SERETIDE DISKUS 100 INHAL PLV 50+100MCG/D 60D

Retseptiravim

14,25 €


Piirhind €6.6

Haigekassa 50% soodustusega €12.2

Haigekassa 75% soodustusega €11.17

Haigekassa 90% soodustusega €10.56

Haigekassa 100% soodustusega -


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Salmeterolum Fluticasonum
Toimeaine kogus
50 MCG/D
Ravimivorm / pakend
INHAL PLV
Kogus pakendis
60D

SERETIDE DISKUS 100
SERETIDE DISKUS 250
GlaxoSmithKline
Mitmeannuseline pulberinhalaator
Salmeterool, flutikasoon
INN. Salmeterolum, Fluticasonum
ATC-kood. R03AK82
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus. Plastmassist mitmeannuseline pulberinhalaator (MDPI) sisaldab
fooliumriba 60 korrapäraselt paigutatud ravimipesaga. Üks annus (1 ravimipesa) sisaldab 50 µg
salmeterooli (salmeteroolksinafoaadina) ja 100 µg flutikasooni (flutikasoonpropionaadina) või 50 µg
salmeterooli (salmeteroolksinafoaadina) 250 µg flutikasooni (flutikasoonpropionaadina).
Näidustused. Hingamisteede pöörduv obstruktiivne haigus, sealhulgas bronhiaalastma lastel ja
täiskasvanutel, kui samaaegne regulaarne ravi bronhodilataatori ja inhaleeritava glükokortikosteroidiga
on osutunud sobivaks.
Annustamine. SERETIDE’i manustatakse eranditult sissehingamise teel. Patsientidele tuleb selgitada,
et parima terapeutilise toime saavutamiseks tuleb ravimit manustada regulaarselt, seda ka sümptomite
puudumisel.
Arst peab regulaarselt hindama patsiendi seisundit, et tagada optimaalsete raviannuste kasutamine.
Annust tohib suurendada ainult arsti ettekirjutusel. Ravi tuleb alustada minimaalse efektiivse
annusega.
Annus tuleb valida lähtuvalt haiguse raskusest.
Inhalaatorist vabaneb pulber, mis hingatakse kopsudesse. Inhalaator avatakse ja see laetakse hoova
vinnastamisega. Seejärel pannakse huulik suhu ja huuled suletakse selle ümber. Pärast annuse
sissehingamist võib inhalaatori uuesti sulgeda. Inhalaatoril on indikaator, mis näitab, kui palju on
inhalaatoris allesjäänud annuseid.
Soovitatavad annused:
Täiskasvanud ja üle 12-aastased noorukid:
50 µg salmeterooli ja 100 µg flutikasoonpropionaati kaks korda ööpäevas
või
50 µg salmeterooli ja 250 µg flutikasoonpropionaati kaks korda ööpäevas
või
Üle 4-aastased lapsed:
50 µg salmeterooli ja 100 µg flutikasoonpropionaati kaks korda ööpäevas.
Puuduvad andmed ravimi kasutamise kohta alla 4-aastastel lastel.
Patsientide erigrupid: Vanuritel ja maksa- või neerupuudulikkusega patsientidel ei ole vaja annust
muuta.
Vastunäidustused. Ülitundlikkus ravimi komponentide suhtes.
Hoiatused. Hingamisteede pöörduva obstruktiivse haiguse ravis peab tavaliselt kasutama järk-järgulist
raviskeemi ning ravimi toimet tuleb jälgida, arvestades haiguse kliinilist pilti ja kopsufunktsiooni
näitajaid.
SERETIDE ei ole ette nähtud kasutamiseks ägedate astmahoogude korral, mille leevendamiseks vajab
patsient kiire- ja lühitoimelist inhaleeritavat bronhodilataatorit (nt salbutamooli). Patsiendile tuleb
selgitada, et hooravim peab tal kogu aeg käepärast olema.
Lühitoimeliste bronhodilataatorite annuse suurendamise vajadus ravi ajal näitab seisundi halvenemist.
Ootamatu ja progresseeruv astma halvenemine on potentsiaalselt eluohtlik ja sellisel juhul peab
patsiendi seisundit hindama arst. Kaaluda tuleb glükokortikosteroidide annuse suurendamist. Samuti
peab arst hindama patsiendi seisundit, kui kasutatav SERETIDE’i annus ei anna piisavat kontrolli
astma sümptomite üle. Sel juhul tuleb kaaluda täiendavat glükokortikosteroidravi ja infektsiooni korral
antibiootikumide manustamist.
Ravi SERETIDE’iga ei tohi lõpetada järsku.
Nagu ka teiste inhaleeritavate glükokortikosteroidide korral, tuleb ettevaatlik olla ravimi manustamisel
kopsutuberkuloosiga patsientidele.
Ettevaatusega tuleb SERETIDE’i manustada raske südame-veresoonkonna haiguse, hüpokaleemia ja
türeotoksikoosi korral.
Inhaleeritavate glükokortikosteroidide kasutamisel võivad tekkida süsteemsed toimed, eriti suurte
annuste pikaajalisel kasutamisel. Süsteemsete toimete teke on vähem tõenäoline kui suukaudsete
glükokortikosteroidide kasutamisel (vt Üleannustamine). Võimalikud süsteemsed toimed võivad olla
järgmised: neerupealiste supressioon, kasvupeetus lastel ja noorukitel, luutiheduse vähenemine,
katarakt ja glaukoom. Seetõttu on oluline, et inhaleeritava glükokortikoidi annust tiitritaks madalaima
efektiivse annuseni.
Erakorraliste ja plaaniliste stress-situatsioonide korral tuleks alati arvestada, et neerupealiste
vastusreaktsioon võib olla langenud ja kaaluda kortikoidravi vastavalt olukorrale (vt Üleannustamine).
Soovitatav on kasvu regulaarne jälgimine lastel, kes saavad pikaajalist ravi inhaleeritavate
glükokortikosteroididega.
Mõned patsiendid võivad olla inhaleeritavate glükokortikosteroidide suhtes tundlikumad kui teised.
Võimaliku neerufunktsiooni languse tõttu nõuab suu kaudu glükokortikosteroide tarvitavate
patsientide üleviimine inhaleeritavale flutikasoonpropionaadile erilist tähelepanu ning neerupealiste
funktsiooni regulaarset jälgimist.
Inhaleeritava flutikasoonpropionaadi kasutuselevõtmise järgselt peab süsteemse ravi ärajätmine olema
järk-järguline ning patsiendid võiksid endaga kaasas kanda hoiatuskaarti, millel on näidatud, et nad
vajavad stressiperioodidel täiendavat ravi.
On kirjeldatud eosinofiiliaga kulgevate haiguste (nt Churg-Straussi sündroom) ilmnemist. Otsest
põhjuslikku seost kindlaks tehtud ei ole.
Nagu ka teiste inhaleeritavate ravimite korral, võib inhaleerimise järgselt tekkida paradoksaalne
bronhospasm, mis väljendub hingelduse süvenemisena. SERETIDE’i manustamine tuleb koheselt
lõpetada, patsiendi seisundit hinnata ning vajadusel kasutada alternatiivset ravi.
SERETIDE sisaldab ühes annuses kuni 12,5 mg laktoosi. Selline annus ei tekita laktoosi talumatuse
korral tavaliselt probleeme.
Ettevaatlik peab olema patsientide SERETIDE-ravile üleviimisel, eriti siis, kui on põhjust arvata, et
eelnev süsteemne hormoonravi on kahjustanud neerupealiste funktsiooni.
Rasedus ja imetamine. Ravimite kasutamine raseduse ja imetamise ajal tuleb kõne alla vaid juhul,
kui oodatav kasu emale on suurem kui võimalikud ohud lootele.
Salmeteroolksinafoaadi ja flutikasoonpropionaadi kasutamise kohta raseduse ja imetamise ajal
puuduvad piisavad andmed.
Loomadel läbi viidud reproduktiivsusuuringutes täheldati teatud toimet lootele ß-2-adrenoretseptorite
agonisti ja glükokortikosteroidi süsteemsel kasutamisel suurtes annustes (kas monoteraapiana või
kombineeritult).
Laialdane kliiniline kogemus nende ravimite kasutamisel on näidanud, et terapeutiliste annuste
manustamisel salmeteroolksinafoaat ja flutikasoonpropionaat nimetatud toimet ei avalda.
Pärast salmeterooli ja flutikasoonpropionaadi terapeutiliste annuste inhaleerimist on nende
kontsentratsioonid plasmas väga madalad. Sellest tulenevalt on nende kontsentratsioonid madalad ka
rinnapiimas. Seda toetavad loomadel läbi viidud uuringud laktatsiooni ajal, mille käigus täheldati
piimas madalaid ravimi kontsentratsioone. Puuduvad uuringuandmed ravimi eritumise kohta
rinnapiima naistel.
Kõrvaltoimed. Kuna SERETIDE sisaldab nii salmeterooli kui flutikasoonpropionaati, võivad tekkida
mõlema ühendiga seotud kõrvaltoimed. Kahe ühendi samaaegsel manustamisel ei ole täheldatud
täiendavate kõrvaltoimete lisandumist.
Salmeterooli ja flutikasoonpropionaadiga seotud kõrvaltoimed on toodud allpool.
Salmeterool: on täheldatud tüüpilisi ß-2-adrenoretseptorite agonisti manustamisega kaasnevaid
kõrvaltoimeid (treemor, südamepekslemine ja peavalu), kuid need nähud on mööduvad ja taanduvad
regulaarse ravi puhul. Mõnedel patsientidel võivad tekkida südame rütmihäired (sealhulgas kodade
virvendus, supraventrikulaarne tahhükardia ja ekstrasüstolid).
Samuti on kirjeldatud artralgiat, müalgiat, lihaskrampe ja ülitundlikkusreaktsioone, sealhulgas
nahalöövet, suu-neeluruumi turset ja angioödeemi.
Flutikasoonpropionaat: mõnel patsiendil tekib hääle kähisemine ning suuõõne ja neelu kandidoos.
Sellisel juhul peab vahetult pärast inhalaatori kasutamist suud veega loputama. Sümptomaatilist
kandidoosi võib ravida lokaalsete seentevastaste ravimitega, jätkates samal ajal ravi SERETIDE’iga.
Kirjeldatud on naha ülitundlikkusreaktsioone. Üksikutel juhtudel on esinenud suu-neeluruumi ja näo
turse.
Võimalikeks süsteemseteks kõrvaltoimeteks on neerupealiste pärssimine, kasvupeetus lastel ja
noorukitel, luu mineraalse tiheduse vähenemine, katarakt ja glaukoom.
Kliiniliste uuringute käigus sagedamini täheldatud kõrvaltoimed olid järgmised: hääle
kähisemine/düsfoonia, neelu ärritusnähud, peavalu, suuõõne ja neelu kandidoos ning
südamepekslemine.
Koostoimed. Kuigi SERETIDE’i kontsentratsioon plasmas on väga madal, ei saa välistada
koostoimete võimalust teiste ainete või CYP 3A4-inhibiitoritega.
Hingamisteede pöörduva obstruktsiooni korral ei tohi määrata mitteselektiivseid ega selektiivseid ß-
adrenoblokaatoreid. Neid tohib kasutada vaid äärmisel vajadusel.
Üleannustamine. Olemasolevad andmed SERETIDE´i, salmeterooli ja/või flutikasoonpropionaadi
üleannustamise kohta on toodud allpool.
Salmeterooli üleannustamise nähtudeks on treemor, peavalu ja tahhükardia. Eelistatav antidoot on
mõni kardioselektiivne ß-adrenoblokaator. Patsiendil, kellel on esinenud bronhospasm, tuleb
kardioselektiivsete ß-adrenoblokaatoritega olla ettevaatlik. Kui SERETIDE-ravi jäetakse ära ß-
adrenoblokaatori üleannustamise tõttu, tuleb kaaluda sobiva hormoonasendusravi rakendamist.
Suuremate kui lubatud flutikasoonpropionaadi annuste inhaleerimine võib põhjustada hüpotaalamusehüpofüüsi-
neerupealiste telje ajutist pärssumist. See ei nõua tavaliselt erakorraliste ravimeetmete
rakendamist, kuna neerupealiste funktsioon taastub tavaliselt mõne päevaga.
Lubatust suuremate SERETIDE´i annuste pikaajaline kasutamine võib põhjustada neerupealiste
funktsiooni märkimisväärse pärssumise. Väga harvadel juhtudel on teatatud neerupealiste koore
ägedast puudulikkusest ning seda peamiselt lastel, kellele on pikaajaliselt (mõned kuud või aastad)
manustatud lubatust suuremaid annuseid; sümptomitena on muuhulgas tekkinud hüpoglükeemia koos
teadvushäiretega ja/või krampidega. Neerupealiste koore äge puudulikkus võib vallanduda järgmistes
situatsioonides: traumad, operatsioonid, infektsioonid või inhaleeritava flutikasoonpropionaadi
komponendi annuste kiire langetamine.
SERETIDE´i lubatust suuremate annuste manustamine pole soovitatav. Oluline on ravi regulaarne
ülevaatus ja annuse tiitrimine minimaalse efektiivse annuseni (vt Annustamine).
Farmakoloogilised omadused. Toimemehhanism.
SERETIDE sisaldab salmeterooli ja flutikasoonpropionaati, millel on erinevad toimemehhanismid.
Salmeterool: salmeterool on kestva toimega (12 tundi) selektiivne ß-2-adrenomimeetikum.
Salmeterool avaldab efektiivset toimet histamiinist põhjustatud bronhokonstriktsiooni korral ja
bronhide lõõgastus püsib kauem (vähemalt 12 tundi) kui lühitoimeliste ß-2-adrenomimeetikumide
tavaliste annuste kasutamisel.
Flutikasoonpropionaat: inhaleeritav flutikasoonpropionaat avaldab terapeutilistes annustes
glükokortikosteroididele iseloomulikku põletikuvastast toimet kopsudesse, vähendades
astmasümptomeid ja ägenemisi, omamata süsteemsele manustamisele iseloomulikke kõrvaltoimeid.
Flutikasoonpropionaadi pideval kasutamisel jääb neerupealiste hormoonide ööpäevane produktsioon
normi piiresse, seda isegi suurimate soovitatud annuste kasutamisel. Teistelt inhaleeritavatelt
steroididelt flutikasoonile ülemineku järgselt paraneb neerupealiste hormoonide ööpäevane
produktsioon järk-järgult vaatamata suukaudsete steroidide intermitteeruvale kasutamisele, seega
inhaleeritava flutikasoonpropionaadi kasutamisel taastub normaalne neerupealiste funktsioon.
Stimulatsioontestid on näidanud, et pideval inhaleeritava flutikasoonpropionaadi kasutamisel püsib ka
neerupealiste reserv normaalsena. Tuleb meeles pidada, et märkimisväärseks ajaks võib siiski püsima
jääda eelnevast ravist tingitud neerupealiste reservi kahjustus.
Puuduvad tõendid selle kohta, et salmeterooli ja flutikasoonpropionaadi koosmanustamine
inhalatsiooni teel mõjutaks nimetatud komponentide farmakokineetikat. Seetõttu on mõlema
komponendi farmakokineetikat kirjeldatud eraldi.
Salmeterool: salmeterool avaldab lokaalset toimet kopsukoesse ning seetõttu ei ole selle
kontsentratsioon seerumis määrava tähtsusega. Salmeterooli farmakokineetika kohta on andmed
puudulikud, kuna inhaleeritava terapeutilise annuse puhul on ravimi kontsentratsioon seerumis madal
(ligikaudu 200 pg/ml või vähem.
Flutikasoonpropionaat: ravimi manustamisel inhalatsiooni teel on flutikasoonpropionaadi absoluutne
süsteemne biosaadavus 10…30%, sõltuvalt kasutatud inhalaatorist. Flutikasoonpropionaadi
imendumine vereringesse toimub peamiselt kopsude kaudu ning on esialgu kiire, seejärel aga kestvam.
Ülejäänud osa annusest võib alla neelata, kuid selle roll süsteemses toimes on minimaalne vähese
vesilahustuvuse ja esmase maksapassaai läbimise tõttu, mille tulemuseks on biosaadavus alla 1%.
Süsteemne toime suureneb lineaarselt inhaleeritava annuse suurendamisega. Flutikasoonpropionaati
iseloomustab kiire plasma kliirens (1150 ml/min), suur jaotusmaht (ligikaudu 300 l) ja terminaalne
poolväärtusaeg umbes 8 tundi. Seonduvus plasmavalkudega on suhteliselt suur (91%). Flutikasoon-
propionaadi eliminatsioon süsteemsest vereringest on väga kiire. See metaboliseeritakse suures osas
tsütokroom P450 ensüümi CYP3A4 poolt inaktiivseks karboksüülderivaadiks.
Flutikasoonpropionaadist eritub neerude kaudu muutumatul kujul alla 0,2% ja alla 5% metaboliidina.
Ettevaatlik peab olema ravimi samaaegsel manustamisel teiste CYP3A4-inhibiitoritega, kuna
flutikasoon-propionaadi toime võib tugevneda.
Abiained. Laktoos.
Säilitamine ja kõlblikkusaeg. Temperatuuril alla 30 °C, niiskuse ja valguse eest kaitstult, 18 kuud.
Pakend. SERETIDE DISKUS mitmeannuseline pulberinhalaator, 60 annust.
Müügiloa hoidja
Glaxo Group Ltd.
Greeford
Middlesex, UB6 0NN
Suurbritannia Ühendatud Kuningriik.
Müügiloa number
SERETIDE DISKUS 100: 272599
SERETIDE DISKUS 250: 272499
Esimese müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev
27. august 1999
Ravimpreparaadi omaduste kokkuvõtte (osalise) kaasajastamise kuupäev
Mai 2003

Info - 09.10.03 (SPC)

Küsi apteekrilt