CONVULEX SIIRUP 50MG/ML 100ML

Retseptiravim

4,24 €


Piirhind €4.24

Haigekassa 50% soodustusega €3.37

Haigekassa 75% soodustusega -

Haigekassa 90% soodustusega -

Haigekassa 100% soodustusega €2.5


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Acidum valproicum
Toimeaine kogus
50 MG/ML
Ravimivorm / pakend
SIIRUP
Kogus pakendis
100ML

CONVULEX 50MG/ML SIIRUP LASTELE
RAVIMVORM JA TOIMEAINE SISALDUS: 1 ml sisaldab naatriumvalproaati 50mg, lükasiini (suhkruasendajat) 800mg, 4-hüdroksübensoehappe metüülestrit 1mg, 4-hüdroksübensoehappe propüülestrit 0,4mg; sahhariin-naatriumit 1mg, naatriumtsüklamaati 3mg.
OMADUSED: Valproehape on üheahelaline küllastunud rasvhape, erinedes kõikidest teistest antikonvulsantidest, millel on tsükliline struktuur. Loomuuringutes on ilmnenud valproehappe vähene toksilisus ja efektiivne krambivastane toime. Valproehappe meeleolu tõstva toime tulemuseks on visomotoorse koordinatsiooni ja kontsentratsioonivõime paranemine. Farmakoloogiliselt arvatakse valproehappe toime tingitud olevat toimest gammaaminovõihappe (GABA) metabolismile. Glutamiinhappe dekarboksülaasi aktiviseerimise ja GABA-transaminaasi inhibeerimise tulemuseks on GABA kontsentratsiooni oluline tõus sünaptosoomides ja sünapsipilus. Inhibeeriva toimega neurotransmitter GABA takistab pre- ja postsünaptilist ülekannet ning hoiab seeläbi ära konvulsiivse aktiivsuse leviku.
Kaetud kapslite lagunemine toimub peensooles, kus leiab aset ka toimeaine imendumine. Maksim. kontsentratsioon plasmas saabub 2...3 tundi pärast ravimi manustamist. Toidu samaaegne tarvitamine ei mõjuta toimeaine imendumist. Püsikontsntratsioon plasma saabub 2...4 päeva pärast, sõltuvalt annustamisintervallidest. Terapeutiline annusevahemik on 50...100mg/l (umbes 300...600millimooli/l). Valproehappe seonduvus plasmavalkudega on 80...95%. Ravimi kontsentratsioon liikvoris on korrelatsioonis vaba toimeaine kontsentratsiooniga plasmas. Ainult 1...3% manustatud annusest eritub muutumatul kujul neerude kaudu. Suurem osa glükuroniseeritakse ja oksüdeeritakse maksas. Metaboliidid erituvad neerude kaudu. Plasma poolväärtusaeg on 9...16 tundi.
NÄIDUSTUS: Epilepsia.
Kasutusalad: Primaarsed generaliseerunud hood; Petit mal epilepsia; püknoleptilised absansid; müokloonilis-astaatilised hood (Lennox' sündroom); impulsiivne Petit mal (müokloonilised Petit mal hood); infantiilsed spasmid (West'i sündroom); Grand mal epilepsia (haigushood ärkamisel, valgustundlikud vormid); partsiaalsed (fokaalsed) hood, mida eriti iseloomustab sümptomite kompleks sekundaarse generalisatsiooniga.
VASTUNÄIDUSTUSED: Ülitundlikkus valproehappe suhtes, maksa või pankrease funktsioonihäired.
ETTEVAATUST järgmistel juhtudel: anamneesis maksa- või pankrease haigused või luuüdi kahjustus; hemorraagiline diatees; neerufunktsiooni häired; kaasasündinud ensüümidefektid; rasked epilepsiavormid; vaimse alaarenguga lapsed; orgaaniline ajukahjustus; alla 2-aastased lapsed (maksakahjustuse oht).
RASEDUS JA IMETAMINE: Loomuuringute käigus on tõestust leidnud valproehappe teratogeenne toime. Raseduse ajal tohib ravimit manustada vaid väikseimas efektiivses annuses. Võimalusel tuleb vältida valproehappe kombineerimist teiste krambivastaste ravimitega.
Ravi valproehappega ei tohi alustada raseduse esimesel trimestril. Kui rase naine saab raviks valproehapet, ei tohi ravi katkestada (suureneb hoogude sagedus ja status epilepticus võib olla ohtlik nii ema kui lapse elule). Regulaarselt tuleb kontrollida valproehappe kontsentratsiooni plasmas (terapeutilist vahemikku). Rinnaga toitmine soovitatakse lõpetada.
KÕRVALTOIMED: Convulex siirup on hästi talutavad. Harvaesinevad kõrvaltoimed avalduvad peamiselt kontsentratsiooni juures üle 100mg/l ja kombinatsioonravi korral. Kõige sagedamini esinevad kõrvaltoimed seedetrakti poolt. Iiveldus, oksendamine ja isutus esinevad peamiselt ravi alguses ja kaovad annuse korrigeerimise või ravimi annustamisega söögi ajal või peale seda. Võib esineda söögiisu ja kehakaalu tõusu, valu ülakõhus, maospasme, kõhulahtisust ja -kinnisust.
Sedatsioon, pearinglus, peavalu, depressiivne meeleolu, agressioon, tahtmatud liigutused, hüperaktiivsus, toonilised krambid, ataksia, koordinatsioonihäired, treemor, düsartria, nüstagmid ja kahelinägemine on harvaesinevateks kõrvaltoimeteks.
Üksikjuhtudel täheldati segasusseisundeid, stuuporit ja koomatpaar päeva pärast terapeutiliste plasmatasemete saavutamist. Hematoloogilistest kõrvaltoimetest täheldati trombotsütopeeniat, trombotsüütide agregatsiooni pärssumist, neutropeeniat, lümfotsütoosi, hüpofibrinogeneemiat ning väga harva aneemiat ja luuüdi depressiooni. Täheldati ka hüperammoneemiat, plasma glütsiinitaseme tõusu ja karnitiinitaseme langust. Allergilised nahareaktsioonid esinevad väga harva. Üksikjuhtudel täheldati petehhiaalset veritsust, kalduvust hematoomide tekkeks ja mööduvat juuste väljalangemist. Väga harva kirjeldati rasket maksakahjustust esimese kuue ravikuu jooksul, mis ei sõltunud manustatud annustest. Kirjeldati ka Reye sarnase sündroomi esinemist; muutused maksafunktsiooni näitajates (GOT, GPT, LAP, gamma-GT, alkaalse fofataasi ja bilirubiini tõus) esinevad sageli ravi ajal, kuid normaliseeruvad tavaliselt annuse korrigeerimisel. Ravi tuleb katkestada kohe, kui ilmnevad maksakahjustusele viitavad kliinilised sümptomid (korduvad epigastraalsed kaebused, oksendamine , isutus, väsimus, nõrkus, ikterus, astsiit, hepaatiline entsefalopaatia). Väga harvadel juhtudel täheldati kõrvaltoimeid pankrease poolt (ägedat pankreatiit), millega kaasnes amülaasi ja lipaasi kõrge tase vereplasmas. Võimalik on ka tursete, düsmenorröa ning galaktorröa esinemine.
KOOSTOIMED: Valproehape vähendab fenütoiini, fenobarbitaali ja diasepaami seonduvust plasmavalkudega ning tõstab nende toimeainete vabade vormide kontsntratsiooni plasmas, samuti pärsib diasepaami metabolismi. Valproehape tõstab primidooni taset vereplasmas ja potentseerib etosuktsimiidi toimet. Fenütoiin, fenobarbitaal ja primidoon tõstavad kliirensit ja vähendavad seeläbi valproehappe kontsentratsiooniplasmas. Karbamasepiini samaaegne manustamine võib suurendada või vähendada valproehappe kontsentratsiooni veres. Harvadel juhtudel võib kombineerimine klonasepaamiga esile kutsuda absansse. Ravimi kombineerimisel teiste antikonvulsantidega tuleb täpselt jälgida nende taset vereplasmas. Valproehape potentseerib neuroleptikumide, antidepressantide ja alkoholi tsentraalset pärssivat toimet. Potentseerub trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorite (atsetüülsalitsüülhape), kumariini derivaatide (antikoagulantide) ja hepariini toime. Mõned uuringud näitasid, et salitsülaadid vähendavad valproehappe seonduvust plasma albumiiniga ning pärsivad valproehappe metabolismi, mille tulemuseks on valproehappe toksilised kontsentratsioonid vereplasmas (eriti oluline laste puhul). Samaaegne hepatotoksiliste ravimite manustamine võib potentseerida valproehappe toimet maksale. Koostoimed suukaudsete rasestumisvastaste vahenditega ei ole teada.
Koostoimed laboratoorsetes analüüsides: Kuna valproehape metaboliseerub osaliselt ketokehadeks, võib uriinianalüüs diabeetikutel anda valepositiivseid tulemusi. Sõltuvalt plasmakontsentratsioonist võib valproehape vähendada kilpnäärmehormoonide seonduvust valkudega ning kiirendada nende metabolismi, andes kilpnäärmefunktsioonitestides hüpotüreoosi pildi.
ETTEVAATUST: Koos alkoholiga tarvitamisel või ravi alguses võib põhjustada uimasust. Alkoholi tarvitamist tuleb vältida. Ravikuuri ajal hoiduda autojuhtimisest ja liikuvate mehhanismidega töötamisest. Tähelepanu diabeetikud: Arvestada tuleb sellega, et süsivesikute sisaldus siirupis on 500mg/ml.
ANNUSTAMINE: Manustamisviis: Võtta sisse söögi ajal või pärast seda koos vähese vedelikuga. Algannuseks on 15mg/kg kehakaalu kohta ööpäevas, mida tuleb aeglaselt suurendada 5...10mg/kg kaupa nädalas, kuni saavutatakse kontroll haigushoogude üle. Üldine annustamine: 30mg/kg ööpäevas. Keskmine ööpäevane annus lastel:
7,5...14kg 3...9ml
14...21kg 6...12ml
21...32kg 12...18ml.
Üldiselt soovitatakse ööpäevane annus jagada mitmele manustamiskorrale. Monoteraapia korral võib valproehappe ööpäevase annuse (kuni annuseni 15mg/kg kehakaalu kohta ööpäevas ) manustada ühe annusena õhtul. Regulaarselt soovitatakse kontrollida verepilti. Eelnevalt kasutataud krambivastane ravim tuleb ära jätta järk-järguliselt annust vähendades .
ÜLEANNUSTAMINE: Ägeda üleannustamise tagajärjel tekib kooma, millega kaasneb arefleksia ja tsentraalne hingamise depressioon. Üleannustamise raviks rakendatakse maoloputust, aktiivsöe manustamist ja vereülekannet. Hingamise pärssumise korral on vajalik intensiivravi. Kirjeldatud on naloksooni edukat manustamist antidoodina.
SÄILITAMINE: Temperatuuril kuni 25°C, valguse eest kaitstult.
PAKEND: Siirup 100ml.
TOOTJA: Gerot Pharmazeutika.
Esindaja Eestis: Sirowa Eesti OÜ, tel. 6777921.
Infoleht kaasajastatud 29.12.98.
Info - originaal.Küsi apteekrilt