SOLU-CORTEF INJ SUBST 100MG+LAHUSTI 2ML N1

Retseptiravim

8,52 €


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Hydrocortisonum
Toimeaine kogus
100 MG
Ravimivorm / pakend
INJ SUBST
Kogus pakendis
N1

SOLU-CORTEF INJ.100MG ACT-O-VIAL 2ML N1
Hüdrokortisooni süstesubstants
INN.Hydrocortisonum
ATC-kood: H02AB09
RAVIMVORM JA TOIMEAINE SISALDUS: Kuivaine viaalis sisaldab hüdrokortisoonnaatriumsuktsinaati, mis vastab 100 mg hüdrokortisoonile; abiainetena naatriummonofosfaati ja naatriumfosfaati. Lahustina on lisatud 1,8 ml süstevett, milles on konservandina 10 mg bensüülalkoholi.
OMADUSED JA FARMAKOKINEETIKA: SOLU-CORTEF sisaldab vees kergesti lahustuvat hüdrokortisoonnaatriumsuktsinaati. Preparaati vóib manustada nii lihasesse kui veeni. Hüdrokortisoonil on póletiku- ja allergiavastane ning immuunsupressiivne toime. SOLU-CORTEF hüdrolüüsub veres esteraaside toimel kiiresti hüdrokortisooniks ja naatriumsuktsinaadiks. Toimemehhanism ei ole täielikult selge. Manustatud annus eritub organismist 12 tunni jooksul. SOLU-CORTEF väljastatakse Act-O-Vial'ina (aktiviaal). Aktiviaal on kahest osast koosnev kombineeritud pakend (viaal), millest üks sisaldab kuivainet ning teine lahustit süstelahuse valmistamiseks. SOLU-CORTEF-kuivaine segamisel móne teise lahustiga on oht, et kui pH<8, vóib tekkida sade. Kui pH>8, toimub hüdrolüüsumine, kuid sadet ei teki. Hägust lahust ei tohi kasutada.
NÄIDUSTUSED: Neerupealise koore puudulikkus ägedas faasis (asendusdoosis). Póletikuvastast ja immuunsupresseerivat ravi vajavate haiguste (reumatoidartriit, astma, nefrootiline sündroom, ajuturse, anafülaksia, allergilised reaktsioonid, äge leukeemia) sümptomaatiline ravi.
ANNUSTAMINE: Tavaline hüdrokortisooni annus on 100 mg. Kui kliiniline toime ei saabu 15...30 min jooksul pärast veeni ja mónevórra pikema aja jooksul pärast lihasesse manustamist, vóib täiendavalt manustada 100 mg pärast 1, 3, 6 ja 10 tunni möödumist. Shoki korral on vaja suuremaid annuseid, esialgne annus 150 mg/kg (10 g SOLU-CORTEF'i) manustatakse aeglaselt veeni. Annustamist korratakse tavaliselt 2...4 tunni pärast. Annustamisel lapsele on tavaliselt määravaks haigusseisundi raskus, mitte kehakaal ja vanus. Annuseid alla 25 mg ei ole mótet manustada. Glükokortikosteroidide manustamist tuleb jätkata nii ruttu kui vóimalik suu kaudu (nt. MEDROL). Mónikord saadakse astmahoogude ravis veeni vói lihasesse süstimisel paremaid tulemusi kui tilkinfusiooniga. SOLU-CORTEF'i kasutamisel tilkinfusiooniks tuleb ravim segada 100...500 ml 0,9% naatriumkloriidi vói 5% glükoosilahusega. SOLU-CORTEF'i koguses kuni 3 g vóib segada 50 ml lahustiga. Hüdrokortisooni kontsentratsioon valmistatud lahuses on 50 mg/ml (100 mg).
ETTEVAATUST! Osteoporoosi, anastomoseerivate operatsioonide, kasvaja, psühhoosi, mao- vói kaksteistsórmiksoole haavandi, tuberkuloosi, diabeedi, hüpertoonia, südamepuudulikkuse korral ja kasvueas. Infektsiooni tekkimisel tuleb alustada infektsioonivastast ravi.
RASEDUS JA IMETAMINE: Loomkatsetes on hüdrokortisoon póhjustanud väärarengute teket (hundikurk, skeletiväärarengud). Pikaajaline ravi glükokortikosteroididega on póhjustanud platsenta ja sünnikaalu vähenemist nii loomal kui ka inimesel. Vóimalik on neerupealiste koore puudulikkuse tekkimine vastsündinul. Fetotoksilisuse tóttu tuleb glükokortikosteroidide ordineerimisel rasedale olla ettevaatlik. Hüdrokortisoon eritub rinnapiima ja on ka terapeutiliste annuste kasutamisel lapsele ohtlik.
KôRVALTOIMED: Kórvaltoimed, mis tekivad pikaajalise glükokortikosteroidravi korral, ei ilmne tavaliselt lühiajalisel hüdrokortisooni parenteraalsel kasutamisel. Harva (<1/1000) tekivad allergilised reaktsioonid, anafülaksia, bronhospasm.
KOOSTOIMED: Fenobarbitaali, fenütoiini vói rifampitsiini samaaegsel kasutamisel hüdrokortisooniga väheneb viimase sisaldus seerumis.
TÄHELEPANU! Infektsiooni korral ei tohi glükokortikosteroide kasutada ilma samaaegse infektsioonivastase ravita.
SÄILITAMINE JA KôLBLIKKUSAEG: Toatemperatuuril, 5 aastat. Valmistatud lahus säilub toatemperatuuril 72 tunni jooksul. Lahus on valgustundlik.
PAKEND: 100 mg injektsioonisubstants, 2 ml viaalis, 1 tk pakendis.
TOOTJA: Pharmacia & Upjohn.

Küsi apteekrilt