Kasvajate geneetilise riski testid

Kasvajate geneetilise riski testid

KliendikaardigaKliendikaardiga 225,00 €

Hind 225,00 €

Duration20 minutit

Antegenes innovaatilised vähiriske hindavaid geenitestid võimaldavad anda personaliseeritud meditsiinilisi ja tervisekäitumise soovitusi vähktõve ennetamiseks ja selle võimaliku mõju vähendamiseks. Saadaval on nelja pahaloomulise kasvaja geneetilise eelsoodumuse testid: rinnavähk, eesnäärmevähk, jämesoolevähk ja naha melanoom ning paketid meestele ja naistele, mis mõlemad sisaldavad 3 testi.

 

  Hind
Kasvajate riski testid naistele (AnteCancerW) 225 eurot
Kasvajate riski testid meestele (AnteCancerM) 225 eurot
Rinnavähi geneetilise riski test naistele (AnteBC) 195 eurot
Eesnäärmevähi geneetilise riski test meestele (AntePC) 195 eurot
Jämesoolevähi geneetilise riski test kõigile (AnteCRC) 195 eurot
Melanoomi geneetilise riski test kõigile (AnteMEL) 195 eurot

Registreeri teenusele ja apteeker aitab sul testi läbi viia! Teenusele saab registreeruda valitud apteegis kohapeal või siinsamas internetis.

NB! Broneerimisvormile on märgitud maksimaalne hind, kuid teenuse lõplik hind sõltub kohapeal valitud testitüübist (vt. eespool olev tabel).

Vähemalt 1 tund enne testi tegemist ei tohi süüa, juua (v.a vett), suitsetada ega hambaid pesta.

Miks Antegenes testid?

Antegenes pakub innovaatilisi vähiriske hindavaid geeniteste ning annab nende põhjal personaliseeritud meditsiinilised ja tervisekäitumise soovitused vähktõve ennetamiseks ja võimaliku mõju vähendamiseks. Personaliseeritud soovitused on aluseks vähi täppisennetuse meditsiinilisteks tegevusteks. Täppisennetuse rakendamisel on võimalik vähendada vähi teket ja mõju ning saavutada pikem elu. Ennetavad geenitestid on mõeldud kõikidele täiskasvanutele.

Mis on kasvajate riski testid ja milleks neid kasutatakse?

Rinnavähi (ainult naistele), eesnäärmevähi (ainult meestele), jämesoolevähi ja melanoomi polügeense riskiskoori testid on geneetilised testid, mis hindavad Teie personaalset riski haigestuda nimetatud kasvajatesse, kasutades polügeense riskiskoori (PRS) metoodikat. Testide eesmärgiks on vähendada kasvajatest põhjustatud enneaegse suremuse riski läbi täpsema sõeluuringu ja teiste ennetusmeetmete. Testi ei saa kasutada vähkide diagnoosimiseks.

Mida geneetilise riski testid sisaldavad?

 • geneetiliste variantide kõrgtehnoloogilist analüüsi;
 • individuaalset vastava vähi polügeenset riskiskoori;
 • patsiendi haigestumise riski võrreldes ülejäänud populatsiooniga;
 • haigestumistõenäosuseid 10-aasta jooksul ning riskihinnanguid võrreldes keskmise geneetilise riskiga inimesega;
 • testi tulemuste tõlgendusi koos meditsiiniliste ja praktiliste soovitustega edasisteks uuringuteks ja tervisekäitumise valikuks.

Raporti vastuse saab 6 nädala jooksul pärast proovi jõudmist Antegenesi laborisse ning testi tulemused kantakse ka Tervise Infosüsteemi ja Patsiendiportaali (digilugu.ee).

Vajadusel saab tellida lisaks Antegenesi veebilehel arsti konsultatsiooni testi tulemuste täiendavaks selgitamiseks ja tõlgendamiseks.

Kellele on kasvajate geneetilise riski testid mõeldud?

 • Kasvajate riski testid naistele (AnteCancerW) - sisaldab rinnavähi, jämesoolevähi ja melanoomi geneetilise riski teste ning haigestumiste riskihinnangud koos arstlike soovitustega. Soovitatud Euroopa päritolu naistele vanuses 35-70 eluaastat.
 • Kasvajate riski testid meestele (AnteCancerM) – sisaldab eesnäärmevähi, jämesoolevähi ja melanoomi geneetilise riski teste ning haigestumiste riskihinnangud koos arstlike soovitustega. Soovitatud Euroopa päritolu meestele vanuses 40-70 eluaastat.
 • Rinnavähi geneetilise riski test naistele (AnteBC) - haigestumise riskihinnang koos arstlike soovitustega. Soovitatud Euroopa päritolu naistele vanuses 30-75 eluaastat.
 • Eesnäärmevähi geneetilise riski test meestele (AntePC) - haigestumise riskihinnang koos arstlike soovitustega. Soovitatud Euroopa päritolu meestele vanuses 40-70 eluaastat.
 • Jämesoolevähi geneetilise riski test kõigile (AnteCRC) - haigestumise riskihinnang koos arstlike soovitustega. Soovitatud Euroopa päritolu naistele ja meestele vanuses 40-75 eluaastat.
 • Melanoomi geneetilise riski test kõigile (AnteMEL) - haigestumise riskihinnang koos arstlike soovitustega. Soovitatud Euroopa päritolu naistele ja meestele vanuses 18-70 eluaastat.

Märkus: Test baseerub uuringutel, mis on läbi viidud valdavalt Euroopa päritoluga populatsioonidel.

Kõik testid on Terviseametis registreeritud in vitro diagnostikameditsiiniseadmed ja CE-märgisega.

Milline on testide metoodika?

Põsekaape materjalist kogutud DNA genotüpiseeritakse (Illumina Global Screening Array-24 v3.0 kiipi ja Illumina iSCAN sekvenaator). Geneetiliste andmete analüüsiks ja polügeensete riskiskooride arvutamiseks kasutatakse Antegenesi poolt välja arendatud tarkvara.

Antegenes testid hindavad inimese riski haigestuda vähki kasutades polügeensete riskiskooride tehnoloogiat, mis on välja töötatud ulatuslike rahvusvaheliste teadusuuringute alusel. Polügeenne riskiskoor on paljude genoomis esinevate üksikute geneetiliste variantide põhjal hinnatud arvutuslik näitaja, mis iseloomustab geneetilist eelsoodumust teatud haiguse jaoks.

Kasvajate riski testide baasiks olevad riskiskoorid (Mavaddat et al., 2019; Schumacher et al., 2018; Huyghe et al., 2019; Fritsche et al., 2019) on praktiliseks kasutamiseks kohandatud ja eraldi valideeritud Eesti Geenivaramu ja UK Biopanga anonüümsetel rahvastikuandmetel. Rinnavähi personaalse riskiskoori arvutamisel kasutatakse kokku 2803, eesnäärmevähi puhul 121, jämesoolevähi puhul 91 ning melanoomi riski arvutamisel 28 üksikut konkreetse kasvajaga seotud geneetilist varianti.

Kuidas testi tulemused saadakse, andmeid käideldakse ja inimesele edastatakse?

Inimese analüüsitav materjal edastatakse analüüsi läbiviivale laborile pseudonümiseeritult ehk iga inimene saab unikaalse koodi. See tähendab, et proovid tähistatakse koodiga, mis välistab inimese otsese isikutuvastuse.

Testid on arendatud välja OÜ Antegenes poolt. Andmeid töötleb vastutava töötlejana OÜ Antegenes ja nende volitatud töötlejad vastavalt kõikidele kohanduvatele seadustele ja regulatsioonidele  (https://antegenes.com/et/legaalne/privaatsustingimused/).

Teenuse tulemusena avatakse inimesele konto Antegenesi infosüsteemis MyAntegenes.

Antegenes on Eesti meditsiinilabor ja tervisetehnoloogia ettevõte, tegevusluba: L04685.

Rohkem infot https://antegenes.ee