Korduma kippuvad küsimused ravimite personaalse pakendamise kohta

Kas saan teenust tellida ka kellelegi teisele, näiteks enda vanematele?

Jah, hoolitsedes oma lähedase või tuttava ravimite eest, saab personaalse pakendamise teenust tema eest tellida. Eelnevalt tuleks teenusele üleminek lähedasega läbi arutada ning ennast kindlasti kurssi sellega, milliseid ravimeid ja kuidas patsient kasutab.

Kas personaalselt pakendatud ravimeid saab tellida ka läbi Apotheka e-apteegi?

Kuna personaalselt pakendatud ravimeid ei tohi hetkel posti teel kohale toimetada, ei saa personaalselt pakendatud ravimeid läbi e-apteegi tellida. Küll aga saab Apotheka e-apteegi kaudu edastada oma teenusega liitumise soovi ja kontaktandmed ning seejärel võtab apteeker Teiega juba ise ühendust.

Miks peab teenusega liitumisel lepingu sõlmima?

Leping on kasulik eelkõige kliendile – selles kirjeldatakse täpsemalt apteekri kohustused personaalse pakendamise teenuse osutamisel. Teenusega liitumisel on apteekril ülevaade sellest, kui kauaks Teil ravimeid jätkub ja selle alusel saab apteeker aegsasti kontrollida, et järgmise tellimuse täitmiseks oleks vajalikud retseptid õigel ajal olemas. Lepingu saab soovi korral igal ajal lõpetada ning mingeid kohustusi lepingu lõpetamisega ei kaasne. 

Millised kohtustused kaasnevad lepinguga ja teenusega liitumisel?

Kliendi ainus kohustus on tasuda personaalselt pakendatud ravimite väljastamisel esitatud arve eest. Samuti on vajalik hoida apteekrit kursis infoga, mis puudutab muudatusi raviplaanis.

Kuidas ja millal saab lepingu sõlmida?

Leping tuleb allkirjastada enne esimese tellimuse kinnitamist. Lepingu saab sõlmida kas apteegis kohapeal või digiallkirjastatuna e-kirja teel.

Kuidas saab lepingu lõpetada?

Lepingu saab soovi korral igal ajal lõpetada ning mingeid kohustusi lepingu lõpetamisega ei kaasne.

Kuidas toimub pakendatud ravimite eest tasumine?

Peale seda, kui ravimid on pakendatud, väljastab apteeker e-posti teel Teile arve-saatelehe, mille alusel saab ravimite eest tasuda ülekandega. Peale igat pakendamisperioodi algust ehk iga kahe kuu tagant väljastab apteeker koos ravilehega ka ravimite arve-saatelehe, kus on kajastatud antud perioodiks pakendatud ravimite kogused, preparaatide nimetused, soodusmäärad jne.

Retseptiravimite hinnad on fikseeritud ning nende hinnad on samasugused üle Eesti, nii ka antud teenusega liitudes. Retseptiravimitele kehtivad tavapärased Haigekassa soodusmäärad. Käsimüügiravimitele ja toidulisanditele rakenduvad igakuised Apotheka kliendikaardi soodustused. Ravimite maksumusele lisandub vaid pakendamise teenustasu vastavalt apteegi hinnakirjale. See lisatakse pakendatud ravimite arvele.

Tasuda tuleb vaid pakendatud ravimite eest, mille klient on tellinud ja mis on tema jaoks juba pakendatud. See tähendab, et kui tavalises ravimkarbis on näiteks 100 tabletti, kuid ravim pakendatakse kaheks kuuks, tuleb tasuda 60, mitte 100 tableti ehk terve karbi eest. See aitab hoida raviarved kuude lõikes ühtlasemad

Kas personaalne konsultatsioon apteekriga on vajalik?

Jah, ravimitega seotud konsultatsioon ning raviskeemi jälgimine apteekrite poolt on ravimite personaalse pakendamise teenuse üks oluline osa. Konsultatsiooni ajal koostab apteeker täpse ülevaate ravimitest, mida Te regulaarselt tarvitate, ning annab vajadusel soovitusi ravimite ohutuks ja õigeks kasutamiseks. Sellega tagame, et ravimid on pakendatud täpselt arsti soovituste järgi ning raviskeem on võimalikult tõhus ja ohutu. Konsultatsioon on seega Teile vajalik ja kasulik, kuid selleks ei pea tingimata apteeki kohale tulema – soovi korral saab apteekriga oma ravimitega seotud küsimused läbi arutada ka telefoni või e-kirja teel.

Kas konsultatsioonile peab kindlasti tulema patsient ise?

Kui Te hoolitsete oma pereliikme või tuttava ravimite eest, saate personaalse pakendamise teenust tema eest tellida ja tema ravimitega seotud küsimused apteekriga läbi arutada. Eelnevalt tuleb ennast kindlasti kurssi sellega, milliseid ravimeid ja kuidas patsient kasutab.

Mida pean konsultatsioonile tulles teadma?

Konsultatsioonile tulles:

  • Võtke kaasa või märkige üles kõik ravimid, vitamiinid ja muud tabletid, mida Te pidevalt kasutate;
  • Kui perearst või eriarst on Teile kirjutanud ravimite kasutamise lehe (raviplaani), võtke see samuti kaasa;
  • Mõelge läbi, kas Teil on ravimite kohta küsimusi või muresid, mida soovite apteekriga arutada. Kuna kontakt apteekriga jääb regulaarseks, ei ole vaja muretseda, kui mõni oluline küsimus kohe ei meenu - apteekrid on Teie jaoks kättesaadavad ka edaspidi;
  • Lugege võimalusel läbi personaalse pakendamise teenusega liitumise leping ja pange kirja küsimused, mis Teil tekivad; 
  • Tulge apteeki kokkulepitud ajal ja varuge vestluseks umbes 45 minutit;
  • Kui soovite teenust tellida oma lähedasele või tuttavale, arutage need küsimused eelnevalt temaga läbi ja pange kirja, milliseid ravimeid ta tarvitab.
  • Oluline on ka teada, kui kauaks kodus olemas olevaid ravimeid jätkub – selle alusel saab apteekriga kokku leppida, mis kuupäevast alates on mõistlik üle minna personaalselt pakendatud ravimitele.

Kas konsultatsioon peab toimuma apteegis kohapeal või saab suhelda ka telefoni või e-kirja kaudu?

Apteekriga saab konsulteerida ka telefoni või e-posti teel. Selleks helista telefonil +372 614 7000 või saada e-kiri jaendamine@apotheka.ee. Apteekriga saab kokku leppida just Teile sobivaima suhtlusvormi.

Kas personaalse pakendamise jaoks ise ravimid apteeki tooma?

Ravimeid ei ole vaja eelnevalt välja osta ega apteeki tuua – kodust kaasa võetud ravimeid ei tohi apteek vastu võtta ega pakendada. Tellimuse koostamiseks kasutab apteek oma laos olevaid ravimeid, jaendades need eelenvalt nö. tavapakenditest välja. Ravimite pakendamiseks ja tellimuse vormistamiseks peavad kõikidele retseptiravimitele olema kehtivad retseptid.

Kas pakendada saab ka vitamiine ja toidulisandeid?

Jah, apteek pakendab nii vitamiine kui ka toidulisandeid. Konkreetsete preparaatide osas saab kõik küsimused eelnevalt apteekriga läbi arutada. 

Kas ravimeid on võimalik kohale toimetada posti teel või kulleriga?

Hetkel ei ole personaalselt pakendatud ravimite posti teel saatmine lubatud, samuti ei ole võimalik pakendatud ravimeid kohale toimetada kulleriga ega tarnida pakiautomaatidesse. Küll aga saab pakendatud ravimid kätte enamikest Apotheka apteekidest isikut tõendava dokumendi alusel. Kui ravimid on pakendatud, annab apteeker sellest Teile teada ning ravimite apteeki jõudmisel saadetakse ka vastav teavitus SMS-i teel. Kättesaamise viisi ja asukoha saab enne tellimuse vormistamist apteekritega eelnevalt kokku leppida. Pakendatud ravimitele saab järele tulla ka Netiapteegi Vae Haruapteeki kohapeale (Vae 16, Laagri).

Kas ravimid pakendatakse alati kaheks kuuks korraga?

Ravimid kirjutatakse retseptile reeglina kaheks kuuks vajalikus koguses ja teetõttu pakendatakse ka ravimid üldjuhul kaheks kuuks. Apteek saab pakendada ka lühemaks perioodiks, kuid peale pakendamist peab apteek retsepti realiseerima ja sama retsepti ei saa enam hiljem kasutada. Juhul, kui mõni ravim on välja kirjutatud lühemaks perioodiks, siis pakendab apteek selle ravimi täpselt nii, nagu raviplaan ette näeb.

Ravimid on pakendatud läbipaistvatesse pakenditesse. Kas nad ei kaota nii oma toimet?

Pakendid on hermeetiliselt suletud ja ravimlindi hoiustamiseks antakse kliendile esimese tellimusega kaasa valguse eest kaitsev karp, seega on ravimi kvaliteedi säilimine tagatud. Hoidke personaalseid pakendeid alati selleks ette nähtud karbis eemal otsesest päikesevalgusest. Samuti hoolitsege selle eest, et ravimid oleksid laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ravimite pakendamisel jälgib apteek rangeid kvaliteedinõudeid, mis tagavad pakendatud ravimite kvaliteedi säilimise. Samasugust teenust ja pakendamisviisi on mujal Euroopas kasutatud juba üle 20 aasta ja selle aja jooksul on pakendite sobivust põhjalikult kontrollitud.