BETALOC ZOK 50 PROLONG TBL 50MG N30

Retseptiravim

3,99 €

0,13 €/tk


Piirhind €2

Haigekassa 50% soodustusega €3.99

Haigekassa 75% soodustusega €3.99

Haigekassa 90% soodustusega €3.99

Haigekassa 100% soodustusega -


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Metoprololum
Toimeaine kogus
50 MG
Ravimivorm / pakend
PROLONG TBL
Kogus pakendis
N30

BETALOC ZOC CR TBL 50MG N30
KOOSTIS: Tabletis 50mg või 100mg metoproloolsuktsinaati.
FARMAKODÜNAAMIKA: Metoprolool on kardioselektiivne Beeta-adrenoblokaator. BETALOC ZOC vähendab katehhoolamiinide stimuleerivat toimet südamele ning vähendab seeläbi katehhoolamiinide tõusust põhjustatud südamesageduse, südame väljutusmahu ja vererõhu tõusu. BETALOC ZOC annab erinevalt teistest tavapärastest Beeta-selektiivsetest adrenoblokaatoritest, ajas ühtlase plasma kontsentratsiooni ja üle 24 tunni kestva toime. Väljendunud plasmakõvera tippude puudumise tõttu on paranenud BETALOC ZOC'i Beeta-selektiivsus. Ühtlasi on vähenenud ka risk ravimi kõrgest plasma kontsentratsioonist põhjustatud kõrvaltoimete (bradükardia, jalgade väsimus) tekkeks.
*Hüpertensioon: BETALOC ZOC alandab vererõhku nii seisvas, kui lamavas asendis. Pikaajaline antihüpertensiivne ravi vähendab vasaku vatsakese hüpertroofiat ja parandab vasaku vatsakese diastoolset funktsiooni ja täitumist.
Metoprolool vähendab kardiovaskulaarse äkksurma, fataalse ja mitte-fataalse müokardi infarkti ja ajuinsuldi riski.
*Stenokardia: Metoprolool vähendab stenokardia hoogude ning sümptoomideta stenokardia sagedust, kestvust ja tugevust ning suurendab koormustaluvust.
*Südamerütm: Metoprolool on sobilik supraventrikulaarse tahhükardia, kodade fibrillatsiooni ning ventrikulaarse ekstrasüstoolia korral südame rütmi korrigeerimiseks.
*Müokardi infarkt: Metoprolool vähendab südame äkksurma riski müokardi infarktiga või infarkti kahtlusega patsientidel. Toime põhineb eeldatavasti vatsakeste fibrillatsiooni vältimisel.
NÄIDUSTUSED JA ANNUSTAMINE:
*Hüpertensioon: Soovitatav annus on 50 mg üks kord päevas. Vajadusel tõsta kuni 100-200 mg üks kord päevas või kombineerida teiste antihüpertensiivsete ravimitega.
*Stenokardia: 100-200 mg üks kord päevas, vajadusel kombineerida teiste stenokardia ravimitega. Südame rütmihäired: 100-200 mg üks kord päevas.
*Müokardi infarkti säilitusravi: Pikaajaline ravi suukaudse metoprolooliga annuses 200 mg üks kord päevas vähendab südame äkksurma ja reinfarkti võimalust.
*Palpitatsioonidega funktsionaalsed südamehäired: 100 mg üks kord päevas, vajadusel suurendada kuni 200 mg üks kord päevas.
*Migreeni profülaktika: 100-200 mg üks kord päevas.
*Neerupuudulikkus: Ei vaja annuse korrigeerimist.
*Maksapuudulikkus: Raskete maksafunktsioonihäirete korral kaaluda annuse vähendamist.
*Eakad: Ei vaja annuse korrigeerimist.
*Lapsed: Metoprolooli kasutamise kogemus lastel on vähene.
VASTUNÄIDUSTUSED: II või III astme atrio-ventrikulaar blokaad, kompenseerimata südamepuudulikkus, kliiniliselt oluline siinusbradükardia, sick-siinus sündroom, kardiogeenne shokk, rasked perifeersed arteriaalse tsirkulatsiooni häired. Metoprolooli ei ole soovitav anda ägeda müokardi infarkti kahtlusega patsiendile, kelle südamesagedus on alla 45 löögi/min, P-Q intervall üle 0,24 sek või süstoolne RR alla 100 mmHg.
Metoprolool on vastunäidustatud patsientidel, kellel on esinenud ülitundlikkust ravimi mõne komponendi või mõne teise Beeta-blokaatori osas.
ETTEVAATUST: Beeta-blokaatoritega ravitud patsiendile ei tohi manustada i/v verapamiil tüüpi Ca-antagoniste.
KOOSTOIMED: Hoolikamalt tuleb jälgida patsiente, kes saavad samaaegset ravi sümpaatilisi ganglione blokeerivate ravimite, teiste Beeta-blokaatorite või MAO inhibiitoritega. Metoprolooli samaaegsel manustamisel verapamiil või diltiaseem tüüpi Ca-antagonistidega ja/või antiarütmiliste preparaatidega võib esineda negatiivse inotroopilise ja kronotroopilise efekti süvenemine. Beeta-blokaatorid süvendavad antiarütmikumide negatiivset inotroopilist ja dromotroopilist efekti.
Üheaegne ravi indometatsiini või teiste prostaglandiini sünteesi inhibeerivate ravimitega vähendab Beeta-blokaatorite antihüpertensiivset toimet.
Suukaudseid antidiabeetilisi ravimeid tarvitavate patsientide annuseid tuleks korrigeerida, kui nad kasutavad Beeta-blokaatoreid.
RASEDUS JA IMETAMINE: Kasutada äärmise vajaduse korral, võivad põhjustada kõrvaltoimeid lootel. Ravimi kasutamisel terapeutilistes annustes on oht rinnaga toidetavale lapsele ebatõenäoline.
TOIME AUTOJUHTIMISELE JA MEHHANISMIDE KÄSITLEMISVÕIMELE: Patsient peab teadma, kuidas ta reageerib metoproloolile, kuna aeg-ajalt võib esineda pearinglust ja jalgade väsimust.
KÕRVALTOIMED: Ravim on hästi talutav ning esinenud kõrvaltoimed on tavaliselt kerged või mõõdukad. Sagedamini esinenud kõrvaltoimed on: väsimus, pearinglus, peavalu, bradükardia, kehaasendi muutmisega seotud pearinglus (harva võib tekkida minestus), iiveldus, oksendamine, kõhuvalu, düspnoe.
TOOTJA: ASTRA
Info - originaal. Infot mitte välja printida!
Küsi apteekrilt