VALTREX TBL 500MG N10

Retseptiravim

19,89 €


Piirhind €16.52

Haigekassa 50% soodustusega €12.88

Haigekassa 75% soodustusega -

Haigekassa 90% soodustusega -

Haigekassa 100% soodustusega -


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Valaciclovirum
Toimeaine kogus
500 MG
Ravimivorm / pakend
TBL
Kogus pakendis
N10

VALTREX TBL 500MG N10
RAVIMVORM JA TOIMEAINE SISALDUS: Tablett sisaldab 500 mg valatsükloviiri, abiaineid.
OMADUSED JA FARMAKOKINEETIKA: Valatsükloviir on viirusevastane aine, mis on atsükloviiri ja L-valiini ester. Atsükloviir on puriini (guaniini) nukleosiidi analoog. Inimese organismis lõhustub valatsükloviir spetsiifilise hüdrolaasi toimel kiiresti atsükloviiriks ja valiiniks.
Atsükloviir on viirusevastane aine, spetsiifiline herpesviiruse inhibiitor, mis on in vitro tugeva toimega herpes simplex -viiruse I ja II tüüpide, varicella zoster -viiruse korral. Valatsükloviir omab toimet ka tsütomegaloviiruse (CMV), Epstein-Barri viiruse (EBV) ja inimese herpesviirus-6 (HHV-6) suhtes. Toksilisus peremeesrakkude suhtes on väike. Pärast herpesviiruse poolt nakatatud rakku sisenemist fosforüleerub atsükloviir atsükloviirmonofosfaadiks, mis toimub viirusspetsiifilise ensüümi tümidiinkinaasi juuresolekul. See ensüüm esineb ainult herpesviirusest nakatatud rakkudes. Edasine fosforüleerumine aktiivseks atsükloviirtrifosfaadiks toimub raku kinaaside toimel. Atsüklo-viirtrifosfaat inhibeerib herpesviiruse DNA-polümeraasi ning takistab seega edasist viirusliku DNA sünteesi, mõjustamata samal ajal normaalsete rakkude talitlust.
Normaalse immuunsusega patsientidel, kelle raviks või profülaktikaks kasutatakse atsükloviiri, on viiruse tundlikkus preparaadi suhtes vähenenud üliharva. Alanenud tundlikkust esineb harva immuunpuudulikkusega patsientidel nt. siirdatud organi või -luuüdiga patsientidel, pahaloomulise kasvaja raviks kemoteraapiat saanutel ning AIDS-i viirusega nakatunutel. Resistentsuse põhjuseks arvatakse olevat tümidiinkinaasi puudus organismis, mille tulemusena viirus põhjustab organismis rohkem kahju. Harvem võib langenud tundlikkuse põhjuseks olla muutus viiruse tümidiinkinaasi või DNA polümeraasi struktuuris.
Pärast suukaudset manustamist imendub valatsükloviir kiiresti ja hästi ning laguneb peaaegu täielikult atsükloviiriks ja valiiniks. 1000 mg valatsükloviiri suukaudsel manustamisel on biosaadavus 54%. Toit biosaadavust ei mõjuta.
500...1000 mg valatsükloviiri manustamisel saabub atsükloviiri maksimaalne kontsentratsioon plasmas 15...25 µM (3,3...5,7 µg/ml) 1,5 tunni möödudes. Valatsükloviiri plasmakontsentratsioon moodustab 45...60 min pärast manustamist ainult 4% atsükloviiri kontsentratsioonist. 3 tunni möödudes ei ole valatsükloviiri verest mõõta võimalik. Valatsükloviiri ja atsükloviiri farmakokineetika on ühekordse ja korduva annustamise puhul sarnane. Valatsükloviiri seonduvus plasmavalkudega on väga madal (15%).
Valatsükloviiri ühekordsel ja korduval annustamisel on atsükloviiri poolväärtusaeg ligikaudu 3 tundi. Alla 1% manustatud valatsükloviirist on määratav uriinis. Valatsükloviir eritub peamiselt atsükloviirina ja tema metaboliidina (9-karboksümetoksümetüülguaniin) uriiniga.
VALTREX’i farmakokineetika on tervetel ja viirusest nakatunud patsientidel, sealhulgas AIDS-i haigetel, sarnane.
Ravimi ohutuse prekliinilised uuringud. Mutageensustestid in vitro ja in vivo on näidanud, et tõenäoliselt inimestel geenimutatsioone ei teki. Hiirtel ja rottidel tehtud uuringud on näidanud, et valatsükloviir ei ole kartsinogeenne.
NÄIDUSTUSED: Herpes zoster-infektsiooni ravi. Naha ja limaskestade Herpes simplex (sh genitaalherpes) -infektsiooni ravi.
ANNUSTAMINE: Täiskasvanud. Herpes zoster-infektsiooni ravi: 1000 mg 3 korda ööpäevas 7 päeva jooksul.
Herpes simplex-infektsioonid: 500 mg 2 korda ööpäevas. Ravi kestus korduvate haigusjuhtude korral on 5 päeva, esmase haigestumise raskematel juhtudel kuni 10 päeva.
Haigestumisel tuleb ravimi manustamist alustada võimalikult vara, soovitavalt haiguse prodromaalperioodil või esmaste haigusnähtude ilmnemisel.
Lapsed. Kasutamise kohta lastel puuduvad piisavad andmed.
Eakad patsiendid. Annust tuleb muuta ainult juhul, kui neerufunktsioon on märgatavalt halvenenud. Säilitada tuleb haigete vedeliku tasakaal.
Neerupuudulikkusega patsiendid. Hemodialüüsitavatel patsientidel kliirensiga alla 15 ml/min tohib VALTREX’i manustada ainult pärast hemodialüüsi teostamist.
Maksapuudulikkusega patsiendid. Kerge või mõõduka tsirroosiga patsientidel, kellel maksafunktsioon on säilinud, annust muutma ei pea. Kaugelearenenud maksatsirroosiga patsientidel tehtud farmakokineetilised uuringud ei näita vajadust annuse muutmise järele, kuid kliinilised kogemused neil patsientidel on piiratud.
Patsientide erigrupid. Annustamise erireegleid ei ole.
VASTUNÄIDUSTUSED: Ülitundlikkus valatsükloviiri, atsükloviiri või mõne VALTREX’i komponendi suhtes.
RASEDUS JA IMETAMINE: VALTREX’i kasutamise kohta raseduse ajal andmed puuduvad, seetõttu tuleb kaaluda ravist loodetava kasu ja võimaliku ohu vahekorda.
Raseduse esimesel trimestril süsteemset atsükloviiri saanud 300 naisel (kuni 1000 mg ööpäevas tablettidena) ei täheldatud vastsündinute kaasasündinud anomaaliate suuremat esinemissagedust kui üldpopulatsiooni hulgas.
Ravimi eritumise kohta rinnapiima andmed puuduvad, seetõttu peaksid rinnaga toitvad emad olema ettevaatlikud.
KÕRVALTOIMED: VALTREX on patsientide poolt hästi talutav. Sagedamini esinenud kõrvaltoimed kliinilistes uuringutes on olnud kerge peavalu ja iiveldus. Nende kõrvaltoimete esinemissagedus oli sarnane patsientidel, kes said valatsükloviiri, atsükloviiri või platseebot.
On tekkinud nahalööbed, mis mööduvad ravi lõpetamisel, seedetraktihäired (iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus ja -valud). Neerukahjustuse või muu eelsoodumusega patsientidel on mõnikord tekkinud mööduvad neuroloogilised reaktsioonid (pearinglus, uimasus, unisus, hallutsinatsioonid).
Raske immuunpuudulikkusega patsientidel, kes on kliiniliste uuringute ajal saanud valatsükloviiri kestvalt suurtes annustes (8 g päevas), on täheldatud neerupuudulikkust, mikroangiopaatilist hemolüütilist aneemiat ja trombotsütopeeniat. Selliseid sümptomeid on leitud patsientidel ka ilma valatsükloviirita.
KOOSTOIMED: Kliiniliselt olulisi koostoimeid ei ole täheldatud. Tsimetidiin ja probenetsiid pikendavad atsükloviiri poolväärtusaega, kuid annust ei pea muutma atsükloviiri suure terapeutilise laiuse tõttu. Ravimid, mis mõjutavad neerutalitlust, võivad mõjutada ka atsükloviiri kontsentratsiooni plasmas.
ÜLEANNUSTAMINE: VALTREX’i üleannustamise kohta andmed puuduvad. Kui atsükloviiri manustati ühekordse veenisisese süstena 80 mg/kg, mis vastab 15 g VALTREX’ile, kõrvaltoimeid ei tekkinud. VALTREX’i üleannustamise korral on võimalik atsükloviiri organismist eemaldada hemodialüüsi teel.
SÄILITAMINE JA KÕLBLIKKUSAEG: Toatemperatuuril, valguse ja niiskuse eest kaitstult, 2 aastat.
PAKEND: 500 mg tabletid, 10 tk pakendis.
TOOTJA: GLAXO WELLCOME
Info - originaal.
Küsi apteekrilt