Apteekrid julgustavad inimesi sõeluuringutes osalema

Apteekrid julgustavad inimesi sõeluuringutes osalema

Alates sellest nädalast tuletab Apotheka apteeker patsiendile meelde, et tema sünniaasta vastab Haigekassa sõeluuringu sihtrühmale ja soovitab uuringus osaleda. Selline meeldetuletus tehakse apteekri poolt näiteks rinnavähi, emakakaelavähi ja jämesoolevähi sõeluuringute puhul.

Apotheka teenuste juhi Ly Rootslase sõnul on apteekri kui tervishoiutöötaja roll haiguste ennetamisel ja tervise edendamisel kõikjal maailmas suurenemas.

„Haiguste ennetamine ja varajane avastamine aitavad pikendada tervena elatud aastaid ja vähendada haigestumist ning enneaegset suremust. Tervete inimeste kutsumine terviseuuringutele või ennetavatele terviseteenustele aitab ära hoida välditavaid haigusi. Osa ennetustegevustest korraldatakse projektidena, näiteks viib Haigekassa igal aastal läbi tasuta vähi sõeluuringuid. Paraku ei jõua sõeluuringute info alati inimeseni ning seetõttu on uuringutes osalejate arv tagasihoidlik,“ tõdes Rootslane.

Apotheka apteekrid annavad oma panuse haiguste ennetamisse ja tuletavad patsiendile meelde, et tema aastakäiku oodatakse sõeluuringule

„Apotheka on loonud oma süsteemi lisarakenduse, mis annab apteekrile märku, kui ravimit või muud apteegitoodet välja ostev inimene kuulub uuringu sihtrühma. Kui selgub, et patsient ei ole veel sõeluuringus osalenud, siis julgustab apteeker seda tegema, sest varakult avastatud vähk on ravitav. Samuti jagab apteeker vastavasisulisi infomaterjale,“ selgitab Apotheka teenuste juht.