Tartu Ülikooli proviisoriõppe tudengid pälvisid tunnustuse

Tartu Ülikooli proviisoriõppe tudengid pälvisid tunnustuse

Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi ning Apotheka farmaatsiaõppe ja -teaduse arendusfondi koostöös korraldatud tervisefoorumil tunnustati kaht proviisoritudengit silmapaistvate uurimistööde eest 500-eurose stipendiumiga.

Stipendiumi pälvisid Tartu Ülikooli viienda aasta tudengid Kaspar Kaju ja Greete Jakobson. Kaju uuris Tartu Ülikooli Kliinikumis rinnavähki põdevatele patsientidele määratud ravi vastavust Euroopa ja Ameerika Ühendriikide ravijuhistele. Jakobson uuris insuliinravi edasiarendamist nanotehnoloogia abil ja asus arendama uudset ravikandursüsteemi, millel on tulevikus suur potentsiaal esimest tüüpi diabeedi ravis.

Apotheka esindaja proviisor Mari Krass peab oluliseks, et üliõpilasi nende pingutuste eest tunnustataks. „Stipendiumide määramisel oli meie jaoks oluline uurimistööde praktiline väärtus ja tahe tuua tervishoidu innovatsiooni,“ ütles Krass. Sealjuures tõstis ta esile ka uurimisvaldkondi, sest krooniliste haigete osakaalu kasv ja keerulised haigusjuhtumid seavad teaduse ette järjest uusi ülesandeid.

Tartu Ülikooli meditisiiniteaduste valdkonna õppeprodekaani Anti Kalda sõnul on teadustöö oluline osa õppetööst ja aitab kujundada üliõpilasel tõendusepõhist maailmapilti. „On tore tõdeda, et erasektor väärtustab ja stimuleerib teadustööd ülikoolis,” lisas Kalda.

Stipendiumid kuulutati välja 25. märtsil Tartu raekoja saalis peetaval tervisefoorumil, kus käsitleti lähemalt diabeeti ja vähiravi. Tartu Ülikooli genoomika instituudi juhtivteadur Lili Milani andis ülevaate geneetika mõjust ravimite toimele ning Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu asedirektor, genoomika vanemteadur Tõnu Esko rääkis haiguste geneetikast ja haigusriskidest.

Stipendiaadid Greete Jakobson ja Kaspar Kaju tutvustasid oma teadustöid. Sõna said ka tudengite juhendajad Marika Saar ja Ivo Laidmäe. Foorumit juhatas proviisor, saatejuht ja laulja Indrek Ventmann.

Apotheka farmaatsiaõppe ja -teaduse arendusfond toetab Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi üliõpilaste praktilist õppe- ja teadustööd 5000 euroga aastas. Stipendiumifond jaguneb neljaks: 1000 eurot proviisoriõppe üliõpilaste ja doktorantide uurimistööde toetuseks, 1000 eurot farmaatsia erialakonverentsidel osalemiseks, 2000 eurot külalisõppejõudude kaasamiseks proviisoriõppesse ja proviisorite ja farmatseutide täiendusõppesse ning 1000 eurot teadusartikli avaldamiseks.

Küsi apteekrilt