ADVANTAN KREEM 1MG/G 15G

Retseptiravim

4,20 €


Piirhind €4.21

Haigekassa 50% soodustusega €3.35

Haigekassa 75% soodustusega €2.925

Haigekassa 90% soodustusega €2.67

Haigekassa 100% soodustusega -


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Methylprednisoloni aceponas
Toimeaine kogus
1 MG/G
Ravimivorm / pakend
KREEM
Kogus pakendis
15G

ADVANTAN UNG 0,1% 15G
*Advantan cream, *Advantan ointment, *Advantan fatty ointment.
RAVIMVORM JA TOIMEAINE SISALDUS: *1 g kreemi, salvi või rasvsalvi sisaldab 1 mg (0,1%) metüülprednisoloonatseponaati.
FARMAKOLOOGILISED OMADUSED: 1. FARMAKODÜNAAMIKA -
Pärast lokaalset manustamist pärsib Advantan naha põletikulisi ja allergilisi reaktsioone, samuti hüperproliferatsiooniga seotud protsesse. Tulemusena taanduvad nii objektiivsed sümptomid (erüteem, ödeem, infiltratsioon, lihhenisatsioon) kui ka subjektiivsed vaevused (sügelus, põletustunne, valu).
Advantani efektiivse annuse lokaalsel manustamisel on süsteemne toime nii inimesele kui ka katseloomale minimaalne. Pärast Advantani manustamist suurele nahapinnale jäävad kortisooli väärtused plasmas normi piiridesse, säilib kortisooli ööpäevane rütm ning ööpäevases uriinis ei vähene kortisooli hulk.
Nagu ka teiste glükokortikosteroidide puhul, pole metüülprednisoloonatseponaadi täpne toimemehhanism selge. Teada on, et nii metüülprednisoloon ise, eriti aga selle peamine metaboliit 6a-metüülprednisoloon-17- propionaat (moodustub metabolismil nahas) seonduvad intratsellulaarse glükokortikosteroidretseptoriga.
Steroid-retseptor-kompleks seondub DNA kindlate piirkondadega, kutsudes esile rea bioloogilisi efekte.
Rohkem on teada põletikuvastastest toimemehhanismidest. Steroid-retseptor-kompleksi seondumine indutseerib makrokortiini sünteesi. Makrokotiin inhibeerib arahhidoonhappe vabanemist, mistõttu pärsitakse põletiku mediaatorite (prostaglandiinid, leukotrieenid) süntees.
Glükokortikosteroidide immunosupressiivset toimet saab selgitada kemotaksise (leukotrieenide sünteesi inhibeerimine) pärssimise ja antimitootilise toime kaudu.
Vasodilateeriva toimega prostaglandiinide sünteesi inhibeerimine või siis adrenaliini vasokonstriktoorse toime potentseerimine on lõpptulemusena glükokortikosteroidide vasokonstriktiivse toime aluseks.
Olulise tähsusega Advantani ravimvormide ravitoimes on vastavad alused.
NÄIDUSTUSED:
*ADVANTAN KREEM - Madala rasva- ja suure veesisaldusega Advantan-kreem sobib kasutamiseks ekseemi ägedate ja märgavate staadiumide korral, rasvasele nahale, samuti määrimiseks nähtavale ning karvadega kaetud naha pinnale.
*ADVANTAN SALV - Kui nahk pole ei liiga kuiv ega märgunud, tuleb kasutada ravimvormi mille aluses on rasva ja vee sisaldus hästi balansseeritud. Advantan-salv muudab naha kergelt rasvaseks ilma soojust ja vedelikku kinni pidamata. Kõigist kolmest ravimvormist on selle kasutusala kõige laiem.
*ADVANTAN-RASVSALV - Kui nahk on väga kuiv või esineb nahahaiguse krooniline staadium, on vajalik kasutada vett mittesisaldavat alust. Rasvsalvi oklusiivne toime kiirendab paranemisprotsessi.
2. FARMAKOKINEETIKA: Metüülprednisoloonatseponaat vabaneb kõigist ravimvormidest (kreem, salv, rasvsalv). Kontsentratsioon sarvkestas ja pärisnahas langeb väljast sissepoole.
Epidermises ja dermises hüdrolüüsub metüülprednisoloonatseponaat 6a-metüülprednisoloon-17-propionaadiks (peamine metaboliit), mis seondub kindlamalt kortikoidretseptoriga ("bioaktiveerimine" nahas).
Perkutaanse absorptsiooni määr sõltub naha seisundist, ravimvormist ja manustamisviisist (avatud/oklusioon). Uuringutel, mis viidi läbi neurodermatiiti ja psoriaasi põdevate patsientidega selgus, et avatud manustamise korral oli perkutaanne absorptsioon vaid veidi (£ 2.5 %) suurem kui terve nahaga vabatahtlikel (0.5 - 1.5 %).
Kui enne manustamist eemaldatakse sarvkest, on kortikoidi kontsentratsioon nahas umbes kolm korda kõrgem kui intaktse naha korral.
Süsteemsesse tsirkulatsiooni jõudmisel konjugeeritakse MPA primaarse hüdrolüüsi produkt 6a-metüülprednisoloon-17-propionaat kiiresti glükuroonhappega ja inaktiveeritakse.
MPA metaboliidid (peamine metaboliit 6a-metüülprednisoloon-17-propionaat-21-glükuroniid) erituvad valdavalt neerude kaudu poolväärtusajaga umbes 16 tundi. I.v. manustamise järel eritus 14C-märgistatud substants uriini ja väljaheitega täielikult 7 päeva jooksul. Substants ega selle metaboliidid ei akumuleeru organismis.
3. RAVIMI OHUTUSE PREKLIINILISED UURINGUD: Akuutset toksilisust puudutavad andmed näitavad, et ravimvormides olev aktiivaine metüülprednisoloonatseponaat (MPA) on ühekordse peroraalse manustamise korral praktiliselt mittetoksiline. Ägeda intoksikatsiooni tekkimine on ebatõenäoline ka raviks vajalikku mitmekordselt ületava annuse juhuslikul manustamisel.
Süsteemse tolerantsuse uuringutel katseloomadel ei ole saadud tulemusi, mis räägiksid vastu preparaadi kasutamisele raviks vajalikes annustes.
Põhilised farmakoloogilised andmed kirjeldavad MPA-d kui põletikuvastast glükokortikosteroidi. Lähtudes sellest, samuti tõendite puudumisest genotoksilise toime või reaktiivsete metaboliitide tekke kohta, ei saa MPA-l esineda olulist tumorogeenset potentsiaali. Tänapäevani pole pikaajalise glükokortikosteroidravi epidemioloogilistel uuringutel leitud sellel ainerühmal tumorogeenset toimet inimesele.
Embrüotoksilisuse eksperimentaalsetel loomakatsetel esines (nagu ka teiste glükokortikosteroidide puhul ) väga kõrge annuse manustamisel embrüoletaalne ja teratogeenne toime. Raviks kasutatavate annuste korral ei oma need andmed aga praktilist tähendust inimesele.
Alati tuleb teada, et pärast glükokortikosteroidi süsteemset manustamist laktatsiooni ajal eritub see väga vähestes kogustes ka rinnapiimaga. Kuna MPA süsteemne toime on minimaalne ja seda manustatakse välispidiselt, on risk vastsündinule väga väike.
Lokaalse taluvuse uuringutel inimestel ja katseloomadel ei leitud lokaalseid kõrvaltoimeid, mis erineksid kõrvaltoimetest teiste glükokortikoidide lokaalse manustamise korral.
In vitro ja in vivo teostatud genotoksilisuse uuringutel mutageenset potentsiaali ei esinenud.
Sensibiliseerivat toimet loomuuringutel ei esinenud.
Kokkuvõttes ei andnud toksikoloogilised uuringud tulemusi, mis rä:agiksid vastu MPA kasutamisele inimesel.
NÄIDUSTUSED:
Endogeenne ekseem (atoopiline dermatiit, neurodermatiit),
kontaktekseem,
degeneratiivne, düshidrootiline, vulgaarne ekseem,
ekseem lastel.
ANNUSTAMINE JA MANUSTAMISVIIS: Üldjuhtudel manustatakse Advantani õhukese kihina haigestunud nahale 1 kord päevas.
Üldjuhul ei tohiks ravi kesta kauem kui 12 nädalat täiskasvanutel ja 4 nädalat lastel.
VASTUNÄIDUSTUSED: Tuberkuloosne või süfiliitiline protsess ravitaval alal; viirushaigused (näiteks tuulerõuged, herpes zoster), vaktsinatsioonireaktsioonid.
HOIATUSED, ETTEVAATUSABINÕUD JA OHTLIKUD OLUKORRAD RAVIMI TARVITAMISEL: Bakteriaalse ja/või seeninfektsiooni korral on vajalik spetsiifiline ravi.
Naha kuivuse korral kestva ravi tõttu Advantan kreemiga tuleb ravi jätkata suuremas koguses rasva sisaldava ravimvormiga (Advantan salv või Advantan rasvsalv).
Advantani manustamisel näopiirkonda tuleb vältida selle sattumist silma.
Kui esineb rosacea või perioraalne dermatiit, ei tohi Advantani manustada näopiirkonda.
Advantani manustamisel suurele pinnale (40-60% nahapinnast) ja isegi oklusioonravi ajal ei täheldatud ei täiskasvanutel ega ka lastel muutusi neerupealsete koore funktsioonis. Sellele vaatamata peab suurte kehapiirkondade ravi olema võimalikult lühiaegne.
RASEDUS JA IMETAMINE: Tuleb kaaluda ravist saadava kasu ja võimaliku riski vahekorda. Eriti tuleb vältida kasutamist suurel kehapinnal ja pikaaegselt.
KÕRVALTOIMED: Üksikjuhtudel võivad ravi korral Advantaniga tekkida lokaalsed nähud, nagu sügelus, põletustunne, erüteem või vesikulatsioon.
Ravi tugevate glükokortikosteroididega võib põhjustada naha atroofiat, teleangiektaasiaid, striiasid ja akne-taolisi nahamuutusi. Kliiniliste uuringute ajal ei esinenud Advantani kasutamisel kuni 12 nädalat täiskasvanutel ja kuni 4 nädalat lastel ühtegi nimetatud kõrvaltoimetest.
Nagu ka teiste lokaalselt manustatavate glükokortikosteroidide puhul, võivad üksikjuhtudel tekkida follikuliit, hüpertrihhoos, perioraalne dermatiit, allergillised nahareaktsioonid ühele ravimvormi komponendile.
TOIME REAKTSIOONIKIIRUSELE: Pole rakendatav
KOOSTOIMED TEISTE RAVIMITEGA: Pole teada
ÜLEANNUSTAMINE: Intoksikatsiooni sümptomid -
Naha atroofia sümptomid, nagu naha õhenemine, teleangiektaasiad ja striiad (eriti intertriginoossed) võivad tekkida glükokortikosteroidide kauakestva või intensiivse manustamise korral.
Intoksikatsiooni ravi -
Selliste sümptomite tekkimisel tuleb ravi katkestada. Üldjuhul taanduvad sümptomid 10 kuni 14 päeva jooksul.
ABIAINETE LOETELU - *kreem - oleiinhappe detsüülester, glütseroolmonostearaat, tsetüülstearüülalkohol, tahke rasv, glütserool, rasvhappe tri-estrid (Softisan 378), polüoksüül-40-stearaat, glütserool 85%, dinaatriumedetaat, bensüülalkohol, butüülhüdroksütolueen,
puhastatud vesi.
*salv - pleegitatud vaha, poolvedel mineraalõli, Dehymuls E, valge petrolaat, puhastatud vesi.
*rasvsalv - valge petrolaat, poolvedel mineraalõli, mikrokristalne vaha, hüdrogeneeritud kastroolõli.
SOBIMATUS TEISTE AINETEGA: Pole teada.
SÄILITUSTINGIMUSED: *kreem, salv - säilitada temperatuuril alla 25°C,
*rasvsalv - säilitada temperatuuril alla 30°C.
KÕLBLIKKUSAEG: *kreem, salv - 3 aastat; *rasvsalv - 5 aastat.
TOOTJA: Schering Aktiengesellschaft Pharma, D-13342 Berlin, Germany (Telephone: (030) 468 - 0).

Infolehe koostamise kuupäev august 1993.
Info - originaal arstiinfo.
Küsi apteekrilt