LISKANTIN TBL 250MG N100

Retseptiravim

16,12 €

0,16 €/tk


Piirhind €16.12

Haigekassa 50% soodustusega €9.31

Haigekassa 75% soodustusega -

Haigekassa 90% soodustusega -

Haigekassa 100% soodustusega €2.5


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Primidonum
Toimeaine kogus
250 MG
Ravimivorm / pakend
TBL
Kogus pakendis
N100

LISKANTIN® TBL 250MG N100
RAVIMVORM JA TOIMEAINE SISALDUS: *Tablett, mis sisaldab 250 mg primidooni, abiainetena zhelatiini, magneesium stearaati, maisitärklist, naatrium tärklis glükollaati, silikoondioksiidi (metüleeritud).
*Siirup, mille 5 ml (1 mõõtlusikatäis) sisaldab 125 ml primidooni, abiainetena 0,7 g suhkrut, maitseaineid, naatriumdokusaati, kaaliumdivesinikfosfaati, metüül-4-vesinikbensoaati (E 218), dinaatriumvesinikfosfaati, polüsahhariid-K, propüül-4-hüdroksübensoaati (E 216), sukroosi.
OMADUSED JA FARMAKOKINEETIKA: Primidoon on krambivastase toimega deoksübarbituraat. Toimemehhanism ei ole lõplikult selge (arvatavasti on seotud membraanide hüperpolarisatsiooniga). Erinevalt fenobarbitaalist puudub ravimil postsünaptiline GABA-t inhibeeriv toime. Primidoon ei mõjuta ka GABA metabolismi või kontsentratsiooni ajus.
Suu kaudu manustamisel imendub kiiresti. Maksimaalne primidooni kontsentratsioon plasmas saabub suu kaudu manustamisel umbes 3 tunni jooksul (0,5...9 tundi), peamiste metaboliitide - fenüületüülmalonamiidi (PEMA) ja fenobarbitaali maksimaalne kontsentratsioon, vastavalt 7...8 tunni pärast ning 2...4 päeva möödumisel.
Primidoon ja PEMA seonduvad plasmavalkudega vähesel määral. Fenobarbitaali seonduvus on 50%. Ravimi kontsentratsioon tserebrospinaalvedelikus vastab plasmakontsentratsioonile plasmas.
Primidoon eritub rinnapiima (kontsentratsioon rinnapiimas on 75% võrreldes ravimi kontsentratsiooniga ema plasmas).
Primidoon metaboliseerub maksas peamiselt oksüdeerumise teel fenüületüülmalonamiidiks ja fenobarbitaaliks.
Poolväärtusaeg plasmas on 250 mg primidooni manustamisel monoteraapia korral 15,2 tundi. Kombineerimisel teiste epilepsiavastaste ravimitega väheneb primidooni poolväärtusaeg (8,3 tundi).
Eritumine toimub peamiselt neerude kaudu. 5 ööpäeva jooksul eritub 75,5% manustatud annusest.
NÄIDUSTUSED: Epilepsia. Grand mal epileptilised hood, fokaalsed hood (Jacksoni epilepsia, adversiivsed hood, psühhomotoorne epilepsia), müoklooniline epilepsia. Grand mal hoogude profülaktikaks absaanside ning teiste lapseea petit mal epilepsia vormide korral vastavate EEG nähtude olemasolul.
ANNUSTAMINE: Primidoonravi tuleb alustada annust järk-järgult suurendades. Algannus on 60...125 mg ööpäevas. Sõltuvalt hoogude ja kõrvaltoimete tekkimise sagedusest võib ravi algfaasi pikendada või lühendada.
Keskmine säilitav annus ööpäevas lapsele on 20 mg/kg ning täiskasvanule 15 mg/kg jaotatult 2...3 üksikannuseks (ehk alla 2-aastasele lapsele 250...500 mg, 2...5-aastasele lapsele 500...750 mg, 6...9 aastasele lapsele 750 kuni 1000 mg ning üle 9-aastasele lapsele ja täiskasvanule 750...1500 mg ööpäevas).
==================================================================
*LISKANTIN-siirupi annustamine: 1 mõõtlusikatäis (5 ml) sisaldab 125 mg primidooni.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ööpäevane annus (mõõtlusikatäis).
väikelaps kuni 2-aastased lapsed 2...5-aastased lapsed
Aeg hommikul õhtul hommikul õhtul hommikul õhtul
1...3 ravipäev - ½ - ½ - ½
4...7 ravipäev ½ ½ - 1 - 1
2 nädal ½ ½ 1 1 ½ 1
3 nädal ½ 1 1 1½ 1 2
alates 4 nädalast 1 1 1*) 1½*) 2*) 2*)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
keskmine säilitav annus väikelapsele ja kuni 2-a. lapsele - 2...4 mõõtlusikatäit ööpäevas (250...500 mg); 2-5 a. lapsele 4...5 lusikatäit ööpäevas (500...750 mg).
*) suurema annuse korral võib kasutada LISKANTIN tablette.

==================================================================
LISKANTIN-tablettide annustamine (1 tablett sisaldab 250 mg primidooni)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ööpäevane annus (tablettides)
2...5 a. lapsele *) 6...9-a. lapsele üle 9-a. lapsele ja täisk.-le
Aeg hommikul õhtul hommikul õhtul hommikul õhtul
1...3 ravipäev - ¼ ¼ - ¼ ¼ ¼
4...7 ravipäev - ½ ¼ - ½ ½ ½
2 nädal ¼ ½ ½ 1 1 1
3 nädal ½ 1 1 1 1½ 1½
alates 4 nädalast 1 1 1 2 1½ 1½
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
keskmine säilitav annus 2-5 a. lapsele 2...3 tabletti ööpäevas (500...750 mg); 6-9 a. lapsele 3...4 tabletti ööpäevas (750...1000 mg); üle 9a. lapsele ja täiskasvanule 3..6 tabletti ööpäevas (750...1500 mg)
*) väikelapsi ja alla 6-aastaseid lapsi on soovitav ravida LISKANTIN-siirupiga, üle 6-aastase ning täiskasvanu raviks on soovitav kasutada tablette.
***Annustamine neerufunktsiooni häirete korral. Halvenenud neerufunktsiooni korral tuleb annus kohaldada vastavalt glomerulaarfiltratsiooni kiirusele või plasma kreatiniini sisaldusele:
==================================================================
Plasma kreatiniini sisaldus mg/dl annus
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< 1,2 > 3 x 250
1,2...2,4 3 x 250
2,5...7,9 3 x 250
> 8,0 1 x 250
==================================================================
Primidoonravi ajal tuleb jälgida ravimi kontsentratsioone plasmas. Primidooni terapeutiline kontsentratsioon on 3...12 mg/l, fenobarbitaalil 10...30 mg/l. PEMA terapeutiline kontsentratsioon ei ole teada.
MANUSTAMINE: LISKANTIN tablette ja siirupit tuleb sisse võtta söögi ajal või pärast sööki. Tablette on soovitav manustada koos vähese koguse vedelikuga.
RAVI LÕPETAMINE: Antiepileptiline ravi on kauakestev. Ravi kestvus on individuaalne. Annust võib vähendada, kui patsiendil ei ole vähemalt 2...3 aasta jooksul olnud ühtegi epilepsiahoogu. Ravi tuleb lõpetada järk-järgult, annust astmeliselt vähendades 2...3 aasta jooksul. Lapse korral võib anda noorema vanuserühma annuse, kui EEG pilt ei halvene.
Primidoonravi asedamisel mõne teise antikonvulsantraviga ei tohi primidooni manustamist järsult katkestada.
VASTUNÄIDUSTUSED: Primidoon on vastunäidustatud tsentraalsete depressantide (nt hüpnootikumid, analgeetikumid, psühhofarmakoloogilised ained või alkohol) poolt põhjustatud KNS-i ägedate mürgistuste, hepaatilise ägeda porfüüria, maksa või neerude raskete funktsioonihäirete ning müokardi raske kahjustuse korral, samuti ülitundlikkusel primidooni, barbituraatide või preparaadi komponentide suhtes.
RASEDUS JA IMETAMINE: Primidooni võib tarvitada raseduse ja imetamise ajal ainult juhul, kui potentsiaalne kasu emale ületab võimaliku ohu lootele. Krambivastased ravimid suurendavad sünnideformatsioonide tekkimise ohtu.
Ravimi kasutamisel raseduse 20...40 päeva ajal tuleb manustada võimalikult väike annus. Primidooni kombineerimisest teiste antikonvulsantidega tuleb võimalusel hoiduda. Vältimaks vitamiin K ainevahetushäiretest põhjutatud verehüübivushäirete tekkimist tuleb patsiendile raseduse viimase kuu jooksul manustada vitamiin K preparaate. Samuti tuleb vitamiin K manustada sünni ajal vastsündinule.
Primidoon eritub rinnapiima, põhjustades imikul uimasuse tekkimist, mistõttu on soovitav rinnaga toitmisest loobuda. Kestev ravimi kasutamine imetamise ajal põhjustab imikul sõltuvuse tekkimist.
Rasestumiset ravi ajal tuleb arstile teatada.
LIIKLUSOHTLIKKUS: Ravim on liiklusohtlik, eriti tarvitamisel koos alkoholiga. Esimesel viiel ravipäeval (annuse tiitrimise faasis, suurte annuste kasutamisel ning kombineerimisel teiste KNS-i toimivate ravimitega) tuleb olla eriti ettevaatlik ning vältida mootorsõidukite juhtimist ja töötamiste liikuvate seadmetega.
KÕRVALTOIMED: Ravi alustamisel peamiselt liiga suure algannuse kasutamisel võib tavaliselt tekkida uimasus, iiveldamine, oksendamine, uimasus ja ataksia. Neid kõrvaltoimeid on võimalik vältida kui väikest algannust suurendada järk-järgult vajaliku tasemeni. Samuti võivad ravi algul tekkida akomodatsioonihäired. Suurenud ärritatavus ja depressioon võivad tekkida peamiselt lastel. Kõik nimetatud kõrvaltoimed on kerged ja mööduvad mõne päeva jooksul ilma ravi katkestamata.
Väsimus tekib peamiselt ravi ajal (20% juhtudest ületab primidooni kontsentratsioon plasmas 8 mg/l).
Üksikjuhtudel tekib makulopapulaarne lööve (peaaegu alati ilma generaliseerunud allergilise reaktsioonita), megaloplastiline aneemia. Viimane on pöörduv kui manustada foolhapet või vitamiin B12. Leukopeenia või trombotsütopeenia esinevad harva. Tekkinud on ka kaltsiumi-ainevahetushäired hüpokaltseemia või aluselise fosfataasi taseme suurenemine, metafüseaalne osteodüstroofia ning generaliseerunud osteoporoos. Neil juhtudel on soovitav manustada nt raseduse ajal või lastele vitamiin D. Ensüümide indutseerimise tõttu suureneb g-glutamüül transferaasi ja aluselise fosfataasi aktiivsus. Väga harva võib primidoon põhjustada porfüüriat.
KOOSTOIMED: Primidoon ja selle metaboliit fenobarbitaal on maksa mikrosomaalsete ensüümide tugevad indutseerijad.
Erilist tähtsust omavad järgmised koostoimed: primidoon kiirendab ensüümide indutseerimise tõttu antikonvulsantide (fenütoiin, karbamasepiin ja fenobarbitaal) lõhustumist ja vähendab nende kontsentratsiooni seerumis. Nimetatud ravimid kiirendavad ka primidooni metabolismi, suurendades fenobarbitaali kontsentratsiooni.
Valproehappe kooskasutamisel tekib fenobarbitaali sisalduse suurenemise tõttu tugev väsimus või isegi kooma. Üksikjuhtudel tuleb primidooni annust valproehappe samaaegse tarvitamise korral vähendada. Pikaajalise primidooni tarvitamise korral stimuleerub valproehappe metabolism ja antikonvulsandi kontsentratsioon väheneb.
Klonasepaami ja diasepaami metabolism kiireneb primidooni kestval kasutamisel.
Psühhofarmakonide, hüpnootikumide ja alkoholi tsentraalne pärssiv toime süveneb primidooni kestval kasutamisel.
Südameglükosiidide ja antikoagulantide toime väheneb primidoonravi ajal.
Griseofulviini, doksütsükliini, klooramfenikooli ja tsütostaatikumide manustamisel samaaegselt primidooniga kiireneb nende ravimite metabolism ning toime väheneb.
Steroidhormoonide ja hormonaalsete kontratseptiivide eritumine kiireneb, mistõttu rasestumisvastane toime väheneb. Rasestumise vältimiseks on soovitav kasutada suurema hormonaalse sisaldusega preparaate või teisi vahendeid.
ÜLEANNUSTAMINE: Mürgistuse sümptoomid on sarnased barbituraatidele. Raske letaalse lõppega mürgistus tekib ülisuurte annuste (20...30 g - 100 tableti) korraga sissevõtmisel. Üleannustamise kahtluse korral tuleb alati mõõta ravimi kontsentratsioon plasmas.
*Üleannustamisel tekivad KNS-i häired (unisus, letargia, ataksia, nüstagm, düsartria, iiveldus, oksendamine, hüpokseemia, hüpotermia, neeru-funktsioonihäired, unisus, harvem neuroloogilised reaktsioonid. Raske mürgituse korral tekib arefleksia, tsirkulaarne depressioon ning kooma. Surm saabub hingamise seiskumise tõttu.
Primidooni mürgistust (kontsentratsioon plasmas üle 80 mg/l) iseloomustab primidooni kristallide eritumine uriiniga.
*Mürgistuse ravi. Spetsiifiline antidoot puudub. Tuleb tagada kannatanu elutähtsate funktsioonide säilumine, seejärel teha maoloputus aktiivsöega. Võib kasutada ka diureesi forsseerimist ja uriini alkaliseerimist. Ravim allub peritoneaal- ja hemodialüüsile.
Mürgistuse korral ei tohi ravi alustada enne 3 päeva möödumist ilma primidooni ja fenobarbitaali plasma kontsentratsioonide eelneva kontrollimiseta.
SÄILITAMINE: Siirup ja tabletid säilivad 5 aastat.
TOOTJA: DESITIN
Info - originaal.

Küsi apteekrilt