CISORDINOL DEPOT INJ 200MG/ML 1ML N1

Retseptiravim

4,41 €


Piirhind €4.41

Haigekassa 50% soodustusega €3.45

Haigekassa 75% soodustusega -

Haigekassa 90% soodustusega -

Haigekassa 100% soodustusega €2.5


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Zuclopenthixolum
Toimeaine kogus
200 MG/ML
Ravimivorm / pakend
INJ
Kogus pakendis
N1

CISORDINOL-DEPOT INJ 200MG/ML 1ML N1
RAVIMVORM JA TOIMEAINE SISALDUS: Süstelahused. Preparaadid sisaldavad vastavalt 200 mg/ml ja 500 mg/ml tsüklopentiksool dekanoaati.
OMADUSED JA FARMAKOKINEETIKA: Tsüklopentiksool on tioksanteeni derivaat. Tioksanteenidel on suur afiinsus dopamiini D1 ja D2 retseptorite suhtes. Butürofenoonidel, difenüülbutüülpiperidiinidel ja bensamiididel on afiinsus vaid D2 retseptorite suhtes.
Tioksanteenid pôhjustavad teistest neuroleptikumidest vähem dopamiiniretseptorite tundlikkuse muutust. Retseptorite tundlikkuse suurenemist peetakse düskineesia tekke üheks olulisemaks pôhjuseks. Kuid ainete puhul, millel on ülekaalus D1-afiinsus, nagu tioksanteenid, on düskineesia tekkeoht väiksem.
Tsüklopentiksoolil on tugev antipsühhootiline, meeleolu stabiliseeriv ning mittespetsiifiline sedatiivne toime.
CISORDINOL DEPOT sobib eriti hästi krooniliste psühhooside pikaaegseks raviks. Taluvus on üldiselt hea, haiguse ägenemise ja haiglaravi perioode esineb depoo-preparaati kasutades vähe. Patsiendil ja raviarstil on regulaarne kontakt, mis vôimaldab annust ja manustamise sagedust paindlikult muuta.
Tsüklopentiksool dekanoaat on pikatoimeline depooneuroleptikum. Keemiliselt on ta ester, mis on lahustatud väheviskoosses Viscoleo taimeôlis. Süstituna lihasesse hüdrolüüsub tsüklopentiksool dekanoaat koevedelikus aeglaselt ning vabaneb tsüklopentiksool.
Maksimumväärtus peale manustamist seerumis saabub 1 nädala pärast. Tsüklopentiksool dekanoaadi poolväärtusaeg seerumis on 19 ööpäeva. Farmakokineetika on lineaarne. Manustades preparaati 100 mg kahenädalase intervalliga saavutatakse keskmine tsüklopentiksooli sisaldus seerumis 8 mg/ml (20 mmol/l).
Valguga seonduvus on umbes 98...99%.
Tsüklopentiksooli metaboliidid ei ole aktiivsed.
NÄIDUSTUSED: Äge või krooniline skisofreenia jt. psühhoosid. Maniakaalsed seisundid. Rahutusseisundid oligofreenia, ateroskleroosi või vanadusdementsuse korral.
ANNUSTAMINE: CISORDINOL DEPOT'd manustatakse süstena lihasesse. Preparaadi lokaalne taluvus on hea. Samasse manustuskohta ei soovitata üle 2 ml süstelahuse.
CISORDINOL DEPOT 200 mg/ml: pikaaegses ravis tavaliselt 200-400 mg (1-2 ml) im 1-4 nädala järel.
CISORDINOL DEPOT 500 mg/ml: 500 mg (1 ml) im 1-4 nädala järel; suurim soovitatav ühekordne annus on 800 mg.
Siirdudes suukaudselt manustamiselt CISORDINOL DEPOT ravile: CISORDINOL per os mg/ööpäevas x 8 = CISORDINOL DEPOT mg im iga kahe nädala järel. Suu kaudu manustamist vôib jätkata vähenevates annustes nädala vältel peale esimest depoosüstet.
Siirdudes CISORDINOL-ACUTARDi ravist CISORDINOL DEPOT ravile: CISORDINOL-ACUTARD 100 mg im = CISORDINOL DEPOT 200-400 mg im iga kahe nädala järel.
CISORDINOL-ACUTARDi ja CISORDINOL DEPOT süsted vôib anda üheaegselt.
Lastele CISORDINOL DEPOT preparaati ei soovitata.
VASTUNÄIDUSTUSED: Äge alkoholi-, barbituraadi- ja opiaadimürgistus. Kooma.
RASEDUS JA IMETAMINE: Tsüklopentiksool läbib platsentat väikeses koguses ja eritub vaid vähesel määral rinnapiima. Rinnapiima ja seerumi ravimisisalduse suhe on 0,3.
Kasutamine raseduse ja imetamise perioodil ei ole ôigustatud, kui saadav efekt ei osutu suuremaks lootele vôi lapsele pôhjustatavast kahjust.
KÕRVALTOIMED: Kôrvalnähte esineb rohkem ravi algetapil ja nende intensiivsus väheneb ravi jätkudes. Enamikel patsientidest ei täheldata ravist paari kuu möödudes mingeid kôrvalnähte vôi siis osutuvad need vähekahjulikeks.
Tavalisemad kôrvalnähud on unisus ja ekstrapüramidaalhäired. Mônedel patsientidel on täheldatud môôdukat süljeerituse vähenemist, akommodatsioonihäireid, kôhukinnisust, urineerimisraskust, ortostaatilist hüpotooniat ja tahhükardiat, kehakaalu muutust, menstruatsiuoonihäireid, mööduvat galaktorröad, impotentsust, kergeid mööduvaid muutusi maksa funktsionaalsetes proovides ja mööduvat healoomulist leukopeeniat. Nagu pikaaegse neuroleptikumiravi korral üldse vôib esineda tardiivset düskineesiat.
Süstekohal vôib vahel esineda kudede ärritatavust.
KOOSTOIMED: Tsüklopentiksool vôimendab alkoholi, barbituraatide ja teiste kesknärvisüsteemi pidurdavate ainete toimet. Tsüklopentiksooli ei tohiks manustada samaaegselt guanetidiini ja analoogilise toimemehhanismiga ainetega, kuna neuroleptikumid vôivad pärssida nende vererôhku alandavat toimet. Tritsüklilised antidepressandid ja neuroleptikumid pärsivad teineteise metabolismi. Tsüklopentiksool vôib nôrgendada levodopa ja adrenergiliste ravimite toimet. Metoklopramidi ja piperasiini samaaegne kasutamine lisab ekstrapüramidaalsümptomaatika kujunemise ohtu.
TÄHELEPANUKS: Pikaaegsel neuroleptikumiravil tuleb patsiente hoolega jälgida, eriti neid, kellel esineb konvulsiivseid häireid vôi kaugele arenenud maksa-, neeru- vôi kardiovaskulaarne haigus. Aine vôib môjustada autojuhtimiseks ja muude masinate kasutamiseks vajalikku tähelepanu- ja keskendumisvôimet, seetôttu tuleks olla ettevaatlik seni, kuni ilmneb patsiendi reaktsioon ravimile.
ÜLEDOSEERIMINE: Unisus, kooma, ekstrapüramidaalsümptomaatika, krambid, hüpotoonia, sokk, hüper- ja hüpotermia. Ravi on sümptomaatiline, eeskätt hingamis- ja vereringeelundkonda toetav. Adrenaliini ei tohiks sellistel juhtudel manustada. Spetsiifilist antidoodi ei ole.
KÕLBLIKKUS JA SÄILITAMINE: Toatemperatuuril, CISORDINOL DEPOT 200 mg/ml 3 aastat ja CISORDINOL DEPOT 500 mg/ml 4 aastat valguse eest kaitstult.
PAKEND: *CISORDINOL DEPOT 200 mg/ml 1 ml värvitus klaasampullis 1- ja 10-kaupa pakendis.
*CISORDINOL DEPOT 500 mg/ml 1 ml värvitus klaasampullis 5-kaupa pakendis, lisaks samas pakendis 5 steriilset 0.9mm süstlanôela.
TOOTJA: H. LUNDBECK A/S
Info - originaal.
Küsi apteekrilt