARJAD 0,5MM N8
TEPE INTERDENTAALHARJAD 0,5MM N8

8,27 €

1,03 €/tk

TEPE INTERDENTAALHARJAD 0,6MM N8
TEPE INTERDENTAALHARJAD 0,6MM N8

8,27 €

1,03 €/tk

TEPE INTERDENTAALHARJAD 0,7MM N8
TEPE INTERDENTAALHARJAD 0,7MM N8

8,27 €

1,03 €/tk

TEPE INTERDENTAALHARJAD 0,8MM N8
TEPE INTERDENTAALHARJAD 0,8MM N8

8,27 €

1,03 €/tk

TEPE INTERDENTAALHARJAD SEGUPAKK N8
TEPE INTERDENTAALHARJAD SEGUPAKK N8

8,27 €

1,03 €/tk