FEVARIN TBL 50MG N50

Retseptiravim

18,08 €


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Fluvoxaminum
Toimeaine kogus
50 MG
Ravimivorm / pakend
TBL
Kogus pakendis
N50

FEVARIN TBL 50MG N50
RAVIMVORM JA TOIMEAINE SISALDUS: Enterotablett sisaldab 50 või 100 mg fluvoksamiini; abiaineid.
OMADUSED JA FARMAKOKINEETIKA: Fluvoksamiin on antidepressiivse toimega selektiivne serotoniini tagasihaarde inhibiitor. Fluvoksamiin ei mõjusta noradrenaliini tagasihaaret, samuti puudub retseptoreid blokeeriv toime.
Pärast suu kaudu manustamist imendub fluvoksamiin täielikult. Maksimaalne kontsentratsioon plasmas saabub 3...8 tunni pärast. Poolväärtusaeg on pärast ühekordset manustamist 13...15 tundi, korduval manustamisel 17...22 tundi, püsiv kontsentratsioon plasmas saabub tavaliselt 10...14 päeva jooksul. Plasmavalkudega seondub 77%. Fluvoksamiin metaboliseerub maksas põhiliselt oksüdatiivse demetüleerumise teel, metaboliidid erituvad uriiniga. Kahe põhimetaboliidi farmakoloogiline aktiivsus on minimaalne.
NÄIDUSTUSED: Depressioon.
ANNUSTAMINE: Tavaline algannus on vähemalt 100 mg, manustatuna õhtul. Annust suurendatakse järk-järgult. Efektiivne annus on 100...200 mg ööpäevas (maksimaalselt kuni 300 mg). Annused kuni 150 mg võib manustada üksikannusena õhtul, ööpäevane koguannus rohkem kui 150 mg soovitatakse jaotada 2...3 osaks. Depressioonivastane ravi peaks kestma vähemalt 6 kuud (minimaalselt 3 kuud) pärast sümptoomide kadumist. FEVARIN tablett tuleb neelata ilma närimata koos veega. Neeru- või maksafunktsiooni häirete korral tuleb ravi fluvoksamiiniga alustada väikeste annustega, patsiente tuleb jälgida.
VASTUNÄIDUSTUSED: Ülitundlikkus fluvoksamiini või ravimi teiste komponentide suhtes. Ravimit ei tohi manustada samaaegselt MAO-inhibiitoriga. Ravi FEVARIN'iga
tohib alustada alles 2 nädalat peale MAO-inhibiitoriga ravi lõpetamist. FEVARIN-ravi katkestamisel tohib MAO-inhibiitorit manustada alles 1 nädala pärast.
*Ettevaatust neeru- ja maksafunktsiooni häirete,epilepsia, suurenenud krambivalmiduse korral. Maksa- ja neerupuudulikkuse korral tuleb ravi alustada väikeste annustega, haigeid tuleb jälgida. Harva võib seoses FEVARIN-raviga suurenedamaksaensüümide aktiivsus, millega tavaliselt kaasuvad ka kliinilised sümptoomid. Sel juhul tuleb ravi katkestada. Krambihoo tekkimisel tuleb FEVARIN-ravi katkestada.
Suitsiidi võimalus võib püsida kuni olulise paranemiseni.
Eakatel patsientidel tuleb annuseid suurendada ettevaatlikult. Fluvoksamiini ei manustata lastele.
RASEDUS JA IMETAMINE: Kliinilised andmed ravimi kasutamisest raseduse ajal on ebapiisavad. Loomkatsetes ei ole ohtu lootele ilmnenud. Ravim eritub vähesel määral rinnapiima, seetõttu ei tohiks ravimit rinnaga toitmise ajal kasutada.
KÕRVALTOIMED: Ravi algul võib sageli tekkida iiveldus koos oksendamisega. Lisaks iiveldusele võivad tekkida kõhuvalud, suukuivus, isutus, düspepsia, kõhulahtisus või kõhukinnisus, samuti higistamine, pearinglus, peavalud, somnolentsus või unetus, ärevus, treemor, asteenia.
Harvem võib tekkida ortostaatiline hüpotensioon, tahhükardia, vasodilatsioon, samuti lihas- ja liigesvalud, kehakaalu vähenemine, maitsetundlikkuse häired, vertiigo, agiteeritus, rahutus, segasusseisundid, tundehäired, düspnoe, nahasügelus, eksanteemid. Väga harva võivad tekkida maania, hallutsinatsioonid, krambid, deliirium, minestus, liibido muutused, maksafunktsiooni häired, tursed.
KOOSTOIMED: Fluvoksamiin võib pikendada ravimite eritumist, mis metaboliseeruvad maksas. Kliiniliselt võivad olla olulised koostoimed varfariini jt. kumariini derivaatidega, karbamasepiini, fenütoiini ja teofülliiniga. FEVARIN'i ei tohiks manustada koos teofülliiniga, vastasel juhul tuleb teofülliini annust vähendada poole võrra. Samuti tuleks vähendada propranolooli, varfariini, bromasepiini (bensodiasepiin) annuseid. Fluvoksamiini on kasutatud koos tritsükliliste antidepressantidega, mis on põhjustanud viimaste kontsentratsiooni suurenemist plasmas. Kombinatsioonis liitiumiga võivad tugevneda fluvoksamiini serotonergilised toimed, seetõttu tuleb neid ravimeid koos manustada ettevaatlikult. Alkoholi toime võib fluvoksamiini toimel tugevneda.
ÜLEANNUSTAMINE: * Sümptoomid - seedetrakti vaevused (iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus), unisus, pearinglus, kardiaalsed sümptoomid (tahhükardia või bradükardia, hüpotensioon), võivad tekkida maksafunktsiooni häired, krambid, kooma. Suurim haige poolt sisse võetud FEVARIN'i annus on olnud 10 g; haige paranes sümptomaatilise raviga. Raskemaid tüsistusi on täheldatud FEVARIN'i üleannustamisel koos teiste ravimitega. On teatatud kahest surmajuhtumist.
* Ravi - spetsiifilist antidooti ei ole, ravi on sümptomaatiline. Mürgistuse korral tuleb võimalikult kiiresti teha maoloputus või kutsuda esile oksendamine, manustada aktiivsütt. Forsseeritud diureesi või dialüüsi ei tehta.
SÄILITAMINE JA KÕLBLIKKUSAEG: Temperatuuril alla 25°C, valguse eest kaitstult.
PAKEND: Enterotabletid 50 mg 50 tk või 60 tk, 100 mg 30 tk või 50 tk pakendis.
TOOTJA: SOLVAY DUPHAR
Info - Algol Pharma, Eesti.
Küsi apteekrilt