Korduma kippuvad küsimused ravimite personaalse pakendamise kohta

Kas saan teenust tellida ka kellelegi teisele, näiteks enda vanematele?

Jah, hoolitsedes oma lähedase või tuttava ravimite eest, saab personaalse jaendamise (pakendamise) teenust ka temale tellida. Eelnevalt tuleb teenusele üleminek lähedasega läbi arutada ning viia ennast kurssi, milliseid ravimeid ja millise raviskeemiga teie lähedane kasutab.

Kas personaalselt pakendatud ravimeid saab tellida ka läbi Apotheka e-apteegi?

Kuna kõiki personaalselt pakendatud ravimeid ei tohi posti teel kohale toimetada, ei saa personaalselt pakendatud ravimeid läbi e-apteegi tellida. Küll aga saab Apotheka e-apteegi kaudu edastada teenusega liitumise soovi ja kontaktandmed ning seejärel võtab apteeker teiega juba ise ühendust.

Miks peab teenusega liitumisel lepingu sõlmima?

Lepingu sõlmimise nõue tuleneb õigusaktist ning see on kasulik eelkõige kliendile – selles kirjeldatakse täpsemalt apteegi kohustused personaalse pakendamise teenuse osutamisel,  teenusega hõlmatud ravimid ning teenuse osutamise tingimused. Teenusega liitumisel tekib apteekril ülevaade sellest, milliseks perioodiks ravimeid jätkub ja selle alusel saab apteeker aegsalt kontrollida, et järgmiseks perioodiks vajalikud retseptid oleksid õigel ajal olemas. Lepingu saab soovi korral igal ajal etteteatamisega lõpetada ning mingeid täiendavaid kohustusi sellega ei kaasne. 

Millised kohtustused kaasnevad lepinguga ja teenusega liitumisel?

Kliendi peamine kohustus on tasuda personaalselt pakendatud ravimite ja teenuse eest. Samuti on vajalik hoida apteekrit kursis infoga, mis puudutab muudatusi raviplaanis.

Kuidas saab lepingu sõlmida?

Leping tuleb allkirjastada enne esimese tellimuse kinnitamist. Lepingu saab sõlmida kas apteegis kohapeal või digiallkirjastada ja edastada e-kirja teel.

Kuidas saab lepingu lõpetada?

Lepingu saab soovi korral igal ajal 30-päevase etteteatamisega lõpetada ning mingeid teisi piiranguid lepingu lõpetamisega ei kaasne.

Kuidas toimub pakendatud ravimite eest tasumine?

Peale seda, kui ravimid on pakendatud, väljastab apteeker e-posti teel teile arve-saatelehe, mille alusel saate tasuda ülekandega.

Retseptiravimite hinnad on üle Eesti ühetaolised, ravim ühikuhinnad ei muutu teenusega liitudes. Samuti kehtivad teenuse raames väljastatavatele retseptiravimitele tavapärased Haigekassa soodustused. Mitmetele käsimüügiravimitele ja toidulisanditele rakenduvad igakuiselt Apotheka kliendikaardi soodustused, mida klient saab kasutada ka personaalse jaendamise teenuse raames. Ravimite ja toidulisandite maksumusele lisandub pakendamise teenustasu vastavalt apteegi hinnakirjale, mis lisatakse teile esitatavale arvele.

Teenuse raames tasute vaid pakendatud ravimite eest, mis on raviskeemi kohaselt apteegi poolt pakendatud. See tähendab teatud kokkuhoidu, sest klient peab välja ostma ainult vajaliku koguse ravimeid. Näiteks kui  ravimikarbis on 100 tabletti, mida tuleb manustada 1 tablett päevas ning ravim pakendatakse kaheks kuuks vajalikus koguses, tuleb kliendil tasuda 60, mitte 100 tableti ehk terve karbi eest. Selline lahendus aitab hoida ravimikulud kuude lõikes ühtlased. Peale iga pakendamisperioodi algust ehk kord kahe kuu jooksul väljastab apteeker kliendile koos ravilehega ka ravimite arve-saatelehe, kus on kajastatud antud perioodiks pakendatud ravimite kogused, preparaatide nimetused, soodusmäärad jm vajalik info.

Kas personaalne konsultatsioon apteekriga on vajalik?

Jah, ravimitega seotud konsultatsioon ning raviskeemi järgimine apteekrite poolt on ravimite personaalse pakendamise teenuse üks oluline osa. Konsultatsiooni ajal koostab apteeker täpse ülevaate ravimitest, mida teie või teie lähedane regulaarselt tarvitate/tarvitab, ning annab vajadusel soovitusi ravimite ohutuks ja õigeks kasutamiseks, sh kontrollitakse kõigi ravimite koostoimeid ning koostöös arstiga saate vajadusel teha raviskeemi(de)s muudatusi. Sellega tagame, et ravimid on pakendatud täpselt arsti soovituste järgi ning raviskeem on võimalikult tõhus ja ohutu. Konsultatsioon on seega teile vajalik ja kasulik, kuid selleks ei pea tingimata apteeki kohale tulema – soovi korral saab apteekriga oma ravimitega seotud küsimused läbi arutada ka telefoni või e-kirja teel.

Kas konsultatsioonile peab kindlasti tulema patsient ise?

Kui te hoolitsete oma pereliikme või tuttava ravimite eest, saate personaalse pakendamise teenust tema eest tellida ja tema ravimitega seotud küsimused apteekriga ise patsiendi asemel läbi arutada. Eelnevalt tuleb ennast kurssi viia sellega, milliseid ravimeid ja millise raviskeemiga patsient kasutab.

Mida pean konsultatsioonile tulles teadma?

Konsultatsioonile tulles:

  • Võtke kaasa või märkige üles kõik ravimid, vitamiinid ja muud tabletid (mineraalaineid, ensüümid, probiootikumid jm), mida teie või teie lähedane pidevalt kasutate/kasutab;
  • Kui perearst või eriarst on teile kirjutanud ravimite kasutamise lehe (raviplaani), võtke see samuti kaasa;
  • Mõelge läbi, kas teil on ravimite kohta küsimusi või muresid, mida soovite apteekriga arutada. Kuna kontakt apteekriga jääb regulaarseks, ei ole vaja muretseda, kui mõni oluline küsimus kohe ei meenu - apteekrid on teie jaoks kättesaadavad ka edaspidi;
  • Lugege võimalusel läbi personaalse pakendamise teenusega liitumise leping ja pange kirja küsimused, mis teil tekivad; 
  • Tulge apteeki kokkulepitud ajal ja varuge vestluseks umbes 45 minutit;
  • Kui soovite teenust tellida oma lähedasele või tuttavale, arutage need küsimused eelnevalt temaga läbi ja pange kirja, milliseid ravimeid ja teisi preparaate teie lähendane või tuttav tarvitab;
  • Oluline on ka teada, kui kauaks raviskeemist tulenevalt kodus olemasolevaid ravimeid jätkub – selle alusel saab apteekriga kokku leppida, millisest kuupäevast alates on võimalik ja mõistlik üle minna personaalselt pakendatud ravimite kasutamisele.

Kas konsultatsioon peab toimuma apteegis kohapeal või saab suhelda ka telefoni või e-kirja kaudu?

Apteekriga saab konsulteerida ka telefoni või e-posti teel. Selleks helistage telefonil (+372) 614 7000 või saatke e-kiri jaendamine@apotheka.ee. Apteekriga saate kokku leppida just teile sobivaima suhtlusvormi.

Kas personaalse pakendamise jaoks peab ise ravimid apteeki tooma?

Ravimeid ei ole vaja eelnevalt välja osta ega apteeki tuua – kodust kaasa võetud ravimeid ei tohi apteek vastu võtta ega pakendada. Tellimuse koostamiseks kasutab apteek oma laos olevaid ravimeid, jaendades need eelnevalt originaalpakenditest välja. Ravimite pakendamiseks ja tellimuse vormistamiseks peavad kõikidele retseptiravimitele olema kehtivad retseptid.

Kas pakendada saab ka vitamiine ja teisi toidulisandeid?

Jah, apteek pakendab nii vitamiine kui ka teisi toidulisandeid. Konkreetsete preparaatide osas saab kõik küsimused eelnevalt apteekriga läbi arutada. 

Kas ravimeid on võimalik kohale toimetada posti teel või kulleriga?

Personaalselt pakendatud ravimite posti teel saatmine ei ole lubatud, samuti ei ole võimalik pakendatud ravimeid kohale toimetada kulleriga ega tarnida pakiautomaatidesse. Küll aga saab apteekril paluda saata pakendatud ravimid mõnda teise Apotheka apteeki ning saada vastav saadetis kätte enamikest Apotheka apteekidest isikut tõendava dokumendi alusel. Kui ravimid on pakendatud, annab apteeker sellest teile teada ning ravimite apteeki jõudmisel saadetakse teile teavitus SMS-i teel. Kättesaamise koha saab enne tellimuse vormistamist apteekriga kokku leppida. Pakendatud ravimitele saab järele tulla ka ravimite personaalse pakendamise teenust osutavasse apteeki, milleks on Netiapteegi Vae Haruapteek (Vae 16, Laagri, Saue vald).

Kas ravimid pakendatakse alati kaheks kuuks korraga?

Ravimid kirjutatakse retseptile reeglina kaheks kuuks vajalikus koguses ja teetõttu pakendatakse ravimid üldjuhul kaheks kuuks. Apteek saab pakendada ka lühemaks perioodiks, kuid peale pakendamist peab apteek retsepti lõpetama ja sama retsepti ei saa enam hiljem kasutada. Juhul, kui mõni ravim on välja kirjutatud lühemaks perioodiks, siis pakendab apteek selle ravimi lühemaks perioodiks täpselt nii, nagu raviplaan ette näeb.

Ravimid on pakendatud läbipaistvatesse pakenditesse. Kas nad ei kaota nii oma toimet?

Pakendid on hermeetiliselt suletud ja jaendatud ravimite (ravimlindi) hoiustamiseks antakse kliendile esimese tellimusega kaasa ravimeid valguse eest kaitsev karp. Hoidke manustamiskorra pakendeid (ravimlinti) alati selleks ette nähtud karbis eemal otsesest päikesevalgusest toatemperatuuril. Samuti hoolitsege selle eest, et ravimid oleksid ohutult hoitud, sh laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Ravimite pakendamisel kasutab apteek spetsiaalset masinat ning jälgib rangeid kvaliteedinõudeid, mis tagavad pakendatud ravimite kvaliteedi säilimise pakendamise protsessis. Samasugust teenust ja pakendamisviisi on mujal Euroopas kasutatud juba üle 20 aasta ja selle aja jooksul on pakendamisseadme ja pakendite sobivust põhjalikult kontrollitud. Seega on ravimi kvaliteedi säilimine tagatud.