PENTASA REKTAALSUPOSIIT 1G N28

Retseptiravim

62,15 €


Piirhind €62.15

Haigekassa 50% soodustusega €32.32

Haigekassa 75% soodustusega €17.41

Haigekassa 90% soodustusega €8.46

Haigekassa 100% soodustusega -


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Mesalazinum
Toimeaine kogus
1 G
Ravimivorm / pakend
REKTAALSUPOSIIT
Kogus pakendis
N28

PENTASA®
Ferring A/S

Gastroresistentne tablett, suposiit, rektaalne suspensioon

Mesalasiin
INN. Mesalazinum
ATC-kood. A07EC02
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus. Enterotablett sisaldab 500 mg mesalasiini. Enterotablett (aeglase toimeaine vabanemisega tablett) koosneb mikrograanulitest.
Suposiit sisaldab 1 g mesalasiini.
Rektaalsuspensiooni 1 ml sisaldab 10 mg mesalasiini.

Näidustused. Enterotabletid: Haavandilise koliidi ägenemine. Haavandilise koliidi säilitusravi. Crohn'i tõve ägenemine.
Suposiidid: Haavandilise proktiidi ravi.
Rektaalsuspensioon: Haavandilise proktosigmoidiidi ravi.
Annustamine. Enterotabletid. Haavandiline koliit. Ägenemise ravi. Täiskasvanutele 4 g ööpäevas, osadeks jagatuna (nt 1 g 4 korda ööpäevas). Lastel alustatakse ravi 20...30 mg/kg ööpäevas, osadeks jagatuna. Säilitusravi. 1,5 g ööpäevas, osadeks jagatuna.
Crohn'i tõbi. Ägenemise ravi. Täiskasvanutele 4 g ööpäevas, osadeks jagatuna (nt 1 g 4 korda ööpäevas). Lastel alustatakse ravi 20...30 mg/kg ööpäevas, osadeks jagatuna. Säilitusravi. Algannusena 1,5 g ööpäevas, osadeks jagatuna.
Lastele manustamisel tuleb annuse määramisel arvestada kehakaalu. Üldiselt ei soovitata lastele manustada. Enterotablette ei tohi poolitada, neid ei tohi närida ega imeda.
Suposiidid. Haavandiline proktiit. 1 suposiit 1...2 korda ööpäevas. Lastele ei manustata.
Rektaalsuspensioon: 1 klüsm ööseks. Sool tuleks soovitatavalt tühjendada enne klüsmi kasutamist. Avamise järgselt tuleb klüsm kohe manustada.
Vastunäidustused. Ülitundlikkus mesalasiini, ravimi teiste kompo-nentide või salitsülaatide suhtes. raske maksa- või neerupuudulikkus.
Hoiatused. Ettevaatust sulfasalasiini suhtes esineva allergia korral (enamik patsiente, kellel esineb ülitundlikkus või talumatus sulfasalasiini suhtes, saavad PENTASA R kasutada ilma riskita samalaadsete reaktsioonide tekkeks).
Ettevaatust neeru- või maksafunktsiooni kahjustuse, allergia ja astma korral. Kui ravi ajal tekib neerufunktsiooni häire, tuleb kahtlustada mesalasiini nefrotoksilist toimet. Ravi ajal (eriti ravi algul) tuleb regulaarselt kontrollida neerufunktsiooni (kreatiniinisisaldus seerumis). Harva võivad tekkida kardiaalsed ülitundlikkusreaktsioonid (müo- ja perikardiit) ning rasked vereloomehäired, mille korral tuleb mesalasiinravi lõpetada. PENTASA tablette ei soovitata manustada alla 2-aastastele lastele. PENTASA suposiite lastele ei manustata. Nahalööbe ilmnemisel tuleb ravi ajutiselt katkestada.
Rasedus ja imetamine. Rektaalseid ravimvorme võib raseduse ja imetamise ajal kasutada juhul, kui ravist oodatav kasu ületab võimaliku riski.
Mesalaziin läbib platsentabarjääri. Kliinilisi kogemusi on vähe. Loomkatsete andmed ei ole täielikud. Andmed teratogeense toime kohta on puudulikud.
PENTASA enterotablette tuleb raseduse ajal kasutada ettevaatlikult ja range arstliku järelvalve all.
Mesalasiin eritub rinnapiima, kontsentratsioon rinnapiimas on palju väiksem kui veres, kuid metaboliidi (atsetüül-mesalasiin) kontsetratsioon on sarnane. Rinnaga toidetavatel imikutel ei ole kõrvaltoimeid ilmnenud, kuid sellekohaseid andmeid on vähe. PENTASA klüsmi raviga seoses ei ole kõrvaltoimeid ei imikutel ega emadel täheldatud, kuid andmeid on väga vähe.
Kõrvaltoimed. Klinilistes uuringutes olid kõige sagedasemateks kõrvaltoimeteks kõhulahtisus (3%), iiveldus (3%), peavalu (3%), oksendamine (1%) ja nahalööbed (sh nõgestõbi, eksanteem) (1%). Harva võivad tekkida ülitundlikkusreaktsioonid. Rektaalsel kasuta-misel võivad tekkida sügelus, ebamugavustunne ja roojapakitsus.
Kliinilistel uuringutel põhinevad andmed kõrvaltoimete esinemissageduse kohta:
Sagedased (1…10%) Üldised peavalu
Seedetrakt diarröa, kõhuvalu, iiveldus, oksendamine
Nahanähud lööve, sh urtikaaria, ekseem
Harvad (0,01…0,1%) Kardiaalsed müo*-ja perikardiit*
Seedetrakt amülaasi aktiivsuse suurenemine, pankreatiit*
Väga harvad (alla 0,01%) Nahanähud mööduv juuste väljalangemine
Maks maksaensüümide aktiivsuse suurenemine, hepatiit*
Urogenitaalsed nefropaatia, sh interstitsiaalne nefriit*, nefrootiline sündroom
Respiratoorsed allergilised kopsureaktsioonid
Skeleti-lihassüsteem müalgia, artralgia
Veremuutused leukopeenia, trombotsütopeenia, aneemia
* Mesalasiinist põhjustatud müo-ja perikardiidi, pankreatiidi, nefriidi ja hepatiidi tekkemehhanism ei ole teada, kuid see on tõenäoliselt allergilise päritoluga.

Mõned eelnimetatud kõrvaltoimetest võivad olla põletikulise soolehaiguse sümptomiteks.
Koostoimed. Koostoimed on tekkinud ainult suu kaudu manustamise korral. Samaaegsel tsüanokobalamiini manustamisel väheneb viimase toime, sest mesalasiin vähendab suu kaudu manustatud tsüanokobalamiini imendumist.
Üleannustamine. Loomkatsetes ei põhjustanud ühekordne suukaudne mesalasiini annus kuni 5 g/kg sigadel või intravenoosne mesalasiini annus 920 mg/kg rottidel surma.
Mürgistusjuhte inimestel ei ole teada.
Võimaliku üleannustamise korral tuleb haige hospitaliseerida, ravi on sümptomaatiline, neerufunktsiooni jälgimine.
Omadused ja farmakokineetika. Mesalasiin on haavandilise koliidi ja Crohni tõve ravis kasutatava sulfasalasiini aktiivne koostisosa.
Kliiniliste andmete põhjal on mesalasiini ravitoime aluseks nii suukaudse kui rektaalse manustamise korral peamiselt lokaalne toime soole seina põletikulistele kudedele. Kõigi patsientide puhul on põletikulise soolehaiguse esinemisel täheldatud suurenenud leukotsüütide arvu, patoloogilist tsütokiinide produktsiooni, arahhidoonhappe metaboliitide, eriti leukotrieen B4 tõusnud produktsiooni ja vabade radikaalide tekkimist põletikulise soole kudedes. Mesalasiinil on nii in vitro kui in vivo farmakoloogiline toime inhibeerida leukotsüütide kemotaksist, langetada tsütokiinide ja leukotrieenide produktsiooni ning kaitsta soolt vabade radikaalide toime eest.
Enterotabletid. PENTASA enterotabletist vabaneb toimeaine kogu seedetrakti ulatuses. Preparaadi biosaadavus on umbes 30%. Mesalasiin metaboliseerub kiiresti peamiselt atsetüleerumise teel. Ei ole teada, kas atsetüülmesalasiin omab farmakodünaamilist toimet. Mesalasiini poolväärtusaeg on umbes 1 tund, atsetüülmesalasiinil 8 tundi. Püsikontsentratsioon saabub pärast 5-päevast ravi. Atsetüülmesalasiini terminaalne poolväärtusaeg on 24 tundi. Mesalasiin eritub uriiniga peamiselt atsetüleerunud kujul. Nii mesalasiini kui atsetüülmesalasiini leidub ka roojas. Umbes 50% annusest eritub uriiniga ja 40% roojaga.
Suposiidid. Rektaalse manustamise korral imendub umbes 10% (uriiniga eritub umbes 0,1% mesalasiini ja 10% atsetüleeritud mesalasiinina). Umbes 90% annusest jääb soolde ja eritub roojaga.
Rektaalsuspensioon.Mesalasiini terapeutiline toime sõltub eelkõige ravimi kontaktist soole limaskesta põletikulise pinnaga.
PENTASA klüsm tagab seedetrakti distaalses osas mesalasiini kõrge konsentratsiooni, imendumine vereringesse on minimaalne. Rektaalsuspensioon jõuab jämesoole alanevasse ossa ja katab selle.
Mesalasiin metaboliseeritakse N-atsetüül-mesalasiiniks nii mittesüs-teemselt soole limaskesta poolt, kui süsteemselt maksas. Osa atsetüleerimisest viib läbi ka soole mikrofloora. Atsetüülmesalasiini peetakse nii kliiniliselt kui toksikoloogiliselt inaktiivseks, kuid see väide nõuab veel lõplikku kinnitust. Rektaalse manustamise korral on imendumine vähene, kuid sõltub annusest, laotumise iseloomust ja ulatusest. Uriini analüüsi põhjal imendus tervetel vabatahtlikel püsitasakaalu tingimustes PENTASA rektaalsuspensiooni 2 g päevase annuse korral (1 g 2 korda) ligikaudu 15…20%.
Mesalasiin ja atsetüülmesalasiin ei läbi hematoentsefaalbarjääri. Plasmavalkudega seondub umbes 50% mesalasiinist ja 80% atsetüülmesalasiinist. Plasma poolväärtusaeg on mesalasiinil 40 minutit ja atsetüülmesalasiinil 70 minutit. Mõlemad ained erituvad uriini ja väljaheitega. Uriiniga eritub peamiselt atsetüülmesalasiin.
Patsientide eripärad. PENTASA rektaalsuspensiooni süsteemsel imendumisel on kindlaks tehtud, et ägedas faasis olevate haavandilise koliidiga patsientidel on võrreldes remissiooni faasis olevate patsientidega imendumine oluliselt langenud.
Langenud maksa ja neerufunktsiooniga patsientidel võib vähenenud eritumine ja tõusnud süsteemsed konsentratsioonid tõsta nefrotoksiliste kõrvaltoimete riski.
Abiained. Enterotablett - povidoon, etüültselluloos, magneesiumstea-raat, talk, mikrokristalne tselluloos. Suposiit - povidoon, makrogool 6000, magneesiumstearaat, talk. Rektaalsuspensioon: dinaatriu-medetaat dihüdraat, naatriummetabisulfit, naatriumatsetaat trihüd-raat, destilleeritud vesi, konsentreeritud kloorhape kuni pH 4,8, lämmastik.
Säilitamine ja kõlblikkusaeg. Enterotablett, suposiit: toatemperatuuril (15...25 °C), 3 aastat.
Rektaalsuspensioon: Toatemperatuuril (15...25 °C), 2 aastat.
Pakend. 500 mg gastroresistentsed tabletid, 100 tk pakendis.
1 g suposiidid, 28 tk pakendis.
10 mg/ml rektaalsuspensioon, 100 ml klüsm, 7 tk pakendis.Info - tootja esindajalt (04.05.01)
Küsi apteekrilt