ZINNAT TBL 500MG N10

Retseptiravim

12,54 €


Piirhind €7.8

Haigekassa 50% soodustusega €9.89

Haigekassa 75% soodustusega -

Haigekassa 90% soodustusega -

Haigekassa 100% soodustusega -


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Cefuroximum
Toimeaine kogus
500 MG
Ravimivorm / pakend
TBL
Kogus pakendis
N10

ZINNAT TBL 500MG N10
RAVIMVORM JA TOIMEAINE SISALDUS: *Tablett sisaldab 125 mg, 250 mg või 500 mg tsefuroksiimi tsefuroksiimaksetiilina.
*Suspensioonigraanulid 50 ml või 100 ml suspensiooni valmista-miseks, valmis suspensioon sisaldab 25 mg/ml tsefuroksiimi tsefuroksiimaksetiilina.
OMADUSED JA FARMAKOKINEETIKA: Tsefuroksiimaksetiil on laia toimespektriga bakteritsiidse toimega suu kaudu manustatav teise põlvkonna tsefalosporiinirea antibiootikum, mida ei hüdrolüüsi enamiku kliiniliselt oluliste grampositiivsete ja gramnegatiivsete mikroobide b*laktamaasid, seetõttu toimib ta paljudesse ampitsilliin- ja amoksitsilliinresistentsetesse tüvedesse.
Tsefuroksiimi bakteritsiidne toime põhineb mikroobi rakukesta sünteesi pärssimisel.
In vitro on tundlikud järgmised mikroorganismid:
Gramnegatiivsed aeroobid - Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus mirabilis, Providencia spp., Proteus rettgeri, Haemophilus influenzae (k.a. ampitsilliinresistentsed tüved), Haemophilus parainfluenzae, Moraxella (Branchamella) catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae (k.a. penitsillinaasi tootvad tüved).
Grampositiivsed aeroobid - Staphylococcus aureus ja Staphylococcus epidermidis (k.a. penitsillinaasi tootvad tüved, kuid v.a. metitsilliiniresistentsed tüved), Streptococcus pyogenes (ja teised b-hemolüütilised streptokokid), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus grupp B (Streptococcus agalactiae).
Anaeroobid - gram-positiivsed ja gramnegatiivsed kokid (ka Peptococcus ja Peptostreptococcus spp). Grampositiivsed mikro-orga-nismid (k.a. Clostridium tüved) ja gramnegatiivsed mikro-organismid (k.a. Bacteroides ja Fusobacterium tüved), Propionibacterium spp.
Muud mikroorganismid: spiroheet Borrelia burgdorferi.
Tsefuroksiim ei ole in vitro aktiivne järgmiste patogeenide suhtes:
Clostridium difficile, Pseudomonas spp., Campylobacter spp., Acinetobacter calcoaceticus, metitsilliinresistentsed Staphylococcus aureus ja epidermidis, Legionella spp., Listeria monocytogenes.
Järgnevate mikroorganismide perekondade mõned tüved ei ole tsefuroksiimi suhtes tundlikud: Enterococcus (Streptococcus faecalis), Morganella morganii, Proteus vulgaris, Enterobacter spp., Citrobacter spp., Serratia spp., Bacteroides fragilis.
Pärast suu kaudu manustamist imendub tsefuroksiimaksetiil seedetraktist ja hüdrolüüsub kiiresti peensoole limaskestas, mille tagajärjel tsefuroksiim vabaneb. Optimaalne imendumine saabub tsefuroksiimi manustamisel kohe pärast sööki. Tsefuroksiimi maksimaalne kontsentratsioon (2...3 mg/l 125 mg annuse korral, 4...6 mg/l 250 mg annuse korral, 5...8 mg/l 500 mg annuse korral ja 9...14 mg/l 1g annuse korral) saabub 2...3 tundi pärast ravimi manustamist suu kaudu.
Tsefuroksiimi imendumine suspensioonist on väiksem kui tabletist, seega on biosaadavus mada-lam (4...17% võrra). Poolväärtusaeg seerumis on 1...1,5 tundi. Seonduvus plasmavalkudega on 33...50%. Tsefuroksiim ei metaboliseeru ning eritub glomerulaarfiltratsiooni ja tubulaar-sekretsiooni teel. Tsefuroksiimi-sisaldust seerumis saab vähendada dialüüsi teel.
Tsefuroksiimi kasutatakse ka naatriumi soolana (ZINACEF) parenteraalselt. See võimaldab vaja-dusel ravimi parenteraalselt manustamiselt üle minna suu kaudu manustamisele.
NÄIDUSTUSED: Tsefuroksiimile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonid.
ANNUSTAMINE: Tavaline ravikuuri pikkus on 7 ööpäeva (vahemikus 5...10 ööpäeva).
Täiskasvanule enamike infektsioonide korral 250 mg 2 korda ööpäevas, kuseteede infektsioonid - 125 mg 2 korda ööpäevas, alumiste hingamisteede kerge ja keskmise raskusega infektsioonid (nt. äge bronhiit ja kroonilise bronhiidi ägenemine) - 250 mg 2 korda ööpäevas, alumiste hingamisteede raskemad infektsioonid või võimalik kopsupõletik - 500 mg 2 korda ööpäevas, püelonefriit - 250 mg 2 korda ööpäevas, komplikatsioonideta gonorröa - ühekordne annus 1 g.
Lyme’i tõve korral täiskasvanule ja üle 12-aastasele lapsele manustada 500 mg 2 korda ööpäevas. Ravikuuri kestus 20 päeva.
Lapsele manustamisel tuleb arvestada vanust ja kehakaalu.
Lapsele enamiku infektsioonide korral - 125 mg (125 mg tablett või 5 ml suspensiooni või 125 mg pakend) 2 korda ööpäevas, või 10 mg/kg kaks korda ööpäevas kuni maksimaalannuseni 250 mg päevas.
Lapsele vanuses 2 aastat ja enam - keskkõrvapõletiku vm ägeda infektsiooni korral - 250 mg (250 mg tablett või 10 ml suspensiooni või 250 mg pakend) kaks korda ööpäevas, või 15 mg/kg 2 korda ööpäevas kuni maksimaalannuseni 500 mg ööpäevas.
Tsefuroksiimaksetüüli kibeda maitse tõttu ei tohi tablette enne tarvitamist purustada. Seetõttu ei sobi tabletid patsiendile (nt lapsed), kes ei saa neid neelata. Lapse raviks on soovitatav kasutada tsefuroksiimaksetüüli suspensioonina. Kogemused alla 3 kuu vanuste laste ravis puuduvad.
Optimaalseks imendumiseks tuleb tsefuroksiimaksetüüli manustada pärast sööki.
VASTUNÄIDUSTUSED: Ülitundlikkus tsefalosporiinirea antibiootikumide suhtes. Ettevaatust pat-siendiga, kellel on ülitundlikkus penitsilliini suhtes.
ETTEVAATUST! Sarnaselt teistele laia toimespektriga antibiootikumidele võib ravimi pikemaajaline kasutamine kaasa tuua resistentsete mikroorganismide vohamise, nt Candida, Enterococci, Clostridium difficile, mispuhul on soovitatav ravikuur katkestada.
Tsefuroksiimaksetüüliga ravitaval patsiendil on soovitatav määrata vere või plasma glükoosi-sisaldust oksüdaasi või heksokinaasi meetodil. ZINNAT ei sega kreatiniini määramist pikriinhappega leeliselises keskkonnas.
Lyme’i tõve ravimisel ZINNAT’iga on tekkinud Jarisch-Herxheimeri reaktsioon, mille põhjuseks on ZINNAT’i bakteritsiidne toime spiroheet Borrelia burgdorferi suhtes. Patsiente tuleb selle võimaliku reaktsiooni suhtes hoiatada.
RASEDUS JA IMETAMINE: Eksperimentaalsed katseandmed tsefurok-siim-aksetiiliga seostuvate embrüotoksiliste ja teratogeensete toimete kohta puuduvad, siiski tuleb raseduse esimesel kolmel kuul olla ettevaatlik. Tsefuroksiim eritub rinnapiima, imetamise ajal kasutada ettevaatlikult.
KÕRVALTOIMED: Tsefuroksiimaksetiili kõrvaltoimed on tavaliselt kerged ja iseenesest mööduvad.
Sarnaselt teistele suu kaudu manustatavatele tsefalosporiinidele on olemas üksikuid andmeid multiformse erüteemi kohta (sh Stevens-Johnsoni sündroom ja toksiline epidermo-lüüs). On täheldatud ülitundlikkusnähte (nahalööbed, -sügelus, urtikaaria, ravim-palavik, seerumtõbi), väga harva anafülaktilist reaktsiooni. Sarnaselt teiste tsefalosporiinidega on nende kasutamisel tekkinud harva kollatõbi ja mööduv maksaensüümide aktiivsuse (ALAT, ASAT, LDH) suurenemine. Lyme’i tõve ravimisel võib tekkida Jarisch-Herxheimeri reaktsioon (vt "Ettevaatust!").
Mõnedel patsientidel on ravikuuri ajal esinenud seedehäireid (iiveldus ja oksendamine, väga harva pseudomembraanse koliidi nähud). Võib tekkida ka peavalu.
Mõnel patsiendil on täheldatud mööduvaid muutusi verepildis (eosinofiiliat, leukopeeniat ning neutropeeniat), positiivset Coombs'i testi, võib olla häiritud veresobivus.
KOOSTOIMED: Maohappesust vähendav ravim võib vähendada ZINNAT'i biosaadavust.
SUSPENSIOONI VALMISTAMINE: Valmista suspensioon järgnevalt:
1. Raputa pudelit, et graanulid liiguksid ja eemalda kork.
2. Täida mõõtanum veega märgini.
3. Vala kogu vesi pudelisse ja keera kork peale.
4. Loksuta pudelit tugevalt (kuni lõpeb graanulite krõbin pudeli seina vastu).
5. Pööra pudelit üles-alla ja raputa.
Enne igat tarvitamist tuleb pudelit loksutada.
ÜLEANNUSTAMINE: Võib põhjustada KNS-erutusnähte, mis võivad avalduda krampidena. Tsefuroksiimi-sisaldust seerumis saab vähendada hemo* või peritoneaaldialüüsi teel.
SÄILITAMINE JA KÕLBLIKKUSAEG: *Tabletid - temperatuuril kuni 30 °C, 3 aastat. *Suspensioonigraanulid üksikannustena temperatuuril kuni 30 °C, 2 aastat. *Suspensioonigraanulid pudelis - temperatuuril kuni 25 °C, 18 kuud.
*Mitmeannuselistes pudelites valmistatud suspensiooni võib säilitada temperatuuril kuni 25 °C 10 päeva, Annuselisest pakendist valmistatud suspensioon tuleb kohe manustada. Suspensiooni ja pakitud annust tohib lahustada jahedas piimas, mahlas jms.
PAKEND: 125 mg, 250 mg või 500 mg tabletid, 10 tk fooliumpakendis.
Suspensioonigraanulid 50 ml või 100 ml klaasist pudelis (valmis suspensioon sisaldab 25 mg/ml).
TOOTJA: GLAXO WELLCOME
Info - originaal.
Küsi apteekrilt