MAREVAN TBL 3MG N100

Retseptiravim

8,06 €

0,08 €/tk


Piirhind €3.83

Haigekassa 50% soodustusega €7.39

Haigekassa 75% soodustusega €7.06

Haigekassa 90% soodustusega €6.86

Haigekassa 100% soodustusega €6.73


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Warfarinum
Toimeaine kogus
3 MG
Ravimivorm / pakend
TBL
Kogus pakendis
N100

MAREVAN(WARFARIN) TBL 3MG N100
INN:Warfarinum
ATCkood:B01AA03
RAVIMVORM JA TOIMEAINE SISALDUS: 1 tablett sisaldab Warfarin sodium 3 mg,Constit. et color q.s.
OMADUSED: Varfariinnaatrium on kumariintüüpi antikoagulant ,mille toime põhineb K-vitamiinist sõltuvate protrombiini(faktor II),prokonvertiini(faktor VII),antihemofiilia B-faktori(faktor IX) ja Stuart-Proweri faktori(faktor X) sünteesi pidurdamisest maksas.Hüübimisfaktorite sünteesi häirudes pikeneb vere hüübivusaeg.Antikoaguleeriv toime määratakse nende hüübimisfaktorite põhjal,milledel on pikim poolestusaeg(faktorid II,IX,X).Piisav antikoaguleeriv toime algannusest saavutatakse kolmandal ööpäeval .Varfariini poolestumisaeg veres on umbes 2 ööpäeva.Manustamise lõpetamise järgselt kestab antikoaguleeriv toime 3-5 ööpäeva.
NÄIDUSTUSED: Embooliate ja trombooside profülaktika.
ANNUSTAMINE: Enne ravi alustamist tuleb määrata tromboplastiiniaeg(protrombiiniaeg).Nii alg- kui ka säilitusannuse suurus on individuaalne. Üldiselt soovitatakse ravi alustada küllaltki suurte algannustega. Heas üldseisundis täiskasvanu algannus võiks olla 30-60 mg.Eakate,varases postop.perioodis ning halvas üldseisundis olevatel noorematel haigetel alustatakse ravi väiksemate algannustega,näit.10-30 mg.Kaks päeva pärast algannuse manustamist määratakse tromboplastiiniaeg,millele vastavalt määratakse säilitusannus.Soovitud terapeutiline tase sõltub tromboplastiiniaja määramisel kasutatud meetodist.Piisava antikoaguleeriva toime saavutamiseks peab Trombotest (TT-tase) olema 0,05-0,15.Kasutades Tromboplastiin P-TT-SPA.meetodit on soovitav terapeutiline laius 0,10-0,25.Annuse suurus ei sõltu annustus viisist. Warfarin ravi võib alustada suure algannuse asemel ka keskmise suurusega(10-15 mg) annustega 3-4 ööpäeva vältel.Arvatakse ,et sel viisil on sobiva säilitusannuse leidmine hõlpsam kui suurt algannust kasutades.Ravi alguses määratakse tromboplastiiniaega 2-3 päeva järel.Säilitusannuse suurus on individuaalselt varieeruv.Tavaliselt on säilitusannuse suuruseks 2-15 mg ööpäevas.Ööpäevase annuse võib manustada korraga.Otsides sobivat säilitusannust tuleb meeles pidada seda,et annuse muutus kajastub tromboplastiiniaja muutusena alles 2-3 ööpäeva pärast.Juhul,kui sobiv säilitusannus on leitud ,võib tromboplastiiniaja kontrolli harvendada.Algperioodis piisab tavaliselt kontrollist iga nädal,pikaajalises ravis kontrollide vahe võib pikeneda isega 4-8 nädalani.
VASTUNÄIDUSTUSED: Seisundid,millede puhul esineb kalduvus verejooksudele.Raskekujulised maksa-ja neeruhaigused.Seedetrakti ja kuseteede haavandid ja tuumorid.Raskekujuline hüpertooniatõbi.Endokardiit.Pea-ja seljaaju traumad ja neurokirurgilised operatsioonid.
RASEDUS JA IMETAMINE: Võimaliku teratogeense ja verejooksu ohu tõttu ei kasutata Warfarini raseduse ajal.Varfariin eritub rinnapiima,kuid kontsentratsioonid on nii madalad,et toime lapsele on ebatõenäoline.Igaks juhuks soovitatakse rinnaga toitmise katkestamist suurte algannuste manustamisel.Varfariinravi korral rinnaga toitmise ajal võib kindluse mõttes kontrollida lapse tromboplastiiniaega.
KÕRVALTOIMED: Kõrvaltoimed on haruldased.Üksikutel harvadel juhtudel on täheldatud allopeetsiat,nahalöövet ja hemorraagilist nahanekroosi.Üleannustuse tulemusena kasvab oht verejooksudele.Juhul kui ravi käigus langeb tromboplastiiniaeg alla terapeutilise taseme,kuid ei esine verejooksu tunnuseid,vähendatakse igapäevast annust või jäetakse normaalannus vahele. Väikeste verejooksude ilmnedes vähendatakse või katkestatakse manustamine või manustatakse väikses koguses K-vitamiini lihasesse või veeni.Suuremate verejooksude puhul kasutatakse K-vitamiini annuseid ning vajadusel verd või plasmat.
KOOSTOIMED TEISTE RAVIMITEGA: Antikoaguleeriv toime lisandub infektsioonide,anesteesia ning operatsioonidega seoses.Patsiendid,kelledel on maksapuudulikkus või kaugelearenenud vähktõbi kõhuõõne piirkonnas,on tavaliselt tundlikumad antikoagulantide toimele.Toiduga omandatavad suured K-vitamiini hulgad võivad vähendada antikoagulantide toimet.Paljud ravimid avaldavad mõju antikoagulantide toimele.Laia toimespektriga antibiootikumid võivad mõjustada antikoagulantide toimet häirides normaalse soolefloora K-vitamiini sünteesi,kuid selle kliiniline tähtsus on ilmselt väike.Atsetüülsalitsüülhape, fenütoiin,klofibraat,fenüülbutasoon,anaboolsed steroidid,tsimetidiin,kinidiin ja disopüramiid võivad lisada antikoaguleerivat toimet.Mitmed maksa mikrosomaalseid ensüüme indutseerivad ained nagu fenemaal, võivad vähendada antikoaguleerivat toimet kiirendades varfariini metabooliat.Antikoaguleeriv toime võib lisaks veel väheneda patsientidel,kes saavad kolestüramiini,estrogeeniderivaate,diureetikume,rifampitsiini või griseofulviini.Kuna nii mitmedki ravimid võivad mõjustada varfariini toimet,on iga medikamentoosses ravis toimuva muudatuse järgselt põhjust kontrollida tromboplastiiniaega tavalisest sagedamini.
SÄILIVUS:5aastat.
PAKEND:3 mg tabl N100.
TOOTJA: ORION, Soome.
Küsi apteekrilt