NORITREN TBL 25MG N100

Retseptiravim

5,60 €

0,06 €/tk


Piirhind €5.6

Haigekassa 50% soodustusega €4.05

Haigekassa 75% soodustusega €3.27

Haigekassa 90% soodustusega €2.81

Haigekassa 100% soodustusega €2.5


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Nortriptylinum
Toimeaine kogus
25 MG
Ravimivorm / pakend
TBL
Kogus pakendis
N100

NORITREN TBL 25MG N100
RAVIMVORM JA TOIMEAINE SISALDUS: Tabletid, sisaldavad nortriptüliinvesinkkloriidi koguses, mis vastab 25 mg nortriptüliinile; abiainetena laktoosi jt. 25 mg tablett on diameetriga 6 mm ja märkega NO.
OMADUSED JA FARMAKOKINEETIKA: Nortriptüliin on tritsükliline antidepressant, amitriptüliini demetüleeritud vorm. Ta toimib kesknärvisüsteemi monoamiinergilistesse neuronitesse ja halvab nn. membraanipumpa, pidurdades peamiselt noradrenaliini ja 5-hüdroksütrüptamiini (serotoniini) tagasihaaret. Nortriptüliinil on nôrk mittespetsiifiline sedatiivne ja hüpnootiline toime. Kolinoblokeeriv toime on märkimisväärselt nôrgem kui amitriptüliinil.
Aktiveeriv toime avaldub endogeense depressiooni korral kiiresti, eriti kui peamisteks sümptoomideks on pidurdus, apaatia ja väsimus. Toime pôhimeeleolule algab teatud juhtudel hiljem kui aktiveeriv toime.
Nortriptüliin imendub seedetraktist suhteliselt aeglaselt, kuid täielikult. Suhteline biosaadavus vôrreldes lihasesse süstimisega on 65%. Suu kaudu manustamisel saabub maksimaalne kontsentratsioon plasmas 4...9 tunni pärast. Esmasel maksapassaazil metaboliseerub 50% manustatud annusest. Üks metaboliitidest - 10-hüdroksünortriptüliin on terapeutiliselt aktiivne. Seonduvus vere- ja koevalkudega on 95%, jaotusruumala 20 l/kg. Poolväärtusaeg vôib individuaalselt tunduvalt varieeruda 24...86 tunnini (keskmiselt 39 tundi). Terapeutiline kontsentratsioon 50...150 ng/ml (190...570 nmol/l). Nortripüliin eritub valdavalt uriiniga.
NÄIDUSTUSED: Depressioon. Enuresis nocturna lastel.
ANNUSTAMINE: Individuaalne. Ööpäevase annuse vôib anda korraga, soovitavalt hommikul.
Algannus - 50...75 mg hommikuti vôi 25 mg 2...3 korda ööpäevas; edasi vôib annust suurendada 25 mg kaupa kuni 150...225 mg ööpäevas.
Üle 60-aastased ja kerge depressiooniga patsiendid - alguses 25 mg hommikuti vôi 10 mg 2...3 korda ööpäevas, edasi suurendatakse annust 20...25 mg kaupa kuni 150 mg ööpäevas.
Ravitoimet saab hinnata alles 2...3 nädala pärast, seega ei tohi ravi varem katkestada.
Sümptomite taandumisel on soovitav ravi jätkata veel 3...6 kuud. Ravi lôpetatakse annust aegamööda vähendades ja patsiendi seisundit hoolsalt jälgides.
VASTUNÄIDUSTUSED: Samaaegne ravi MAO-inhibiitoritega - ravi nortriptüliiniga vôib alustada alles 2 nädalat pärast MAO-inhibiitorite kasutamise lôpetamist. Ravimata glaukoom. Äge alkoholi-, barbituraadi- ja opiaadimürgistus. Aktiivses faasis südamehaigused, kalduvus südame rütmihäiretele.
RASEDUS JA IMETAMINE: Preparaadi ohutus lootele ei ole kindlaks tehtud, raseduse ajal kasutada ettevaatlikult. Nortriptüliin eritub rinnapiima, kus selle kontsentratsioon saavutab enam-vähem seerumi taseme, kuid terapeutilisi annuseid kasutades lapsele tôenäoliselt kahjulikult ei môju.
KÕRVALTOIMED: Kolinoblokeerivad: suukuivus (pikaajalisel ravil vôib suureneda hambakaariese tekke oht), kôhukinnisus, akommodatsioonihäireid, uriinipeetus.
Kardiovaskulaarsed: mööduv tahhükardia ja südamepekslemine, EKG-muutused, eeskätt T-saki lamenemine vôi inversioon, kerge vererôhu langus, üksikjuhtudel on kirjeldatud Hisi-kimbu säärte blokaade.
Neuroloogilised: suurte annuste puhul unisus, uimasus ja värinad, vôib suureneda psühhomotoorne rahutus ja segasus.
Muud: mônel patsiendil kehakaalu suurenemine, maitsetundlikkuse muutused, higistamine, peavalu, iiveldus.
LIIKLUSOHTLIKKUS: Preparaat on liiklusohtlik.
KOOSTOIMED: Nortriptüliin vôib muuta organismi reaktsiooni alkoholi, barbituraatide ja teiste kesknärvisüsteemi pärssivate ainete suhtes. Samaaegne MAO-inhibiitorite manustamine vôib pôhjustada hüpertoonilisi kriise. Nortriptüliin potentseerib kolinomimeetikumide toimet ja nende samaaegset tarvitamist tuleb vältida. Klonidiini, betanidiini, guanetidiini, ganglioblokaatorite, vererôhku langetavate ainete toime vôib nôrgeneda. Nortriptülliin môjustab adrenaliini ja noradrenaliini toimet ning neid aineid sisaldavaid lokaalanesteetikume tuleb vältida. Ettevaatlikult tuleb samaaegselt kasutada ka järgnevaid ravimeid: L-dopa, fenotiasiinid, histaminoblokaatorid, fenütoiin, üldanesteetikumid, haloperidool, primidoon, reserpiin.
ETTEVAATUST: Ettevaatlik tuleb olla uriinipeetusega prostata hüpertroofia vôi maksapuudulikkuse korral. Ravi ei kôrvalda depressioonihaigetel suitsiidiohtu enne remissiooni algust; hiljem vôib see suureneda juhtudel, kus pidurdust leevendav toime avaldub enne antidepressiivset toimet.
Depressiooniga kaasuva skisofreenia korral tuleb lisaks manustada neuroleptikume, kuna tritsüklilised antidepressandid vôivad ägestada psühhootilisi sümptoome. Epilepsia korral peab patsient saama NORITREN ravi ajal ka pidevalt antiepileptilist ravi.
Nägemise hägunemine, virvendus ja valud silmas vôivad viidata arenevale glaukoomile, sel juhul tuleb ravi katkestada.
ÜLEANNUSTAMINE: Sümptomid: unisus vôi rahutus, müdriaas, tahhükardia, uriinipeetus, limaskestade kuivus, mao-soolemotoorika nôrgenemine, krambid, kesknärvisüsteemi pidurdus (teadvusekaotus, hingamise pärssimine), metaboolne atsidoos, hüpokaleemia. Südame rütmihäired (ventrikulaarne tahhüarütmia, vatsakeste fibrillatsioon), südamepuudulikkus, vererôhu langus, kardiogeenne sokk, erutusjuhtehäired, EKG patoloogilised muutused. Mürgistuse raskusastet näitab ilmekalt QRS-kompleksi laienemine.
Kui annus on alla 10 mg/kg, on tegemist tôenäoliselt kerge mürgistusega, 15 mg/kg annab suure tôenäosusega raske mürgistuse.
Esmaabiks kutsuda esile oksendamine ja teha söesuspensiooniga maoloputus. Muu ravi on sümptomaatiline. Vajalik on pidev EKG kontroll, valmis tuleb olla hingamise pärssumise, krampide, südame rütmihäirete ja vererôhu languse raviks. Eriti ohtlikud on hüpoksia, metaboolne atsidoos ja hüpokaleemia.
KÕLBLIKKUSA JA SÄILITAMINE: 5 aastat, toatemperatuuril.
PAKEND: 25 MG tabletid 100 tk. plastkonteineris.
TOOTJA: H. LUNDBECK A/S
Info - originaal.
Küsi apteekrilt