RILUTEK TBL 50MG N56

Retseptiravim

225,62 €

4,03 €/tk


Piirhind €225.62

Haigekassa 50% soodustusega €114.06

Haigekassa 75% soodustusega -

Haigekassa 90% soodustusega -

Haigekassa 100% soodustusega €2.5


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Riluzolum
Toimeaine kogus
50 MG
Ravimivorm / pakend
TBL
Kogus pakendis
N56

RILUTEK®
Riluzole

RILUTEK®-i üldised omadused.
MIS ON RILUTEK®?
RILUTEK®-i aktiivne toimeaine on rilusool. RILUTEK® on valge kapslikujuline kaetud tablet, mis sisaldab 50 mg rilusooli.
Iga tablet sisaldab järgmisi koostisosi:
sisu: veetustatud kahevalentne kaltsiumfosfaat, mikrokristalliline tselluloos, kolloidaalne räni, magneesium stearaat, ristsidemetega karboksüülmetüültselluloos naatrium (kroskarmelloos naatrium);
kate: hüdroksü-propüülmetüül-tselluloos, Makrogool 6000, titaandioksiid.
RILUTEK®-i pakendis on 4 blisterlehte, igas lehes 14 tabletti.
KES ON RILUTEKI® MÜÜGILOA HOIDJA?
Aventis Pharma International SA
20 avenue Raymond Aron.
92165 Antony Cedex
Prantsusmaa
KES ON MÜÜGILOA HOIDJA ESINDAJA EESTIS?
Aventis Pharma International SA
Olevimägi 16 10123 Tallinn
KES TOODAB RILUTEKI®?
Aventis Pharma (Nenagh) Limited,
Lisbunny Industrial Estate,
Nenagh,
Co. Tipperary,
Iirimaa
Millisel näidustusel RILUTEK®-i kasutatakse?
RILUTEK® kirjutatakse välja arsti poolt kui Teil esineb närvisüsteemi haigus, mis vähendab lihasjõudu ehk amüotroofiline lateraalskleroos (ALS).
Teie arst selgitab põhjalikult, miks Teile see ravim välja kirjutati.
Millisel juhul RILUTEK®-i ei tohi kasutada?
RILUTEK®-i ei tohi kasutada:
n kui Teil on esinenud allergilist reaktsiooni selle suhtes või mõne tableti komponendi suhtes.
n kui Teil esineb maksa kahjustusi või
n kui Te olete rase või toidate rinnaga.
Ohud ja ettevaatust nõudvad olukorrad.
Te peaksite kindlasti rääkima oma arstile, kui Teil on esinenud maksahaigusi, sest sellisel juhul võib-olla RILUTEK® ei sobi Teile.
Võib esineda maksaensüümide taseme tõusu (transaminaas) vereseerumis. Arstil tuleb teha Teile ravi jooksul regulaarselt vereproove ja vajadusel võtta tarvitusele abinõusid.
Vere valgeliblede arv võib väheneda (need on väga tähtsad nakkuse vastu võitlemiseks). Juhul kui Teil tõuseb palavik, tuleb Teil koheselt kutsuda arst.
KAS VÕIB KASUTADA RILUTEK®-I RASEDUSE JA RINNAGA TOITMISE AJAL.
Kui Te olete rase või arvate end rase olevat, ei tohi RILUTEK®-I kasutada.
Te ei tohi võtta RILUTEK®-I, kui toidate last rinnaga.
KUI TE ARVATE, ET OLETE RASE VÕI VÕITE RASEDAKS JÄÄDA, SIIS ARUTAGE SEDA OMA ARSTIGA. SAMUTI ARUTAGE ARSTIGA LÄBI KUI SOOVITE LAST RINNAGA TOITA.
KAS VÕIB KASUTADA RILUTEK®-I KOOS TEISTE RAVIMITEGA?
Kui te kasutate teisi ravimeid, rääkige sellest oma arstile ENNE kui hakkate kasutama RILUTEK®-I.
Kui Te mingil põhjusel lähete arsti juurde (näiteks hambaarst) või satute haiglasse, öelge arstile, et kasutate
KAS VÕIB JUHTIDA AUTOT VÕI TÖÖTADA MASINATEGA?
Kui teil esineb peapööritust või uimasust RILUTEK®-I kasutamise ajal, siis EI TOHI juhtida autot ega töötada masinatega.
RILUTEK®-I kasutamine.
Milline on RILUTEK®-i annus?
Soovitatud kogus, mis Te peaksite võtma, on üks RILUTEK®-i tablett kaks korda päevas.
RILUTEK® on mõeldud suukaudseks manustamiseks, regulaarselt ühel ja samal kellaajal (hommikul ja õhtul) iga päev.
Kui Te unustate ravimit võtta, võtke järgmine tablett nagu algselt oli planeeritud.
MIS VÕIB JUHTUDA, KUI TE VÕTATE ROHKEM RILUTEK®-i KUI ARST TEILE MÄÄRAS?
Annuse suurendamine üle kahe tableti päevas ei suurenda toimet. See võib aga esile tuua rohkem kõrvaltoimeid.
Kas RILUTEK®-il on kõrvaltoimeid?
Ravim võib põhjustada soovimatuid toimeid (nimetatakse kõrvaltoimeteks) ja arst selgitab neid Teile.
Rohkem levinud kõrvaltoimed RILUTEK®-I puhul on väsimus, seedehäired, ja mõnede maksaensüümide taseme tõus (transaminaas).(vt. Ohud ja ettevaatust nõudvad olukorrad)
Teised kõrvaltoimed esinevad harvem: kõhuvalu, peavalu, südame pekslemine, peapööritus, unisus või allergiline reaktsioon.
Võib esineda vere valgeliblede arvu vähenemist. (Need on vajalikud nakkuse vastu võitlemiseks) (vt. Ohud ja ettevaatust nõudvad olukorrad)
RILUTEK®-I puhul võib esineda veel soovimatuid kõrvaltoimeid, mida siin ei kirjeldata.
KUI TE MÄRKATE MINGEID MUUTUSI OMA TERVISLIKUS SEISUNDIS RILUTEK®-I KASUTAMISE AJAL, SIIS RÄÄKIGE SELLEST OMA ARSTILE.
Kuidas RILUTEK®-i säilitada?
RILUTEK® -i tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas.
Ära kasuta ravimit peale säilivusaja lõppu. Säilivusaja lõpp on märgitud karbile.
Millal on see kasutamisõpetus patsiendile koostatud?
Kasutamisõpetus on koostatud veebruaris 1996.

Info - tootja esindajalt 12.04.02
Küsi apteekrilt