COSOPT SILMATILGAD 5MG+20MG/ML 5ML

Retseptiravim

9,25 €


Piirhind €6.5

Haigekassa 50% soodustusega €7.25

Haigekassa 75% soodustusega -

Haigekassa 90% soodustusega -

Haigekassa 100% soodustusega €5.25


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Timololum dorzolamidum
Toimeaine kogus
5 MG/ML
Ravimivorm / pakend
SILMATILGAD
Kogus pakendis
5ML

COSOPT®
(dorsolamiidvesinikkloriidi ja timoloolmaleaadi silmalahus, MSD)
Steriilsed silmatilgad.

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
COSOPTi steriilne silmalahus on saadaval steriilse, isotoonilise, puhverdatud, kergelt viskoosse vesilahusena. 1 ml COSOPTi sisaldab toimeainena 20,00 mg (2%) dorsolamiidi (22,26 mg dorsolamiidvesinikkloriidi) ja 5,00 mg (0,5%) timolooli (6,83 mg timoloolmaleaati).
RAVIMVORM
Silmatilgad.
KLIINILISED OMADUSED
1 Näidustused
Kõrgenenud silmasisese rõhu alandamine avatud nurgaga glaukoomi, pseudoeksfoliatiivse glaukoomi või intraokulaarse hüpertensiooni korral, kui kombinatsioonravi on osutunud sobivaks.
Doseerimine ja manustamine
Tavaline annus on üks tilk COSOPTi kahjustatud silma(desse) kaks korda päevas.
Üleminekul teis(t)elt glaukoomivastas(t)elt silmaravimi(te)lt COSOPTile, tuleb eelneva preparaadi kasutamine lõpetada pärast täieliku ööpäevase annuse manustamist ja järgmisel päeval alustada ravi COSOPTiga.
Kasutades COSOPTi koos mõne teise lokaalselt manustatava preparaadiga, peab nende manustamise vaheaeg olema vähemalt 10 minutit.
Vastunäidustused
COSOPT on vastunäidustatud järgmistel juhtudel:
- bronhiaalastma või viited bronhiaalastmale anamneesis või raske krooniline obstruktiivne kopsuhaigus
- siinusbradükardia, II või III astme atrioventrikulaarne blokk, südamepuudulikkus, kardiogeenne šokk
-ülitundlikkus preparaadi mõne komponendi suhtes
Ülaltoodu põhineb preparaadi üksikute komponentide omadustel ja ei ole spetsiifiline sellele kombinatsioonile.
ETTEVAATUST
Reaktsioonid südame ja hingamiselundite poolt
Sarnaselt teistele lokaalselt manustatavatele silmaravimitele võib see preparaat imenduda süsteemselt. Timolool on beeta-adrenoblokaator. Lokaalsel manustamisel võivad tekkida sama tüüpi kõrvaltoimed nagu beeta-adrenoblokaatorite süsteemsel manustamisel.
Kuna preparaat sisaldab ühe komponendina timoloolmaleaati, tuleb enne ravi alustamist COSOPTiga kompenseerida südamepuudulikkus. Patsiente, kellel on anamneesis raske südamehaigus, tuleb jälgida südamepuudulikkuse sümptomite suhtes ning kontrollida südame löögisagedust.
Timoloolmaleaadi manustamisele on mõnel juhul järgnenud hingamisteede ja kardiaalsed reaktsioonid; astmahaigete hulgas on bronhospasmi tagajärjel esinenud surmajuhtumeid, harva on surm saabunud südamepuudulikkuse tõttu.
Maksa- ja neerukahjustus
COSOPTi ei ole uuritud raske neerupuudulikkusega patsientidel (kreatiniini kliirens <30 ml/min). Dorsolamiid ja ta metaboliit erituvad peamiselt neerude kaudu, mistõttu COSOPTi manustamine neile patsientidele ei ole soovitatav.
COSOPTi toimet ei ole maksa kahjustusega haigetel uuritud, mistõttu seda preparaati tuleks neile haigetele manustada ettevaatusega.
Immunoloogia ja ülitundlikkus
Sarnaselt teistele lokaalselt manustatavatele silmaravimitele võib see preparaat imenduda süsteemselt. Dorsolamiid on sulfoonamiid. Lokaalsel manustamisel võivad esineda sama tüüpi kõrvaltoimed nagu sulfoonamiidide süsteemsel manustamisel. Kui ilmnevad rasked kõrvaltoimed või ülitundlikkusreaktsioonid, tuleb ravimi kasutamine lõpetada.
Kliinilistes uuringutes on dorsolamiidvesinikkloriidi silmatilkade pikaajalisel kasutamisel esinenud mõningatel juhtudel lokaalseid kõrvaltoimeid, peamiselt konjunktiviidi ja silmalau reaktsioonide näol. Mõnel juhul viitasid kliiniline pilt ja kulg allergilist tüüpi reaktsiooni võimalusele, mistõttu neil juhtudel ravi katkestati. Sarnased reaktsioonid on võimalikud ka COSOPTi kasutamisel. Selliste reaktsioonide esinemisel, tuleks mõelda COSOPT ravi lõpetamisele.
Haiged, kellel on esinenud atoopiat või tugevat anafülaktilist reaktsiooni erinevate allergeenide suhtes, võivad beeta-adrenoblokaatorite kasutamise ajal olla enamtundlikud nende allergeenide korduvale juhuslikule, diagnostilisele või terapeutilisele mõjule. Need haiged võivad halvasti reageerida tavalistele adrenaliini annustele, mida kasutatakse anafülaktilise reaktsiooni raviks.
Ravimite koostoimed
Suukaudse ja lokaalse karboanhüdraasi inhibiitori (nt dorsolamiid) samaaegsel manustamisel, võivad karboanhüdraasi inhibeerimisele omased süsteemsed toimed kuhjuda. COSOPTi ja suukaudse karboanhüdraasi inhibiitori samaaegset manustamist ei ole uuritud ja ei soovitata.
Haigeid, kes juba kasutavad süsteemseid beeta-adrenoblokaatoreid tuleb COSOPTi lisandudes raviskeemi jälgida võimaliku kumulatiivse toime tõttu nii silmasisese rõhu kui ka beeta-adrenoblokaatorite süsteemsete toimete suhtes. Kahte lokaalset beeta-adrenoblokaatorit ei soovitata samaaegselt kasutada.
Muud
Ägeda suletud nurgaga glaukoomi ravi nõuab lisaks silmasisese rõhu langetamisele ka terapeutilist sekkumist. COSOPTi ei ole uuritud ägeda suletud nurgaga glaukoomi ravis.
On teatatud ka sarvkesta irdumisest seoses filtratsiooni protseduuride järgselt vesivedeliku produktsiooni pärssivate preparaatide (nt timolool, atseetasolamiid, dorsolamiid) manustamisega.
Kontaktläätsede kasutamine
COSOPT sisaldab säilitusainena bensalkooniumkloriidi, mis võib absorbeeruda pehmetesse kontaktläätsedesse; seetõttu ei soovitata nende läätsede kandmise ajal COSOPTi manustada. Läätsed tuleb eemaldada enne ravimi silma tilgutamist ja mitte tagasi panna enne 15 minuti möödumist.
Kasutamine lastel
Ohutus ja efektiivsus lastel ei ole tõestatud.
Ravimite koostoimed ja teised koostoimed
Spetsiifilisi ravimite koostoime uuringuid ei ole COSOPTi silmalahusega läbi viidud.
Kliinilistes uuringutes kasutati COSOPTi koos järgmiste suukaudselt manustatavate ravimitega ilma kõrvaltoimete ilmnemiseta: AKE-inhibiitorite, kaltsiumikanalite blokaatorite, diureetikumide, mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite, k.a. aspiriin, ja hormoonidega (nt östrogeenid, insuliin, türoksiin).
Timoloolmaleaadi silmatilkade manustamine koos suukaudsete kaltsiumikanalite blokaatorite, katehhoolamiine väljaviivate ravimite või beeta-adrenoblokaatoritega võib ravimite võimalik kumulatiivne toime põhjustada hüpotooniat ja/või väljendunud bradükardiat.
Kinidiini ja timolooli kombineerimine on mõningatel haigetel põhjustanud süsteemset beetablokaadi (nt südame löögisageduse aeglustumist) kinidiini inhibeeriva toime tõttu timolooli metabolismi (läbi ensüümi P-450, CYP2D6).
COSOPTi komponent dorsolamiid on karboanhüdraasi inhibiitor ja kuigi teda manustatakse lokaalselt, imendub ta süsteemselt. Kliiniliste uuringute käigus ei esinenud dorsolamiidvesinikkloriidi silmalahusega seostatavaid happe-alus tasakaalu häireid. Kuna selliseid häireid on esinenud suu kaudu manustatavate karboanhüdraasi inhibiitoritega ja on mõnel juhul põhjustanud ravimite koostoimeid (nt. toksilisust suurtes doosides salitsülaate saavatel haigetel), tuleb arvestada sellise ravimite koostoime võimalusega patsientidel, kes saavad COSOPTi.
Suukaudsete beeta-adrenoblokaatorite manustamisel võib klonidiini ravi lõpetamisele järgneda hüpertensiooni süvenemine
Rasedus ja imetamine
Rasedus
Rasedatel ei ole kliinilisi uuringuid läbi viidud. COSOPTi kasutamisel raseduse ajal peab ravist loodetav kasu ületama võimaliku kahjuliku toime lootele.
Imetamine
Ei ole teada, kas dorsolamiid eritub rinnapiima. Timolool eritub rinnapiima ja võib imikul kutsuda esile raskeid reaktsioone, mistõttu tuleb lõpetada rinnaga toitmine või ravimi manustamine, võttes arvesse ravimi vajalikkust emale.
Toime autojuhtimisvõimele ja masinate kasutamisele
COSOPTi kõrvaltoimed võivad mõnedel haigetel mõjutada autojuhtimisvõimet ja/või seadmete kasutamist (vt. 4.8 Kõrvaltoimed).
Kõrvaltoimed
Kliinilistes uuringutes oli COSOPT üldiselt hästi talutav; kombinatsioonil dorsolamiidvesinikkloriid-timoloolmaleaat ei esinenud mingeid kõrvaltoimeid, mis oleks spetsiifilised ainult sellele kombinatsioonile. Kõrvaltoimed piirdusid ainult nendega, mis olid varem teada dorsolamiidvesinikkloriidi ja/või timoloolmaleaadi kohta. Üldiselt, kõrvaltoimed olid kerged ja ei põhjustanud ravi katkestamist.
Kliinilistes uuringutes raviti COSOPTiga 1035 patsienti. Umbes 2,4% kõikidest haigetest katkestas ravi lokaalsete kõrvaltoimete tõttu silmas. Umbes 1,2% katkestas ravi lokaalsete, ilmselt allergiliste või ülitundlikkusreaktsioonide tõttu silmas.
Sagedamini esinenud ravimiga seotud kõrvaltoimeks olid kõrvetus- ja torkimistunne silmas, maitsetundlikkuse muutus, soonkesta erosioon, konjunktiviit, nägemisteravuse langus, pisaravool ja silmade sügelemine. Harva esines neerukive.
Ravimi turustamise järgselt on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest: düspnoe, hingamispuudulikkus, kontaktdermatiit.
Laboratoorsed uuringud
COSOPTi manustamine ei olnud seotud kliiniliselt oluliste elektrolüütide häiretega.
Üledoseerimine
Puuduvad andmed juhusliku või tahtliku COSOPTi suu kaudu sisse võtmisega seotud üledoseeringu kohta inimorganismis.
On esinenud tahtmatut timoloolmaleaadi silmatilkade üledoseerimist, mille tulemusena ilmnesid beeta-adrenoblokaatoritele omased süsteemsed nähud nagu pearinglus, peavalu, hingeldus, bradükardia, bronhospasm ja südamepuudulikkus. Dorsolamiidi üledoseerimise korral oodatavateks sümptomiteks on elektrolüütide tasakaalu häired, atsidoos ja võimalikud kesknärvisüsteemi nähud.
Ravi peab olema sümptomaatiline ja toetav. Pidevalt tuleb jälgida seerumi elektrolüütide (eriti kaaliumi) ja vere pH väärtusi. Timolool on raskesti dialüüsitav.
Dorsolamiidvesinikkloriidi suukaudne DL50 on 1320 mg/kg (3960 mg/m²) isastel ja emastel hiirtel ja 1927 mg/kg (11,369 mg/m²) emastel rottidel.
Timoloolmaleaadi suukaudne DL50 on 1190 mg/kg (3570mg/m²) emastel hiirtel ja 900 mg/kg (5310 mg/m²) emastel rottidel.
FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakodünaamika
ATC-kood. S02ED80
Toimemehhanism
COSOPT koosneb kahest komponendist - dorsolamiidvesinikkloriidist ja timoloolmaleaadist. Mõlemad komponendid alandavad kõrgenenud silmasisest rõhku vesivedeliku sekretsiooni vähendamise teel, tehes seda erinevate mehhanismide teel.
Dorsolamiidvesinikkloriid on karboanhüdraas II inhibiitor. Karboanhüdraasi inhibeerimise tulemusena silma ripsjätketes väheneb vesivedeliku produktsioon, aeglustub arvatavasti bikarbonaatioonide moodustumine, millele järgneb naatriumi ja vedeliku transpordi vähenemine. Timolool on mitteselektiivne beeta-adrenoblokaator, millel puudub oluline süsteemne sümpatomimeetiline, otsene müokardi pärssiv või lokaalne anesteetiline (membraane stabiliseeriv) toime. Nende kahe aine kombinatsioonil on aditiivne efekt silmasisese rõhu langusse, võrreldes sellega, kui neid manustada eraldi preparaatidena.
Pärast lokaalset manustamist langetab COSOPT kõrgenenud silmasisest rõhku, olenemata sellest, kas see on seotud glaukoomiga või mitte. Silmasisese rõhu tõus on nägemisnärvi kahjustuse ja glaukoomi korral esineva nägemiskaotuse patogeneesis peamine riskifaktor. Mida kõrgem on silmasisene rõhk, seda suurem on nägemisnärvi kahjustuse ja vaatevälja ahenemise tekke tõenäosus. COSOPT langetab silmasisest rõhku, omamata miootikumidele sarnaseid kõrvaltoimeid nagu hämaras nägemise häired, akommodatsioonispasm ja pupilli ahenemine.
Farmakodünaamika
Kuni 15 kuud kestnud kliinilistes uuringutes manustati kas ainult COSOPTi (kaks korda päevas - hommikul ja õhtul enne magamaheitmist) või 0,5% timolooli ja 2,0% dorsolamiidi kombinatsiooni glaukoomi või silmasisese hüpertensiooniga patsientidele, kellele nende ravimite koosmanustamine oli näidustatud. Uuringus võrreldi nende preparaatide silmasisest rõhku langetavat toimet. Uuring hõlmas nii ravimata haigeid kui ka timolooli monoteraapiaga mitte kontrolli all olevaid patsiente. COSOPTi (manustatuna kaks korda päevas) silmasisest rõhku langetav toime on suurem kui monoteraapiana kasutatud 2% dorsolamiidil (manustatuna kolm korda päevas) või 0,5% timoloolil (manustatuna kaks korda päevas). COSOPTi silmasisest rõhku langetav toime on võrdväärne dorsolamiidi ja timolooli koosmanustamisele (kaks korda päevas). COSOPTi silmasisest rõhku langetav toime on püsiv kogu ööpäeva vältel ja ei muutu ka pikaajalise raviga.
Farmakokineetika
Dorsolamiidvesinikkloriid
Erinevalt suu kaudu manustatavatest karboanhüdraasi inhibiitoritest võimaldab dorsolamiidvesinikkloriidi lokaalne manustamine avaldada oma toimed otse silma ja seda suhteliselt väikeste dooside juures ja seega ka väiksemate süsteemsete kõrvaltoimetega.
Kliinilistes uuringutes langes silmasisene rõhk, ilma suukaudsetele karboanhüdraasi inhibiitoritele omaste happe-alus tasakaalu häirete ja elektrolüütide muutusteta.
Lokaalsel manustamisel imendub dorsolamiid süsteemselt. Et hinnata võimalikku süsteemset karboanhüdraasi inhibeerimist lokaalse manustamise järgselt, mõõdeti ravimi ja ta metaboliidi kontsentratsiooni erütrotsüütidel ja plasmas ning karboanhüdraasi inhibeerimist erütrotsüütidel. Kuna dorsolamiid seostub selektiivselt KA II-ga, siis pikaajalisel kasutamisel kumuleerub ta erütrotsüütidesse, samal ajal kui plasmas on dorsolamiid sedastatav äärmiselt väikeses kontsentratsioonis. Lähteravim moodustab ainsa metaboliidi- N-desetüüli, mis inhibeerib KA-II vähemal määral kui lähteravim, kuid inhibeerib ka vähemaktiivset isoensüümi (KA-I). Metaboliit koguneb samuti erütrotsüütidesse, kus ta seostub esmaselt KA-I -ga. Dorsolamiid seostub mõõdukalt plasmavalkudega (umbes 33%). Dorsolamiid eritub uriiniga muutumatul kujul; metaboliit eritub samuti uriiniga. Pärast ravimi manustamise lõpetamist, elimineerub dorsolamiid erütrotsüütidest mittelineaarselt; algselt langeb ravimi kontsentratsioon järsult, millele järgneb aeglasem ravimi elimineerumise faas poolestusajaga umbes neli kuud.
Kui pärast pikaajalist lokaalset manustamist anti dorsolamiidi suukaudselt, et stimuleerida maksimaalset süsteemset toimet, saabus stabiliseerumine 13 nädala jooksul.
Stabiilses faasis, kui plasmas ei leidunud vabal kujul ravimit ega tema metaboliiti, esines KA inhibeerimist punalibledes vähem, kui oleks teda vaja neeru funktsiooni- või hingamishäirete tekkeks. Sarnaseid farmakokineetilisi omadusi täheldati ka pärast ravimi pikaajalist lokaalset manustamist. Mõnel neerufunktsiooni häirega vanemal patsiendil (kreatiniini kliirens 30-60 ml/min) leiti metaboliidi kõrgemaid kontsentratsioone, kuid sellega ei seostatud kliiniliselt oluliste süsteemsete kõrvaltoimete teket.
Timoloolmaleaat
Kliinilises uuringus oli võimalik määrata ravimi kontsentratsiooni plasmas kaks päeva pärast 0,5% timoloolmaleaadi silmatilkade manustamist. Keskmine plasma kontsentratsioon pärast hommikust manustamist oli 0,46 ng/ml ja pärast õhtust manustamist 0,35 ng/ml.
Prekliinilised ohutusandmed
Ravimi üksikute komponentide okulaarne ja süsteemne ohutusprofiil on hästi tõestatud. Loomkatsetes ei esinenud lokaalseid kõrvaltoimeid silmas dorsolamiidvesinikkloriidi ning timoloolmaleaadi silmalahuse monoteraapia ega dorsolamiidvesinikkloriidi ja timoloolmaleaadi koosmanustamise korral. Seetõttu puudub COSOPTi terapeutiliste dooside manustamisel märkimisväärne risk inimese ohutusele.
FARMATSEUTILISED OMADUSED
Abiained
COSOPT sisaldab järgmisi abiaineid: naatriumtsitraati (dihüdraat), hüdroksüetüültselluloosi, naatriumhüdroksiidi, mannitooli ja süstevett. Säilitusainena on lisatud bensalkooniumkloriidi (0,0075%).
Ravimite kokkusobimatus
Ei ole teada.
Kõlblikkusaeg
Ravimi säilivusaeg on 24 kuud.
COSOPTi ei tohi kasutada kauem kui 4 nädalat pärast ravimpudeli avamist.
Säilitamine
Hoida temperatuuril 15-30° C. Kaitsta valguse eest.
Pakendi iseloom ja sisu
Silmalahuse pudel (OCUMETER Plus) on valmistatud läbipaistvast kõrge tihedusega polüetüleenist. Pudelil on suletud tilguti ja vetruvad küljed, millele vajutades saab ravimit tilgutada. Kork on läbipaistmatu valge ning pudeli esmakordsel kasutamisel teeb kork tilgutisse augu, see auk suletakse korgi peale keeramisel. Pudelil on ohutusribad, millelt on näha, kas pudel on juba avatud.
2 %+0,5% silmatilgad, 5 ml pudelis.
Kasutamisjuhend
Patsiendile tuleb selgitada, et ta väldiks kontakti rohupudeli otsa ja silma või selle ümbrusega.
Patsiendile tuleb selgitada, et silmalahuse ebaõigel käsitsemisel võib see infitseeruda ja põhjustada silmapõletikke. Infitseeritud silmalahuse kasutamine võib põhjustada rasket silmakahjustust ja sellele järgnevat nägemise kaotust.
MÜÜGIVOLITUST OMAB: Merck Sharp & Dohme IDEA Inc.
Schaffhauserstr.136, Glattbrugg - 8152, Šveits
MÜÜGIVOLITUSE NUMBER: 282199
ESMASE VÕI KORDUVA VOLITUSE VÄLJASTAMISE KUUPÄEV: 28.Oktoober, 2000.a.
TEKSTI VIIMASE LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV: 092000MSD, eestindatud 112000, CST-ETA-20000970

21.02.02Küsi apteekrilt