DICLOFENAC-RATIOPHARM 75MG/2ML INJ 75MG/2ML N10

Retseptiravim

7,19 €


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Diclofenacum
Toimeaine kogus
37.5 MG/ML
Ravimivorm / pakend
INJ
Kogus pakendis
N10

DICLOFENAC-ratiopharm® SF INJ 75MG/2ML N10
RAVIMVORM JA TOIMEAINE SISALDUS: DICLOFENAC-ratiopharm® SF 1 ampull (2 ml) süstelahust sisaldab 75 mg diklofenak-naatriumi.
NÄIDUSTUSED: Valu. Reumaatilised haigused.
ANNUSTAMINE: Tavaline ööpäevane annus täiskasvanule sõltub haiguse iseloomust ja patsiendi seisundist ning on üldjuhul 50...150 mg. Preparaati kasutatakse injektsioonina ühekordselt (kestval vajadusel tuleb kasutada tablette või suposiite). Seejuures ei tohi ka süstimise päeval 150 mg kogudoosi ületada.
Ravim ei sobi kasutamiseks lastele ja noorukitele.
DICLOFENAC-ratiopharm SF süstitakse 1 kord sügavalt intra-glutaanselt.
VASTUNÄIDUSTUSED: Ülitundlikkus diklofenaknaatriumi suhtes. Vereloomehäired. Mao- ja kaksteistsõrmiksoole haavandid. Lastel vanusega alla 6 aasta.
Indutseeritud porfüüria korral tuleb kaaluda ravi eeldatavat kasu patsiendile. Väga ettevaatlik tuleb olla mao-, sooletrakti-, neeru- või maksakahjustuste, kõrgvererõhu ja/või südamepuudulikkuse korral. Kohe peale kirurgilisi operatsioone ja eaka patsiendi ravimisel tuleb olla ettevaatlik.
Ohtlik on ravimit kasutada patsientidel, kellel on varasemal mitte-steroidsete analgeetiliste ja antiflogistiliste vahendite kasutamisel tekkinud allergilisi reaktsioone. Lidokaiinisisalduse tõttu on vastu-näidustatud akuutse dekompenseeritud südamepuudulikkuse, II ja III astme atrioventriku-laarse blokaadi, bradükardia puhul, samuti ülitundlikkusel amiidi-tüüpi lokaalanesteetikumide vastu.
Suurenenud krambivalmidusel, intraventrikulaarsete erutushäirete ja I astme atrioventrikulaar-blokaadi korral tuleb ravimi kasutamisel olla ettevaatlik.
ETTEVAATUST! Ravim on liiklusohtlik, regulaarsel kasutamisel väheneb reaktsioonivõime.
RASEDUS JA IMETAMINE: Raseduse ajal on ravimi kasutamine vastunäidustatud. Annustes 2...4 mg/kg ööpäevas on ravim embrüotoksiline. Diklofenak eritub rinnapiima.
KÕRVALTOIMED: Tavalised kõrvaltoimed on mao-sooletrakti kaebused (iiveldus, kõhulahtisus), varjatud veritsused, mis võivad tekitada aneemiat.
Tekkida võivad mao- ja sooletraktihaavandid, mis põhjustavad verejooksu ja/või perforatsiooni, naha ülitundlikkusreaktsioonid, tsentraalse närvisüsteemi häired (peavalu, pearinglus, väsimus, ärritatavus, erutus, unetus).
Harva võivad tekkida nõgestõbi, tursed, maksakahjustus (vajalik regulaarne kontroll), vereloomehäired (aneemia, leukopeenia, agranulotsütoos, trombotsütopeenia). Kestval kasutamisel tuleb jälgida verepilti.
Üksikjuhtudel võivad tekkida vaevused ülakõhus, valgustundlikkus, nahalööve villide tekkimisega, ekseem, erüteem ja raske kuluga nahareaktsioonid (Stevens-Johnsoni sündroom, Lyell'i sünd-room), aistingute ja nägemishäired, kohin kõrvus, krambid, äge neerupuudulikkus, hematuuria.
Lisaks lokaalsed kõrvaltoimed ja kahjustused süstekohal. Lidokaiini- sisaldus võib põhjustada pearinglust, uimasust, krampe, iiveldust, oksendamist, bradükardiat, rütmihäireid, üledoseerimise tõttu vererõhu langust, shokki.
KOOSTOIMED: DICLOFENAC-ratiopharm SF kasutamine koos digoksiini või liitiumipreparaatidega võib suurendada digoksiini või liitiumi kontsentratsiooni seerumis.
Diklofenak võib diureetikumide ja antihüpertooniliste ravimite toimet vähendada.
Diklofenaki ja kaaliumi säästvate diureetikumide samaaegne manustamine võib põhjustada hüperkaleemiat.
Samaaegne glükokortikoidide või teiste põletikuvastaste vahendite manustamine suurendab mao- ja kaksteistsõrmiksoole haavandite esinemise riski.
Diklofenaki manustamine 24 tundi enne või pärast metotreksaadi manustamist võib põhjustada viimase kontsentratsiooni suurenemist ja toksilise toime tugevnemist.
Atsetüülsalitsüülhappe samaaegne kasutamine põhjustab diklofenaki kontsentratsiooni vähenemist seerumis.
ÜLEANNUSTAMINE: Spetsiifilist antidooti ei ole.
OMADUSED JA FARMAKOKINEETIKA: Diklofenak on mittesteroidne põletiku- ja valuvastane ravim, mis pärsib prostaglandiinide sünteesi. Vähendab põletikust tingitud valu, turset, palavikku. Pidurdab ADP poolt indutseeritud vere liista-kute agregatsiooni.
Lihasesse annustamisel saabub maksimaalne plasmakontsen-tratsioon 10...20 min, rektaalsel aplikatsioonil umbes 30 min pärast. Umbes 30% toimeainet eritub metaboliseerituna roojaga. Umbes 70% elimineeritakse peale hepaatilist metabolismi farmakoloogiliselt mitteaktiivsete meta-boliitidena renaalselt. Sõltuvalt maksa- ja neerufunktsioonist on poolväärtusaeg umbes 2 tundi. Seonduvus plasmavalkudega on 99%.
ABIAINED: Lidokaiinvesinikkloriid (20 mg), naatriumvesiniksulfit, propüleenglükool.
SÄILITAMINE JA KÕLBLIKKUSAEG: Temperatuuril kuni 25 °C, valguse eest kaitstult, 6 aastat.
PAKEND: Süstelahus (37,5 mg/ml) 2 ml ampullis,10 tk pakendis
TOOTJA: RATIOPHARM GmbH
Info - originaal.
Küsi apteekrilt