Uuring BRIGHT – rinnavähi riski hindamine ja õigeaegne juhtimine

Duration30 minutit

NB! Kõik ajad on broneeritud ning uusi aegu juurde lisandumas ei ole, v.a. juhul, kui keegi enda broneeringust jooksvalt loobub.

Rinnavähk on kõige sagedasem pahaloomuline kasvaja ja kasvajatest tingitud surmapõhjus naistel Eestis. Varajase avastamise korral on rinnavähk paremini ravitav. Eestis Tervisekassa poolt korraldatud sõeluuring on mõeldud naistele vanuses 50–69 eluaastat, paraku esineb rinnavähki ka noorematel naistel. Tänapäevaseks lahenduseks on rakendada rinnavähi sõeluuringut naiste individuaalsete riskihinnangute alusel. Rinnavähk on geneetilise eelsoodumusega ja seepärast on naiste individuaalse rinnavähiriski selgitamiseks kasutusel geenitestid, mille abil hinnatakse rinnavähi geneetilist eelsoodumust.

Uuringus analüüsitakse, milline on Teie geneetiline eelsoodumus rinnavähi tekkeks ning selle alusel antakse Teile meditsiinilised soovitused ja võimalused rinnavähi ennetuseks.

 

Uuringus saavad osaleda need Eestis elavad ja Eesti isikukoodiga 35–49 aastased naised:

 • kellel ei ole varasemalt diagnoositud pahaloomulisi kasvajaid;
 • kellel ei ole varasemalt diagnoositud rinnavähi riski suurendavat monogeenset mutatsiooni (nt. BRCA1, BRCA2, CHEK2, PALB2, ATM, TP53, CDH1, STK11);
 • kes ei ole osalenud RITA kliinilises juhtprojektis;
 • kes ei ole varasemalt teinud meditsiinilabori Antegenes rinnavähi geneetilise riski testi AnteBC;
 • kellel on olemas kehtiv e-posti aadress.

Rinnavähi geenitesti AnteBC saab teha eelbroneeringu alusel neljas Apotheka apteegis - Tallinnas Apotheka Viru Keskuse Apteegis ja Kristiine Apteegis ning Tartus Eedeni Keskuse Apteegis ja Tasku Apteegis.

 • Teenuse planeeritav ajaline kestvus on kuni 30 minutit.
 • Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument.
 • Vajalik on eelregistreerimine! Vali apteek, leia sobiv aeg ning täida vorm. Broneerimiseks ei pea olema lehele sisse logitud.
 • Palun tutvu kindlasti enne teenusele tulekut BRIGHT-uuringu nõusoleku vormi ja perekonna anamneesi küsimustikuga!

NB! Enne uuringuproovi võtmist ei tohi uuritav olla vähemalt 1 tund enne söönud, joonud (v.a vesi), suitsetanud ega hambaid pesnud.

Mis on uuringu eesmärk? 

Uuring hindab rinnavähi geneetilistel riskidel põhineva personaliseeritud ennetusprogrammi kasutatavust Eesti, Rootsi ja Portugali tervishoius. Eesmärk on avastada rinnavähk võimalikult varakult ja vähendada rinnavähki suremust.

Kuidas uuring käib?

Uuringus osalemise korral tehakse Teile rinnavähi polügeense eelsoodumuse hindamiseks uudne test AnteBC. Testi tegemiseks on vaja anda DNA-proov põsekaapest, mis on lihtne ja valutu. Põsekaapeproovi saate anda apteegis.

AnteBC test hindab Teie personaalset geneetilist eelsoodumust rinnavähi tekkeks ning annab selle alusel soovitused, millises vanuses ja kuidas peaksite alustama rinnavähi mammograafilist sõeluuringut. Testi tulemusi näete nii Antegenesi portaalist MyAntegenes kui ka digiloost. Testi tulemused saate 6 nädala jooksul. Kui testi vastus on valmis, siis saate selle kohta e-kirja teel teate.

Kui tulemused näitavad kõrgendatud riski ehk sõeluuringu vajalikkust, väljastatakse Teile Antegenesi poolt digitaalne saatekiri ja saate riikliku sõeluuringu programmi kohaselt alustada sõeluuringut vastavates tervishoiuasutustes. Sobiva tervishoiuasutuse leiate Haigekassa kodulehelt. Saatekirja väljastamisel saate e-kirja teel teate täpse infoga.

Soovi korral on Teil võimalik saada tervishoiutöötajalt täiendavat nõustamist testi tulemuste ning soovituste asjus. Nõustamisvõimalus on ette nähtud kõigile uuritavatele sõltumata riskitasemest.

Lisaks testi AnteBC tegemisele on vaja täita küsimustik, millega hinnatakse vajadust uurida haruldasemate üksikgeenide variante. Küsimustiku saate täita apteegis. Küsimustiku täitmiseks kulub 5-10 minutit.

Kui küsimustiku alusel on lisaks vaja testida päriliku rinnavähi haruldasi üksikgeene, suunatakse Teid meditsiinigeneetiku vastuvõtule Tartus või Tallinnas. Selleks vormistab uuringu läbiviija Teile digitaalse saatekirja. Meditsiinigeneetik teeb vastuvõtul lõpliku otsuse üksikgeenide testi tegemise vajalikkuse kohta. Kui testi tulemustes muutusi ei esine, soovitame ennetustegevusi jätkata polügeense riski geenitesti AnteBC vastuse alusel. Kui esineb mõni haigusriski oluliselt suurendav üksikgeen, siis järgneb rinnavähi ennetusmeetmete rakendamine, lähtudes tuvastatud geenivariandi olemusest.

Uuringus osalemine on tasuta ehk kõik eelpool kirjeldatud tervishoiuteenused on Teile Eesti ravikindlustuse olemasolu korral tasuta. Kui teil puudub ravikindlustus, saate siiski uuringus osaleda, kuid sellisel juhul on meditsiinigeneetiku vastuvõtt Teile tasuline (muud uuringuga seotud tervishoiuteenused on tasuta).

Kas uuringus kasutatavad testid on usaldusväärsed?

Kõik BRIGHT-uuringus kasutatavad testid ja meditsiinilised tegevused on Eestis ja Euroopa Liidus tunnustatud tervishoiuteenused.

Kuidas uuringus osaleda?

AnteBC testi tegemiseks saate aja registreerida Apotheka veebis, kõnekeskuse kaudu (tel +372 614 6000) või vastavas apteegis kohapeal.

 • Uuringus osalemiseks broneeri aeg sobivasse apteeki;
 • Planeeritav ajaline kestvus uuringu alustamiseks on kuni 30 minutit;
 • Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument;
 • Uuringut viivad apteegis läbi vastava väljaõppe saanud proviisor või farmatseut;
 • Vajalik on eelregistreerimine! Vali apteek, leia sobiv aeg ning täida vorm. Broneerimiseks ei pea olema lehele sisse logitud.

Õigused uuringus osalemisel

Uuringus osalejatel on igal ajal õigus uuringus osalemisest loobuda ning jätkata rinnavähi ennetust ja sõeluuringuid tavapärasel kujul. Oma nõusolekust on võimalik loobuda, kontakteerudes selleks vastutava uurijaga kas e-posti või telefoni teel (kontaktid on toodud informeeritud nõusoleku vormis). Sel juhul ei kasutata vastava uuritava geenitestide ja teiste teenuste andmeid uuringus. Uuringu käigus kogutud DNA proov ja uuringukoodi võti hävitatakse ehk kogutud andmeid ei saa enam siduda uuritava isikuga. Kogutud anonüümseid ehk tagasikodeerimist mittevõimaldavaid andmeid säilitatakse 15 aastat peale uuringu lõppu.

Kes uuringut läbi viivad?

Uuringut korraldavad Eestis Tartu Ülikool, meditsiinilabor Antegenes, Tartu Ülikooli Kliinikum ja Eesti Haigekassa. Seda toetab EIT Health organisatsiooni kaudu Euroopa Komisjon.

Uuringu läbiviimiseks on andnud kooskõlastuse Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu (luba nr 1.1-12/1930). Sarnased uuringud toimuvad koostöös partneritega ka Rootsis ja Portugalis.

Lisainfo: https://brightscreening.eu/

Sarnased teenused:

 • Kasvajate geneetilise riski testid

  Loe edasi

  Kasvajate geneetilise riski testid

Kõik teenused