DOXY-M-RATIOPHARM 100MG TBL 100MG N10

Retseptiravim

1,91 €

0,19 €/tk


Piirhind €1.9

Haigekassa 50% soodustusega €1.91

Haigekassa 75% soodustusega -

Haigekassa 90% soodustusega -

Haigekassa 100% soodustusega €1.91


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Doxycyclinum
Toimeaine kogus
100 MG
Ravimivorm / pakend
TBL
Kogus pakendis
N10

DOXY-M-ratiopharm® TBL 100MG N10
RAVIMVORM JA TOIMEAINE SISALDUS: DOXY-M-ratiopharm® 100 TABLETTEN tablett sisaldab 104,1 mg doksü-tsükliin-monohüdraati (vastab 100 mg doksütsükliinile).
DOXYCYCLIN-ratiopharm SF süstelahuse ampull (5 ml) sisaldab 115,4 mg doksütsükliinhülaati (vastab 100 mg doksütsükliinile).
NÄIDUSTUSED: Doksütsükliinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonid.
ANNUSTAMINE: 1. Tabletid. Noorukile kehakaaluga üle 50 kg ja täiskasvanule alla 70 kg esimesel päeval 200 mg ja järgnevatel päevadel 100 mg tablett.
Täiskasvanule kehakaaluga üle 70 kg 200 mg ööpäevas.
Laste raviks kehakaaluga alla 50 kg (üle 8 aasta: 4 mg/kg esimesel ja 2 mg/kg järgnevatel päe-vadel) ei ole antud preparaati suure annuse tõttu soovitatav manustada.
Tavaliste bakteriaalsete infektsioonide korral on ravi kestus 5...21 ööpäeva.
Ägeda gonorröa, uretriidi korral 200 mg ööpäevas 7 päeva jooksul.
Ägeda gonokokse epididümiidi korral 200 mg ööpäevas 10 päeva jooksul.
Ägeda gonokokkinfektsiooni korral naistel 200 mg ööpäevas, vähemalt 7 päeva jooksul.
Süüfilise (primaarne ja sekundaarne vorm) korral 300 mg ööpäevas (võib võtta ka üks kord päe-vas) 15 päeva järjest.
Nahahaiguste (sh Acne vulgaris ja Rosacea rasked vormid) - 100 mg ööpäevas, reeglina 7...21 ööpäeva.
DOXY-M-ratiopharm-100 tablette võtta reeglipäraselt koos hommiku-söögiga või samaaegselt mõne muu söögikorraga piisava hulga vedelikuga (mitte piima või piimatoodetega) või lasta lagu-neda küllaldases koguses vees, mahlas, tees, segada läbi ja kohe juua. Ravimi sissevõtmine söögi ajal vähendab mao- ja sooletrakti kõrvaltoimete esinemissagedust.
2. Süstelahuse manustamise korral täiskasvanule ja noorukile kehakaaluga 50...80 kg on tavaline manustamisskeem järgmine:
esimesel ravipäeval süstida 200 mg, alates teisest ravipäevast 100 mg,
raskete haiguste ja üle 80 kg kehakaaluga patsiendile tuleb süstida esimesest ravipäevast alates 200 mg.
Üldine annustamissoovitus lapsele kahakaaluga kuni 50 kg:
- tavaannus esimesel ravipäeval 4 mg/kg, alates teisest ravipäevast 2 mg/kg;
- raskete haiguste puhul esimesest ravipäevast alates 4 mg/kg ööpäevas.
Spetsiaalsed annustamissoovitused:
- gonorröast põhjustatud äge uretriit meestel - vähemalt 7 ööpäeva, iga päev 200 mg;
- äge gonokokk-epididümiit vähemalt 10 ööpäeva, iga päev 200 mg;
- äge gonokokkinfektsioon naistel - vähemalt 7 ööpäeva iga päev 200 mg.
Pärast gonokokkravi tuleb selle tulemuslikkust kontrollida bakterioloogiliselt 3...4 ööpäeva vältel.
Primaarse ja sekundaarse süüfilise raviks (penitsilliiniallergia korral) 15 ööpäeva iga päev 300 mg.
3. Veeniinfusiooniks võib DOXYCYCLIN-ratiopharm SF segada 5...20% dekstroosi- või 0,9% naatriumkloriidilahusega (Ringeri lahus ei ole sobiv).
Üht ampulli süstida vähemalt 2 min jooksul, vanemate, nõrkade ja südamerütmihäiretega patsien-tide puhul veelgi aeglasemalt. Kiirel süstimisel võib tekkida iiveldus, higistamine, näopunetus ja kollaps. Ravi kestus sõltub haiguse iseloomust, raskusastmest ja kulust. Pärast haigusnähtude möödumist tuleb ravi jätkata veel 1...3 päeva vältel. b-hemolüütilistest streptokokkidest põh-justatud nakkuste puhul jätkata ravi 10 päeva, et vältida komplikatsioone (nt reumaatiline palavik, glomerulonefriit). Pikaajalisel kasutamisel jälgida regulaarselt maksa- ja neerufunktsiooni ja verepilti. Niipea kui patsiendi seisund lubab, tuleb üle minna peroraalsele ravile.
VASTUNÄIDUSTUSED: Ülitundlikkus doksütsükliini või teiste tetratsükliinide suhtes, samuti raske maksafunktsiooni häire.
Neerutalitluse häire korral jälgida eliminatsiooni, mis on polüvinüülpürrolidooni sisalduse tõttu aeglasem.
RASEDUS JA IMETAMINE: Raseduse ja imetamise ajal võib doksütsükliini kasutada ainult elulistel näidustustustel. Ravim võib imikul esile kutsuda hammaste värvumise, hambavaaba defekte ja luude kasvu aeglustumise. Lapsele vanusega alla 8 aasta doksütsükliini ei manustata, kuna enne dentifikatsiooni lõppu võivad tekkida püsivad hammaste värvumisnähud ja hambavaaba defektid.
Myasthenia gravis'e korral ei tohi DOXYCYCLIN-ratiopharm SF-i magneesiumkloriidi sisalduse tõttu kasutada.
KÕRVALTOIMED: Mao-sooletrakt. Parenteraalsel manustamisel võivad üksikjuhtudel tekkida mao-sooletrakti häired. Kõhulahtisusest ravi ajal või pärast seda tuleb kohe informeerida arsti, kuna tegemist võib olla pseudomembranoosse enterokoliidiga.
Närvisüsteem: väga harva tekib koljusisese rõhu tõus (Pseudotumor cerebri), millega kaasneb peavalu, iiveldus, oksendamine ja on võimalik ka papillide ödeem. Rõhk normaliseerub ravi lõpetamisel.
Nahk ja nahaalune kude: allergilised nahareaktsioonid on harvad, päikesekiirte toimel võib tekkida valguse suhtes sensibiliseerumine (kujuneda valgustundlikkus), mille tagajärjel võivad tekkida katmata kehaosadel fototoksilised reaktsioonid (punetus, ketendus, villid), väga harva küünte lagunemine ja valgeks muutumine. Doksütsükliinravi ajal ei ole soovitatav päevitada ja käia solaa-riumis.
Veri: väga harva tekivad järgmised muutused verepildis - trombo-tsütopeenia, aneemia, leuko-peenia, leukotsütoos, atüüpilised lümfo-tsüüdid ja toksilised granulotsüütide granulatsioonid, mis pärast ravi lõpetamist normaliseeruvad.
Maks ja sapiteed: üleannustamisel on maksakahjustuste ja pankreatiidi tekke oht.
Ülitundlikkusreaktsioonid: allergianähud on harvad (eksanteem, erüteem, urtikaaria, Erythema exsudativum multiforme, mööduvad naha, limaskestade või liigeste tursed), harva rasked ülitundlikkusreaktsioonid - näo-, keele-, kõriturse, hingamisteede ahenemine, õhupuudus, vererõhu langus, shokk.
Doksütsükliinravi ajal võivad tekkida kandidoosi nähud - glossiit, stomatiit, väliste suguorganite põletikud, vulvovaginiit.
Üksikjuhtumeil võib ravi ajal tekkida müoopia, reaktsiooniaja pikenemine.
Kiirel süstimisel võib tekkida iiveldus ja higistamine, näopunetus ja kollaps. Ravimi veeni süstimine võib põhjustada tromboflebiiti, mistõttu tuleb eelistada doksütsükliini suu kaudu manustamist. Pikaajalisel ravimi kasutamisel tuleb reeglipäraselt kontrollida maksa- ja neerufunktsioone ja vere-loomet.
KOOSTOIMED: Kombinatsioonis potentsiaalselt neere kahjustava üldanesteetilise aine metoksü-fluraaniga võib tekkida neerupuudulikkus. Samaaegne doksütsükliini ja tsüklosporiin-A kasutamine suurendab immuunsupressiivumite toksilist toimet. Doksütsükliin suurendab diabeediravimite (suu kaudu manustatavad sulfanüülkarbamiidi derivaadid) ja kumariini-tüüpi antikoagulantide toimet (annust vastavalt vähendada). Barbituraadid, karbamasepiin, fenütoiin, primidoon ja krooni-line alkoholi kuritarvitamine kiirendavad doksütsükliini lagunemist maksas seoses ensüümide induktsiooniga, mistõttu tavalised annused ei toimi. Samaaegne doksütsükliini ja teofülliini kasu-tamine tõstab kõrvaltoimete esinemissagedust mao-sooletraktis. Vältida doksütsükliini ja b-laktaamantibiootikumide (penitsilliinid, tsefalosporiinid) samaaegset kasutamist, kuna antibakte-riaalne toime väheneb. Samaaegsel magneesiumioone ja digitaalise glükosiide sisaldavate süsteravimite kasutamisel on harva täheldatud südametegevuse häireid (arütmiaid).
Teoreetiliselt on doksütsükliinravi ajal kontratseptiivide toime ebapiisav, seetõttu tuleks täiendavalt kasutada mittehormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid.
NB! Tetratsükliinide (sh ka doksütsükliini) kasutamisel võivad muutuda laboratoorsete analüüside tulemused (suhkru, valgu, urobilinogeeni, katehhoolamiinide sisaldus veres).
ÜLEANNUSTAMINE: Ägedat doksütsükliini üleannustamist ei ole kirjeldatud. Üleannustamisel on aga parenhümatoosse maksa- ja neerukahjustuse, samuti pankreatiidi oht.
OMADUSED JA FARMAKOKINEETIKA: Doksütsükliin kuulub laia toimespektriga antibiootikumide, tetratsükliinide rühma. Ravim on saadud poolsünteetiliselt Streptomyces'e liikidest, toimib bak-teriostaatiliselt. Toimemehhanism põhineb ribosomaalse valgusünteesi pärssimisel. Ravim toimib ekstra- kui ka intratsellulaarselt paiknevatesse haigustekitajatesse. Doksütsükliini toimespekter hõlmab gram-positiivseid ja gramnegatiivseid baktereid, k.a. anaeroobsed ja spooremoodustavad tüved. Peale selle on doksütsükliin tõhus aktinomütseetide, klamüüdiate, leptospiiride, müko-plasma, nokardiate, riketsiate ja treponeemide suhtes. Doksütsükliinitundlikud on järgmised bak-terid: Clostridium perfringens ja Clostridium tetani spp., Bacillus anthracis, Bordetella pertussis, Brucellaceae spp., Campylobacter spp., Francisella tularensis, Haemophilus ducreyi, Klebsiella spp., Legionella spp., Listeria monocytogenes, Neisseria spp., Pasteurella spp., Salmonella spp., Shigella spp., Vibrio cholerae, Jersinia spp.
Osaliselt resistentsed on järgmised mikroobid: Bacteroides fragilis, B-grupi streptokokid, Escherichia coli, Enterobacter spp., Enterococcus spp., Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae ja Staphylococcus spp., Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Serratia ja Providencia spp. (teha resistentsustest). Tetratsükliinidele on omane ristresistentsus (mikroobitüved, mis on resistentsed ühe tetratsükliinirea preparaadi suhtes, on seda ka teiste suh-tes).
Ühekordse annuse veeni manustamine annab plasmakontsen-tratsiooni 3...5 mg/l. Poolväärtusaeg on 16...18 tundi, mis neerukahjustuse korral on pikem, maksakahjustuse korral aga veelgi pikem. Seonduvus plasmavalkudega on 60...90%. Jaotub kiiresti organismis, läbi põletikulise ajukelme tungib väga vähe. Kõrged doksütsükliini kontsentratsioonid tekivad eelkõige sapipõies ja maksas. Metaboliseerub osaliselt, eritub põhiliselt soole kaudu mikrobioloogiliselt aktiivse ainena (sapist ja otsese sekretsiooni kaudu verest soolevalendikku), vähesel määral ka neerude kaudu.
ABIAINED: Magneesiumkloriid, polüvinüülpürrolidoon (povidoon), atsetüültsüsteiin.
SÄILITAMINE JA KÕLBLIKKUSAEG: Süstelahus toatemperatuuril kuni 20 °C, otsese päikesevalguse eest kaitstult, 2 aastat. Tabletid toatemperatuuril, 5 aastat.
PAKEND: 100 mg tabletid, 10 tk blisterpakendis.
Süstelahus (20 mg/ml) 5 ml tumedast klaasist ampullis, 2 tk või 5 tk pakendis.
TOOTJA: RATIOPHARM GmbH
Info - originaal.
Küsi apteekrilt