ZYRTEC SUUKAUDSED TILGAD 10MG/ML 20ML

Retseptiravim

7,06 €


Piirhind €5.74

Haigekassa 50% soodustusega €5.44

Haigekassa 75% soodustusega -

Haigekassa 90% soodustusega -

Haigekassa 100% soodustusega -


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Cetirizinum
Toimeaine kogus
10 MG/ML
Ravimivorm / pakend
TILGAD
Kogus pakendis
20ML

ZYRTEC® GTT 10MG/ML 20ML
RAVIMVORM JA TOIMEAINE SISALDUS: *Tablett sisaldab 10 mg tsetirisiinvesinikkloriidi, abiaineid.
*Tilgad, mille 1 ml sisaldab 10 mg tsetirisiinvesinikkloriidi, abiaineid.
*Mikstuur, mille 1 ml sisaldab 1 mg tsetirisiinvesinikkloriidi, abiaineid
OMADUSED JA FARMAKOKINEETIKA: Tsetirisiin on tugevatoimeline antihistamiinse toimega aine, mis raviannuste juures ei põhjusta uimasust ja millel on spetsiifiline histamiin-1-retseptoreid blokeeriv toime.
Tsetirisiin on H1-retseptorite antagonist, omamata märkimisväärset toimet teistesse retseptoritesse ning on seetõttu vaba antikoliinergilinergilisest ja antiserotoniinergilisest toimest. Tsetirisiin inhibeerib histamiiniga seotud varajast tüüpi allergilist reaktsiooni ja vähendab eosinofiilide migratsiooni ja hilistüüpi allergilise reaktsiooni puhul esinevat põletiku mediaatorite migratsiooni.
Psühhomotoorsete funktsioonide testimisel oli tsetirisiini sedatiivne toime võrdne platseeboga.
Tsetirisiin imendub seedetraktist kiiresti ja täielikult. Biosaadavus on üle 90%. Farmakodünaamiline toime saabub 20 minuti jooksul ja kestab vähemalt 24 tundi.
Maksimaalne plasmakonsentratsioon saabub 30...60 minutit pärast suu kaudu manustamist. Plasma poolväärtusaeg täiskasvanutel on umbes 10 tundi, 6...12-aastastel lastel 6 tundi ja 2...6-aastastel lastel 5 tundi.
Plasma kliirens lastel on kõrgem kui täiskasvanutel. Plasma kontsentratsioon on lineaarses sõltuvuses manustatud doosist.
Suur osa tsetirisiinist seondub plasmavalkudega (~93%). Metaboliseerub vaid vähesel määral, suur osa eritub muutumatul kujul neerude kaudu.
Neerutalitluse häirete korral väheneb tsetirisiini totaalne kliirens.
Vanematel inimestel võib seoses neerufunktsiooni nõrgenemisega farmakokineetika muutuda (totaalne kliirens 0,55 ml/min/kg ja T ½ 12 tundi).
Tsetirisiini pikemaajalisel kasutamisel kumuleerumisohtu ei teki.
NÄIDUSTUSED: Allergiliste seisundite sümptomaatiline ravi.
KASUTUSALAD: ZYRTEC’i kasutatakse allergilise riniidi (nii aastaringne kui sesoonne), konjunktiviidi ja urtikaaria ravis.
ANNUSTAMINE: Täiskasvanud ja üle 6-aastased lapsed: 10 mg ööpäevas. Täiskasvanud 10 mg 1 kord ööpäevas, lapsed 5 mg 2 korda ööpäevas või 10 mg 1 kord ööpäevas.
2...6-aastased lapsed: 2,5 mg 2 korda ööpäevas või 5 mg 1 kord ööpäevas.
Praeguseni ei ole andmeid, et normaalse neerufunktsiooniga vanematel inimestel tuleks annust vähendada.
VASTUNÄIDUSUTSED: Ülitundlikkus tsetirisiini või preparaadi teiste komponentide suhtes.
ETTEVAATUST! Kuigi tsetirisiin ei potentseeri raviannustes alkoholi toimet, tuleb alkoholi tarbimisel olla ettevaatlik. Neerupuudulikkusega patsientidel tuleb soovitatud annust vähendada poole võrra.
RASEDUS JA IMETAMINE: Andmed ravimi ohutuse kohta raseduse ajal on ebapiisavad. Kasutamist raseduse ajal tuleks vältida. Tsetirisiini kasutamine rinnaga toitmise ajal on vastunäidustatud, sest ravim eritub rinnapiima.
KÕRVALTOIMED: On täheldatud järgmisi mööduva iseloomuga kõrvaltoimeid: uimasus, peavalu, pearinglus, ärevus, suukuivus ja seedetrakti vaevused.
Üksikjuhtudel on tekkinud allergilised nahareaktsioonid ja angioödeem.
KOOSTOIMED:Tsetirisiini puhul ei ole teatatud koostoimetest teiste ravimitega. Nagu ka teiste antihistamiinikumide puhul tuleb vältida alkoholi liigtarbimist. Raviannuste kasutamisel ei potentseeri tsetirisiin märkimisväärselt kesknärvisüsteemi pärssivate ainete (alkohol, bensodiasepiinid) toimet.
ÜLEANNUSTAMINE: Üleannustamise sümptomiks võib olla uimasus, lastel võib tekkida rahutus. Üleannustamise korral tuleb teha maoloputus ja rakendada sümptomaatilist toetavat ravi. Spetsiaalne antidoot puudub.
SÄILITAMINE JAKÕLBLIKKUSAEG: Toatemperatuuril, 5 aastat.
PAKEND: 10 mg tabletid, 7 tk, 30 tk või 100 tk karbis.
Mikstuur (1 mg/ ml) 75 ml või 200 ml pudelis.
Tilgad (10 mg/ml) 20 ml pudelis.
TOOTJA: UCB PHARMA
Info - originaal.
Küsi apteekrilt