GOPTEN KÕVAKAPSEL 2MG N28

Retseptiravim

4,20 €


Piirhind €4.2

Haigekassa 50% soodustusega €3.35

Haigekassa 75% soodustusega €2.92

Haigekassa 90% soodustusega €2.67

Haigekassa 100% soodustusega -


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Trandolaprilum
Toimeaine kogus
2 MG
Ravimivorm / pakend
CAPS
Kogus pakendis
N28

GOPTEN CAPS 2MG N28
RAVIMVORM JA TOIMEAINE SISALDUS: 1 kapsel sisaldab 2mg trandolapriili.
NÄIDUSTUSED: Arteriaalne hüpertensioon.
OMADUSED JA FARMAKOKINEETIKA: Gopten on suu kaudu manustatav angiotensiini konverteeritava ensüümi inhibiitor, mis on toimiv nii vereplasmas kui ka kudedes (eriti veresoontes, südames ja neerupealistes).
ANNUSTAMINE: Algannus täiskasvanuile on 0,5mg ööpäevas. Vajadusel võib pärast kahe- või neljanädalast ravi annust kahekordistada. Tavaline säilitusannus on 1...2mg 1 kord ööpäevas. Kui ravi tulemust ei ole saadud trandolapriili 4mg annusega, tuleb kaaluda kombinatsioonravi vajadust. Tavaline ööpäevane annus on 2mg (Gopten 2mg), mis võetakse sisse ühekordse annusena. *Normaalse neerufunktsiooniga eakal patsiendil või patsiendil, kelle kreatiniini kliirens on >30ml/min. ei ole tarvis annuseid korrigeerida. Ägeda neerufunktsiooni häirega patsiendil (kreatiniini kliirens <10ml/min.) ei tohi ööpäevane annus ületada 2mg. Neerufunktsiooni häirega patsiendil tuleb pidevalt kontrollida vastavate laboratoorsete analüüside näitusid. *Mõõduka maksafunktsiooni häire korral on algannuseks 0,5mg, mis antakse sisse hommikul. Annust suurendatakse vähehaaval vastavalt kliinilisele toimele. Maksimaalne ööpäevane annus ei tohiks ületada 2mg. Soola ja/või vedeliku kaotuse korral (dialüüs, oksendamine, diureetiline ravi) alustatakse ravi 0,5mg (Gopten 0,5mg) manustamisega hommikuti. *Soola ja/või vedeliku vaegust peaks võimalusel korrigeerima enne Gopten-kuuri alustamist ning diureetikumravi tuleks piirata või võimalusel lõpetada. *Pahaloomulise hüpertensiooni ning väljendunud südamepuudulikkuse korral tohib Gopteni manustada ainult haiglaravi käigus algannusena 0,5mg ööpäevas pärast seisundi stabiliseerumist. Kapslid võetakse sisse enne sööki, söögi ajal või pärast sööki koos rohke vedelikuga. Ravi kestuse määrab arst.
VASTUNÄIDUSTUSED: Ravimit ei manustata lapsele. Ülitundlikkus trandolapriili suhtes, kalduvus veresoonte tursetele (angioödeemide tekkele), eriti juhul, kui see on esinenud ravimisel AKE-inhibiitoritega, neeruarteri stenoos, hiljutine neeru siirdamine, aordisuistiku stenoos või mitraalstenoos, hüpotroofiline kardiomüopaatia, primaarne aldosterooni sisalduse suurenemine veres, rasedus, imetamine.
ETTEVAATUST: Gopteni ei tohi kasutada järgmistel juhtudel: äge maksa puudulikkus, maksatsirroos, astsiit, dialüüsihaigeil, lastel, ravimata südamepuudulikkusega haigetel. Kasutamine vajab tähelepanu ka neil, kel esinevad proteinuuria >1g/päevas, väljendunud elektrolüütide tasakaaluhäire, immuunpuudulikkus või kollageenhaigused (nt.lupus erythematosus, sklerodermia), samaaegne ravi immunosupressantide (glükokortikoidid, tsütostaatikumid, anti-metaboliidid), allopurinooli, prokaiinamiidi või liitiumiga. Patsientide seisundit ja vastavaid laboratoorseid analüüse tuleb pidevalt kontrollida. Enne Gopteni ordineerimist tuleb kontrollida neerufunktsiooni, vererõhku ja laboratoorsete analüüside näitusid kka patsientidel, kellel esinevad: vedeliku ja soolakadu organismist, neerupuudulikkus, raske hüpertensioon, südamepuudulikkus, vanus üle 65 a. Gopten-ravi jooksul tuleb hoiduda dialüüsist ja hemofiltratsioonist läbi polüakrülonitrüülmetalüülsulfaatmembraanide, kuna esineb risk anafülaktilistele reaktsioonidele või isegi eluohtlikule anafülatilisele shokile. Patsient peab kasutama kas teist antihüpertensiivset preparaati - mitte AKE inhibiitorit või tuleb kasutada teistsugust dialüüsi membraani. Ülalnimetatud reaktsioone võib põhjustada ka Gopteni tarvitamine erinevate lipiidafereesi tehnikate kasutamisel (dekstraansulfaadi kasutamisel). Kui patsiendile tehakse putukahammustuste korral desensibiliseerivat ravi, tuleb ravi AKE inhibiitoritega ajutiselt katkestada ja kasutada teist antihüpertensiivset preparaati, kuna tekib oht allergilistele reaktsioonidele. Need võivad mõnedel patsientidel kulgeda väga raskelt, isegi eluohtlikult vererõhu languse, hingamispuudulikkuse, oksendamise , naha-nähtudega. Patsientide tundlikkus Goptenile on erinev, seetõttu võib preparaat mõnedel haigetel põhjustada kontsentratsioonihäireid. Liiklusohtlikkus ilmneb eriti ravikuuri alguses ja koostoimes alkoholiga.
RASEDUS JA IMETAMINE: Loomkatseis on täheldatud Gopteni toksilist toimet lootele ja emale. Seetõttu ei tohi ravimit rasedale manustada. Ravim võib erituda rinnapiima ja seda ei tohi anda imetavatele naistele.
KÕRVALTOIMED: * Südame-vereringeelundid: võib tekkida liigne vererõhu langus (pearinglus, jõuetus, nägemishäired, harva minestus). Hüpotensioon tekib eriti ravi alguses, samuti liigse vedeliku- ja soolakaoga patsientidel (diureetilise ravi tõttu). Vererõhu liigset langust täheldatatkse ka haigetel, kelle südame väljutusmaht on tugevalt langenud või eelnevalt on esinenud raske hüpertensioon. Põhjuseks võib olla ka diureetikumide ja/või Gopteni üleannustamine. Üksikjuhtudel on AKE inhibiitoritest indutseeritud hüpotensiooni kõrvalnähtudena kirjeldatud südame rütmihäireid, stenokardiat, südame infarkti, transitoorse isheemia hoogu ja ajuinsulti. * Urotrakt: Neerufunktsioon võib halveneda ja olemasolev neerupuudulikkus süveneda, mis viib üksikjuhtudel ägedale neerupuudulikkusele. Harva on kirjeldatud proteinuuriat, millega mõningatel juhtudel kaasneb ka neerufunktsiooni langus. * Hingamissüsteem: Esinevad kuiv ärritusköha ja bronhiit. Harva hingeldus, sinusiit ja riniit. Üksikjuhtudel on kirjeldatud bronhospasmi, glossiiti ja suu limaskesta kuivust. Üksikjuhtudel põhjustavad AKE inhibiitorid angio-neurootilise turse kõris, kurgus ja/või keelel. Nende sümptomite korral tuleb süstida naha alla 0,3...0,5mg või aeglaselt veeni 0,1mg adrenaliini (jälgida lahustamise nõudeid!). Samal ajal kontrollitakse EKG-d ja jälgitakse vererõhku. Järgnevalt manustatakse glükokortikosteroide. Soovitatav on manustada ka antihistamiinseid aineid. * Seedetrakt: Esineb iiveldus, kõhuvalu ja toidu seedimatus. Harva oksendamine, kõhulahtisus, -kinnisus või isutus. Üksikjuhtudel pankreatiit, soolesulgus, kolestaatiline kollatõbi, maksafunktsiooni häired ja mõnikord äge hepatiit. * Nahk ja veresoonkond: Allergilised reatsioonid - ekseem, harva nõgestõbi, multiformne erüteem ja veresoonte turse huultel, näol ja/jäsemetel. Üksikutel juhtudel kaasneb lööbele palavik, valu lihastes ja liigestes (müalgia, artralgia), vaskuliit ning nihked laboratoorsete analüüside tulemustes (eosinofiilia ja tuumavastaste antikehade tiitri tõus). On täheldatud ka psoriaasi, fotosensibilisatsiooni, kiilaspäisust, onühholüüsi vasospasmi süvenemist Raynaud tõve korral. *Närvisüsteem: Esinevad peavalu ja väsimus. Harva pearinglus, depressioon, unehäired, erektsioonihäired, tundehäired, tasakaaluhäired, kohin kõrvus, nägemishäired, pöörduvad maitsetundlikkuse häired. * Laboratoorsed näitajad: Hemoglobiini kontsentratsiooni, hematokriti, valgeliblede ja trombotsüütide hulga vähenemine: harva väheneb vere vormelementide arv alla normväärtuste - aneemia, trombotsütopeenia, neutropeenia, üksikjuhtudel tugev vähenemine - agranulotsütoos või pantsütopeenia. Antud tüsistusi on kirjeldatud haigetel, kellel esinevad neerufunktsiooni häired, kollagenoos või kes saavad samaaegselt ravi allopurinooli, prokaiinamiidi või immuunsupressantidega. Üliharva on kirjeldatud hemolüüsi või hemolüütilist aneemiat. Harva, peamiselt neerufunktsiooni häiretega haigetel võib esineda uurea, kreatiniini- ja kaaliumisisalduse suurenemine ning hüponatrieemia. Võib esineda proteinuuria. Üksikjuhtudel suureneb maksa transaminaaside aktiivsus ja suureneb bilirubiini sisaldus. Enne Gopten-ravi alustamist ja ka ravikuuri jooksul tuleb regulaarselt kontrollida laboratoorseid näite. Elektrolüütide, kreatiniini ja hematoloogiliste parameetrite kontrollimine on eriti tähtis ravi alustamisel ja samuti riskirühma haigetel (neeru-funktsiooni häired, kollageenhaigused, allopurinooli, prokaiinamiidi ja immuunsupressantide tarvitamine). Kui Gopten-ravi jooksul tekib palavik, lümfisõlmede suurenemine ja/või neelamisvalulikkus tuleb teha leukogramm.
KOOSTOIMED: Koostoimes naatriumkloriidiga, valuvaigistitega nõrgeneb Gopteni antihüpertensiivne toime. Antihüpertensiivsed ravimid, uinutid, anesteetikumid potenseerivad Gopteni antihüpertensiivset toimet (eriti diureetikumid). Kaalium või kaaliumi säästvad diureetikumid põhjustavad kaaliumi sisalduse suurenemise seerumis. Koostoimes alkoholiga tugevneb alkoholi toime. Allopurinool, immuunsupressandid, tsütostaatikumid, prokaiinamiid võivad soodustada vereloomehäirete väljakujunemist. Ei ole täheldatud farmakokineetilist koostoimet toiduega järgmiste ravimitega: furosemiid, digoksiin, nifedipiin ja varfariin.
ÜLEANNUSTAMINE: Kliinilistes katsetes testitud maksimaalne ööpäevane annus oli 16mg. Üleannustamisnähtusid ei täheldatud. Ägeda hüpotensiooni korral tuleb manustada naatriumkloriidi lahust infusioonina veeni, et taastada normaalne vererõhk.
SÄILITAMINE: Toatemperatuuril (15...25°C).
PAKEND: 2mg kapslid 28tk. blisterpakendis.
TOOTJA: Knoll AG, Saksamaa.
MÜÜGILOA HOIDJA: MediNet International Ltd, Soome. Tel. Tallinnas 6 443575.
Info - originaal.
Küsi apteekrilt