Soodustusega abivahendid

KliendikaardigaKliendikaardiga Tasuta

Hind 0,00 €

MIS TOOTEID SAAB APOTHEKAST OSTA RIIGIPOOLSE SOODUSTUSEGA?

Apothekas müüakse Sotsiaalkindlustusameti poolse hüvitusega inkontinentsitooted, nahahooldusvahendid (kaitse-, pesemis- ja desinfitseerivaid vahendeid), keha küürimis- ja pesemisvahendeid ning ortoose.
Apotheka apteegid pakuvad kõrgkvaliteetseid Saksa päriolu Hartmanni uriinipidamatuse- ja nahahooldustooteid: MOLINEA, MOLIMED, MOLICARE, MOLIFORM, MOLIPANTS.
Uriinipidamatuse korral ei tohiks ära unustada igapäevast hügieeni ja sinna juurde kuuluvaid nahahooldusvahendeid. Mähkmealust piirkonda tuleb hooldada regulaarselt õigete nahakaitse- ja pesemisvahenditega. Apotheka apteekides on selleks laias valikus MOLICARE SKIN nahahooldustooteid (kehapiimad, kreemid, vahud, šampoonid, vedelseebid, massaažigeelid, õlid, niisutatud salvrätid), mida on võimalik samuti riigipoolse soodustusega meie apteekidest soetada.
Soodustusega abivahendite nimekirja leia siit.
Kuna sortiment võib apteekide lõikes erineda, tuleb sobiva abivahendi leidmiseks kindlasti pöörduda apteekri poole.

MILLISTES APOTHEKA APTEEKIDES SAAB ABIVAHENDEID OSTA RIIGIPOOLSE SOODUSTUSEGA?

Riigipoolse soodustusega abivahendeid saab soetada valitud Apotheka apteekides üle Eesti. Soodustusega abivahendeid müüva apteegi tunneb ära fassaadile paigaldatud kleebise järgi.

 abivahendid

 

 

 

 

 

MIS TULEB APTEEKI TULLES KAASA VÕTTA?

Kui isik tuleb apteeki abivahendeid ostma, siis on nõutavad järgmised dokumendid.

  • Abivajaja või tema esindaja isikut tõendav dokument.
  • Isikliku abivahendi kaart.
  • Arstitõend või rehabilitatsiooni plaan abivahendi vajaduse kohta. Kuni 18 a isik peab esitama eriarsti tõendi.
  • Erimenetlusotsus juhul, kui on Sotsiaalkindlustusametist taotletud.
  • Õppivatel isikutel koolitõend.
  • Puuet kinnitav dokument juhul, kui puue on määratud.

KES JA KUIDAS SAAB OSTA SOODUSTUSEGA ABIVAHENDEID?

Kui inimesel on vaja abivahendit, tuleb tal esmalt pöörduda oma perearsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi või rehabilitatsiooniasutuse poole, kes probleemi hinnates väljastab vajadusel vastava tõendi, millega tuleb pöörduda Sotsiaalkindlustusameti poole. Tõendi alusel saab abivajaja Sotsiaalkindlustusametist isikliku abivahendi kaardi. Sellega saab soodustingimustel inkontinentsitooteid, nahahooldusvahendeid või ortoose soetada nüüd ka Apotheka apteegist, kellel on Sotsiaalkindlustusametiga nimetatud abivahendite müümiseks kehtiv leping.
Soodustingimustel abivahendite ostmise õigus tuleneb Sotsiaalhoolekande seadusest.
Abivahend on toode või vahend, mille abil on võimalik ennetada tekkinud või kaasasündinud kahjustuse või puude süvenemist, kompenseerida kahjustusest või puudest tingitud funktsioonihäiret, parandada või säilitada füüsilist ja sotsiaalset iseseisvust ning tegevus- ja töövõimet.

NB! UUDIS!

Alates 01.01.2018 jõustus abivahendite määruse nr. 74 ja selle juurde kuuluva lisa „Abivahendite loetelu“ muudatus.

  • Muutusid naha kaitse- ja puhastamisvahendite hüvitamise tingimused. Nüüdsest on õigus nahahooldus- ning keha küürimise- ja pesemisvahendeid soetada vaid neil, kellele on määratud uriinipidamatuse tooted ning ta omab selleks vastavat tõendit.
  • Laiendati abivahendite tuvastajate ringi. Lisaks perearstidele, eriarstidele ja rehabilitatsioonimeeskondadele, on õigus abivahendeid määrata vastavalt oma pädevusele ja erialaspetsiifikale ka füsioterapeutidel ja tegevusterapeutidel, kuid seda tingimusel, et viimased töötavad tervishoiu- või rehabilitatsiooniteenust osutavas asutuses.
  • Positiivse erimenetlusotsuse korral ei ole abivajajal enam kohustust otsuses märgitud abivahendi soetamisel abivahendi väljastajale ette näidata tõendit või rehabilitatsiooni plaani.
  • 2018a. tõi kaasa ka mõnede abivahendite piirhinna muutuse ning uuendati ka suletud ISO-koodide nimistut. Vastavad parandused viidi sisse ka määruse nr. 74 juurde kuuluvale lisale „Abivahendite loetelu“.

Lisainfo ja Sotsiaalkindlustusameti teenindused ja kontaktandmed leiad siit!