Apothekas on saada kvaliteetsed maskid

Apothekas on saada kvaliteetsed maskid

Apteekides müüdavad FFP1 klassifikatsiooni kandvad kaitsemaskid on kvaliteetsed ja aitavad vähendada COVID-19 viirusesse nakkusohtu. Mask sobib kasutamiseks nii tervetel inimestel, kes üritavad nakatumist vältida kui ka haigetel, kes peavad vältima teiste nakatamist. Tegemist on mitte-meditsiinilise maskiga, mida on testitud lähtuvalt EL standardardile EVS-EN 149:2003+A1:2009 (Hingamisteede kaitsevahendid. Lenduvate osakeste eest kaitsvad filtreerivad poolmaskid. Nõuded, katsetamine, märgistus.)

9. aprillil 2020 koostas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) selgituse AS-i Semetron tarnitud ja alates 8. aprillist erinevatesse apteekidesse müüki jõudnud maskide kohta.

TTJA selgitab: „Katsearuande põhjal on tegemist FFP1 tüüpi maskiga kuigi see näeb välja nagu meditsiiniline (kirurgiline) mask. Tegemist on siiski mitte-meditsiinilise maskiga, mis peab kinni kuni 80% õhus leiduvatest osakestest suurusega 0,3 mikromeetrit. Sellise suurusega võivad olla nii tolmuosakesed kui ka süljepiisad. Kuigi õhus leiduvad osakesed on suuremad kui viiruseosakesed (0,1 mikromeetrit), kaitseb see kandjat kui näiteks viiruseosake on süljepiisa või tolmuosakese küljes. Seepärast sobib FFP1 mask tavainimesele kasutamiseks.“

TTJA tõi oma selgituses veel välja: „Rõhutame, et ainult mask viiruse eest ei kaitse. Maski kandmise eesmärk on vähendada viiruseosakeste levikut ning antud juhul on kõnealune mask parem kui isetehtud mask. Tuleb lihtsalt teada järgmist:

  • maski ei ole vaja kanda kogu aeg ja igal pool;
  • maski tuleb ette panna ja seda tuleb kasutada õigesti;
  • maskiga koos tuleb järgida ka teisi ennetusmeetmeid.

Maski on soovitatav kanda avalikes rahvarohketes kohtades (pood, apteek, ühistransport). Maski ei ole vaja kanda õues, kus on võimalik teiste inimestega distantsi hoida.

Mask ei asenda teisi piiranguid, see on lisa-abinõu, kui on vajadus minna kohta, kus on teised inimesed. Maski kandmine aitab kaasa viiruse leviku vähendamisele eelkõige avalikes ruumides nagu näiteks pood, apteek, meditsiiniasutused, ühistransport jne. (Kaitse)maski ei ole üldjuhul vaja kanda kodus ja õues. Ent ükskõik milline on mask või ükskõik kui tõhus on maski filtreerimisvõime, muutub see vähetähtsaks kui seda ei kasutata koos teiste ennetavate meetmetega, eelkõige lähikontakti vältimine, regulaarne käte hügieen ja kodus püsimine.“